The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19631
Title: Географо-екологічні аспекти поширення стовбурових шкідників хвойних порід дерев в межах Житомирської та Вінницької областей та їх динаміка
Authors: Кавун Е.М., Логінова С.О.
Keywords: ялина європейська, Picea abies L; сосна звичайна, Pinus sylvestris L., шкідники, санітарний стан, санітарне рубання суцільне (СРС), санітарне рубання вибіркове (СРВ), хвоєгризи, стовбурові шкідники
Date of publication: 2019-02-25 15:26:52
Last changes: 2019-02-25 15:26:52
Year of publication: 2017
Summary: Вивчення географо-екологічних аспектів поширення стовбурових шкідників ялини європейської (Picea abies L.) і сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в умовах Житомирської та Вінницької областей та їх динаміки розмноження та розповсюдження є важливою частиною лісогосподарських та лісозахисних заходів у лісах областей. Стовбурові шкідники – це завжди присутні в насадженнях «санітари» лісу, що є невід’ємною частиною життєдіяльності лісових екосистем. Проте значні кліматичні, екологічні зміни, порушення правил лісозаготівлі та лісовідновлення, ослаблення насаджень шкідниками і хворобами створюють сприятливі умови для спалаху їх масового розмноження, а боротьба є досить складною і мало вивченою. Географо-екологічні аспекти поширення стовбурових шкідників хвойних порід дерев в межах вище вказаних областей вказують на приурочення виникнення осередків короїдів до місць знаходження ослаблених насаджень та лісових доріг. Встановлено, що в порівнянні з минулими роками, загальний лісопатологічний стан лісових насаджень Вінницької та Житомирської
областей значно погіршився. Про це свідчать результати рекогносцирувального
та стаціонарного нагляду, площі уражених насаджень, ступінь і характер пошкоджень, популяційні показники шкідників.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19631.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво. - 2017. - № 6 (Т. 2). - С. 120-128.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19631.pdf Size : 1110332 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska