The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2020

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
26063 Обґрунтування процесу захисту жаток зернозбиральних комбайнів при їх ремонтному фарбуванні Єромін Віталій Анатолійович Дрп Метою роботи є підвищення зносостійкості лакофарбового покриття жаток зернозбиральних комбайнів за р 3
26062 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів змішувача добрив Відашов Сергій Миколайович Дрп В магістерській роботі розроблений спосіб і схема комбінованого посівного агрегату для локального вн 3
26061 Обґрунтування конструктивних параметрів спірально-гвинтового дозатора сипких концентрованих кормів Дворщенко Дмитро Олександрович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку використаної літератури. П 1
26060 Обгрунтування конструктивних параметрів скребкового конвеєра з похилою прямолінійною забірною віткою Сушко Володимир Петрович Дрп У магістерській роботі наведені результати наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективно 0
26059 Обґрунтування технологічного процесу та конструктивних параметрів швидкохідного гвинтового змішувача комбікормів Коливайло Богдан Юрійович Дрп У магістерській роботі представлені теоретичні та експериментальні дослідження розроблених конструкц 1
26058 Обгрунтування і розробка енергозберігаючих заходів для тепличного господарства Баязітова Ганна Валеріївна Дрп Обгрунтування і розробка енергозберігаючих заходів для тепличного господарства. Баязітова Г. В. - м 0
26057 Удосконалення технологічної лінії первинної переробки гречки Іванов Сергій Анатолійович Дрп Удосконалення технологічної лінії первинної переробки гречки. Іванов С. А. - магістерська кваліфіка 1
26056 Підвищення ефективності експлуатації та обслуговування силових трансформаторів та автотрансформаторів Товмар Олександр Сергійович Дрп Підвищення ефективності експлуатації та обслуговування силових трансформаторів та автотрансформаторі 0
26055 Дослідження і розрахунок надійності функціонування обєктів електроенергетичної системи Ходак Віталій Борисович Дрп Дослідження і розрахунок надійності функціонування обєктів електроенергетичної системи. Ходак В. Б. 0
26054 Удосконалення автоматизованої системи управління лінією виробництва яблучного соку Янченко Вікторія Вячеславівна Дрп Удосконалення автоматизованої системи управління лінією виробництва яблучного соку. Янченко В. В. - 0
26053 Ділова іноземна мова: методичні вказівки для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Кравець Р.А. Мв Методичні вказівки призначені для успішного опанування ділової іноземної мови здобувачами вищої осві 0
26052 Англійська мова в науці: методичні вказівки для здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії). Кравець Р.А. Мв Методичні вказівки призначені для успішного опанування іноземної мови за професійним спрямуванням з 0
26051 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв Навчальна дисципліна "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальн 0
26050 Конкурентоспроможність технологій і машин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В., Труханська О.О. Мв Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується застосуванням різноманітних технологій, як 0
26049 Експлуатація та обслуговування машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни (частина 2) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітнього рівня "Бакалавр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв Метою дисципліни “Експлуатація та обслуговування машин” є вивчення наукових основ інженерного забезп 0
26048 Експлуатація та обслуговування машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни (частина 1) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітнього рівня "Бакалавр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв Метою дисципліни “Експлуатація та обслуговування машин” є вивчення наукових основ інженерного забезп 0
26047 Використання техніки в АПК. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується застосуванням різноманітних технологій, як 0
26046 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Бакалавр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується застосуванням різноманітних технологій, як 0
26045 Системи автоматизованого проектування. Конспект лекцій для підготовки фахівців освітнього ступеня “Магістр” у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації, галузь знань 24 – «Сфера обслуговування», спеціальність 241 – «Готельно-ресторанна справа Переяславський О. М., Моторна О.О. Кл Методичні вказівки містять лекційний матеріал по структурі та принципам роботи сучасних Систем автом 1
26044 Прикладні комп`ютерні технології. Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт, вивченню та самостійній роботі з системою автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення деталей та машин "Вертик Переяславський О. М., Моторна О.О. Мв Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт містять теми, конкретні завдання, ко 1
26043 Основи систем автоматизованого проектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр", галузь знань – 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 – "Галузеве машинобудування" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів О.М. Переяславський, О.О. Моторна – Нп Програма навчальної дисципліни "Основи систем автоматизованого проектування" містить мету 0
26042 Основи систем автоматизованого проектування: Методичні вказівки по виконанню практичних робіт, вивченню та самостійній роботі з системою КОМПАС-3D (частина 1) для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт містять теми, конкретні завдання, кор 1
26041 Прикладні комп’ютерні технології. Системи автоматизованого проектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" із спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів акредитації Переяславський О. М., Моторна О.О. Нп Програма навчальної дисципліни "Прикладні комп’ютерні технології. Системи автоматизованого прое 0
26040 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів бакалаврському ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, 201 – Агрономія, для денної та заочної форм навчання Богатчук С.С. Мв Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами з історії України та етнокультуро 0
26039 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, 201 – Агрономія для денної та заочної Богатчук С.С. Мв Предметом історії України та етнокультурології є вивчення закономірностей та особливостей соціально- 0
26038 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу ґрунтообробної машини Подзерко Ярослав Григорович Дрп Проблема вдосконалення робочих органів ґрунтообробних знарядь для мілкого обробітку ґрунту, які відп 2
26037 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів глибокорозпушувача ґрунту Заболотний Костянтин Васильович Дрп Для покращення фізичного стану ґрунту в умовах надлишкового зволоження чи ущільнення раз на три роки 1
26036 Обґрунтування конструктивних і технологічних параметрів ротаційного розпушувача ґрунту Левицький Вадим Володимирович Дрп Намітилась тенденція до використання ротаційних ґрунтообробних знарядь, але на сьогоднішній день існ 1
26035 Історія України та етнокультурологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20- Аграрні науки та продовольство, 201 – Агрономія для денної та заочної форми навчання Богатчук С. С. Нп Важливою умовою забезпечення творчого, якісного характеру історичних знань, формування та розвитку а 0
26034 Історія України та етнокультурологія. П р о г р а м а навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 – «Управління та адміністрування»; спеціальність: 073 – Менеджмент, 074 – Публічне Левчук К.І. Нп П р о г р а м а навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського 0
26033 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 Агроінженерія, форма навчання заочна Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Менеджмент ефектив 0
26032 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки для виконання практичних робів для студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 Агроінженерія, форма навчання заочна Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Організація і екон 0
26031 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 Агроінженерія, форма навчання заочна Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Організація і екон 0
26030 Models of matrix block affine-permutation ciphers (MBAPCs) for cryptographic transformations and their research Krasilenko V. G., Lazarev A. A., Nikitovich D. V. С In the era of electronic communications, the need to transmit and cryptographic transformations (CTs 2
26029 Multi-functional parametric (MFP) matrix-algebraic models (MAM) of cryptographic transformations (CTs) with operations by modulo and their modeling Krasilenko V. G., Nikitovich D. V., Lazarev A. A С In the era of electronic communications, the need to transmit and cryptographic transformations (CTs 2
26028 Управління ризиками блокування податкових накладних/розрахунків коригувань агропідприємств Метелиця В. В., Подолянчук О. А. Сун У статті проведено аналіз етапів роботи системи автоматизованого моніторингу на відповідність податк 0
26027 Витрати як базова складова системи обліку та аналізу виробництва продукції тваринництва Мулик Т. О. Сун У статті досліджено витрати як базову складову системи обліку та аналізу виробництва продукції твари 0
26026 Продуктивність вирощувальних ставів за комплексного впливу на їх екосистему Мушит С. О. Сун В статті представлено результати досліджень щодо продуктивності вирощувальних ставів при застосуванн 1
26025 Current trends in the development of digital marketing Yurchuk N. Суз The article is devoted to the analysis of trends in the development of digital marketing in the cont 1
26024 Study of the specific features of development of less-common tree-shrub plantations created in conditions of the dendrological park of local significance “ladyzhyn grove” Prokopchuk V., Matusiak M. Суз A floristic analysis of the less-common ornamental species of the «Ladyzhyn grove» arboretum was car 2
26023 Fermented milk products using vegetable fillings Solomon A. M. Суз Fermented milk products are known for their useful qualities. Products obtained in as a result of ex 2
26022 Економічна модель Німеччини як приклад соціальної стабільності цифрового суспільства Джеджула О. М. Дк Інфляція та безробіття, що є сучасними реаліями у світовому масштабі, для Німеччини ускладнюються де 4
26021 Обґрунтування раціональних параметрів робочих органів важкої борони Соловей Сергій Андрійович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку використаної літератури. Пов 2
26020 Дослідження параметрів ротаційної борони для поверхневого обробітку ґрунту в садах Кулик Вадим Олександрович Дрп Магістерська робота на тему: “ Дослідження параметрів ротаційної борони для поверхневого обробітку 2
26019 Облік готової продукції та товарів: теорія, методика, практика Облік готової продукції та товарів: теорія, методика, практика Дрп Метою дипломного дослідження є оцінка методики та практики обліку готової продукції та товарів підпр 2
26018 Обгрунтування конструктивних параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв Василинич Євгеній Вікторович Дрп Василинич Євгеній Вікторович «Обгрунтування конструктивних параметрів гвинтових самозавантажувальних 1
26017 Дослідження процесу подрібнення зерна роторним подрібнювачем Гавриленко Юрій Васильвич Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 43 розділів, висновку, списку використаної літератури. По 1
26016 Дослідження процесу пневмосепарації зернового вороху двоаспіраційною віяльно-калібрувальною машиною Вовк Владислав Ігорович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку використаної літератури. Пов 0
26015 Дослідження процесу післязбирального знезараження зерна Гавриляк Вадим Ярославович Дрп В магістерській роботі розроблені способи післязбирального знезараження зерна нагріванням в полі НВЧ 1
26014 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій Приймак В.М. Дрп Дипломна робота виконана на тему: “Напрями диверсифікації розвитку сільських територій”. Метою дипло 1
26013 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій Приймак В.М. Дрп Дипломна робота виконана на тему: “Напрями диверсифікації розвитку сільських територій”. Метою дипло 0
26012 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочого органу картоплекопача М.Д. Буздиган Дрп У магістерській кваліфікаційні роботі вирішені наукові питання підвищення ефективності процесу підко 7
26011 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів грунтообробного агрегату А.І. Снігур Дрп У магістерській кваліфікаційні роботі вирішені наукові питання підвищення ефективності та якості про 1
26010 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів агрегату для догляду за міжряддями і пристовбурними смугами плодових насаджень Ю.С. Пукас Дрп В магістерській кваліфікаційні роботі обґрунтувано конструктивно-технологічні параметри і режими роб 2
26009 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів комбінованого посівного агрегата Я.І. Немировський Дрп В магістерській кваліфікаційні роботі розроблено конструктивно-технологічну схему комбінованого посі 1
26008 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів машини для поверхневого внесення добрив Д.І. Донський Дрп В результаті проведених досліджень у магістерській роботі запропонована нова технологія укладання ко 1
26007 Обґрунтування параметрів технічних засобів для обробітку ґрунту перед садінням коренеплодів Пенделя Олександр Володимирович Дрп Для підвищення рентабельності вирощування сільськогосподарських культур необхідно застосовувати енер 5
26006 Сучасний стан страхового ринку україни та напрямки покращення фінансової надійності страхової компанії Мороз Владислав Валерійович Дрп . Процес глобалізації природним чином впливає на якісні та кількісні характеристики як світового стр 4
26005 Фермерське рибництво. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Білявцева В.В. Мушит С. О. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисц 0
26004 Розробка і обгрунтування парметрів комбінованого робочого органу просапного культиватора Гавриляк Олег Ярославович Дрп Магістерська робота містить 93 сторінки машинописного тексту та 9 листів презентаційного матеріалу. 1
26003 Дослідження обладнання та технології консервації сільськогосподарської техніки інгібованими бітумними складами Яковенко Володимир Володимирович Дрп Магістерська робота містить 90 сторінок машинописного тексту та 8 листів презентаційного матеріалу. 1
26002 Дослідження експлуатаційної надійності і економічності бурякозбирального комбайна holmer в умовах сільськогосподарських підприємств вінницької області Вихор Ігор Анатолійович Дрп Магістерська робота містить 86 сторінок машинописного тексту та 8 листів презентаційного матеріалу. 0
26001 Оцінка придатності озера голубе с. Могилівка Жмеринського району для рекреаційного використання Зозуля Н.Ю. Дрп Проаналізовано вплив антропогенного характеру на екологічний стан води озера Голубе, досліджено екол 0
26000 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів робочих органів для дворядкового садіння картоплі Коник Віталій Антонович Дрп Магістерська робота містить 83 сторінки машинописного тексту та 9 листів презентаційного матеріалу. 0
25999 Обґрунтування кінематичних і конструктивно-технологічних параметрів комбінованого культиватора для обробітку просапних культур Слободяник Юрій Олексійович Дрп Однією із головних і вирішальних умов подальшого збільшення виробництва продовольчих продуктів є шир 1
25998 Державне управління земельними ресурсами регіону в контексті сталого розвитку Ошубей Ю.В. Дрп Об’єктом дослідження є система економічних відносин, що виникає в сфері організаційно-економічних за 2
25997 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів вібродозатора компонентів комбікормів Кравчук О.П. Дрп В першому розділі обґрунтовано аспекти збагачення концентрованих кормів мікродобавками; визначені ха 0
25996 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів бункера-дозатора комбікормів Вербицький Р.А. Дрп В першому розділі «Аналіз сучасного стану проблеми та обґрунтування напрямків досліджень» приведені 0
25995 Legal remedies as part of the bullying against system Mangora T. V. Суз In the article the author considers legal means as a part of system of counteraction to bullying, ch 12
25994 Peculiarities of the legal status of bipatrides in international law Mangora T. V. Суз In the article the author considers the problem of growth of migration processes. Over the past thir 8
25993 Обґрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи станка для видалення стрижнів з головок капусти Кононова Ю.О. Дрп Проаналізовано фізико-механічні властивості плодів капусти та технології її переробки. Обґрунтовано 1
25992 Обгрунтування конструктивних параметрів та технологічного процесу роздавача кормів Рибка В.Л. Дрп Метою магістерської роботи є покращення якісних і техніко-економічних показників бункерних роздавачі 4
25991 Дослідження ефективності використання вакуумного високовольтного обладнання Горпенюк В’ячеслав Валентинович Дрп Робота присвячена обґрунтуванню використання точок секціонування - реклозерів, виконаних у вигляді к 0
25990 «Обґрунтування оптимальної компенсації реактивної потужності в електричних мережах товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський молокозавод»» Бухтіяров Олег Геннадійович Дрп В даномій магістерській роботі розроблялось електропостачання Жмеринського молокозаводу. Були провед 1
25989 Аналіз екологічного стану лісів ДП «Вінницький лісгосп» Юрчак І.А. Дрп Проаналізовано екологічний стан лісів підприємства та розроблено природохоронні заходи 0
25988 Training as a form of qualification development of pedagogical and cientific and pedagogical workers Palamarchuk І., Matusyak M. Суз The article highlights the main methods of teaching, assessing students` knowledge and teaching in g 8
25987 Інтенсивність накопичення забруднюючих речовин у грунті внаслідок промислових викидів Вінницького олієжиркомбінату Заселян Т.Б. Дрп Проаналізованого обсяги викидів підприємства у повітря та забруднення ними прилеглих земель. Розробл 0
25986 Influence of soil conditions on the peculiarities of growing oak seedlings in botanical garden of Vinnytsia national agrarian university Matуsiak M. Суз The article presents the main studies and their results on the influence of soil nutrition on the gr 8
25985 Оцінка екологічного стану лісових насаджень Могилів-Подільського району Огороднік М.В. Дрп Проаналізовано екологічний стан лісових насаджень Могилів-Подільського району, що належать різним вл 0
25984 Аналіз екологічного стану лісів Томашпільського лісництва Николайчук В.С. Дрп Проаналізовано екологічний стан лісів лісництва та запропоновано природоохоронні заходи 0
25983 Аналіз екологічного стану лісових екосистем ДП «Могилів-Подільський лісгосп Кучер О.Ю. Дрп Проаналізовано екологічний стан лісових екосистем підприємства та рекомендовано природоохоронні захо 0
25982 Аналіз екологічного стану лісів ДП «Барський райагроліс» Кондратьєв В.П. Дрп Проаналізовано екологічний стан лісів підприємства та рекомендовано природоохоронні заходи 0
25981 Аналіз агроекологічного стану ґрунтів ФГ «Токарчука В.М.» Теплицького району Капійчук М.І. Дрп Проаналізовано агроекологічний стан грунтів господарства та розроблено природоохоронні заходи щодо п 0
25980 Оцінка агроекологічного стану ґрунтів ФГ «Плебанівський сад» Шаргородського району та його вплив екологічну безпеку плодової продукції Жмудь Н.С. Дрп Проаналізовано агроекологічний стан грунтів господарства та екологічну безпеку продукції, що вирощує 1
25979 Аналіз екологічного стану повітряного басейну міста Вінниці Гуліватий Р.Д. Дрп Проаналізовано екологічний стан атмосферного повітря у місті Вінниці та розроблено природоохоронні з 3
25978 Аналіз екологічного стану води річки Тяжилівка в межах міста Вінниця Бернас А.В. Дрп Проаналізовано екологічний стан води річки Тяжилівка та розроблено природоохоронні заходи щодо покра 2
25977 Дослідження впливу електромагнітного поля на якість зберігання капусти Магазинський Євгеній Володимирович Дрп 0
25976 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів рулонного прес-підбирача Савкун О.В. Дрп Метою магістерської роботи є зниження втрат зерна при пресуванні хліб-ної маси зернових культур руло 1
25975 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів робочих органів дощувальної машини Полін С.О. Дрп Метою роботи є розробка технологій, принципових схем і конструкцій мобільних засобів поливу при їх в 1
25974 Підвищення ефективності механізовано-го процесу збирання коренеплодів кормових буряків Мукомел Д.Р. Дрп Об’єктом дослідження є робочий орган для видалення із ґрунту коренеп-лодів кормового буряка. Мета р 1
25973 Підвищення ефективності механізовано-го процесу збирання коренеплодів кормових буряків Мукомел Д.Р. Дрп Об’єктом дослідження є робочий орган для видалення із ґрунту коренеп-лодів кормового буряка. Мета р 2
25972 Підвищення ефективності поливу сільськогосподарських культур дощувальною машиною. Колос О.Р. Дрп Метою роботи є розробка мобільної дощувальної машини і технологічних схем використання її на зрошува 0
25971 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів підбирача-подрібнювача соломи Кайданюк В.І. Дрп Метою магістерської роботи є обґрунтування оптимальних режимних параметрів підбирача-подрібнювача со 0
25970 Дослідження фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей біопалива для застосування у двигунах внутрішнього згоряння Ваколюк В.М. Дрп Проаналізовано використання рослинних олив як сировини для виробництва біопалив. Приведені переваги 0
25969 Обґрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи подрібнювача яблук Однорог Д.С. Дрп Метою роботи є підвищення якості підготовки яблук до відтискання соку шляхом обґрунтування параметрі 1
25968 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів машини для очищення коренеплодів Науменко С.В. Дрп Метою магістерської роботи є підвищення ефективності миття і очищення картоплі шляхом обґрунтування 1
25967 Підвищення технічного рівня та ефективності роботи навантажувальних машин безперервної дії Загнітко В.В. Дрп Метою магістерської роботи є підвищення технічного рівня навантажувальних машин як циклічної так і б 1
25966 Дослідження процесу очищення насіння олійних культур електрофрикційним сепаратором Дудник О.В. Дрп Метою роботи є підвищення ефективності процесу очищення насіння олійних культур шляхом обґрунтування 2
25965 Підвищення ефективності токарної операції розточування ступінчатих поверхонь деталей Дриманов В.А. Дрп Метою роботи є теоретичне обґрунтування і технологічне забезпечення точності токарної обробки ступін 1
25964 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів вібропросіювача комбікормів Васильчук Володимир Миколайович Дрп В першому розділі «Аналіз сучасного стану проблеми та обґрунтування напрямків досліджень» силос прив 1
25963 Формування продуктивності сортів вики ярої залежно від строку сівби в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Гончар Дрп Оптимізовано технологічні прийоми вирощування сортів вики ярої на основі визначення оптимального ст 0
25962 Удосконалення технології вирощування післяукісних посівів кормових культур в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Мукомел В.П. Дрп Розроблено технологічні шляхи підвищення продуктивності кормових культур проміжних посівів в залежно 2
25961 Ринок страхування життя в україні: сучасні тенденції та напрямки розвитку Колісник Володимир Вікторович Дрп Зміни, що відбуваються в українському суспільстві: політичні, фінансові та соціально - економічні пе 2
25960 «Дослідження автоматизованого електроприводу поперечної подачі плоскошліфувального верстата» Панчук Алла Миколаївна Дрп Магістерську роботу присвячено дослідженню методів управління та автоматизованих систем управління р 0
25959 Модернізація електропривода механізму переміщення козлового контейнерного крана вантажо підйомністю 32 т Прокопенко Сергій Вікторович Дрп В магістерській роботі модернізовано електропривод механізму переміщення козлового контейнерного кра 0
25958 «Підвищення енергоефективності електроприводу установки насосної станції подачі холодної води у водопровідну мережу житлового комплексу» Рижков Олександр Ярославович Дрп Магістерська робота присвячено підвищенняю енергоефективності електроприводу установки насосної стан 0
25957 Обгрунтування показників електропостачання Крижопільської філії ТОВ «Терра Фуд» з використанням сучасних методів моделювання Гасенко Анатолій Олександрович Дрп В роботі проведені розрахунки електричних навантажень виробничого цеху №1 та підприємства в цілому, 0
25956 Формування когенеративної установки для енергопостачання сільськогосподарських підприємств» Кучерук Олег Аркадійович Дрп АНОТАЦІЯ В ході дослідження було проведено аналіз електричних мереж сільській місцевості, побудован 1
25955 Дослідження електропривода контуру охолодження трансформатора АТ-1 на ПС-330 кВ Балабан Денис Олександрович Дрп Балабан Д.О. «Дослідження електропривода контуру охолодження трансформатора АТ-1 на ПС-330 кВ». Маг 0
25954 Удосконалення насосної установки за рахунок застосування системи автоматичного керування Аврамчук Віталій Вікторович Дрп В магістерській роботі розроблений електропривод і система автоматичного управління насосної установ 1
25953 «Розробка автоматизованого електроприводу поворотної платформи сонячних панелей» Чабанюк Сергій Валерійович Дрп Пояснювальна записка містить: 180 сторінок, 83 рисунки, 39 таблиці, 49 джерел. Проведено огляд: існ 0
25952 «Оптимізація пускових режимів електроприводу стрічкового конвеєра в умовах гранітного кар’єра» Подоляк Олександр Вячеславович Дрп В роботі модернізовано регульований електропривод стрічкового конвеєра сортування готової продукції, 0
25951 «Дослідження автоматизації газокомпресорної станції з використання програмованого логічного контролера» Рябошапко Микола Віталійович Дрп Рябошапко М.В. Дослідження автоматизації газокомпресорної станції з використання програмованого логі 0
25950 Розробка системи автоматичного підтримання температури для розумного будинку на базі МК PIC16F628A Поліщук Артем Васильович Дрп Поліщук Артем Васильович “Розробка системи автоматичного підтримання температури для розумного будин 0
25949 «Розробка силових і освітлювальних мереж приватного підприємства «КВАНТА-ЛЧ»» Сафаров Андрій Рустамович Дрп Розробка силових і освітлювальних мереж приватного підприємства «КВАНТА-ЛЧ. Сафаров Андрій Рустамов 0
25948 «Аналіз ефективності енерговикористання в товаристві з обмеженою відповідальністю «Столярcервіс» Жук В’ячеслав Леонідович Дрп Жук В’ячеслав Леонідович. «Аналіз ефективності енерговикористання в товаристві з обмеженою відповіда 0
25947 Дослідження електроприводу автомобільного підйомника для станції технічного обслуговування фермерського господарства з подальшою його модернізацією Білінський Роман Миколайович Дрп В магістерській роботі модернізований електропривод автомобільного підйомника. Для цього на основі т 0
25946 Дослідження електроприводу автомобільного підйомника для станції технічного обслуговування фермерського господарства з подальшою його модернізацією Білінський Роман Миколайович Дрп В магістерській роботі модернізований електропривод автомобільного підйомника. Для цього на основі т 1
25945 «Модернізація системи керування електропривода головного руху стрічкопильного горизонтального верстату в умовах ВАТ «Вінницький деревообробний завод»» Фаріон Олександр Олександрович Дрп Фаріон О.О. «Модернізація системи керування електропривода головного руху стрічкопильного горизонтал 0
25944 «Розширення функціональних характеристик та технічних параметрів системи автоматизованого регулювання електроприводом вантажного підйомника» Корнійчук Артем В’ячеславович Дрп Корнійчука А. В. Розширення функціональних характеристик та технічних параметрів системи автоматизов 0
25943 «Застосування сучасних методів регулювання напруги в електричних мережах» Кошельников Володимир Андрійович Дрп В роботі розглянуто методи регулювання напруги. Запропоновано нові схемні рішення пристроїв, признач 0
25942 «Оптимізація внутрішніх мереж фотогальванічної електростанції ТОВ «Солар-Інвест» Дикий Дмитро Анатолійович Дрп Розглянуто будову фотогальванічної електростанції та її сумісну роботу з електромережею, а також буд 0
25941 «Оптимізація електропостачання хлібоприймального підприємства ТОВ "Агрокомплекс "Зелена долина" Функціонує з використанням автоматизованих систем контролю та обліку електроспоживання» ЛЮБІНЧАК Руслан Миколайович Дрп На основі техніко-економічних розрахунків вибрані оптимальна схема електропостачання та її елементи, 0
25940 «Дослідження електропривода стрічкового конвеєра в умовах олійноекстракційного заводу» Криничний Олександр Ігорович Дрп В роботі розроблено електропривод стрічкового конвеєра в умовах ПАТ «Вінницький ОЖК». Застосування я 0
25939 «Розробка системи електропостачання бази матеріального технічного забезпечення Дністровської гідроелектростанції» Шевчук Руслан Васильович Дрп Розробка системи електропостачання бази матеріального технічного забезпечення Дністровської гідроеле 0
25938 Дослідження експлуатаційних параметрів сонячних панелей Рогач Валентин Петрович Дрп В магістерській роботі на тему «Дослідження експлуатаційних параметрів сонячних панелей». Сонячний п 0
25937 «Засоби акумулювання енергії та їх роль у перспективах розвитку відновлювальних джерел енергії» Ткачук Вадим Миколайович Дрп Ткачук Вадим Миколайович. Засоби акумулювання енергії та їх роль у перспективах розвитку відновлювал 2
25936 «Дослідження та розробка електропривода оперативної лебідки земснаряду» Козелок Вадим Григорович Дрп Козелок В.Г. Дослідження та розробка електропривода оперативної лебідки земснаряду. Магістерська ква 1
25935 Біоенергетична ефективність удобрення вівса в умовах СТОВ «АгроКряж»с. Яришів Могилів-Подільського району М.О. Шикита Дрп Вивчення ефективності використання різних варіантів застосування мінеральних добрив на фоні рекомен 4
25934 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення соняшнику в умовах СФГ «Світоч» Іллінецького району Р.В. Полєжаєв Дрп вивчення ефективності використання різних варіантів застосування мінеральних добрив на фоні рекомен 4
25933 Біоенергетична ефективність застосування мікродобрив при вирощуванні озимої пшениці в умовах ФГ «Терра Антонін» смт. Антоніни Красилівського району Хмельницької області Б.Я. Дмитревич Дрп Визначеннz оптимізації системи удобрення озимої пшениці в умовах господарства на основі вивчення рі 3
25932 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення озимої пшениці в умовах ФГ «Зоря Василівки» Тиврівського району Щебетюк В.Л. Дрп Досліджено процес формування продуктивності озимої пшениці за різних варіантів її удобрення за засто 2
25931 Біоенергетична ефективність позакореневих підживлень ярого ячменю в умовах ФГ «Чиста криниця» с. Кисляк Гайсинсько району Вінницької області Швець О.О. Дрп Досліджено вибір оптимального варіанту поєднання позакореневого підживлення на фоні базового удобрен 0
25930 Біоенергетична ефективність застосування комплексних мікродобрив при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах ПрАТ «Зернопродукт МХП»Іллінецька філія Трипалюк А.Ю. Дрп Вивчено ефективність використання різних варіантів застосування мікродобрив як у варіанті передпосів 1
25929 Біоенергетична ефективність позакореневих підживлень при вирощуванні гірчиці білої в умовах дослідного поля ВНАУ Руденко А.Р. Дрп Встановлено встановити оптимальний варіант удобренн гірчиці білої на сірих лісових ґрунтах з огляду 1
25928 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення гречки в умовах ФГ «Август В.А.» Томашпільського району Пудрик Д.Р. Дрп Досліджено вибір оптимального варіанту поєднання позакореневого підживлення на фоні базового удобрен 0
25927 Біоенергетична ефективність застосування комплексних мікродобрив при вирощуванні озимого ріпаку в умовах ФГ «АТЕНК» Немирівського району Міняйло В.В. Дрп Досліджено процеси росту, розвитку рослин озимого ріпаку залежно від системи поєднання біодобрив, ін 2
25926 Біоенергетична ефективність застосування мікродобрив при вирощуванні озимої пшениці в умовах ТОВ «Бородецьке МГП» Козятинського району Логачьов О.П. Дрп Досліджено процес формування продуктивності озимої пшениці за різних варіантів його удобрення на фон 0
25925 Біоенергетична ефективність застосування мікродобрив при вирощуванні соняшника ТОВ «Фітосвіт» с. Майдан Вінницького району Кісєльов М.О. Дрп Вивчено ефективність використання різних варіантів застосування мінеральних добрив у поєднані з поза 0
25924 Біоенергетична ефективність позакореневих підживлень проса в умовах ФГ «Чиста криниця» с. Кисляк Гайсинсько району Вінницької області Грибінний Я.С. Дрп вИВЧЕНО ЕФЕКТИВНІСТЬ використання різних варіантів застосування мінеральних добрив у поєднані з поза 0
25923 Дослідження процесу присипання грунтом бурянів в захисних зонах просапних культур Чернега Віталій Степанович Дрп Магістерська робота містить 82 сторінки машинописного тексту та 8 листів презентаційного матеріалу. 2
25922 Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення Лозицький Роман Сергійович Дрп Магістерська робота містить 80 сторінок машинописного тексту та 9 листів презентаційного матеріалу. 0
25921 Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення Лозицький Роман Сергійович Дрп Магістерська робота містить 80 сторінок машинописного тексту та 9 листів презентаційного матеріалу. 1
25920 Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення Лозицький Роман Сергійович Дрп Магістерська робота містить 80 сторінок машинописного тексту та 9 листів презентаційного матеріалу. 2
25919 Дослідження надійності сегментно-пальцевого ріжучого апарату збиральних машин Дерманський Владислав Валерійович Дрп Магістерська робота містить 88 сторінок машинописного тексту та 9 листів презентаційного матеріалу. 2
25918 Біоенергетична ефективність застосування підживлень при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах СП «Левківці»Тульчинського району О.В. Гуцол Дрп вивчення ефективності використання різних варіантів застосування мікродобрив у варіантах позакорене 2
25917 Біоенергетична ефективність застосування підживлень при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах СП «Левківці»Тульчинського району О.В. Гуцол Дрп вивчення ефективності використання різних варіантів застосування мікродобрив у варіантах позакорене 0
25916 Біоенергетична ефективність позакореневих підживлень сої при вирощуванні в умовах ФГ “Гнатенко” Немирівського району О.А. Боднар Дрп вивчення ефективності використання біодобрива Біо-гель як додаткового компонента до схеми інокуляці 1
25915 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення гречки в умовах ФГ «ОЛОЛ» Жмеринського району Д.А. Бегар Дрп вивчення ефективності використання різних варіантів застосування мінеральних добрив у поєднані з по 3
25914 Вплив зовнішніх фінансових ризиків на діяльність підприємства Максименюк Тетяна Русланівна Дрп В умовах нестабільності факторів зовнішнього середовища та адаптуються до них внутрішніх умов здійсн 0
25913 ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Максименюк Тетяна Русланівна Дрп В умовах нестабільності факторів зовнішнього середовища та адаптуються до них внутрішніх умов здійсн 1
25912 ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Максименюк Тетяна Русланівна Дрп В умовах нестабільності факторів зовнішнього середовища та адаптуються до них внутрішніх умов здійсн 0
25911 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність картоплі в умовах ПП «Клекотинське» с. Клекотина Шаргородського району Вергелес О.І. Дрп В умовах Шаргородського району для контролю чисельності грунтоживучих фітофагів і поширення та шкодо 2
25910 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сої в умовах ПП «Клекотинське» с. Клекотина Шаргородського району Вергелес О.Ф. Дрп В умовах Шаргородського району для контролю чисельності акацієвої вогнівки та павутинного кліща в аг 1
25909 Оцінка ефективності технологічних прийомів вирощування соняшнику в умовах ТОВ «ТЕПЛИК – АГРО» с. Розкошівка Теплицького району Д.В. Білоус Дрп В умовах даного району для контролю бурʼянів в посівах соняшнику рекомендується сумісне застосування 1
25908 Біоенергетична ефективність удобрення ячменю озимого в умовах ТОВ «Краєвид Поділля» Барського району Старкова А.В. Дрп Досліджено вибір оптимального варіанту поєднання позакореневого підживлення на фоні базового удобрен 0
25907 Аналіз екологічного стану води річки рось в межах села Спичинці Погребищенського району Янчук А.В. Дрп Проаналізовано екологічний стан води річки Рось в межах села Спичинці Погребищенського району та роз 0
25906 Еколого-біологічні особливості та перспективи формування зелених насаджень м. вінниці для поглинання викидів автотранспорту Ткачук О.П. Дрп Розроблено систему зелених насаджень вздовж основних автодоріг міста Вінниця для уловлювання викидів 0
25905 Екологічна оцінка придатності води річки Вовк в межах смт Летичів для промислового розведення риби Гримашевич Ю.О. Дрп Досліджено екологічний стан води річки Вовк в межах смт Летичів та зроблено висновок щодо можливості 0
25904 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення сорго в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Бажура Д.О. Дрп Досліджено залежності формування продуктивності сорго цукрового від норм мінеральних добрив та різни 2
25903 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення сорго в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Бажура Д.О. Дрп Досліджено залежності формування продуктивності сорго цукрового від норм мінеральних добрив та різни 1
25902 Продуктивність люцерни посівної в залежності від видового складу в умовах ФГ «ЯСОВАНА» Шаргородського району Лавріненко М.М. Дрп Удосконалено видовий склад при сумісному вирощуванні люцерни із злаковими компонентами сінокісного в 0
25901 «Оптимізація ефективності енерговикористання на підприємстві ТОВ Авіс з використанням енергоаудиту» Гальчинський Сергій Васильович Дрп Аналіз ефективності енерговикористання підприємстві на ТОВ «Авіс». Виконано розрахунок електричних н 0
25900 Influence of the growth regulator mars el on hybrids of red beets Okrushko S. Суз The analysis of these studies presents the morphometric parameters of leaves, yield and marketabilit 10
25899 Agroecological rationale of technological methods of growing legumes Didur I., Pantsyreva H., Telekalo N. Суз Competitive bioorganic varietal technology of legumes cultivation is given, which provides for the d 11
25898 Political parties of national minorities of the first czechoslovak republic (1918-1938) Pikovska T. V. Суз The article is devoted to political parties of national minorities in the First Czechoslovak Republi 8
25897 Study of aquarium business.types of aquarium fish, they features Biliavtseva V. V. Суз The aquarium has long been one of the elements of the interior of a person`s home.In addition to a p 13
25896 Theoretical and methodological aspects of enterprise resource potential management Savina S. S. Суз The article considers of theoretical, methodological and practical aspects of enterprises resource p 11
25895 Automation of the financial analysis decision-making process on the Internet Ruzakova O. Сун The article proposes to use modern Internet technologies for improving the accuracy, speed and valid 12
25894 Morphological and ecological peculiarities of checker tree mountain ash (Torminalis glaberrima) plants and biochemical composition of its fruits Моskаlеts Т. Z., Vоvkоhоn А. H., Bаrаt Y. М., Knyazyuk О. V., Verheles P. N. СWeof The selection and comparative study of new forms of the Red Book species checker tree mountain ash ( 14
25893 Design Features of shredding machines for feeding machines Kholodiuk O., Kholodiuk O. Суз The article presents the results of the study of design features of harvesters` shredding machines u 10
25892 Estimation of efficiency of ultrasonic cavitation processing of technological media on energy criteria Bernyk I. Суз Abstract. The paper presents the energy evaluation of cavitation treatment of technological environm 10
25891 Гідродинамічна установка для приготування жирових емульсій Берник І. М., Коц І. В., Бауман К. В. Сун Проаналізовано наявні технології для приготування емульсій у різних галузях промисловості. Розробле 12
25890 Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві Мулик Я. І. Сун У статті досліджено методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємс 18
25889 Аналіз основних засобів підпрємства: методичні та практичні аспекти Мулик Т. О. Сун У статті визначено роль аналізу основних засобів та особливості його методики. Висвітлено основні за 12
25888 Правове регулювання функціонування єдиного державного реєстру тварин Правдюк А. Л. Сун У статті висвітлено актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення функціонування Єдиного держ 12
25887 Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні. Калетнік Г. М., Ємчик Т. В Сун У статті соціально-економічний розвиток сільських територій розглядається як важлива складова соціал 12
25886 Організаційно-економічне забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу Гончарук І. В Сун У статті агропромисловий комплекс досліджується як сектор, який залежить від перебігу природних проц 18
25885 Ecologically comparative effect of bacterial preparations on field germination of sugar beets Demyanyuk O. S., Mudrak О. V., Masloyid А. P., Mudrak G. V. Сун Intensive cultivation of sugar beets requires constant improvement of its components, the search for 19
25884 The effect of probiotic on hematological parameters and chemical content of broiler chickens meat Poberezhets Y. Суз A study of morphological and biochemical indexes of blood of chickens-broilers is undertaken for the 11
25883 Ботаніка. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього Яковець Л.А. Мв Методичні вказівки визначають зміст дисципліни, теми практичних робіт орієнтовані на активізацію на 0
25882 Ринок цінних паперів : Методичні вказівки до самостійних завдань для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Мв Методичні вказівки до самостійних завдань для студентів факультету обліку та аудиту, галузь знань 07 3
25881 Ринок цінних паперів. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та ст Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни «Ринок цінних паперів». Плани практи 1
25880 Ринкова трансформація економіки регіону: Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм Заболотний Г.М., Колесник Т.В. Мв Методичні вказівки призначені для виконання практичних завдань з дисципліни «Ринкова трансформація е 0
25879 Ринкова трансформація економіки регіону: Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форми навчання Заболотний Г.М., Колесник Т.В. Мв Методичні рекомендації розроблені для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнь 0
25878 Ринкова трансформація економіки регіону: програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Го Заболотний Г.М., Колесник Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Ринкова трансформація економіки регіону» складена з метою надання до 1
25877 Політичне лідерство.Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права першого освітнього рівня «Бакалавр» Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 073 « Менеджмент» 074«Публічне управління та адмін Тодосійчук В.Л. Нп Програма дозволить студентам першого освітнього ступеня бакалавр засвоїти навчальну дисципліну 0
25875 Організація сімейних фермерських господарств Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Мвв Видання містить науково обґрунтовані рекомендації щодо організації сімейних фермерських господарств 10
25874 Напрямок інноваційного розвитку навігаційних систем в складі сільськогосподарської техніки Комаха В. П., Єленич А. . Сун У статті розглянута система автоматичної синхронізації під час виконання роботи машинно-тракторними 8
25862 Features of legal status of refugees in international law Mangora T. V. Суз In the article the author considers the problem of the international legal status of refugees, the i 6
25861 Socio-legal nature of bullying and determinates of combating this phenomenon Mangora T. V. Суз In the article the author considers the socio-legal nature of bullying and the determinants of comba 11
25858 Modeling The Level Of Investment Attractiveness Of The Agrarian Economy Sector Aleskerova Y., Titenko Z., Skrypnyk H., Grytsyna O. СSc The relevance of the research topic is due to the fact that in the current economic conditions attra 28
25857 Anisakiasis of fish products and its sanitary characteristics Shevchuk T. V. СWeof The article is devoted to the study of the defeat of fish products (Atlantic herring (Сlupea haren 13
25856 Ways to improve commodity fish production Datsyuk I., Mushit S. Суз In this study, the main task was to investigate the technology of growing commercial fish and to des 20
25855 The main dominants of accounting and taxation organization on farms Podolianchuk O. A. Суз The research has shown that the chosen type of management influences the choice of farming system of 20
25854 Управління проектами в туризмі. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання. – Прилуцький А.М. Нп В програмі навчальної дисципліни «Управління проектами в туризмі» наведено опис навчальної дисциплін 0
25853 Управління проектами в туризмі. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 242 «Туризм» Прилуцький А.М. Мв Призначено для організації самостійної підготовки з дисципліни «Управління проектами в в туризмі» зд 0
25852 Управління проектами в туризмі. Методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 242 «Туризм» Прилуцький А.М. Мв Призначено для практичних занять з дисципліни «Управління проектами в в туризмі» здобувачів денної т 0
25851 Key aspects of the legal regulation of environmental tax in Ukraine Pravdiuk M. Суз The article considers the peculiarities of legal regulation of environmental taxation in Ukraine. Fo 21
25850 The state of protein and mineral metabolism of crossbred pigs for the action of betaine Chudak R. Суз The effect of feed additive betaine on the content of macro- and microelements, as well as the numbe 17
25849 Методичні вказівки для підготовки та написання дипломних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 "фінанси, банківська справа та страхування" Вдовенко Л.О., Польова О.Л. Мв В методичних вказівках визначаються всі стадії процесу підготовки та захисту дипломної роботи магіст 11
25848 Ентомологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня першого (бакала Рудська Н.О. Мв Методичні вказівки містять теоретичний матеріал, супроводжуючу інформацію, перелік завдань, рекоменд 4
25847 Фітопатологія в плодоовочівництві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 203 «Садівництво та Пінчук Н.В. Мв Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань практичних робіт із нормативної дисци 0
25846 Фітопатологія в плодоовочівництві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 203 «Садівництво та Пінчук Н.В. Мв Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань практичних робіт із нормативної дисци 2
25845 Методичні вказівки та програма виробничої практики для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», ступеня вищої освіти бакалавр Берник І.М., Соломон А.М., Фіалковська Л.В., Фаріонік Т.В., Новгородська Н.В., Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки та програма до виробничої практики розроблено у відповідності до освітньо-профес 2
25844 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти освітньопрофесійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні О.Ф. Томчук, Т.О. Мулик Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, орієнтовний 0
25843 Засади формування соціальної відповідальності і визначення соціальної ціни виробництва в сільськогосподарських підприємствах Дюк А. А. Сун У сучасний період сільськогосподарські підприємства переважно єдині суб’єкти господарювання в Україн 13
25841 Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.): систематика, біологія, адаптивний потенціал та стратегія контролю Неїлик М. М., Цицюра Я. Г. Мвв У монографії деталізовано та систематизовано результти наукових досліджень, в тому числі і власні ав 11
25840 Інформаційні технології для технологів та харчові технології. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 181– «Харчові технології»; галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціа Волонтир Л.О., Зелінська О.В. Нп ою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп`ют 0
25839 Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькійкій діяльності Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та зао Волонтир Л.О. Нп Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькійкій діяльності Програма навчальної дисципліни для з 0
25838 Web технології та web дизайн. Методичні вказівки для написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв Методичні вказівки для написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського 2
25837 Web технології та web дизайн. Методичні вказівки для написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв Методичні вказівки для написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського 1
25834 Політичне лідерство. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права першого освітнього рівня «Бакалавр» Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 073 « Менеджмент» 074«Публічне управління та адмін Тодосійчук В.Л. Мв Методичні вказівки для підготовки до практичних занять студентів першого бакалаврського освітнього 2
25833 Хвороби і шкідники плодоовочевих культур. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Рудська Н.О. Мв У сучасних умовах розвитку сільськогосподарського виробництва, з переходом на нові форми господарюва 0
25832 Ентомологія сільськогосподарська: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Рудська Н.О. Мв Методичні рекомендації написано із врахуванням вимог КМСОНП та програми навчальної дисципліни для пі 1
25830 Ентомологія сільськогосподарська. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнь Рудська Н.О. Мв Методичні вказівки містять теоретичний матеріал, супроводжуючу інформацію, перелік завдань, рекоменд 4
25829 Іноземна мова професійного спрямування: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» Кравець Р.А. Мв Методичні вказівки призначені для успішного опанування іноземної мови професійного спрямування здобу 3
25828 Фермерське рибництво. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура Білявцева В.В., Мушит С.О. Мв Дані навчальні завдання методичних вказівок ознайомлюють студентів з проблемами, які вирішує наука « 8
25827 Риторика. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань: 24 – Сфера обслуговування спеціальності: 242 –Туризм для денної та заочної форм навчання Богатчук С. С. Мв Формування знань про основи ораторського мистецтва, особливості впливу однієї людини на іншу, допомо 0
25826 Риторика. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань: 24 – Сфера обслуговування, спеціальності 242 – Туризм для денної та заочної форм навчання Богатчук С. С. Мв Знання основних законів риторики, основ ораторської майстерності та техніки мовлення у публічному ви 0
25825 Дослідження операцій. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочно Рузакова О.В., Кіпоренко С.С. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першог 7
25824 Ринок цінних паперів : Методичні вказівки для практичних занять для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – 36 с. Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів факультету обліку та аудиту, галузь 2
25823 Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, вивченню та самостійній роботі з архітектурнобудівельною системою автоматизованого проектування SketchUp для підготовки фахівців освітнього ступеня “Магістр” у вищих Переяславський О. М., Моторна О.О. Мв Розглядається використання архітектурно-будівельних САПР для побудови просторової моделі будинку 1
25822 Основи систем автоматизованого проектування. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт, вивченню та самостійній роботі з системою КОМПАС-3D Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв Широкий розвиток комп`ютерних технологій в сучасному освітньому середовищі приводить до необхідності 2
25821 Методи конструювання робочих органів сільськогосподарських машин. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт. – Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Мв Викладання дисципліни «Методи конструювання робочих органів сільськогосподарських машин» передбачає 1
25820 Діагностування техніки для рослинництва. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів другого магістерського освітнього рівня спеціальності 208 - Агроінженерія Швець Л.В., Труханська О.О. Мв У будь-якої машини, незалежно від того, працює вона, про¬стоює чи транспортується, змінюються фізико 0
25819 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів спеціальності 242 «Туризм» Тимошенко Є.А. Мв Міжнародне приватне право методичні вказівки до практичних занять 0
25818 Харчові технології. Методичні вказівки та програма з навчальної практики для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії» освітнього рівня «Бакалавр», спеціальність 181 «Харчові технології». Берник І.М., Войціцька О.М., Бондар М.М. Мв методичні вказівки та програма з навчальної практики 0
25817 Облікове забезпечення управління витратами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М. Нп Програма навчальної дисципліни «Облікове забезпечення управління витратами» призначена для здобувачі 2
25816 Основи ветеринарної екології: методичні вказівки з організації практичних робіт студентів денної форм навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 21 – «Ветеринарна медицина», за спеціальністю 212 – «Ветеринарн Гуцол Г.В. Мв Охорона здоров`я та лікувально – профілактичні заходи при різноманітних захворюваннях тварин лежать 2
25815 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» з дисципліни “ ”– Вінниця: РВВ ВНАУ, 2020. – 104 с. Поліщук Т.В. Мв Методичні вказівки включають основні теоретичні положення, завдання для самостійного практичного вик 1
25814 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 204 «ТВіППТ» – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2020. – 62 с. Поліщук Т.В. Мв Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Генетика з біометрією» є навчально-методичним до 0
25813 Управління бізнес процесами. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Мв Основною метою роботи студентів на семінарських та практичних заняттях є формування необхідних знань 0
25812 Управління бізнес процесами. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, рівня освіти магістр , галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з нормативної дисципліни «Управління бізнес пр 0
25811 Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільському підприємництві Дюк А. А. Сун У статті здійснено оцінку формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємни 16
25810 Розвиток аграрно-промислового комплексу через призму інтеграційно-правових процесів Чернищук Н. В. Суз У статті висвітлено необхідність правової інтеграції як складової частини ефективного розвитку право 23
25809 Party system in the first czechoslovak republic (1918-1938) Pikovska T. Суз The article is devoted to the study of the party system of the First Czechoslovak Republic (1918-193 11
25808 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для практичних робіт для магістрів денної форми навчання за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» з дисципліни Білявцева В.В. Мушит С. О. Мв Основне завдання дисципліни дати студентам теоретичні та практичні знання з селекційно-племінної с 7
25807 Use of criterial synthesis and analysis for modernizationm of objects of machine building production Sevostianov I., Kravets S., Pidlypna M. Сун Modernization problems of known equipment now are actual enough for different branches of the mechan 22
25806 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки Зозуляк І.А. Сун Пошук ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій і технічних рішень при виробництві харчової 21
25803 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для практичних робіт для магістрів денної форми навчання за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» з дисципліни Білявцева В.В. Мушит С. О. Мв Основне завдання дисципліни дати студентам теоретичні та практичні знання з селекційно-племінної с 1
25802 Ботаніка. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітньо Яковець Л.А. Мв Методичні вказівки визначають зміст дисципліни, теми практичних робіт орієнтовані на активізацію на 1
25801 Ботаніка. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього рівня « Яковець Л.А. Мв Методичні вказівки визначають зміст дисципліни, теми практичних робіт орієнтовані на активізацію на 0
25800 Розведення тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами другого курсу денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, атестація 1, 2. Казьмірук Л.В., Кучерява М.Ф. Мв навчити студентів ефективно використовувати в подальшій роботі методи покращання племінних і продукт 2
25799 Технологія виробництва екологічно чистої та органічної продукції. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарі Вознюк О.І. Мв Методичні вказівки включають основні теоретичні положення, завдання до практичних занять та контроль 25
25798 Риторика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань 24 – Сфера обслуговування спеціальності: 242 – Туризм для денної та заочної форм навчання Богатчук Світлана Степанівна Нп Здатність використовувати методи та засоби риторики для досягнення професійних цілей у процесі мовно 0
25797 Господарське право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». – Маньгора Т.В. Нп Господарське право України 1
25796 Оптимізаційні методи та моделі в управлінській діяльності Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074«Публічне управління та адмініст Волонтир Л.О. Нп Програма дисципліни Оптимізаційні методи та моелі в управлінській діяльності 0
25795 Accounting and information support of tax calculations / Обліково-інформаційне забезпечення розрахунків за податками Podolianchuk O. A. Суз В статті досліджено наукові думки до визначення понять «інформаційне забезпечення», «обліково-аналіт 20
25794 Енергетична незалежність АПК на засадах сталого розвитку Гончарук І. В. Сун У статті визначено роль агропромислового комплексу в економіці України. Розглянуто АПК із позицій за 24
25793 Дискретна математика. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ют Волонтир Л.О., Денисюк В.О., Потапова Н.А. Мв Викладено тематичний зміст дисципліни, загальні правила оформлення самостійної роботи, завдання до 0
25792 Дискретна математика. Методичні вказівки для виконання практичних (лабораторних) робіт денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні тех Волонтир Л.О.,Денисюк В.О., Зелінська О.В. Мв Викладено тематичний зміст дисципліни, загальні правила оформлення лабораторних робіт, завдання до 3
25791 Дискретна математика. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Нп Програма навчальної дисципліни «Дискретна математика» містить структуру всього курсу за всіма видами 1
25790 Чисельні методи. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Нп Програма навчальної дисципліни «Чисельні методи» містить структуру всього курсу за всіма видами робі 1
25783 Оцінювання впливу регулятора росту Marc EL на врожайність та товарність коренеплодів буряка столового Окрушко С. Є. Дк Оцінбвання впливу регулятора росту МАРС EL на врожайність та товарність коренеплодів буряка столовог 18
25782 Міжнародне приватне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 242 «Туризм». Маньгора Т.В. Нп Міжнародне приватне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 242 «Туризм». 3
25781 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 242 «Туризм». Маньгора Т.В. Мв Міжнародне приватне право методичні вказівки до самостійної роботи 0
25780 Інновації в туризмі. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Інновації в туризмі» визначає зміст, обсяг і вимоги до в 2
25779 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Ботаніка» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» гал 2
25778 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Ботаніка» за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» г 3
25777 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 205 «Лісове господарство» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Ботаніка» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» галузі знан 1
25776 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Ботаніка» за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» галузі 1
25775 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Ботаніка» за спеціальністю 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Агра 1
25774 Фізіологія рослин.Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня пе Шевчук О.А. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчанн 15
25773 Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рів Шевчук О.А. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультет 2
25772 Бухгалтерський облік: методичні вказівки до виконання практичних завдань студентами першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Правдюк Н.Л., Бурко К.В. Мв Методичні вказівки призначено до виконання практичних завдань для студентів освітнього рівня бакалав 1
25771 Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітньог Шевчук О.А., Амонс С.Е. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання 0
25770 Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» Шевчук О.А. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання 3
25769 Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» о Шевчук О.А., Амонс С.Е. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання 3
25768 Управлінський облік: методичні вказівки для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Лепетан І.М., Коваль О.В., Бурко К.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврс 14
25767 Управлінський облік: робочий зошит для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Лепетан І.М., Коваль О.В., Бурко К.В. Мв Робочий зошит призначено для виконання практичних робіт студентами освітнього рівня бакалавр галузі 8
25766 Точне землеробство. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» за о Дідур І.М., Шевчук В.В. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 1
25765 Геологія з основами геоморфології. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнього рівня першого Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф., Шевчук В.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факульте 1
25764 Машини та обладнання і їх використання в захисті рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 202 «Захист і карантин росл Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв В методичних вказівках представлено тематику, структуру практичних робіт, короткі теоретичні відомос 1
25763 Машини та обладнання і їх використання в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 203 «Садівництво та вино Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв У методичних вказівках наведено комплекс практичних робіт в яких висвітлено основні положення викори 1
25762 Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 201«Агрономія» Панцирева Г. В. Нп для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, освітнього рівня 0
25761 Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисциплінидля студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, осв Панцирева Г. В. Мв для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, освітнього рівн 2
25760 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, ос Панцирева Г. В. Мв Ознайомити студента з існуючим досвідом стандартизації, сертифікації та управління якістю за кордон 1
25759 Конкурентоспроможність туристичних підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітнього рівня - бакалавр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм», другого магістерського освітнього рівня, денної форми н Польова О.Л., Захарова Т.В. Мв Призначено для організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня - магістр, галузі знань 0
25758 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та а Польова О.Л. Мв Вивчення навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуа 3
25757 Організація аналітичної роботи в СПГ. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік та оподаткування» факультету обліку та ау Федоришина Л.І., Мулик Т.О. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, орієнтовний 4
25756 Виноградарство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та ви Паламарчук І.І. Мв Методичні матеріали навчальної дисципліни «Виноградарство» призначено до виконання самостійної робот 0
25755 Виноградарство. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 203 «Садівництв Паламарчук І.І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 0
25754 Виноградарство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництвав галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство», освітньо Паламарчук І.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Виногр 0
25753 Овочівництво: методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 202 «Захист та карантин рослин», освітнього рівня: «Бакалавр» Паламарчук І.І. Мв Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва 0
25752 Овочівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва з галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин», освітнього рівня: «Бакалавр». Паламарчук І.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Овочів 0
25751 Баштанництво. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності : 203 «Садівництво та виног Паламарчук І.І. Мв Методичні матеріали навчальної дисципліни «Баштанництво» призначено до виконання самостійної роботи 0
25750 Баштанництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво т Паламарчук І.І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 0
25749 Овочівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії і лісівництва, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 202 «Захист і карантин рослин». Паламарчук І.І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 0
25748 “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 208 – Агроінженерія і 133 – Гал Середа Л.П., Холодюк О.В., Шаргородський С.А. Мв Навчальна дисципліна "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальн 3
25747 Державний фінансовий контроль та судова експертиза. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітньо Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управ 2
25746 Державний фінансовий контроль. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього рівня другий (магістерський) Алескерова Ю.В. Нп Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та ад 3
25745 Внутрішній аудит.Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Обліку і оподаткування» Алескерова Ю.В. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни «ВНУТРІШНІЙ АУДИТ» Плани практичних 5
25744 Судові експертизи в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рівня Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни «Судові експертизи в оподаткуванні», 0
25743 Історія розвитку галузі. Методичні вказівки для організації самостійної роботи аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) ступеня доктора філософії денної та заочної ф Фабіянська В. Ю. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи аспірантів галузі знань 07 «Управління та адмі 0
25742 Методика наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього Окрушко С.Є. Мв Методика наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 3-го курсу факульт 1
25741 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення навчальної дисципліни відповідно до вимог держав 0
25740 Судові експертизи в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, факультету обліку та аудиту; Вінн. нац. аграр. ун- Мулик Я.І., Козаченко А.Ю. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спе 7
25739 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення навчальної дисципліни відповідно до вимог держав 2
25738 Аналіз банківської діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, факультету обліку та аудиту; Вінн. нац. аграр. ун-т. - Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Нп Програма навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» призначена для студентів галузі знань 0
25737 Страхування сільськогосподарських ризиків. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банкі Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (ба 0
25736 Страхування сільськогосподарських ризиків. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківс Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) 0
25735 Конкурентоспроможність туристичних підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – Польова О.Л. Мв Конкурентоспроможність туристичного підприємства – це узагальнююча характеристика стійкості підприєм 0
25734 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банків Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни «Страхування сільськогосподарських ризиків» визначає змі 1
25733 Інтегрований захист рослин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього Окрушко С.Є. Мв Інтегрований захист рослин Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факул 3
25732 Системи обробки економічної інформації. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернети Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. Нп Програма навчальної дисципліни «Системи обробки економічної інформації» містить структуру всього кур 2
25731 Глобальна економіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальніс Хаєцька О.П. Нп Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого освітньог 3
25730 Глобальна економіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Екон Хаєцька О.П. Нп Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого освітньог 1
25729 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Методичні вказівки до практичних робіт студентів - магістрів денної та заочної форми навчання із спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” 2020 р. Зотько М.О. Мв Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. 2
25728 Агрофармаколоія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин Вергелес П.М. Мв Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань самостійної роботи із дисципліни «Агр 2
25727 Агрофармаколоія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія Вергелес П.М. Мв Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань самостійної роботи із дисципліни «Агр 0
25726 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та Польова О.Л. Нп Вивчення навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуа 1
25725 Інтегрований захист рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" Окрушко С.Є. Мв Інтегрований захист рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів факультету агрон 3
25724 Stress resistance of zucchini plants at different terms of sowing in the conditions of Ukreine Palamarchuk I. Суз The results of research on the influence of different sowing dates on the stress resistance of zucch 14
25723 Ekonometric analysis of the investment change modelin in the fixed capital of Ukraine Volontyr L., Potapova N Суз Estimation of fixed capital investment using econometric models allows establishing many factors and 13
25722 Правова доктрина як джерело права на свободу творчості Опольська Н. М. С У етапі визначено, що правова доктрина - це наукові положення загального характеру, що отримали з бо 18
25721 Правові засади використання та охорони сільськогосподарських тварин Оверковська Т. К. Сун Розглянуто основні правові засади використання та охорони сільськогосподарських тварин як специфічно 12
25720 Конкурентоспроможність туристичних підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовк Польова О.Л. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність турисчних підприємств» визначає з 2
25719 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» та 072 «Фінанси, банк Коваль Л.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» призначена для студентів першого (бакалаврсько 1
25718 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведі- нкові науки» спеціальності 051 «Економіка» / Л.В. Коваль – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 41с. Коваль Л.В. Нп Представлена програма включає в себе мету і завдання дисципліни, опис навчальної дисципліни, очікува 1
25717 Методологія та організація наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Коваль – Вінниц Коваль Л.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту включає перелік тем лекцій 1
25716 Облікова політика підприємств. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Коваль – Вінниця: ВНАУ, 2020. - Коваль Л.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту включає перелік тем лекцій 2
25715 Web-технології та web-дизайн. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Компютерні науки» денної та заочної форм навчання Зелінська О.В., Денисюк В.О., Підлубний В.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рів 1
25714 Інформаційні системи і технології в галузі: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого освітнього рівня (бака Киш Л.М. Мв методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 28 «Публічне управління 1
25713 Електронна комерція в менеджменті: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» першого освітнього рівня (бакалавр) Киш Л.М. Мв методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління і 1
25712 Внутрішній аудит. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Обліку і оподаткування» Алескерова Ю.В. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни «ВНУТРІШНІЙ АУДИТ» Плани практичних 0
25711 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська Алескерова Ю. В., Федоришина Л.І. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому біз 2
25710 Страховий менеджмент. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «магістр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та стра Ю.В. Алескерова Л.І.Федоришина Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ». Плани практи 2
25709 Електронна комерція в логістиці: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» першого освітнього рівня (бакалавр) Киш Л.М. Мв методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління і а 0
25708 Основи теорії систем і системного аналізу»: програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адмініструванн Киш Л.М. Нп програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня гал 1
25707 Хвороби і шкідники лікарських рослин: Опорний конспект лекцій для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього рівня Окрушко С.Є. Окл Хвороби і шкідники лікарських рослин: Опорний конспект лекцій для студентів 3-го курсу факультету аг 1
25706 Системи моніторингу в економіці. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» ден Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. Нп Програма навчальної дисципліни «Системи моніторингу в економіці» містить структуру всього курсу за в 1
25705 Інтелектуальний аналіз даних. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Юрчук Н.П. Нп Програма навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» містить структуру всього курсу за всім 5
25704 Інформаційні системи і технології у фінансах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. Нп Програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» містить структуру всьо 15
25703 Електронна комерція. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної ф Юрчук Н.П., Чіков І.А. Нп Програма навчальної дисципліни «Електронна комерція» містить структуру всього курсу за всіма видами 11
25702 Інформаційні системи і технології у фінансах. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, б Юрчук Н.П., Чіков І.А. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципл 40
25701 Фізіологія та біохімія гідробіонтів. Програма нормативної навчальної дисципліни «» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «бакалавр». Вінниця : ВЦ ВНАУ. 2020. 24 с. переробл. і доп. Шевчук Т.В. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робо 0
25700 Динаміка популяцій риб. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня магістр. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. Шевчук Т.В. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робо 0
25699 Шевчук Т. В. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Водна мікробіологія та токсикологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «бакалавр». Вінниця : ВЦ ВНАУ. 2020. 19 с. переробл. і доп. Шевчук Т.В. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робо 0
25698 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання розроблені з 2
25697 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяль Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання розроблені з 0
25696 Гроші і кредит. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетик Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого осв 0
25695 Гроші та кредит. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання розроблені 1
25694 Висота рослини та діаметр стебла рослини мексиканського фізалісу залежно від сорту Полутін О. О. Тд Враховуючи період вирощування, висота стебла рослин мексиканського фізалісу перед плодоношенням у 18
25693 Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів сціальності 242 "Туризм" Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв В методичних вказівках розглянуто завдання, основні принципи та види страхування від нещасного випад 4
25692 Безпека в туризмі. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для магістрів спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійної програми «Туризм» Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв “Безпека в туризмі” відображають сучасні тенденції розв`язання проблем безпеки людини. У методичних 0
25691 Безпека в туризмі. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 242 «Туризм» Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв Інтенсивний розвиток індустрії туризму і гостинності як в нашій країні, так і у світі останніми рока 0
25690 Безпека в туризмі.Програма навчальної дисципліни з підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М. Нп Навчальна дисципліна «Безпека в туризмі» розглядає теоретичні та методичні питання щодо забезпечення 0
25687 Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів спеціальності 242«Туризм» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Охорона праці Мв Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів спеціальності 242«Туризм» 1
25686 Управління бізнес процесами. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр , галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Нп Програма вивчення дисципліни «Управління бізнес процесами» складена з урахуванням місця та значення 1
25685 Інновації в туризмі. методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Мв Основною метою роботи студентів на практичних заняттях є ознайомлення майбутніх фахівців з вітчизнян 0
25684 Інновації в туризмі. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання освіти бакалавр, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з нормативної дисципліни «Інновації в туризмі 0
25683 Міжнародний туризм. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спец 3
25682 Івентивний менеджмент. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Лопатюк Р.І. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфер 0
25681 Івентивний менеджмент. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Лопатюк Р.І. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сф 1
25680 Development of agricultural insurance system Aleskerova Y. Дк Организационный комитет IV Международной научно-практической конференции «Украина, Болгария, ЕС: эко 18
25679 Efficiency of Using Biomass from Energy Crops for Sustainable Bioenergy Development Kulyk M., Kalynychenko V., Pryshliak N., Pryshliak, V. СSc The need to study energy crops as an alternative source of energy for providing the population and r 13
25678 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для підготовки магістрів галузі 3
25677 Моделювання технологічних процесів у аквакультурі. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проекту для студентів-магістрів денної та заочної форми навчання спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Зотько М.О., Кононенко Р.В. Мв Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проекту з дисци-пліни “Моделювання технологіч 1
25676 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство», Спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2020.- 16 с. Зотько М.О. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, Спеціальність 207 “Водні біоресурси та акв 2
25675 Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-магістрів денної форми навчання із спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура Зотько М.О. Мв Викладено питання для самостійної роботи та тести 1
25674 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера 3
25673 Improvement of normative legal regulation of the system of agricultural production taxation Правдюк А. Л. Суз The article examines legal regulation of the system of taxation of agricultural producers in Ukraine 22
25672 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 121942) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв Формула винаходу:1. Спосіб транспортування й очистки коренебульбоплодів, що включає транспортування 29
25671 Акація біла як кормовий ресурс для розвитку бджолиних сімей Разанова О. П. Дк Вивчення продуктивного медозбору з акації білої бджолиними сім’ями української степової породи в ум 21
25670 Аналіз ключових чинників впливу на якість аудиторських послуг: вітчизняний досвід Фабіянська В. Ю. Сун Метою дослідження є здійснення аналізу ключових чинників впливу на якість аудиторських послуг в умов 19
25669 Івентивний менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Лопатюк Р.І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеці 1
25668 Туристичні дестинації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навч Головня О. М. Мв В методичних вказівках з організації самостійної роботи з дисципліни «Туристичні дестинації» наведен 2
25667 Туристичні дестинації. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної ф Головня О. М. Мв В методичних рекомендаціях для проведення практичних занять з дисципліни «Туристичні дестинації» на 0
25666 Туристичні дестинації. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 22 с. Головня О. М. Нп В програмі навчальної дисципліни «Туристичні дестинації» наведено опис навчальної дисципліни, мета т 1
25665 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого ( Головня О. М. Мв В методичних вказівках з організації самостійної роботи з дисципліни «Методологія і організація наук 0
25664 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Головня О. М. Мв В методичних рекомендаціях для проведення практичних занять з дисципліни «Методологія і організація 2
25663 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня - магістр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» , спеціальність 242 «Туризм» , денної та заочної форми навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня - магістр, галузі 0
25662 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів освітнього рівня - магістр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм» , денної та заочної форми навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів освітнього рівня - магістр, галузі 1
25661 Міжнародний туризм. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм Ставська Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеці 1
25660 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера 2
25659 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для підготовки магістрів галузі 1
25658 Методичні рекомендації для організації навчальної практики факультету агрономії та лісівництва денної і заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Вітер Н.Г Мв Викладено основні методичні вимоги щодо проведення навчальної практики «Ознайомча». Методичні вказів 0
25657 Навчальна практика «Загальноуніверситетська». Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освіт Вітер Н.Г Мв Викладено основні методичні вимоги щодо проведення навчальної практики «Загальноуніверситетська». Ме 0
25656 «Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня ден Головня О. М. Нп В програмі навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелекту 0
25655 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» – Ві Ковальова К В Мв Методичні вказівки з іноземної мови (англійської) мови створено, щоб допомогти студентам, які навчаю 0
25654 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», галузі знань 12 «Інформаційні технології». Ковальова К В Мв Навчання іноземній мові є невід’ємною складовою підготовки студентів вищого навчального закладу, адж 1
25653 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» – Ві Ковальова К В Мв Методичні вказівки розроблені з метою формування необхідної комунікативної спроможності в сферах про 1
25652 Effect of crop rotation and fertilization of sugar beet on the formation of maximum bioethanol yield. Tsvei Ya. P., Prysiazhniuk O. I., Horash O. S., Klymchuk O. V., Klymyshena R. I., Shudrenko I. V. СSc The purpose of research is to evaluate the efficiency of growing sugar beet for bioethanol as affect 20
25651 Економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку Лутковська С. Сун Представлено економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку. Встанов 18
25645 Висота закладання першої квітки від сім’ядольних листочків залежно від особливостей сортів різної селекції Полутін О. О. Тд Нерівномірне випадання опадів за період вегетації рослини та недостатня кількість поживних елемент 14
25644 Біометричні показники плоду рослини мексиканського фізалісу залежно від сортових особливостей Полутін О. О. Тд Вплив сортових особливостей мексиканського фізалісу на біометричні показники плоду рослини. 16
25643 Урожайність плодів мексиканського фізалісу залежно від сортових особливостей Полутін О. О. Тд Основою успіху будь-якої технології вважають отримання високої врожайності рослини. В дослідженнях у 15
25642 Товарність плодів мексиканського фізалісу залежно від сорту Полутін О. О. Тд Аналіз впливу сортових особливостей мексиканського фізалісу на товарність плодів рослини. 16
25634 Знаходження величини сили тиску на підводні гідроспоруди у проектно-конструкторській практиці й агроінженерній підготовці фахівців Пришляк В. М., Дубчак В. М. Сун У статті представлено результати наукових аналітичних досліджень, котрі забезпечують знаходження сил 13
25632 Вплив мульчуючого матеріалу на морфологічні показники мексиканського фізалісу Полутін О. О. Тд Мульчування – це суцільне або міжрядне покриття поверхні ґрунту різними матеріалами. Цей елемент 20
25630 Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу Іванько А. В., Бакун Ю. О., Хаєцька О. П., Ксенофонтов М. М. Сун Доведено доцільність поглиблення координації на різних рівнях управління в Україні щодо розвитку про 16
25629 The influence of globalization of society on international of higher education in ukraine and poland Mazur K., Pantsyreva H., Zatolochnyi O. Суз This article discusses the transformation processes that have taken place in higher education over t 20
25628 Модель застосування професійного судження аудитора в процесі організації вибіркової перевірки Фабіянська В. Ю. Сун Метою статті є дослідження організації вибіркової перевірки в контексті Міжнародних стандартів аудит 18
25627 Удосконалення професійних вимог до аудиторів в умовах реформування незалежного аудиту в Україні Фабіянська В. Ю. Сун Метою статті є удосконалення професійних вимог до аудиторів в контексті реформування незалежного ауд 26
25626 Landscape approach to regional features organization of environmental management of the protected area Hudzevich A. V., Liubchenko V. Y., Bronnikova L. F., Hudzevich L. S. СWeof Розглянуто використання ландшафтного аналізу в якості інструменту для виявлення регіональних особлив 20
25625 Організаційно-методичні аспекти діяльності аналітичної служби підприємства Мулик Т. О. Сун Досліджено коло питань, що охоплює організація аналізу на підприємстві. Проведено критичний аналіз щ 27
25623 The effect of feeding BVMD «ENERVIK» on the body of silver carp and carp Biliavtseva V. Суз Experiments conducted on two groups of fish (silver carp and carp) age of two years, which in princ 23
25622 Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС Томчук О. Ф., Маньківський Ю. Р. Сун У статті розкрито чинники, які впливають на успіх діяльності українських автодилерів. Проаналізовано 27
25621 The latest methods of reproduction of the owner Datsyuk I., Mushit S. Суз The object for the research was an oar, grown in LLC WG "Mercury" with. Pultivtsi of Vinny 26
25618 Вібросито для очищення бурового розчину (Пат. № 122042 на винахід) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Пнв Описана конструкція вібросита для очищення бурового розчину. 25
25615 Сферичний вібраційний млин із кінематичним приводом (Пат. № 122008 на винахід) Ярошенко Л. В., Гончарук І. В., Гончарук Т. В., Рубаненко О. О. Пнв Описана конструкція сферичного вібраційного млина із кінематичним приводом. 26
25614 Конічний вібраційний млин (Пат. № 122003 на винахід) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Пнв Описана конструкція конічного вібраційного млина. 33
25613 Розробка конструкції та дослідження технологічних параметрів машин для вібраційної відцентрово-планетарної обробки Ярошенко Л. В., Купчук І. М., Замрій М. А. Сун Описана конструкція та досліджено технологічні параметри машини для вібраційної відцентрово-планетар 21
25612 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів вібраційної сушарки насіння зернових та овочевих культур для дослідно-селекційних станцій Ярошенко Л. В. Сун Описана конструкція та обґрунтовані технологічні параметри вібраційної сушарки насіння зернових та 22
25611 Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 “Туризм” денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва Ставська Ю.В., Головня О.М. Мв Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання та захисту диплом 4
25610 Інженерна графіка з основами нарисної геометрії. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів денної форми та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 20 «Аграрні науки та продово Джеджула О.М. Мв Методичні вказівки «Інженерна графіка з основами нарисної геометрії» містять стислий теоретичний мат 0
25609 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання Головня О.М., Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки до проходження виробничої практик для студентів спеціальності 242 «Туризм» складе 2
25608 Світова культура і мистецтво. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Табенська О.І. Мв Етапи розвитку світової культури та мистецтва 0
25607 Туристичне краєзнавство. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» спеціальності 241 «Готельн Табенська О.І. Мв Розглянуто сутність краєзнавства, етапи його розвитку 1
25606 Світова культура і мистецтво. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Табенська О.І. Мв Досліджено поняття культури, мистецтва 0
25605 Туристичне краєзнавство. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. Мв Досліджено сутність туристичного краєзнавства, етапи його розвитку 2
25604 Туристичне краєзнавство. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. Нп Розглянуто сутність Туристичного краєзнавства, етапи його розвитку, туристичні ресурси різних област 2
25603 Програма проходження навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» факультету економіки та підприємництва Табенська О.І. Нп Визначено терміни навчальної практики, теми для самостійної роботи 0
25602 Інфраструктура ринку. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рі Табенська О.І. Нп Розглянуто сутність поняття ринок, інфраструктура ринку, елементи інфраструктури ринку 0
25601 Практична реалізація методики управління процесом механічної обробки Веселовська Н. Р. Сун Проблема забезпечення необхідної якості та експлуатації властивостей деталей машин набуває в машиноб 26
25600 Vibration research in mobile agricultural machines Iskovich-Lototskyy R., Veselovska N., Ivanchuk Y., Hnatyuk O. Сун In this work, vibrations were investigated during loading and unloading operations of mobile agricul 31
25599 Методичні рекомендації з дисципліни Економічна теорія (основи економічної теорії) для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 «Ма Хаєцька О.П. Мв Призначено для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти з дисципліни «Основи економічної теорі 8
25598 Економічна теорія (основи економічної теорії).Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для підготовки студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування Хаєцька О.П. Мв Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти з дисципліни «Осн 5
25597 Макроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і опод Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. Нп Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого освітньог 4
25596 Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальностей – 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська с Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. Мв Методичні вказівки з курсу «Політекономія» призначені до підготовки та написання курсових робіт для 5
25595 Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур’янів. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продо П.М. Вергелес Мв Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань самостійної роботи із дисципліни «Мон 2
25594 Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бурʼянів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продово Вергелес П.М. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт розроблено відповідно до навчального плану та робо 0
25593 Фітопатологія сільськогосподарська. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами факультету агрономіі та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» о Пінчук Н.В. Мв Наведені практичні роботи щодо вивчення дисципліни « Фітопатологія сільскогосподарська». З кожної те 2
25592 Хвороби і шкідники лікарських рослин: Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин ро Окрушко С.Є. Мв ХВОРОБИ І ШКІДНИКИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 58
25591 Мікроекономіка. Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Хаєцька О.П. Мв Методичні вказівки з «Мікроекономіка» призначені до підготовки та написання курсових робіт для студе 0
25587 Методика наукових досліджень в агрономії Мазур В. А., Липовий В. Г., Мордванюк М. О. Нп У навчальному посібнику висвітленні методико-організаційні засади науково- дослідної діяльності, що 50
25586 Діагностування електрообладнання Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. Нп Навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Діагностування електрообладнанн 48
25585 Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності Липовий В. Г., Мазур О. В., Мордванюк М. О. Нп У навчальному посібнику висвітлені теоретичні й практичні засади методології та організації наукових 51
25584 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми кавітаційного диспергатора-гомогенізатора сільськогосподарської сировини рослинного походження на кормові цілі Алієв Е. Б., Миколенко С. Ю., Яропуда В. М. Малєгін Р. Д. Сун Актуальною задачею є підвищення ефективності приготування якісних кормів за рахунок застосування тех 49
25583 Моделювання процесів сепарації картопляного вороху в барабанному сепараторі Грушецький С. М., Яропуд В. М., Бабин І. А. Сун Для успішного виходу України на західні ринки необхідно забезпечити конкурентоспроможність власної п 47
25582 Дослідження якості сепарації картопляного вороху підкопувальними робочими органами картоплезбиральної машини Грушецький С. М., Яропуд В. М., Бабин І. А. Сун З огляду на актуальність питань, пов`язаних з розробкою підкопувальних робочих органів при створенні 40
25581 Дослідження процесу функціонування та оптимізація конструктивно-технологічних параметрів тритрубного рекуператора Яропуд В. М. Сун Вітчизняними і зарубіжними ученими за останні роки виконана значна кількість наукових досліджень по 51
25580 Political program of the subcarpatian agricultural union party (sau) in transcarpathia (1918-1938) Pikovska T. Суз Стаття присвячена політичній діяльності партії Підкарпатський Землеробський Союз на Закарпатті у 191 24
25579 Political programs of german parties in the first czechoslovak republic in 1918-1933 Піковська Т. В. Суз Стаття присвячена дослідженню національного питання в програмах німецьких політичних партій в періо 27
25578 Світовий ринок м’яса та місце україни на ньому Фуштей Л. Л. Суз У статті розглянуто динаміку розвитку на світового ринку м’яса. Викладено результати дослідження осн 53
25577 Strategic Priorities of the System Modernization Environmental Safety under Sustainable Development Kaletnik G., Lutkovska S. СSc In this article it is proved that strategic planning and implementation of strategic priorities of g 28
25576 Potential of Development of the agricultural sector of Ukraine Vdovenko L., Chernenko O. Суз На сучасний стан розвитку аграрного сектору України впливає специфіка агропромислового вир 21
25573 Руйнуюче зусилля різання при взаємодії леза дискового ножа з травʼяною масою Холодюк О. В. Сун Об’єктом дослідження в даній статті був процес різання трав’яної маси бітерно-ножовим подрібнювальни 31
25572 Обґрунтування параметрів зниження токсичності відпрацьованих газів дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. Сун Річні викиди в атмосферу України становлять понад 6 млн. тонн шкідливих речовин і вуглекислого газу. 35
25571 Дослідження процесів штампування обкочуванням з використанням поверхневого нагріву заготовок Штуць А. А., Служалюк М. О. Сун Не зважаючи на те, що процеси штампування обкочуванням існують відносно тривалий час та мають значні 30
25570 Розрахунок нестандартних w-параметрів чотириполюсника на біполярному транзисторі Возняк О. М., Штуць А. А. Сун Покращення характеристик пристроїв НВЧ діапазону може бути досягнуто як за рахунок використання прин 35
25569 Оцінка ефективності управління зобов’язаннями підприємств Захарова Т. В., Фуштей Л. Л. Сун У статті обґрунтовано підходи щодо прийняття рішень з управління зобов’язаннями в умовах необхідност 34
25568 Дослідження методики розрахунку і вибору технологічних параметрів штампуання обкочуванням складнопрофільних виробів з використання комп’ютерного моделювання Колісник М. А., Служалюк М. О. Сун В статті проведено дослідження методики розрахунку і вибір технологічних параметрів штампува 42
25567 Increasing of the durability of details working under repeatable-loads Matviychuk V., Gaidamak O. Сун The article develops processes of increase the durability of parts operating under repeated l 30
25566 Перспективи створенння полімерних функціональних покриттів із застосуванням газодинамічного напилення Гайдамак О. Л., Матвійчук В. А., Кучеренко Ю. С. Сун Стаття присвячена обладнанню для газодинамічного напилення з метою спрощення його конструкц 44
25565 Підвищення службових характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого пластичного деформування і холодного газодинамічного напилення Матвійчук В. А., Гайдамак О. Л., Колісник М. А. Сун В статті проведенно дослідження зміни характеристик поверхневих шарів деталей, оброблених ме 19
25564 Спосіб вирощування люпину білого (Пат. на корисну модель № 143465) Мазур В. А., Панцирева Г. В., Дідур І. М. Пнк Спосіб вирощування люпину білого включає використання у передпосівну обробку насіння бактеріального 30
25563 Спосіб енергетично ефективної технології вирощування люпину білого (Пат. на корисну модель № 143188) Мазур В. А., Панцирева Г. В., Алєксєєв О. О., Мазур К. В. Пнк Спосіб енергетично ефективної технології вирощування люпину білого включає використання у передпосів 29
25562 Управління конкурентоспроможністю продукції переробних підприємств Савіна С. С. Суз В статті розглянуто суть управління конкурентоздатністю продукції, здійснено оцінку рівня конкуренто 54
25561 Глобальні навігаційні супутникові системи та їх роль у технологіях точного землеробства Холодюк О. В. Сун Об’єктом дослідження в даній статті були глобальні навігаційні супутникові системи NAVSTAR GPS (США) 99
25560 Особливості оформлення формули винаходу чи корисної моделі як обʼєкти правової охорони Холодюк О. В., Булін Р. М. Сун Об’єктом дослідження в даній статті була підготовка, послідовність викладення з врахуванням структур 38
25559 Аналіз впливу форми і розмірів поперечного перерізу безстружкових мітчиків на процес видавлювання різьби Токарчук О. А. Сун Метод виготовлення внутрішніх різьб безстружковими мітчиками включає взаємне обкочування інструмента 25
25558 Application of the differential scanning calorimetry method in the study of the tomato fruits drying process Kuznietsova I., Bandura V., Paziuk V., Tokarchuk O., Kupchuk I. СSc Tructural changes in the process of heating fresh fruit, sun-dried fruits and powder obtained from t 30
25557 Інноваційна технологія виробництва кисломолочного напою для харчування людей похилого віку Соломон А. М., Полєвода Ю. А. Сун На сьогоднішній день проблема раціонального харчування для людей похилого віку надзвичайно актуальна 36
25556 Дослідження гліцериномістких поверхнево-активних речовин в харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. Сун В статті представлена інформація про поверхнево-активні речовини. Наведена їх повна класифікація, сп 46
25555 Дослідження технічних характеристик нових типів муфт Токарчук О. А. Полєвода Ю. А. Сун Динамічні навантаження, які виникають при спрацюванні існуючих муфт, спричиняють значні ударні наван 41
25554 Technical and economic aspects of biogas production at a small agricultural enterprise with modeling of the optimal distribution of energy resources for profits maximization Tokarchuk D. M., Pryshliak N. V., Tokarchuk O. A., Mazur K. V. СSc The use of biogas is one of the ways to supplement and partially replace traditional fuels in rural 33
25553 Determination of the energy efficient modes for barley seeds drying - Визначення енергоефективних режимів сушіння насіння ячменю Snezhkin Yu. F., Paziuk V. M., Petrova Zh. O., Tokarchuk O. A. СSc For a more accurate study of the kinetics of the barley seeds drying, a convective drying stand with 27
25552 Про коливання, які описує узагальнене диференціальне рівняння Релея Ольшанський В. П., Ольшанський С. В., Токарчук О. А. Сун В статті розглянуто рух коливальної системи з одним ступенем вільності, описаний узагальненим дифере 38
25551 Моделювання процесу контактної взаємодії інструмента з деталлю із накладанням осьових ультразвукових коливань Руткевич В. С. Сун Досліджено та змодельовано процес ультразвукового видавлювання різі з накладенням ультразвукових к 27
25550 Determination of economic advisable distances of automobile delivery on autoservice enterprise Mytko M. Сун In order to increase the efficiency of the operation of motor transport enterprises, the structure o 30
25549 Investigation of the mechanical and technological properties of fodder crops to determine the parameters of the working bodies of mower conditioners and optimal modes of their operation Komakha V., Tokarchuk O., Zamrii M. Сун In modern conditions, with insufficient resource supply for agriculture, the most popular in fodder 20
25548 Інтелектуальна система контролю навантаження трансформаторів 10/0.4 кв з використанням SCADA Видмиш А. А., Токарчук О. А., Карпійчук М. Ф., Паладій М. С. Сун В статті запропонована система контролю навантаження силового трансформатора на основі моніторингу о 23
25547 Дослідження розвитку деформації контактних напружень при вальцюванні Музичук В. І., Токарчук О. А. Сун Розглянуто метод визначення контактних нормальних і дотичних напружень при вальцюванні з урахуванням 33
25546 Розробка змішувача біодизельного палива та моделюванням процесу змішування Бурлака С. А. Сун Проаналізовано застосовувані в даний час конструкції змішувачів для отримання біопалива. Відзначено 28
25545 Дослідження течії палива в розпилювачі форсунок при використанні спиртових добавок в емульгованих паливах Бурлака С. А., Галущак О. О., Гуменюк Ю. В. Сун В статті проведено аналіз енергетичних культур як джерел сировини для виготовлення біопалива та його 40
25544 Use of land resource potential of rural territories of Ukraine in the conditions of transformation changes Baldynyuk V., Tomashuk I. Суз The current needs in the regulation of land relations, which are due to a qualitatively new approach 20
25543 Математичне моделювання роботи системи живлення дизельного двигуна працюючого на біопаливі з дросельним регулювання складу паливної суміші Гунько І. В., Бурлака С. А. Суз Система живлення дизельного двигуна виконує ряд функцій, а саме: дозування палива згідно з режимом р 33
25542 Sales cost analysis as a direction of efficiency evaluation sales activities and its improvement Tomchuk O. Суз In the article methodical approaches of analysis of charges are considered on a sale and directions 17
25541 Сучасні тенденції формування трудового потенціалу фермерських господарств вінницького регіону в контексті демографічних аспектів розвитку Гарбар Ж. В. Суз У статті визначено сучасні тенденції формування трудового потенціалу фермерських господарств Вінниць 36
25540 Vegetative status of children as a territorial bio-indicator of ecological safety Furdychko O. I., Mudrak O. V., Yermishev O. V., Mudrak H. V. СWeof The quantity of environment contaminators (pollutants) and their combinations cannot be counted and 18
25539 Сутність та особливості державного регулювання розвитку сільських територій Балдинюк В.М. Суз У статті обґрунтовується необхідність ефективного державного регулювання розвитку сільських те-ритор 39
25538 Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище Гончарук І. В. Сун