The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16254
Title: Розвиток агропромислового комплексу – основа становлення конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні
Authors: Климчук О.В.
Keywords: економіка, енергетика, продовольство, біопаливо, конкурентоспроможність, агропромисловий комплекс.
Date of publication: 2018-06-11 14:10:40
Last changes: 2018-06-11 14:10:40
Year of publication: 2015
Summary: У статті проаналізовано сучасний стан, тенденції та пріоритети розвитку сільськогосподарського виробництва у світі та Україні. Встановлено провідну роль сільського господарства не лише у забезпеченні продовольчої безпеки, а й у формуванні потужної сировинної бази для забезпечення конкурентоспроможного виробництва біологічних видів палива. Ставиться акцент на створенні нової екологічно безпечної галузі енергетики, яка буде сприяти розгортанню раціональних процесів диверсифікації енергоресурсів та зміцненню енергетичної й екологічної безпеки держави.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16254.pdf
Publication type: Статті
Publication: Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. - Вип. № 7. - С. 146-150.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16254.pdf Size : 228268 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska