The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5105
Title: Визначення спрямованості трансформації та прогноз можливого стану і функціонування сучасних ландшафтів території Середнього Побужжя
Authors:
Keywords: геосистема, ландшафт, агроландшафт, ландшафтний комплекс
Date of publication: 2012-10-01 16:46:26
Last changes: 2013-09-03 09:48:03
Year of publication: 2012
Summary: Спостереження за останні роки показали, що проблеми прогнозування стану антропогенних ландшафтів на сучасному етапі вимагають зміщення акцентів при комплексних ландшафтних дослідженнях, зокрема враховуючи значні площі агроландшафтів, слід звернути увагу на всеохоплююче вивчення польових ландшафтів, для яких характерні потужні латеральні(горизонтальні) потоки речовини та енергії, які в значній мірі визначаються діяльністю людини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5105.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2012. Випуск 4(63)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 5105.pdf Size : 244431 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska