The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2643
Title: Право на інформацію про товари, роботи (послуги) в системі прав споживачів
Authors: О. В. Коцюруба, О. П. Письменна
Keywords: ринкова економіка, господарські зв"язки, товарообіг, імпорт, експорт, захист прав фізичних осіб, товари, роботи(послуги), рекламна індустрія, синтетичні та штучні матеріали, споживчий кредит, високі ставки
Date of publication: 2011-01-17 09:59:51
Last changes: 2011-01-17 09:59:51
Year of publication: 2011
Summary: З часу прийняття незалежності України, переходу до ринкової економіки, поширенням господарських зв"язків з іноземними країнами, збільшенням товарообігу, імпорту та експорту товарів дедалі актуальним стає питання захисту прав фізичних осіб-споживачів при придбанні ними товарів, робіт (послуг). Актуальність цього питання підтверджується також створенням могутньої рекламної індустрії та розвитком засобів масової інформації, зростанням обсягів виробництва предметів довгострокового користування, використанням хімічних товарів, синтетичних та інших штучних матеріалів, розвитком інституту споживчого кредиту з високими ставками.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2643.pdf
Publication type: Статті
Publication:
In the collections : 2009. Випуск 5/ Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні/ Збірники (загальні)/ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 2643.pdf Size : 169458 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska