The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16756
Title: Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель
Authors: Коляденко С. В.
Keywords: агропромисловий комплекс України, сільське господарство, соціально-економічні фактори, екологічні фактори, людський капітал, екологізація, інтенсифікація, інтенсивність, земельні угіддя.
Date of publication: 2018-07-11 11:47:32
Last changes: 2018-07-11 11:47:32
Year of publication: 2017
Summary: Агропромисловий комплекс України в усі часи був однією з провідних галузей
народного господарства, а на сьогодні він виходить на перші позиції в економіці країни, тому вивчення його функціонування в сучасних умовах набуває надзвичайної ваги. Головними виробничими ресурсами АПК є земля, людський потенціал, та використовувати їх необхідно у все більшій гармонії з навколишнім середовищем,тому в статті досліджено питання впливу соціальних, екологічних та, як наслідок,економічних факторів на рівень використовуваності земельних угідь – на інтенсивність їх використання. У статті проведені дослідження питань сукупного впливу сучасних темпів розвитку АПК та їх окремих складових – соціально-економічних та екологічних чинників – на процеси сільськогосподарського виробництва в Україні на найближчу
перспективу та шляхи визначення, прогнозування такого впливу в майбутньому.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16756.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - Вип. 9 (25). - С. 46-58.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16756.pdf Size : 639375 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska