The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16762
Title: Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу
Authors: В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський
Keywords: розпізнавання зображень, кластеризація фрагментів зображень, еквівалентністна просторово-інваріатна модель, просторова еквівалентністна нелінійна функція, дистанційний аеро-агромоніторинг.
Date of publication: 2018-07-11 12:21:24
Last changes: 2018-07-11 12:21:24
Year of publication: 2017
Summary: Запропоновані модифікації еквівалентністних моделей розпізнавання зображень, узагальнені на випадок великорозмірних кольорових та багато-спектральних зображень, що дозволяють проводити селекцію фрагментів зображень за їх кольоровими чи спектральними ознаками та виконувати їх класифікацію. Виконано
моделювання цих моделей у програмному середовищі Mathcad, та наведено результати моделювання, що підтверджують адекватність алгоритмів та моделей, їх добру збіжність та якість і можливість їх застосування для селекції та групування окремих фрагментів земельних ділянок за їх ознаками при дистанційному аеро-агро-моніторингу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16762.pdf
Publication type: Статті
Publication: Системи обробки інформації. - 2017. - № 1(151). - С. 55-61.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16762.pdf Size : 2546558 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska