The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6273
Title: Теоретичні підходи до трактування поняття «виробничий потенціал» сільськогосподарського підприємства
Authors: Л. М. Сатир
Keywords: виробничий потенціал, собівартість, ринок, ресурсний потенціал
Date of publication: 2013-07-25 09:42:05
Last changes: 2013-09-09 11:14:30
Year of publication: 2012
Summary: Здійснюється узагальнення поглядів науковців на категорію виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств. Здійснюється оцінка показників ефективності використання ресурсного потенціалу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6273.pdf
Publication type: Статті
Publication: 440 Вінниця
In the collections : 2012. Випуск № 3 (69) Том. 2/ Серія: Економічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6273.pdf Size : 3016738 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska