The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8344
Title: Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці.
Authors: Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь.
Keywords: тривалість доїння, тривалість підготовки тварини, машинне доїння, статистична модель, длительность доения, длительность подготовки животного, машинное доение, статистическая модель
Date of publication: 2015-03-24 10:20:58
Last changes: 2015-03-24 10:20:58
Year of publication: 2015
Summary: На основі проведених експериментальних досліджень визначено закон розподілу тривалості підготовки тварини до доїння, закон розподілу тривалості доїння, створено статистичну модель тривалості машинного доїння при використанні доїльного робота, доїльного апарату з функцією керування процесом доїння та доїльного апарату без функції керування процесом доїння.

На основе проведенных экспериментальных исследований определен закон распределения длительности подготовки животного к доению, закон распределения длительности доения, создана статистическая модель длительности машинного доения при использовании доильного робота, доильного аппарата с функцией управления процессом доения и доильного аппарата без функции управления процессом доения.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8344.pdf
Publication type: Статті
Publication: Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Информационно-управляющие системы, №2/4(68), 2014, С.31-36
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8344.pdf Size : 242701 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska