The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18872
Title: Закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору
Authors: Прямухіна Н.В.
Keywords: архітектура регіонального економічного простору, регіон, закономірності розвитку, агенти, трансформації
Date of publication: 2018-12-18 09:50:41
Last changes: 2018-12-18 09:50:41
Year of publication: 2015
Summary: У статті сформульовано та обґрунтовано закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору. В єдиній системі закономірностей виділено окремі групи залежно від учасників та зв’язків між ними. Подано практичне відображення окремих видів закономірностей, визначено їх багатогранність, взамозвязок та заємозалежність.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18872.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. - 2015. - №6 (223). - С. 122-126.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18872.pdf Size : 506092 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska