The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9181
Title: Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного
Authors: Телекало Н.В.
Keywords: горох, передпосівна обробка насіння, позакореневі підживлення, фотосинтетичний потенціал, урожайність.
Date of publication: 2015-06-24 09:26:11
Last changes: 2015-06-24 09:26:11
Year of publication: 2015
Summary: У статті наведені результати з вивчення впливу способів передпосівної обробки насіння та доз мінеральних добрив на особливості проходження процесу фотосинтезу, а також на урожайність зерна гороху посівного. Відмічено, що максимальні показники асиміляційної поверхні 6,33 м2/м2 формувалися у сорту Улус на варіанті із застосуванням передпосівної обробки насіння Ризогуміном і Поліміксобактерином та мінеральних добрив у дозі N45P60K60 із триразовим позакореневим підживленням водорозчинними добривами КОДА у фазу повного цвітіння, зелених бобів та наливу насіння гороху посівного.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9181.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісник аграрної науки Причорномор’я
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9181.pdf Size : 253876 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska