The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9885
Title: Симбіотична фіксація азоту та роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні
Authors: Первачук М. В.,Врадій О. І.
Keywords: азот, симбіотична азотфіксація, мікроорганізми, грунт, бактеріальні препарати, бобові рослини, симбіоз.
Date of publication: 2015-12-18 09:48:22
Last changes: 2015-12-18 09:48:22
Year of publication: 2015
Summary: Показано роль симбіотичного азоту, проблеми та основні шляхи його надходження. Оцінюється важливість застосування мікробіологічних препаратів при посівах культур та роль азотфіксуючих мікроорганізмів для сільського господарства в цілому. Розглянуто питання можливості збільшення симбіотичного азоту в грунтах за допомогою бобових культур, які завдяки симбіотичній фіксації азоту формують порівняно високі врожаї, синтезують самий дешевий, біологічно повноцінний рослинний білок без азотних добрив. Викладено науковий огляд літератури за останні десятиріччя з питань симбіотичної азотфіксації. Висвітлюються питання ролі галузі кормовиробництва від якої залежить рівень продуктивності тваринництва та конкурентоспроможність продукції на ринку. Велика увага приділяється питанню широкомасштабного застосування екологічно доцільних технологій із використанням мікробних препаратів як важливої перспективи одержання високоякісної конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та збереження родючості ґрунту, а також навколишнього середовища.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9885.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінницький національний аграрний університет
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9885.pdf Size : 1318420 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska