The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2020

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
32555 Інституційне забезпечення розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Білокінна І.Д. Сун Метою статті є дослідження інституційного забезпечення розвитку органічного виробництва сільськогосп 86
32553 Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки Шпикуляк О.Г., Білокінна І.Д. Сун Розглянуто базове поняття «кооперація» та похідне «енергетичний кооператив» з точки зору різних авто 95
32002 Комп'ютерна програма "Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємства "ASCO" ("ASCO") Чіков І.А., Юрчук Н.П., Коляденко С.В. Ас Комп’ютерна програма «Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємства «ASCO» - це повнофункціо 95
31287 Вплив біологізованих систем удобрення на інтенсивність накопичення важких металів у злаково-бобовому різнотрав’ї. Тітаренко О.М. Сун Вивчено вплив поліпшення природних кормових угідь на інтенсивність накопичення Pb, Cd, Zn та Cu у зл 52
30915 Вільні коливання осцилятора за наявності квадратичного в’язкого опору та сухого тертя. Ольшанський В.П., Сліпченко М.В., Спольнік О.І., Замрій М.А. Сун Стаття присвячена виведенню точних та наближених формул для розрахунку розмахів вільних затухаючих к 37
30634 Літературний письмовий твір наукового характеру «Регіональне програмування як дієвий інструмент сталого розвитку сільських територій» Колесник Т.В. Ас Розглянуто та обгрунтовано необхідність впровадження регіонального програмування як дієвого інструме 68
30536 The Research of the Morphology and Mechanical Characteristics of Electric Bimetallic Contacts Haikova T., Puzyr R., Savelov D., Dragobetsky V., Argat R., Sivak R. СSc The paper demonstrates that as the energy industry develops, there is a continuous process of improv 45
30512 Дослідження процесів штампування обкочуванням з використанням поверхневого нагріву заготовок Штуць А. А., Служалюк М.О. Сун Не зважаючи на те, що процеси штампування обкочуванням існують відносно тривалий час та мають значні 0
30511 Комп’ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу DEFORM – 3D Штуць А.А. Сун Метою моделювання є аналіз напружено-деформованого (НДС) стану та формозміни трубчастих, циліндрични 44
29171 Деякі аспекти різноякісності насіння люцерни Мамалига В.С. Тд Вивчались питання матрикальноїго успадкування різноякісності насіння люцерни. 217
29140 Сценарії стратегічного розвитку організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Шинькович А.В. Сун У статті розглянуто змістове наповнення та уточнено сутнісні характеристики сценаріїв стратегічного 217
29139 Контури гнучкості організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Шинькович А.В. Сун У статті уточнено сутнісні характеристики та зміст поняття гнучкості організаційно-інформаційного за 197
29137 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова д Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Біопалива: ефектив 5
29131 Modeling The Level Of Investment Attractiveness Of The Agrarian Economy Sector Aleskerova Y., Titenko Z., Skrypnyk H., Grytsyna O. СSc The relevance of the research topic is due to the fact that in the current economic conditions attr 219
29129 Позакореневі підживлення, як фактор підвищення рівня зернової продуктивності ячменю ярого Тинько В.В. Сун В статті наведенні результати оцінки посівів ярого ячменю та впливу позакореневого підживлення. Розг 234
29102 The Organic Agriculture: World trends and Opportunities Khodakivska О., Pugachov M., Hermaniuk N., Mohylnyi O., Tomashuk O., Gryshchenko О. Суз This article deals with justification of theoretical principles of development of organic production 268
29101 Маркетинг персоналу як інструмент реалізації кадрової політики підприємства Германюк Н. В. Сун У статті розглянуто сутність та значення маркетингу персоналу як інструменту впровадження кадрової 166
29100 Сучасне удосконалення інноваційної діяльності підприємства Ткачук О. М., Германюк Н. В. Сун У статті розглядаються сучасний стан інноваційного розвитку підприємств. Досліджено шляхи фінансовог 286
29082 Agroecological potential of legumes in conditions of intensive agriculture of Ukraine Tkachuk О., Telekalo N. Мвз The ecological significance of leguminous crops grown in modern intensive crop rotation in Ukraine i 285
29080 Прогресивні методи відновлення деталей Труханська О. О. Тд Відновлення деталей – технічно обґрунтований, економічно виправданий захід. Це дозволяє ремонтним ма 177
29049 Підстави розірвання договору оренди землі в судовому порядку Томляк Т. С. Суз Стаття присвячена розгляду базових законодавчих норм, що встановлюють підстави розірвання договору о 352
29045 Фізико-математична модель роботи гідроінжектора системи промивання доїльних установок Гунько І. В., Бабин І. А. Сун У сучасних умовах виробництва молока вагомий вплив на його якісні показники має санітарний стан моло 122
29044 Дослідження явища адгезії між відкладеннями і поверхнею молокопровідної лінії Бабин І. А. Тд Метою досліджень є визначення сили адгезії між відкладеннями і поверхнею молокопровідної лінії. 182
29021 Національна ідентичність: європейський вибір Табенська О. І. Тд Розглянута національна ідентичність. 311
29000 Гематологічні показники відгодівельного молодняку кролів за впливу комплексного препарату біологічно активної дії Огороднічук Г. М. Дк Гематологічні показники відгодівельного молодняку кролів за впливу комплексного препарату біологічно 141
28999 The development of Ukrainian ethnology under the Soviet regime policies during 1920s Chernyschuk N. Суз The article is devoted to the problems of development of Ukrainian ethnology under the influence of 276
28998 Розвиток української етнології під впливом політики радянської влади протягом 20-х рр. ХХ ст. Чернищук Н. В. Суз Статтю присвячено проблемам розвитку української етнології під впливом політики радянської влади у 1 344
28992 Перспективні напрямки технології відновлення деталей машин Труханська О. О. Дк При довгочасному використанні машин зношування деталей супроводжується зниженням експлуатац 178
28991 Переваги використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. Дк Розглянуто переваги використання екологічної продукції в закладах харчування 163
28989 Використання екологічної продукції в закладах харчування. Табенська О. І. Дк Досліджено питання використання екологічної продукції в закладах харчування. 174
28978 Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності: проблеми та шляхи їх розв’язання Грібов М. Л., Князєв С. М, Чернявський С. С. Сун Мета дослідження – внесення пропозицій з удосконалення законодавчого регулювання оперативно-ро 375
28977 Міжнародне співробітництво у сфері негласних розслідувань Грібов М.Л. Сун Мета дослідження полягає в здійсненні класифікації та висвітленні форм міжнародного співробітництва 256
28976 Критерії та індикатори ідентифікації результативності організаційно-економічного механізму функціонування ринку зерна Лутковська С. М., Казьмір В. А. Сун У статті обгрунтовано критерії та індикатори ідентифікації результативності організаційно-економічно 274
28974 Візуальне спостереження за особою, річчю або місцем як засіб протидії торгівлі людьми Грібов М. Л. Сун Мета дослідження полягає у визначенні особливостей застосування візуального спостереження за особою, 695
28971 Використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. Тд Розглянуто питання використання екологічної продукції в закладах харчування 295
28970 Ефективність використання біологічно активних речовин в годівлі птиці Огороднічук Г. М. Дк Представленор продуктивні якості курчат-бройлерів за згодовування пробіотично-ферментної добавки. 239
28963 Дослідження явища адгезії між взаємодіючими поверхнями Дячинська О. М. Тд Визначення сили адгезії, адгезивної енергії за допомогою АСМ 324
28958 Технологічні методи підвищення зносостійкості та довговічності деталей Труханська О. О. Дк Підвищення показників надійності і термінів служби машин, вузлів, агрегатів є важливим ч 268
28955 Стратегія диверсифікації - основна адаптивна стратегія для підприємства. Табенська О. І. Дк Розглянута стратегія диверсифікації - основна адаптивна стратегія для підприємства. 204
28954 Національна ідентичність: європейський вибір Табенська О. І. Дк Розкрито питання національної ідентичності. 254
28943 Cистема розрахунку процесу горіння в циліндрах дизелів, що враховує вид палива Рябошапка В. Б. Дк Розрахунок процесу згорання в циліндрах дизелів має важливе значення для оцінки якості процесів пали 196
28927 Technological methods of increasing wear resistance and durability of details Trukhanska О. Сун Improving the reliability and service life of machines, components, units is an important factor in 227
28923 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О. І., Суботіна А. В. Дк Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині. 179
28922 Розвиток екологічного туризму на Вінниччині Табенська О. І. Дк 304
28919 Investigation of the hydraulic drive of the unit for strip tillage with simultaneous application of liquid fertilizers Sereda L., Trukhanska O., Shvets L. Сун One of the most difficult issues at present is the land market. In the political direction 238
28912 Використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. Дк Досліджено питання використання екологічної продукції в закладах харчування. 269
28911 Передумови та особливості інтеграційної взаємодії у сфері туризму Табенська О. І. Дк Досліджено розвиток однієї з основних форм міжнародних економічних відносин – міжнародної 173
28910 Національна ідентичність: європейський вибір Табенська О. І. Дк Розкрито питання національної ідентичності. 172
28907 Врожайність та динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від мульчування ґрунту в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І. І. Дк За результатами проведених досліджень встановлено вплив сорту та виду мульчувального матеріалу на тр 218
28849 Формування продуктивності гібридів соняшника залежно від рівня удобрення та умов зволоження Мазур В. А., Дідур І. М., Циганський В. І., Маламура С. В. Сун Із результатів проведеного нами дослідження встановлено, що серед гібридів соняшнику максимальну вро 250
28847 Цифровий маркетинг: сучасні тенденції розвитку Юрчук Н. П. Дк Цифровий маркетинг. 203
28844 Характеристика сортів роду Dahlia cav., що досліджуються в умовах архітектурно-експозиційної ділянки ВНАУ. Циганська О. І. Дк За результатами досліджень 27 сортів Dahlia Cav., що вирощувались в умовах Поділля і належать до 10 240
28779 Обробка та використання мультиспектральних зображень в ашромоніторінгу Білинський Й. Й., Книш Б. П., Кулик Я. А. Сун В роботі проведено аналіз процесу обробки зображень в агромоніторингу, що дозволяє отримувати компле 351
28774 Право на свободу творчості Опольська Н. М. Мвв У монографії досліджено теоретико-правові засади і практичні проблеми забезпечення права на свобод 1606
28762 Концепція виробництва продукції бджільництва в Україні Грабарівська В. Л. Дк Розглянуто питання сучасного стану галузі бджільництва 177
28690 Розвиток соціального підприємництва на селі Дюк А. А. Тд Сучасний світ розвивається за моделлю постійного пошуку інноваційних шляхів, підприємницьких моделей 209
28657 Завдання контролінгу інформаційних систем логістики Волонтир Л. О. Дк Застосування контролінгу логістичних систем в управління підприємством пов’язане зеволюцією процесу 268
28632 Оптимізація параметрів механізму плющення рослинної маси косарки-плющилки причіпної КПП-4,2 Малаков О. І, Бурлака С. А., Єленич А. П. Сун В статті запропоновано методику параметричного синтезу пристрою плющення рослинної маси косарки-плющ 219
28580 Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для індивідуальних завдань з дисципліни освітньо-науковий рівень вищої освіти– доктор філософії; спеціальність 204 - технології ивиробництва і переробки продукції тваринниц Чудак Р. А, Мв Курс «Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин» відноситься до складу вибіркови 18
28566 Взаємозв'язок розвитку матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств Коломієць Т. В. Сун Обгрунтована необхідність подальшого розвитку аграрного сектору на засадах інноваційності та встанов 260
28557 Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів Солона О. В. Дк Розглянуті питання розробки акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропос 293
28555 Ретенція важких металів в товарній рибі Паламарчук В. Я. Дк Розкрито питання ретенції важких металів в товарній рибі. 178
28532 Модернізація конструкції системи сумішоутворення і паливоподачі тракторних дизелів для роботи на біопаливі Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б., Єленич А. П. Сун В дизелях процес згорання протікає протягом дуже малого проміжку часу (0,001 с.). Внаслідок цього, п 245
28520 Інноваційні методи використання генетичних ресурсів тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» для освітньо-наукового ступеня доктора філософії. В Чудак Р. А. Мв У методичних вказівках міститься основний матеріал тем практичних робіт курсу «Інноваційні методи ви 20
28518 Теоретичне підгрунтя для реформування грошової системи України. Захарченко В. І. Сун У статті підкреслено необхідність реформування грошової системи України відповідно до потреб її соці 307
28514 Управління інформаційними потоками в умовах цифровізації логістики Потапова Н. А. Дк Цифрова логістика є одним із проявів сучасних елементів цифрової трансформації економічного простор 209
28484 Створення композиційних електропровідних покриттів газодинамічним напиленям Гайдамак О. Л. Дк Наведено результати дослідження процесів створення композиційних електропровідних покриттів на основ 161
28478 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гороху посівного. Телекало Н. В. Дк Розкрито сутність технологічних прийомів вирощування гороху посівного. 406
28477 Родена - новий сорт-синтетик люцерни посівної Бугайов В. Д., Мамалига В. С., Горенський В. М., Мельничук Т. В. Спд Дана характеристика новому сорту-синтетику люцерни посівної Родена: високий урожай сухої речовини та 413
28434 Інноваційні технології в рослинництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 – Агрономія, освітнього рівня другого (магістерського Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галу 31
28433 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія освітнього рівня др Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної та за 45
28432 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія освітнього рівня другого (магістерського) Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий Мв Методичні вказівки з дисципліни «Інноваційні технології в рослинництві» спеціальності 201 Агрономія 103
28410 Ботаніка. Програма проведення навчальної практики з дисципліни студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Яковець Л.А. Нп Програма визначає зміст, мету та завдання навчальної практики, компетенції, якими має оволодіти студ 6
28407 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Яковець Л.А. Мв Представлений план проведення навчальної практики, правила гербаризації рослин та список рослин, які 4
28398 Програма проведення виробничої практики студентами факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня першого (бакалаврського). Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 9 с. Дідур І.М., Циганський В.І, Пінчук Н.В., Рудська Н.О. Нп Програма призначена для проведення виробничої практики студентами денної форми навчання галузі знань 15
28349 Підвищення довговічності деталей, що працюють при повторно-змінних навантаженнях Матвійчук В. А., Гайдамак О. Л. Сун В статті наведено результати розробки процесів з метою покращення експлуатаційних властивостей детал 332
28348 Investigation of the speed of movement of powder particles of cold gas dynamic spraying Gaidamak O. Сун The article shows the results of the study of the velocity of the sprayed powder particles on the ex 218
28343 Проблеми розвитку туристичного сектору України Лопатюк Р. І. Тд Туризм – є однією із провідних галузей України. З року в рік, наша країна приваблює все більше і 338
28342 Аpplication of economic and mathematical models for the restaurant enterprise management Lopatiuk R. I. Суз The main factors that affect the formation of the revenue side, in particular the net profit of rest 284
28330 Пластичність і стабільність сої за селекційними індексами Мазур О. В. Сун У статті представлено результати досліджень, щодо оцінки селекційного матеріалу за селекційними інде 239
28329 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю Мазур О. В., Мазур О. В., Тимощук Т. М. Сун Виділено сортозразки квасолі, що найменше реагують на умови вирощування (насамперед за вологозабезпе 303
28315 Обґрунтування параметрів робочих органів для укладання внутрішньоґрунтових зрошувачів Солона О. В., Ковбаса В. П. М У монографії проведений аналіз сучасного стану та перспектив розвитку існуючих способів та технічних 361
28312 Застосування фінансово-економічних методів для вибору пріоритетних напрямів аграрного сектору регіону як основа стратегічного планування та прогнозування Транченко Л. В., Лопатюк Р. І. Сун В умовах інтеграції України до світового економічного простору аграрний сектор є однією з пріорите 329
28311 Розвиток індустрії гостинності в системі міжнародного туризму під впливом глобалізаційних можливостей та загроз Головня О. М. Дк Глобалізація за допомогою індустрії гостинності та туризму сприяє взаємодії народів, створюючи таким 284
28294 Продуктивність люцерни посівної залежно від сортових особливостей та гідротермічних умов Лісостепу Правобережного Гетман Н. Я., Квітко М. Г. Сун В статті наведено результати досліджень впливу норм висіву та ширини міжряддя на кормову продуктивні 232
28284 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. Дк На основі проведених досліджень та аналізі отриманих даних для одержання врожайності насіння соняшни 315
28257 Особливості формування продуктивності зернобобових культур в умовах правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. Дк Розглянуто особливості формування продуктивності зернобобових культур в умовах правобережного Лісост 160
28245 Продуктивність та якість яєць у курок-несучок за використання у комбікормах Бета Мінеролу Чудак Р. А. Дк Використання у годівлі кормової добавки «Бета Мінерол» птиці 2-ї групи валовий збір яєць більший на 214
28234 Насіннєва продуктивність сої за використання рістрегулючих препаратів Вергеліс В. І. Дк Передпосівна обробка насіння культури сої сорту Міленіум препаратами стимулюючої дії – Епін-екстра ( 289
28233 Особливості проростання насіння бобів кормових за дії регуляторів росту рослин Вергеліс В. І. Дк За дії регуляторів росту – Гетероауксину (0,2 г/л), Реастиму (1 г/л) та бурштинової кислоти (1 г/л) 259
28232 Вплив температури на показники лабораторної схожості різних видів Cactaceae Вергеліс В. І. Дк При інтродукції рослин одним з головних показників її успішності є плодоношення й отримання життєзда 265
28231 Морфо-біологічні особливості листків інтродукованих видів роду Juglans Вергеліс В. І. Дк при здійснені морфо-біологічного аналізу листків інтродукованих видів роду Juglans, які зростали у з 287
28228 Експериментальне дослідження стійкості конструкційних матеріалів до кавітаційної ерозії Луговський О. Ф., Зілінський А. І., Шульга А. В., Лавріненков А. Д., Гришко І. А., Берник І. М. Сун У статті розглянуті проблеми забезпечення довговічності ультразвукового кавітаційного технологічного 262
28219 Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща (cecidophyopsis ribis westw.) у сортових агрофітоценозах чорної смородини Пінчук Н. В. Дк Дослідження з вивчення сортової стійкості чорної смородини та ефективності окремих застосовуваних 198
28209 Оцінка кормів у продукції молока за енергією сирого протеїну і структурних вуглеводів Скоромна О. І. Дк Відомі методи оцінки кормів, а саме: хімічний аналіз з визначенням вмісту сирого протеїну, жиру, цук 354
28175 Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса великої рогатої худоби при згодовуванні мінеральних добавок Фаріонік Т. В. Суз З`ясувати вплив мінеральної добавки на інтенсивність фізіологічних процесів і продуктивність бугай-ц 214
28172 Methods of determination of trichinelosis in animal origin Фаріонік Т. В. Суз Trichinellosis is a dangerous disease caused by larvae and mature nematodes of the genus Tchrichinel 294
28159 Вплив мультиензимної кормової добавки на якість перепелиного мʼяса Побережець Ю. М. Дк Метою досліду було визначення впливу мультиензимної композиції «Натузим» на продуктивність, якість м 196
28156 Динаміка основних параметрів мікроклімату в приміщенні для утримання корів за інтенсивної технології Поліщук Т. В. Дк Роботу виконано в умовах ФГ «Щербич» Літинського району Вінницької області. Об’єктом для досліджен 205
28154 Вирівнювання графіків навантаження електроприводів електромеханічними накопичувачами компенсаторами Видмиш А. А. Дк Дослідження негативного впливу різкозмінного навантаження на живлячу мережу. Порівняння методів зни 163
28143 Іncreasing of the durability of details working under repeatable-loads  Matviychuk V., Gaidamak O. Сун The article develops processes of increase the durability of parts operating under repeated loads, b 275
28128 Monitoring of indicators of socio-economic development of Ukraine Samborska О. Суз The transition to market relations and the corresponding structural changes in economy influenced th 225
28126 Оцінка високобілкових кормів у продукції молока Скоромна О. І. Сун Порівняльна оцінка високобілкових кормів у продукції молока за обмінною і чистою енергією лактації, 173
28123 Cистема автоматизованого діагностування і прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів Граняк В. Ф. Дк Розглянуто систему автоматизованого діагностування і прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів. 209
28122 Method of weight coefficients calculation of artificial neural-like network in diagnostic systems of hydraulic units Hraniak V. F. Тд The mathematical model of ANLN is shown in detail in, that is why we will turn our attention to the 183
28121 Contactless method and sensor for measurement of axial displacement of electric machine rotor Hraniak V. F. Тд Eddy-current and capacitance primary measuring transformers became widely applied when measuring the 228
28119 Mathematical model of capacitance micromechanical accelerometer in static and dynamic operating modes Hraniak V. F., Kukharchuk V. V., Kucheruk V. Y., Katsyv S. Sh., Karabekova D.Zh., Khassenov A. K. СWeof Monitoring and early diagnosis systems, on which the protection function of both hydroturbines and a 351
28118 Математична модель накладного трансформаторного вихрострумового первинного вимірювального перетворювача абсолютного переміщення Граняк В. Ф., Кухарчук В. В. Сун У роботі розроблено математичну модель накладного трансформаторного вихрострумового первинного вимір 193
28116 Ефективність використання дигестату при вирощуванні моркви та буряків столових Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. Сун В статті приведені результати вивчення впливу біоорганічного добрива Ефлюент (дигестат) на продуктив 356
28115 Dynamic model of capacitance micromechanical accelerometer Hraniak V. F. Тд As of today, a strong tendency has developed to construct systems for technical inspection and diagn 324
28113 Експериментально-аналітичне дослідження пластичності металів при складному деформуванні Матвійчук В. А. Дк Найбільш ефективними операціями штампування обкочуванням є висаджування, осаджування, відбуртування, 247
28112 Обґрунтування і розробка методів побудови кривих граничних деформацій металів Матвійчук В. А. Дк Дослідження показали, що технологічні можливості процесу обмежуються небезпекою руйнування зовнішніх 179
28110 Математична модель накладного параметричного вихрострумового первинного вимірювального перетворювача абсолютного переміщення Граняк В. Ф. Сун На сьогоднішній день навіть у розвинених країнах Європи понад 50 % силового енергогенеруючого обладн 278
28102 Matrix Models of Cryptographic Transformations of Video Images Transmitted From Aerial-Mobile Robotic Systems Krasilenko V. G., Lazarev A., Nikitovich D. Мвз In this chapter, the authors consider the need and relevance of cryptographic transformation of im 184
28074 Формування продуктивності конюшини лучної залежно від факторів інтенсифікації Забарна Т. А. Дк Формування ппродуктивності конюшини лучної в умовах Лісостепу правобережного, залежно від впливу фак 276
28057 Дослідження пошкоджень асинхронних двигунів 0,4 кВ Рубаненко О. Є., Видмиш А. А. Сун В статті проаналізовані особливості експлуатації електричних двигунів (ЕД) на підприємствах агропере 385
28054 Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика» Царук Л. Л. Дк Отримані результати є свідченням позитивного впливу пробіотика Біосевен в кількості 6 г на 10 кг ком 189
28051 Recursive Modelling Of Intentions Of Fulfilling Tax Obligations By Industrial Enterprises In Case Of Implementing A Mechanism For Promoting Their Energy Efficiency Mykoliuk O., Kucherova H., Fostolovych V., Prylepa N. СSc The paper proves the importance of introducing incentives for energy efficient functioning of indust 478
28050 Integrated enterprise management model in the post-industrial development system Fostolovych V. Суз We have studied the main types of relationships between the elements of the management system of an 250
28049 Вплив строків відлучення поросят на відгодівельні та забійні показники свиней Бережнюк Н. А. Дк Відлучені поросята у 45-денному віці на початку відгодівлі дещо відставали у рості і розвитку, але з 237
28048 Оцінка стану лісових екосистем П’ятничанського парку м. Вінниці Мудрак Г. В. Дк Важливою складовою природної та історико-культурної спадщини України є старовинні парки, стан рослин 336
28044 Особливості формування стійких до рекреаційного навантаження лісопаркових насаджень м. Вінниці Матусяк М. В. Дк Одним із важливих суспільних питань сьогодення є стан навколишнього середовища, зокрема екологічний 313
28042 Вплив позакореневих підживлень на вміст крохмалю у зерні кукурудзи Паламарчук В. Д. Дк Представлені результати дослідження хімічного складу зерна кукурудзи залежно від забезпечення рослин 201
28036 Производство продуктов мясного детского питания в экологически чистых зонах Голубенко Т. Л. Суз Поскольку для производства мясных продуктов детского и диетического питания, особенно для раннего во 292
28035 Обеспеченность цыплят-бройлеров микроэлементами в зависимости от состава комбикорма Царук Л. Л. Суз Проведенными исследованиями установлено ориентировочную доступность каждого из элементов в организме 342
28034 Результаты зимовки и весеннее развитие пчелиных семей при влиянии скармливания пробиотика Разанова Е. П. Суз Исследовано влияние пробиотика «Биосевен» на результаты зимовки и динамику весеннего развития пчелин 319
28027 Управління персоналом. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Гарбар Ж.В. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи визначають зміст, обсяг і вимоги до вивчення 23
28021 Підприємництво. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Підприємництво» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 « Сахно А. А. Мв Підприємництво. Методичні вказівки до організації практичних та самостійних робіт з дисципліни 15
28020 Збалансоване природокористування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Мв Методичні матеріали призначено для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факул 332
28018 Контроль чисельності брунькового смородинового кліща у сортових агрофітоценозах чорної смородини Коваленко Т. М. Дк Чорна смородина – найпоширеніша ягода в Україні. Домінуючими та небезпечними є сисні фітофаги. 370
28012 Ідентифікація моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива Логоша Р. В., Семчук І. А. Сун Мета статті – розглянути фактори формування вітчизняного ринку біопалив у мережі сільськогосподарськ 287
28010 Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК Калетнік Г. М., Козяр Н. О. Сун Мета статті – розробити на основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду методичні рекомен 452
28007 Бізнес-планування. Методичні вказівки до проведення практичних занять для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кубай О.Г. Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять для підготовки студентів першого (бакалаврського) 10
28006 Бізнес-планування. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кубай О.Г. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) освітнього р 7
28005 Бізнес-планування. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вінн. нац. аграрн. у Кубай О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, г 12
27999 Efficiency of activites of tourism operators and agents on the market of tourist services of Ukraine. Zakharova T. Мвз In the sections the research of efficiency of activity of tourist operators and agents in the market 1227
27996 Monitoring of heavy metals contamination of agricultural land of right-bank forest steppe / Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами Gutsol G. / Гуцол Г. Суз The results of studies of the concentration of heavy metals in the soils of the collective farm indi 395
27992 Штучний інтелект як суб'єкт права інтелектуальної власності Тимошенко Є. А. Сун У статті розглянуто штучний інтелект (ШІ), як новий і вже існуючий суб’єкт правовідносин. Детально о 715
27990 Функціонування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі регіону Табенська О. І. Сун Проаналізовано тенденції функціонування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі регіону, стра 206
27989 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Німеччині Табенська О. І. Сун Розглянуто перспективи розвитку внутрішнього туризму у Німеччині, трансформацію системи місцевого са 405
27988 Розвиток екологічного туризму на Вінниччині Табенська О. І. Тд Екологічний туризм – це вид активного відпочинку в межах відносно недоторканих і природоохоронних те 345
27987 Передумови та особливості інтеграційної взаємодії у сфері туризму Табенська О. І. Суз У статті досліджено розвиток однієї з основних форм міжнародних економічних відносин – міжнародної 411
27982 Контролювання бур’янів в агроценозах нуту Шкатула Ю. М., Вотик В. О. Сун Регулювання чисельності бурʼянів і їх шкідливої дії в агрофітоценозах нуту до економічно нешкідливо 369
27978 Органічне виробництво в системі сталого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. Сун Кліматичні проблеми, стан природного середовища, криза Covid-19 – головні проблеми сьогодення, які б 320
27977 Test planning of serviceability of flexible production systems equipment considering planning and monitoring of agricultural equipment Veselovska N., Malakov O., Manzhos Е., Hnatyuk O. Сун The article discusses the main problems and features of test planning of serviceability of flexible 318
27976 Дослідження особливостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Ялина О. О., Брацлавець Б. С. Сун На сьогоднішній день вібродіагностичний метод досягає найвищої ефективності та технологічності для р 500
27975 Сучасні технології у вантажно-розвантажувальних роботах на мобільному автомобільному транспорті Іскович-Лотоцький Р. Д.,Веселовська Н. Р., Іванчук Я. В., Гнатюк О. Ф. Сун У загальному об’ємі вантажів, що перевозяться на транспортних засобах, навалочні вантажі (грунт, піс 359
27964 Порушення структури біоценозу лісу під дією стовбурових шкідників та методи контролю їх чисельності Логінова С. О., Хаєцький Г. С. Сун Дослідження лісової екосистеми, як невід’ємної складової частини протиерозійної системи, пов 489
27960 Комп'ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу deform – 3d Штуць А. А. Сун Метою моделювання є аналіз напружено-деформованого (НДС) [7,14] стану та формозміни трубчастих, цилі 286
27954 Безпека праці та життєдіяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів в спеціальносі 202 Захист і карантин рослин Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М., Купчук І.М. Мв Безпека праці 8
27953 Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв Безпека життєдіяльності. 444
27948 Вплив антигіберелінових препаратів на анатомо-морфологогічні показники рослин сої Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Ткачук О.О., Шевчук В.В., Федорук І.В. Сун Специфіка дії антигіберелінових препаратів полягає у тому, що вони здатні впливати на процеси та інт 353
27947 Потенціал використання соломи зернових культур як біопалива Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Галущак О. О. Сун На сьогодні для України актуальним є питання енергонезалежності. Україна має величезний потенціал бі 345
27946 Напрямки активізації інноваційної діяльності в зернопродуктовому підкомплексі України Гуменюк Ю. В., Бурлака С. А., Галущак Д. О. Сун Розглянуто проблему активізації інноваційної діяльності в зернопродуктовому підкомплексі України, по 299
27945 Інтегрування регіонального зернового ринку Гуменюк Ю. В., Бурлака С. А., Єленич А. П. Сун Продовольча безпека країни у величезній мірі залежить від ефективності функціонування зернового виро 246
27942 Процес зрізу рослинності різальними апаратами сегментно-пальцевих косарок Веселовська Н. Р., Терещенко О. П., Малаков О. І. Сун Різальні апарати косарок призначені для скошування природних або сіяних трав, за принципом роботи їх 576
27940 Концептуальні засади формування регіональної політики у сфері туризму. Підвальна О. Г Сун Стаття присвячена узагальненню концептуальних засад регіонального розвитку туризму для розробки підх 289
27937 Сортові ресурси люцерни посівної в інтенсифікації польового кормовиробництва Гетман Н. Я. Сун В ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Правобережного незалежно від дії абіотичних і біотичних факт 444
27928 Вплив рівня мінералізації води на концентрацію важких металів у грибах Врадій О. І. Сун Досліджено вплив вимочування грибів у воді без мінерального залишку із додаванням солі. Встановлено 329
27921 Efficiency of growing legumes crops in Ukraine Honcharuk I., Pantsyreva H. Мвз The research presented in the monograph is aimed at solving current socio-environmental problems of 621
27918 Іноземна мова професійного спрямування Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Крикун О.А. Мв Методичні вказівки призначені для успішного оволодіння іноземною мовою професійного спрямування здоб 5
27917 Підходи до організації лабораторно-практичних занять під час дистанційного навчання. Цирульник С. М. С У статті розглядаються питання проведення лабораторно-практичних занять під час дистанційного навчан 540
27916 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» Крикун О.А. Мв Методичні вказівки призначені для успішного оволодіння іноземною мовою професійного спрямування здоб 3
27915 Екологізація агрономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для аспірантів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. Нп У програмі навчальної дисципліни «Екологізація агрономічної діяльності» для аспірантів денної та зао 5
27913 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки для організації самостійної роботи аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. Мв Методичні рекомендації написано із врахуванням вимог програми навчальної дисципліни для підготовки а 3
27912 Сировинна база рибогосподарської галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».- Білявцева В.В. Нп Програма містить структуру навчальної дисципліни «Сировинна база рибогосподарської галузі» 5
27907 Мобільні додатки та онлайн платформи моніторингу даних WI-FI метеостанції Цирульник С. М. Сун Світ швидко покривається мережами, які дозволяють цифровим пристроям взаємо з’єднуватися та передава 412
27902 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання Частина І Яремчук Н.В., Березюк С.В., Балдинюк В.М. Мв Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студент 44
27880 The formation of soybean phytocenosis and seeds quality depending on the intensification factors Zabarna T. A. Сун The scale of soybeans cultivation in the world agriculture it takes a leading place among crops due 318
27877 Розсадницттво. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та вин Паламарчук І.І. Мв Методичні матеріали навчальної дисципліни «Розсадницттво» призначено до виконання самостійної роботи 19
27876 Аграрна політика та земельні відносини. Програма навчальної дисципліни Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 201 «Агрономія» 202 «Захист та карантин рослин» 203 «Садівництво та виноградарство» 205 «Лісове господарство» 206 «Садо Яремчук Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Аграрна політика та земельні відносини» містить стислу інформацію за 13
27873 Аграрна політика та земельні відносини. Програма навчальної дисципліни, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Яремчук Н.В. Нп Програма дисципліни «Аграрна політика та земельні відносини» містить стислу інформацію по темах дисц 11
27872 Економіка садово-паркового господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка садово-паркового господарства» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Б Сахно А.А. Мв Методичні вказівки до організації практичних та самостійних робіт з дисципліни "Економіка садов 7
27871 Економіка підприємства. Методичні рекомендації з навчальної практики для студентів ОС «Бакалавр» денної форми навчання 3-го курсу, що навчаються за галуззю знань 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Сахно А. А. Мв Методичні рекомендації до проведення навчальної практики для студентів 3-го курсу ПТБД 4
27870 Система точного землеробства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – «Агроінженерія» освітнього рівня «Бакалавр» Холодюк О.В. Мв Самостійна робота здобувача вищої освіти є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 10
27869 Планування діяльності підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 «П Сахно А.А. Нп «Планування діяльності підприємств 3
27868 Економіка виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 09.02 «Рибне гос Сахно А. А. Мв «Економіка виробництва продукції аквакультури» 1
27866 Економіка виробництва продукції аквакультури. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) денної та заочної форми навчання галузь 09.02 «Рибне господарство» спеціальність 207 Сахно А.А. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу «Економіка виробництва продукції аквакультури» 0
27865 Економіка лісового господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка лісового господарства» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі Сахно А. А. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни 12
27864 Економіка лісового господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 205 «Л Сахно А. А. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого ос 8
27863 Економіка садово-паркового господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 20 «Агр Сахно А.А. Нп Дана програма нормативної навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програм 3
27862 Економіка та організація аграрного сервісу. Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” спеціальності 201 “Агрономія” другого (магістерсько Сахно А.А. Мв Методичні вказівки до організації практичних та самостійних робіт з дисципліни "" 0
27861 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Планування діяльності підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» гал Сахно А. А. Мв Методичні вказівки до практичних та організації самостійних робіт з дисципліни "Планування діял 6
27859 Обґрунтування механіки руйнування стружки при протягуванні циліндричних поверхонь з припуском Паладійчук Ю. Б., Кордонський В. А. Сун Досліджено механіку руйнування стружки при зрізуванні припуску попередньо подільного технологічними 293
27858 Маркетинг. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність. Логоша Р.В. Нп Розроблено структуру дисципліни „Маркетинг” з врахування модульної системи організації навчального п 23
27857 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприєм Логоша Р.В. Мв Наведено перелік тем, винесених для розгляду на практичних заняттях. Для самоперевірки по кожній з т 28
27856 ENGLISH. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови Галузі знань : 07 «Управління та адміністрування» Спеціальності: 075 «Маркетинг» Спеціальності: 073«Менеджмент» Ковальова К. В. Волошина О. В. Мв На сьогодні багато навчальних закладів займається підготовкою фахівців економічних та інших спеціаль 73
27855 Англійська мова: Методичні вказівки дляпрактичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності спеціальності051«Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Ковальова К. В. Волошина О. В. Мв Навчання іноземній мові є невід’ємною складовою підготовки студентів вищого навчального закладу, адж 20
27854 Геліцекультура як перспективний напрям агровиробництва Зубар І. В., Онищук Ю. В. Сун Дрібнотоварне підприємництво та фермерство, в умовах активної розбудови ринкової економіки, є одним 356
27852 Стан та виробництво органічної продукції в Україні. Вирощування гречки за застосування біопрепаратів Малинка Л. В., Шишкіна К. І., Дідур І. М. , Єзерковська Л. В., Караульна В. М. , Карпук Л. М. , Павліченко А. А., Козак Л. А. Сун Останнім часом нераціональне землекористування і ведення сільського господарства без урахування нео 346
27847 Фотосинтетична активність гороху овочевого залежно від сортових особливостей, вапнування грунту та системи живлення Дідур І. М., Мостовенко В. В. Сун На основі наших досліджень фотосинтетичний потенціал сортів збільшувався впродовж усього вегетаційно 320
27844 Просвітницька раціональність та формування наук про людину Макаров З. Ю. Дк Просвітницька раціональність являє собою неоднозначний предмет дослідження, що періодично переосми 472
27843 Integration of traditional and innovation processes of development of modern science Honcharuk I., Pantsyreva H., Mazur V., Didur I., Tkachuk О., Telekalo N. Мвз The collective monograph describes the integration of traditional and innovation processes of develo 502
27842 Акація біла, як кормовий ресурс для розвитку бджолиних сімей Разанова О. П., Льотка Г. І. Сун У статті наведені результати досліджень щодо вивчення медозбірних умов із акації білої та можливості 739
27838 Curent trends and prospects ror the development of renewable energy in terms of COVID - 19 Kolesnik T. Сун Crisis related to distribution of COVID-19 requires significant state involvement in the response, w 287
27837 Оцінка впливу швидкісних режимів ротора на споживання електроенергії приводом вібраційної дискової дробарки Солона О. В., Купчук І. М., Гонтар В. Г., Дідик А. М. Сун Серед низки способів інтенсифікації процесу подрібнення зернового матеріалу в технології приготуванн 308
27836 Керований вібраційний млин для помолу сипкого середовища Солона О. В. Сун Одним з прогресивних типів подрібнювальної техніки є вібраційні млини, які забезпечують високу питом 305
27835 Розвиток кооперації в енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі Калетнік Г. М., Дюк А. А. Сун Мета статті – теоретико-методично з емпіричними оцінками охарактеризувати засади розвитку кооперації 355
27833 Штучний інтелект: правовий аспект розвитку права власності Тимошенко Є. А. Сун У статті досліджено зародження, розвиток та вплив на сьогодення штучного інтелекту. 386
27829 Правознавство : методичні рекомендації для практичної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський) Правдюк А. Л. Мв Методичні матеріали призначено для практичних робіт студентів для студентів галузі знань 07 «Управлі 2
27828 Правознавство : методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський) Правдюк А.Л. Мв Методичні матеріали призначено для самостійних робіт студентів для студентів галузі знань 07 «Управл 2
27826 Технологія переробки продукції тваринництва.Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр»/ Н. В. Новгородська. –Вінниця, 2020. –14с Новгородська Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробн 49
27825 Технологія переробки риби. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії» освітній ступінь «Бакалавр». спеціальність 207 «Відні біоресурси та аквакультура». Вінниця: ОЦ Новгородська Н. В. Нп Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продук 7
27824 Імітаційне моделювання процесу деформації шкаралупи горіха Полєвода Ю. А Сун В статті представлені результати, які отримані після обробки певних досліджень за допомогою програми 200
27819 Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальн Брояка А.А., Коломієць Т. В. Мв Збірник містить тестові завдання для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарсь 15
27818 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни Біопалива: ефективн 32
27817 Механізм забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Сун У статті наведено розроблений механізм розвитку альтернативних джерел енергії України, який дозволит 433
27816 Накопичення 137Cs у меді, виробленому бджолами з нектару сільськогосподарських медоносів в умовах північного Полісся Разанов С. Ф., Шевчук В. В., Коминар М. Ф. Сун В результаті проведених досліджень встановлено, що виробництво меду з ріпаку озимого та соняшнику в 438
27815 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни Біопалива: ефективн 30
27814 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування , спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Біопалива: ефектив 48
27810 Підвищення ефективності функціонування підприємств АПК на основі формування і використання інтелектуального капіталу Калетнік Г. М., Коломієць Т. В. Сун У статті розкрито питання можливості підвищення ефективності функціонування підприємств агропромисло 382
27807 Формування системи обліку окремих видів діяльності на рівні підприємства. Коваль Л. В. Сун У статті досліджено особливості формування облікової політики окремих видів діяльності. Зокрема окре 346
27806 Напрямки підвищення ефективності роботи вібраційних технологічних машин Омельянов О. М., Замрій М. А. Сун У статті розглянуті напрямки підвищення ефективності роботи вібраційних технологічних машин. Обробка 323
27805 Стандартизація державного аудиту публічних закупівель в україні через запровадження аудиту відповідності Здирко Н. Г. Сун Досліджено відповідність законодавства України міжнародним стандартам ISSAI в частині проведення дер 419
27804 Економічна ефективність використання безвідходних технологій в АПК Вовк В. Ю. Сун Обґрунтовано найбільш перспективні напрями впровадження безвідходних технологій на сільськогосподарс 473
27803 Проблеми агрострахування в Україні та шляхи їх вирішення Вдовенко Л. О. Сун Статтю присвячено сучасним тенденціям ринку агрострахування в Україні. Установлено, що сільськогосп 475
27802 Прикладна механіка Булгаков В. М., Адамчук В. В., Черниш О. М., Березовий М. Г., Калетнік Г. М., Яременко В. В. П У підручнику викладено основні розділи прикладної механіки — теоретичну механіку (статику, кінематик 1639
27801 Особливості стенда та методики для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії попутного навантаження Моторна О. О. Сун В статті розглядається спеціальний стенд для експериментальних досліджень насосівдозаторів гідрооб’є 295
27798 Науковий твір «Структурна схема з описом «Гібридна система автономного електрозабезпечення» Купчук І. М., Токарчук О. А., Телекало Н. В. Спд Запропонована та представлена у вигляді структурної схеми макрорівня гібридна система автономного ел 248
27797 Комп’ютерна програма «Harvesting Сereals Optimization v.1.0» («Harvesting cereals v.1.0») Купчук І. М., Шаргородський С. А., Телекало Н. В., Токарчук О. А. Спд Основне призначення програми полягає в тому, що з її використанням можна швидко прийняти обґрунтован 280
27793 Вплив пандемії на платоспроможність населення Хаєцька О. П., Долованюк А. А. Тд Охарактеризовано динаміку безробіття в Україні, причини та наслідки пандемії на платоспроможність на 509
27791 Дослідження процесу штампування обкочуванням кільцевих заготовок деталей з квадратної заготовки Музичук В. І. Сун Досліджено схеми і способи виготовлення деталей типу дисків з квадратних заготовок, отримані штампув 341
27790 Система ризиків у споживчому кредитуванні Прилуцький А. М. Дк Об’єктом управління ризиками є комплекс ризиків, що виникають у процесі споживчого кредитування. У 228
27789 Особливості зеленого туризму як перспективної сфери індустрії відпочинку Прилуцький А. М. Тд Питання оцінки економічної ефективності туристичної діяльності є дуже важливим, оскільки стан розв 367
27788 Особливості зеленого туризму як перспективної сфери індустрії відпочинку Прилуцький А.М. Дк Туристична діяльність це високодохідна галузь, яка поєднується практично з усіма сферами економіки 181
27787 Система ризиків у споживчому кредитуванні Прилуцький А. М. Тд Об’єктом управління ризиками є комплекс ризиків, що виникають у процесі споживчого кредитування. 375
27785 Innovative development of the agricultural market: research of modern tendencies and strategies Mazur K. V. Сун The global economic crisis and the aftermath of the COVID-19 pandemic are shaping strong trends of d 547
27784 Measures to intensify the attraction of financial resources in the agricultural sector of Ukraine Mazur K. V. Суз The article identifies measures to intensify the attraction of financial resources in the agricultur 278
27783 Керований семитричний дебалансний вібропривод спрямованої дії з регулюванням кута напрямку вібрації (Пат. на винахід № 122954) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А., Чубик Р. В., Тригуба А. М. Пнв Описана конструкція керованого симетричного дебалансного віброприводу спрямованої дії з регулюванням 415
27781 Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості України Коваленко О. В., Гарбар Ж. В Сун У статті узагальнено та систематизовано особливості інноваційної діяльності підприємств харчової про 396
27780 Сучасні енергоефективні технології в АПК України Токарчук Д. М., Фурман І. В. Сун У статті аргументовано основні детермінанти розвитку енергоефективних технологій в АПК України. Роз 442
27776 Theoretical aspects of structuring the economic potential of agricultural enterprises Lohosha R.V. Суз The existing theoretical approaches to determining the essence and structure of the enterprise poten 404
27773 Особливості застосування біопрепаратів за вирощування гливи звичайної на солом'яному субстраті Вдовенко С. А., Полутін О. О. Сун Стаття присвячена вивченню впливу біопрепаратів на продуктивність гливи звичайної штаму К-12 за інте 332
27772 Legal aspect of information society development Tymoshenko Е. А. Суз The article examines the concept of the information society through the prism of a multifaceted cons 304
27771 Особливості запилення колекційно-дослідного саду в умовах господарства відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» Кучерявий В. П. Дк В Україні, як і в інших країнах східної Європи, надання послуг із запилення потребує систематизації, 222
27770 Influence of biotic and abiotic factors on field germination and preservation of winter wheat plant varieties depending on predecessors and terms of sowing unde conditions of right-bfnk forest-steppe Ukraine Polishchuk M. Суз The article presents the results of studies on the effectiveness of predecessors on the yield proper 357
27769 Criminalistic strategy for fight against crime as an element of criminalistic technology Komisarchuk R. V. Суз The article identifies a separate element of the doctrine of criminalistic technology - a criminalis 439
27768 Соціальні аспекти інноваційного розвитку туризму в регіоні Підвальна О. Г., Феленчак Ю. Б. Сун Однією з умов ефективного розвитку економіки є досягнення науково-технічного прогресу, розширення ма 349
27767 Вивчення впливу строку сівби та внесення азотних добрив на врожайність насіння та ефективність використання азоту рослинами озимого ріпаку Мацера О. О. Сун Встановлено, що сівба культури після середини вересня значно знижувала врожайність. Внесення азотних 359
27766 Інноваційна структура туристично-рекреаційного комплексу та фактори його розвитку на регіональному рівні Підвальна О. Г. Сун У статті досліджено функціонально-цільову структуру туристично-рекреаційного комплексу на регіональн 444
27765 Фактори розвитку сфери туризму: регіональний аспект Підвальна О. Г. Сун У статті автором узагальнено наукові погляди провідних економістів світу щодо факторів розвитку сфер 249
27764 Інноваційні напрями розвитку сільського туризму у структурі регіональних туристичних систем Підвальна О. Г. Сун У статті розглянуто інноваційні напрями розвитку сільського туризму в регіоні на засадах системності 369
27763 Інноваційний розвиток як напрям функціонування регіональних туристичних систем Коркуна О. І. Никига О. В. Підвальна О. Г. Сун Інноваційна діяльність у сучасних умовах стала одним із найважливіших чинників, що визначають рівень 277
27762 Гастрономічний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територіальних громад Коркуна О. І. Никига О. В. Підвальна О. Г. Сун У статті проаналізовано роль гастрономічного туризму у соціально-економічному розвитку територій в у 413
27761 Науково-практичні аспекти раціонального використання агроландшафтів Середнього Придністер’я в контексті стратегії сталого розвитку регіону Мудрак Г. В., Мудрак О. В. Сун Проаналізовано необхідність дослідження сучасного стану агроландшафтів Середнього Придністер’я в 304
27760 Ecological and comparative analysis of the influence of weather and climate conditions on the vegetative balance of young boys and adolescents of different age groups Furdychko O., Mudrak O., Yermishev О., Mudrak Н. Сун Nowadays, whileman-made and social conditions are actively exacerbating the negative effects of en 199
27759 Key indicators of efficiency of innovative activity in regional companies of tourism industry Podvalnaya О. Суз The article explores the main methods and approaches to assessing the effectiveness of innovation in 277
27758 Вплив мульчування ґрунту на врожайність та динаміку формування плодів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу Паламарчук І. І. Сун Наведено результати досліджень з вивчення впливу мульчування ґрунту на формування врожаю рослин каба 282
27757 Післяударні коливання квадратичного нелінійного дисипативного осцилятора Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Спольнік О. І., Токарчук О. А. Сун Осцилятор задемпфований в’язким лінійним опором, внаслідок миттєвого зростання його маси після удару 304
27755 Молочна продуктивність корів та їх дочок за першою лактацією з урахуванням рівня витрат кормів Казьмірук Л. В. Дк Встановлення ефективності використання кормів матерями коровами-первістками та їх дочками. 279
27753 Porn stomach morphologywhen feeding food sapplements Paladiychuk O. R. Суз It is shown that the use of new food supplements MAK- BTU-3, Minovit and Minaze in pigs diet effects 347
27751 Економічна мотивація виробництва сільськогосподарської техніки у потребах підприємств машинобудування Сахно А. А., Брояка А. А., Паламаренко Я. В. Мвв Монографія є частиною ініціативної науково-дослідної розробки «Управління розвитком економічних сис 701
27750 The effect of sowing method and n application on seed yield and n use efficiency of winter oilseed rape Matsera O. Суз In the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe, the placement of winter rapeseed crops after wint 367
27749 Financial support for the development of agro-industrial enterprises of Ukraine Нarbar Zh. Суз The article clarifies the main features of the organization of finance of agricultural enterprises. 388
27748 Modular-vitality and ideotypical approach in evaluating the efficiency of construction of oilseed radish agrophytocenosises (Raphanus sativus var. oleifera Pers.) Tsytsiura Y. Н. СSc The paper provides the results of a multi-year study of the peculiarities of phytocoenology of o 375
27747 Photosynthetic productivity of potato plants depending on the location of rows placement in agrophytocenosis Mazur V. A., Myalkovsky R. O., Pantsyreva H. V., Didur I. M., Mazur K. V., Alekseev O. O. СSc The article presents the results of research on the influence of row placement from West to East and 456
27746 Adaptation of b2c e-commerce to the conditions of the covid-19 pandemic Киш Л. М. Суз Стаття присвячена питанням адаптації електронної комерції напрямку В2С до умов пандемії COVID-19. 853
27745 Efficiency of using sexed sperm in the formation of highly productive herd of milking cows Скоромна О. І., Присяжнюк В., Гайдаєнко А. Суз The aim of the study was to study the effectiveness of the use of sexed semen on the broodstock catt 375
27744 Рекомендації з вибору оптимальної сировини для виробництва біогазу на основі експериментальних даних щодо енергетичної цінності відходів Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. Сун Серед сучасних підходів до утилізації органічних та рослинних відходів виділяють біоконверсію. Це ек 417
27743 Problems of formation and functioning of financial potential of agricultural enterprise Kubai O. G. Суз In conditions of economic instability of the market environment, the financial potential and opportu 371
27740 Зимостійкість рослин пшениці озимої залежно від попередників бобових багаторічних трав Ткачук О. П. Сун Досліджено перезимівлю рослин пшениці озимої залежно від вирощування її після шести видів попередник 238
27739 The quality of queen bees depending on the term and method of their hatching Razanova O., Panibratyuk O. Суз The aim of the research was to identify the most favorable terms of breeding queens for commercial a 373
27737 Оцінка продуктивності та ефективності використання кормової бази мисливських угідь в умовах ДП «Вінницьке лісове господарство» Матусяк М.В. Сун Проведені нами дослідження полягали у визначені продуктивності кормових угідь та вивченні основних з 294
27733 Навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів технічних освітніх закладів як педагогічна проблема Можаровська О. Е. Сун Стаття розкриває суть проблеми навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів т 413
27731 Risk assessment for biofuel projects: problems of methodology - Оцінка ризиків для проєктів виробництва біопалива: проблеми методології Halytskyi O., Koliadenko S., Leshchuk H., Polenkova M., Herasymenko Y. СWeof Excessive use of traditional fuels in various sectors of the economy has led to the problem of exace 385
27730 Динамічні процеси розвитку органічного виробництва в Україні Гончарук І. В., Ковальчук С. Я., Цицюра Я. Г., Лутковська С. М. Мвв У монографії розглянуто теоретико-методологічні та методичні підходи, досліджені правові аспекти та 1125
27729 Розвиток засобів механізації кормовиробництва Кузьменко В. Ф., Максіменко В. В., Холодюк О. В. Сун Встановлення основних напрямів розвитку технічних засобів для заготівлі кормів для умов суч 264
27728 Вплив весняного поповнення кормових запасів бджолиних сімей на виробництво ними квіткового пилку, перги та гомогенату трутневих личинок Недашківський В. М., Разанов С. Ф. Сун Проведено дослідження впливу весняного поповнення кормових запасів бджолиних сімей на виробництво ни 466
27725 Вплив стимулюючих підгодівель бджолиних сімей на прийом личинок на маточне виховання і якість неплідних маток Разанова О. П. Дк Дослідження впливу стимулюючих підгодівель в комплексі з препаратами стимовіт та апівіт на прийом ли 203
27724 Накопичення Pb у листковій масі та насінні розторопші плямистої вирощеної в умовах сучасних сівозмін Разанова А. М. Тд Досліджено накопичення Pb листковою масою і насінням розторопші плямистої залежно від умов мінераль 365
27723 The energy efficiency of the closed system of small enterprises on production of milk and beef Varpikhovskyi R. L. Суз The calculation of livestock farm planning under the self-sustaining system of livestock production 303
27722 Efficiency of pork production at different periods of pigs rearing and their resistance Yaremchuk O. S. Суз It was found that sows fed by Hliutam 1M for 3 days from the second day of insemination had 96.6% fe 373
27721 The influence of the agenda on the productivity of cows of different lactations under different keeping regimes Varpikhovskyi R. L. Суз It was found that during lactation the milking of cows in the experimental groups at the constant re 360
27717 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки. Методичні рекомендації для семінарських та практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальност Калетнік Г.М. Мв Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рі 2
27715 Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату Островський А. Й. Дк У даній доповіді розглянуто технологічний процес свердління отворів в тонколистовому прокаті. Існуюч 240
27714 Покращення відтворення корів методом активізації їх статевої функції Паладійчук О. Р. Дк Проблема відтворення стада залишається складною і важко вирішуваною. У багатьох високопродуктивних к 221
27713 Проблема визначення права віртуальної власності як об'єкта правовідносин Тимошенко Є. А. Сун У статті представлений результат дослідження наукових праць та практичних застосувань поняття права 262
27712 Аналіз стану післязбиральної обробки насіння гарбуза в Україні Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Дідик І. О. Сун Одним із важливих етапів вирощування насіння сільськогосподарських культур є його післязбиральна обр 321
27711 Інтенсивність накопичення важких металів листковою масою розторопші плямистої за її удобрення новітніми добривами Разанов С. Ф., Ткачук О. П., Разанова А. М. Сун Досліджено інтенсивність накопичення важких металів лікарською рослиною розторопшею плямистою при її 314
27710 Перспективи використання іто-півоній в умовах ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Панцирева Г. В., Топольська В. П. Сун У статті висвітлено результати дослідження порівняльно-літературного аналізу наукових джерел із вивч 309
27709 Визначення терміну післязабійного зберігання м’яса свиней Берник І. М. , Кулик М. Ф. , Ткаченко Т. Ю. Сун В роботі запропоновано проводити визначення терміну післязабійного зберігання м’яса свиней шляхом до 414
27708 Сучасний стан скотарства в Україні Вознюк О. І. Дк Скотарство – одна з найважливіших продовольчо-безпекових галузей України, призначення якої полягає в 208
27707 Формування цифрових компетенцій органів державної влади як основного ініціатора й стратега у формуванні та реалізації людського капіталу: роль освіти Зелінська О. В. Тд Перед сучасною освітньою системою стоїть стратегічне завдання, у напрямі переходу до концепції навч 244
27706 Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності Заболотний Г. М., Мазур В. А., Циганська О. І., Дідур І. М., Циганський В. І., Панцирева Г. В. Мвв У монографії представлені результати досліджень факультету агрономії та лісівництва Вінницького наці 1972
27705 Peculiarities of weight and linear growth dynamics of the ukrainian red and black-spotted dairy breeds heifers Vozniuk O. Суз The research results on dynamics of weight and linear growth of heifers of the Ukrainian red-spotted 326
27704 Рекреаційне садово-паркове господарство Дідур І. М., Прокопчук В. М., Панцирева Г. В., Циганська О. І. Нп У навчальному посібнику системно розкрито зміст навчальної дисципліни «Рекреаційне садово-паркове г 2170
27703 Чисельні методи Волонтир Л. О., Зелінська О. В., Потапова Н. А., Чіков І. А. Нп У навчальному посібнику міститься стислий виклад чисельних методів у відповідності до програми курс 8208
27701 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві Яропуд В. М., Твердохліб І. В., Спірін А. В. Нп У навчальному посібнику викладено призначення, класифікацію, опис основних типових конструкцій вузлі 2843
27700 Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств та методичні підходи до аналізу ефективності їх діяльності Іващенко А. В., Бабієць В. О., Блоріна А. Ю. Сун У статті розглянуто концептуальні основи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств. Р 240
27699 Вплив корпоративної соціальної відповідальності на організаційну активність корейської готельної індустрії Іващенко А. В. Довженко К. В Суз У даній статті відображено вплив корпоративної соціальної відповідальності з організаційної точки зо 378
27698 Особливості розвитку туристичного ринку в період кризи Іващенко А. В. Довженко К. В. Суз У даній статті розглянуто специфіку зростання індустрії готельних послуг в умовах кризи, прогноз зро 342
27696 Використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. Тд Розглянуті стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів і права. 278
27695 Development of a mathematical model of devise of measuring control of humidity of natural gas Bilynsky Y., Horodetska O., Novytskyi D., Voytsekhovska O. Сун The measurement and control of gas quality parameters is an urgent task of both modern science and i 299
27694 Experimental study of natural gas humidity control device Bilynsky Y., Horodetska O., Novytskyi D., Ssrenko S. Суз The means of measuring humidity based on the use of the ultrahigh frequency method have been recentl 365
27693 Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (hippophae rhamnoides l.) в інституті садівництва НААН України Москалець В. В., Москалець Т. З., Гриник І. В., Шевчук О. А., Ходаніцька О. О. Сун The authors present the results of the sea buckthorn breeding at the Institute of Horticulture (NAAS 268
27692 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д., Підлубний В. Ф., Кричковський В. Ю., Коваленко О. А. Сун Проаналізовано ефективність строків застосування позакореневих підживлень при вирощуванні зернової к 449
27691 Technological passport study piston and connecting rod bare material axial rotary piston pump. Muzychuk V. I. Сун A technological passport of the alloy steel material has been formed, from which a piston-connecting 327
27690 Дослідження деформованого стану з’єднання поршня із шатуном нерегульованого поршневого насоса Музичук В. І. Дк Ознайомлення з науково-технічними розробками та виданнями Вінницького національного аграрного унів 213
27689 Analysis of military landscapes in Lviv Region (Ukraine) Mokrуy V. I., Mudrak O. V., Petrushka I. M., Mudrak G. V., Chayka O. G. СWeof The article analyzes the military landscapes, and a special role is given to the monuments of the m 464
27688 Дослідження особивостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Брацлавець Б. С., Ялина О. О. Сун На сьогоднішній день вібродіагностичний метод досягає найвищої ефективності та технологічності для р 302
27687 Забезпечення постійного гістерезису золотникових запобіжних клапанів прямої дії Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Сун В статті розглядаються принципи конструювання та проектування пружинних клапанних агрегатів, що доз 304
27686 Research of residual lifetime of diesel engines fuel injection equipment by means of fuel injection mathematic simulation Muzychuk V., Komaha V., Tokarchuk О., Kukharchuk О. Сун On the basis of the engineering practices of the last 3-4 decades, it is known, tested and proven th 271
27685 Аналіз балансу потужності технологічної системи подрібнення рослинних сільськогосподарських відходів Купчук І. М., Токарчук О. А., Гонтар В. Г., Дідик А. М. Сун Незважаючи на окремі рішення, що були схвалені Урядом України, щодо вирішення проблем ефективного та 278
27683 Studying Innovation as the Factor in Professional Self-Development of Specialists in Physical Education and Sport Palamarchuk О., Gurevych R., Мaksymchuk В., Gerasymova I., Fushtey О., Logutina N., Kalashnik N., Кylivnyk А., Haba I., Мatviichuk T., Solovyov V, Maksymchuk I. СWeof Lifetime employment of specialists in physical education and sport is possible only under the condit 264
27682 Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату Островський А. Й. Сун У даній статті розглянуто технологічний процес свердління отворів в тонколистовому прокаті. Існуючий 337
27681 Intensification of mixing of heterogeneous food mixtures under the impact of ultrasonic vibrations Sevostianov I., Kraevsky S. Сун There is known equipment for mixing of heterogeneous food mixtures analyzed in this article. Some pa 242
27680 Model of optimization of functioning of modern polygraphic and publishing complexes Sevostianov I., Pidlypna M. Сун Analysis of known methods and modern equipment for printing and publishing (sheet rotary machines, r 305
27679 Ways to intensify the collection seed of herbares Спірін А. В., Твердохліб І. В., Омельянов О. М., Вовк В. Ю. Суз The main technical means for harvesting grass seeds are combine harvesters. But significant differen 367
27678 Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. Сун У даній статті наведено важливі аспекти щодо технології вирощування соняшнику із різноформатним заст 292
27677 Mathematical and statistical evaluation of processes of using information technologies Potapova N., Zelinska О., Volontyr L. Сун The article covers the methodological issues of mathematical and statistical evaluation of the infor 312
27676 Higher reduction in maize cereals on grain Shcatula Y. Суз The fertilizer system has the greatest impact on the formation of the future corn grain crop. Optimi 407
27675 Організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств Охота Ю. В. Сун Обґрунтовано й розкрито організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сіл 207
27674 Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово- Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. Сун У статті проведено оцінку сортів квасолі звичайної за селекційними індексами та адаптивністю в умова 222
27673 Аналіз розвитку технологічного обладнання для виробництва харчових сумішей Полєвода Ю. А., Волинець Є. О. Сун Розвиток сучасних технологій, обладнання для виробництва агропромислової продукції та зростання конк 279
27672 Ththe influence of hydrothermal conditions on the cultivation of spring barley in the right-bank forest-steppe of ukrainee influence of hydrothermal conditions on the cultivation of spring barley in the right-bank forest-steppe of Ukraine Zabarna T. A. Суз The article reflects the results of the research and reasonably obtained indicators on the effect of 337
27671 Методичні вказівкидо виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної та заочної форми навчання ОР магістерського спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура”-Вінниця: ВНАУ, 2020. –44 с. Зотько М.О. Мушит С.О. Мв Методичні вказівки 8
27670 Ріст, розвиток і продуктивність сортів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Сун Виявлено вплив мульчування ґрунту на тривалість міжфазних періодів кабачка. Найтривалішим періодом п 385
27669 Information technologies in the logistics industry of Ukraine Bakhareva Y. Суз The article analyzes the current state and outlines the main trends in the information technology de 336
27668 Відкриття конференції. Вітальне слово. Калетнік Г. М. Ск Актуальні проблеми виробництва продукції тваринництва і рибництва. Інновації у ветеринарії, гігієні 229
27667 Tools of state regulation of economic development of agricultural business entities Kaletnik G., Okhota Yu. Суз The article examines and characterizes the tools of state regulation of economic development of agri 321
27666 An error of digital integrator of sequential carry interpolator in tasks of computer graphics Denysiuk V. Суз A study and analysis of features of recreation of segments of straight lines are undertaken after th 308
27665 Involvement of agro-venture funds in financing capital investments of agricultural enterprises Mazur K. V. Суз The article clarifies the fundamental differences between venture financing compared to bank lending 290
27664 Use of educational platforms during the study of foreign (English) language of professional orientation of students of non-philological specialities Zahorodna O. Суз The article analyzes the development of educational platforms based on various sources, which are us 309
27663 Відкриття конференції. Вітальне слово. Калетнік Г. М. Ск Інноваційні техніко-технологічні системи в агроінженерії та технічному сервісі. Сучасні інноваційні 325
27662 Відкриття конференції. Вітальне слово. Калетнік Г. Ск Прогресивні технології агропромислового машинобудування та інноваційні процеси переробної галузі агр 290
27659 Fundaments of administratijn of the national educatijn system of Ukraine Branitska T., Logutina Т. Сун The article analyzes and reveals the importance of education as a state, social, personal value for 289
27658 Features of classificstion and accounting of financial investments Koval N. I. Суз In the article basic component classifications are certain and to the account of financial investmen 253
27657 Specifics of rental relations development in agriculture Kolesnik T., Pronko L. Суз These articles investigate the current state of leased land relations in agriculture, substantiate t 347
27656 Scientific selective as a type of creative activity in spiritual and intellectual education and training of students Kalashnik N. V., Logutina N. V., Barus M. M. Сун Topicality of the issues of education of foreign students in the higher medical educational institut 213
27655 Determination of stability of modes and parameters of motion of vibrating machines for techological purpose Nazarenko I., Dedov O., Bernyk I., Rogovskii I., Bondarenko A., Zapryvoda A., Titova L. СSc This paper reports a study into the movement of vibratory machines for various technological purpose 462
27654 Дослідження впливу наростоутворення на різальній поверхні при вільному ортогональному різанні. Паладійчук Ю.Б. Дк Різання з попереднім пластичним деформуванням разом із значним підвищенням стійкості різального інст 287
27653 Profitability modeling of the enterprese Ruzakova O. Суз The article presents a modeling process used for optimal planning of enterprise profitable ac-tiviti 340
27652 Principles of institutionalization of land relations Koliadenko D. L. Суз Our research contains major institutional problems that affect to the level of economic development. 368
27651 Stuctural transformation of dairy production in Vinnitsa region Mazur A. G., Hontaruk Y. V. Суз The analysis of milk market development in modern conditions is carried out. The article examines th 330
27650 Organizational principles of financial activity management of agricultural enterprises and ways to increase its efficiency Furman I. Суз The article highlights the theoretical approaches to the organization of financial activities of ent 324
27649 Growth processes of spring cabbage crop influnce of fertiliser Peleh L.V. Суз In fodder production, cabbage plants have been grown for a long time, in particular fodder cabbage - 314
27648 Moisture supply under meadow clover crops Zabarna T. A. Суз One of the key factors of sustainable further development of the livestock industry in Ukraine, espe 344
27647 Repression in the 1930s against polish national minority in Ukraine (on the example of workers of the sugar industry in Vinnytsia region). Mazylo I. V. Суз As the sea is modeled in a drop of water, the article reflects the tragic fate of individual represe 365
27646 Роль стратегічного планування як фаутору формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Амонс С.Е., Красняк О.П. Суз У статті визначено роль стратегічного планування в забезпеченні ефективності діяльності аграрного пі 326
27645 Features and principles of the modern personnel management system Amons S., Krasnyak O. Суз The article considers the essence and significance of the principles of formation of a modern person 422
27644 Ensuring the availability of capital investment lending for agricultural enterprises Нarbar Zh. Суз The article clarifies the main obstacles to the expansion of agribusiness lending from the point of 290
27643 Розвиток творчих здібностей особи системою освіти: правові аспекти Опольська Н. М. Суз У статті проаналізовано розвиток творчих здібностей системою освіти.Визначено, що сучасна освіта, ок 350
27642 Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises Lyshenko, M., Ustik, T., Pisarenko, V., Maslak, N., Koliadenko, D. СWeof The purpose of the study is to effectively ensure and improve the arketing management of small busin 327
27640 Методи дослідження криміналістичного мислення в практичній діяльності: перспективи розробки Комісарчук Р. В. Сун У статті визначені окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можна вир 352
27639 Особливості використання свищевих маток помічниць, для підтримання нормальних процесів у бджолиніх сімя’х у ранньовесняний період Кучерявий В. П. Дк Сивчення можливостей використання свищевих маток в разі особливої в них потреби – весняний період пр 346
27638 Features of teaching mathematics of future bachelors of computer sciences in the agricultural university Novytska L. Суз The article considers the problem of mathematical training of bachelors of computer sciences in high 261
27637 Peculiarities of normative regulation of formation and accounting of equity in companies: Ukrainian realities Іщенко Я. П. Суз Публікація присвячена вирішенню проблеми належного правового забезпечення та розкриття інформації пр 388
27636 Construction of mathematical plant growth model Dzis V., Diachynska O. Суз A mathematical model of the plant growth dynamics of based on a system of differential equations is 384
27635 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів робочого органу для розкидання сипучих матеріалів Яропуд В. М. Дк В комплексі заходів по підвищенню родючості ґрунту важливе місце належить використанню добрив і хі 202
27634 Практикум з теорії механізмів і машин Солона О. В., Купчук І. М. Нп У навчальному посібнику коротко викладені основні теоретичні положення, що сприяють вивченню окремих 4343
27633 Перспективні напрямки технології відновлення деталей машин Труханська О.О. Сун З підвищенням росту оснащеності сільськогосподарського виробництва більш удосконаленою технікою, ве 215
27632 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів відцентрового робочого органу для розкидання мінеральних добрив Яропуд В. М. Дк Проведено дослідження конструктивно-технологічних параметрів відцентрового робочого органу для розки 185
27631 Modeling of dependence of financial and economic results of processing enterprises of Vinnitsa region Kaletnik G., Hontaruk Y. Суз Approaches to structural changes at industrial enterprises of agrarian and industrial complex are in 352
27630 Design and Simulation of Array Cells of Mixed Sensor Processors for Intensity Transformation and Analog-Digital Coding in Machine Vision. Machine Vision and Navigation Krasilenko V. G., Lazarev A. A., Nikitovich D. V Мвз This book presents a variety of perspectives on vision-based applications. These contributions are f 620
27629 Functional products, their properties and functions Bondar M. Суз The article deals with the functions and properties of functional dairy products according to the sy 214
27628 Formation of competitiveness of supply chains of agricultural enterprise Kubai O. G. Суз Dynamic development of agroindustrial complex is conditioned by economic transformations of present 396
27627 Development of organizational and information component of infrastructural support of functioning of agricultural enterprises in Ukraine Нarbar Zh. Суз The article analyzes the organizational and informational component of the infrastructural support o 304
27626 The effect of growing technology elements on development, yield and quality of winter rapeseed seeds Matsera O. Суз The results of the study indicate a significant influence of the sowing period, fertilizer system an 293
27625 Climate change and its effect on the formation of vegetable plant yield in the conditions of Ukraine Vdovenko S. A., Palamarchuk I. I. Суз The results of studies on the formation of vegetable plants under the effect of climate change in Uk 298
27624 Дондіпровуглемаш – інститут комплексної механізації шахт Косарев В. В., Стаднік М. І., Приседський Е. В. С У статті показана історія створення інституту «Дондіпровуглемаш», його роль у розвитку техніки для в 349
27623 Гібридне електропостачання з використанням відновлюваних джерел енергії Стаднік М. І., Проценко Д. П., Бабій С. М. Сун Визначено можливість повного покриття потреби в електроенергії підприємств за умови спіль-ного викор 234
27622 Автономне електропостачання тваринницької ферми на базі відновлюваних джерел енергії Стаднік М. І., Гунько І. В., Проценко Д. П. Сун В роботі здійснено аналіз енергетичного потенціалу автономного електропостачання на базі відновлювал 395
27621 Комплексне енергозабеспечення об’єктів АПК Стаднік М. І. Дк Розглянуте комплексне енергозабеспечення об’єктів АПК 188
27620 Відслідковування графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні Стаднік М. І. Дк Здійснено іідслідковування графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанн 309
27619 Використання ted-talks під час вивчення англійської мови професійного спрямування студентами нефілологічних спеціальностей Загородна О. Ю. Дк У тезах розглядається використання ted-talks під час вивчення англійської мови професійного спрямува 298
27618 Відслідковування графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні Штуць А. А. Дк Визначити кількість вироблення електроенергії в залежності від кількості корів. 376
27617 Дослідження технологічного паспорта материалу заготовок поршня і шатуна аксіально-роторного поршневого насоса Музичук В. І. Дк Проведено дослідження технологічного паспорта материалу заготовок поршня і шатуна аксіально-роторно 309
27616 Мовна картина світу персонажа в художньому перекладі Крикун О. А. Дк На матеріалі роману Дж.Д. Селінджера «Ловець у житі» розглянуто вигукові конструкції як одні з найпо 310
27615 Порівняльний аналіз українських перекладів «Дев'яти оповідань» Дж. Д. Селінджера Крикун О. А. Дк Здійснено порівняльний аналіз українських перекладів оповідань Дж.Д. Селінджера. Визначено їхні спіл 295
27614 Implementation of language policy in Ukraine Smaglo N. Суз Ukraine`s language policy is quite different from the language situation of society. It does not ens 396
27611 Об’єкти дослідження практичного криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. Сун У статті означено окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можна вир 295
27610 Суб’єктивна опосередкованість у практичному криміналістичному мисленні Комісарчук Р. В. Сун У статті означені окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо ви 365
27609 Перспективи розвитку криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. Сун У статті означені окремі складові вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо вир 354
27608 Діяльність із виявлення, розслідування та попередження злочинів як об’єкт криміналістичної технології Комісарчук Р. В. Сун У статті зазначені окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо в 489
27607 Подбор экологически чистых зон для производства продуктов детского и диетического питания Голубенко Т. Л., Циганчук О. Б. Сун Для производства экологически чистого мяса и продуктов из него важны следующие аспекты: общие эколог 341
27606 Features of recognition and accounting of non-current tangible assets of the enterprise Kozachenko A. Суз Modern conditions for effective management of the enterprise place increased demands on it in terms 319
27603 Особливості врахування хвильових процесів при побудові математичних моделей Шаргородський С. А. Дк Розглянуто особливості врахування хвильових процесів при побудові математичних моделей. 394
27602 Regulations on functional products in different countries Bondar M., Суз The paper presents a comparison of standards for the manufacture of functional products in the world 352
27601 Distance learning: legal regulation Правдюк А. Л. Суз The article examines current problems of legal regulation of distance learning in the educational sy 285
27600 Низьковольтні синхронні компенсатори, як елементи електроприводів об’єктів АПК Видмиш А. А. Дк Досліджена можливість багатоцільового використання асинхронних двигунів з фазним ротором. Обґрунтува 182
27599 Vibration resistance of HST 90 hydrostatic transmission Shargorodskiy S. A. Дк Typical representatives of hydrostatic drives are hydrostatic transmissions (HST 90), which need res 364
27598 Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськьгосподарських машин Шаргородський С. А. Дк Розглянуто особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового ти 240
27597 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків в умовах підвищеної щільності грунту Курило В. Л. Дк Цукрові буряки є основною цукроносною сільськогосподарською культурою в Україні. У зв’язку із зміно 345
27596 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків, як алгоритм до формування професійних компетентностей майбутніх агроінженерів Пришляк В. М. Дк Існуючі технології й сучасні технічні засоби, що застосовуються для вирощування цукрових буряків, н 341
27595 Розробка мульчувача для переробки зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях інтенсивного саду Руткевич В. С. Тд Застосування запропонованого подрібнювача-мульчувача для переробки зрізаних гілок плодових дерев у м 258
27594 Підвищення ефективності енерговикористання на Чуднівському спиртовому заводі Штуць А. А. Дк Розглянуто підвищення ефективності енерговикористання на Чуднівському спиртовому заводі. 330
27593 Прикладна математична модель некоректно поставленої задачіблочно-порційного вивантаження стеблових кормів Руткевич В. С. Тд Розроблена прикладна математична модель некоректно поставленої задачі блочно-порційного вивантаження 360
27592 Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», 25 листоп. 2020. Вінниця. Пк Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному про 315
27591 A variety of approaches to the analysis of the work of jerome david salinger in english criticism Krykun O. A. Суз The article reviews the modern English literary criticism of the work of J.D. Salinger. The existent 334
27590 Project proposals for greening of the demonstration section of the park zone in the Vinnitsa national agricultural university. Matusiak M., Prokopchuk V. Суз An analysis and project proposals for landscaping of the park zone of VNAU were made. On the basis o 197
27588 Математична модель коливань робочого місця оператора автотранспортного засобу Спірін А. В., Твердохліб І. В., Борисюк Д. В. Тд Проблема підресорення сидіння в транспортних засобах виникла як самостійна, оскільки підвіска остова 223
27587 Програма Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», 26-27 листоп. 2020 Вінниця Пк Конференція присвячена дослідженню й обговоренню сучасних проблем та перспектив розвитку інноваційн 225
27586 Продуктивність кормових культур та ефективність їх вирощування за органічного виробництва рослинної сировини Векленко Ю. А., Гетман Н. Я., Захлєбна Т. П., Ксенчіна О. М. Сун Дослідженнями розроблено структуру кормової сівозміни для виробництва органічних кормів в умовах пра 344
27585 Environmental management in the structure of agricultural enterprises with a post-industrial management system Fostolovych V. Суз The post-industrial direction of state development requires changes in the approach to the organizat 266
27584 Jurisprudence of the European court of human rights in the choice of precautionary measures in criminal proceedings: legal realities and perspectives. Romantsova, S., Zinkovskyy, I., Komisarchuk, R., Balatska, O., & Strelbitska, L. СWeof The article deals with the problems of application of the decisions of the European Court of Human R 292
27583 Інтенсифікація технологічних процесів перемішування неоднорідних харчових сумішей за допомогою ультразвукової кавітації Севостьянов І. В. Дк У роботі проаналізоване відоме обладнання для змішування неоднорідних харчових сумішей. Деяка частин 253
27582 Підвищення ефективності функціонування вібраційних технологічних машин Омельянов О.М. Дк Розглянуто підвищення ефективності функціонування вібраційних технологічних машин 177
27581 Оцінка сучасного стану та інноваційні напрямки розвитку техніко-технологічного забезпечення просапного садівництва Швець Л. В. Дк В силу кризових явищ, що охопили всі сфери людської діяльності в Україні, середньорічне 303
27580 Theoretical Studies of the Vibration Process of the Dryer for Waste of Food Bulgakov V., Sevostianov I., Kaletnik G., Babyn I., Ivanovs S., Holovach I., Ihnatiev Y. СSc An urgent problem is drying and processing of the wet dispersed waste, obtained in the production of 405
27579 Синкретизм вираження причини та знаку у криміналістичній технології Комісарчук Р. В. Сун У статті зазначені окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо в 378
27578 Діяльнісна природа практичного криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. Сун У статті означені окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо в 378
27577 Планування багатофакторного експерименту для визначення раціональних параметрів роботи вібраційної машини Цуркан О. В., Горбатюк Р. М., Присяжнюк Д. В. Сун Підходи та методи підвищення якості та ефективності ремонту сільськогосподарської техніки на сьогодн 299
27575 Еколого-правові засади охорони грунтів Оверковська Т. К. Сун Розглянуто певні еколого-правові засади у сфері використання та охорони грунтів. Визначено дві основ 709
27573 Development of biogas technology production from polycomponent raw materials Bernyk I. M., Skoromna O. I., Solomon A. M. Суз The analysis of the production peculiarities of renewable energy sources, in particular biogas, is c 299
27572 Efficiency of using a new feed additive in feeding chickens of broilers Ogorodnichuk G. Суз The paper set the task to study: the influence of feed additives on productive and slaughter indicat 238
27571 Продукти функціонального призначення з використанням рослинних наповнювачів Соломон А. М Дк Вживання рослинних наповнювачів у функціональні молочні продукти 179
27570 Застосування апіпродуктів у десертах кисломолочних Бондар М. М. Дк Роль апіпродуктів у харчуванні різних вікових груп населення. 206
27569 Альтернативні джерела енергії в зеленому туризмі. Дзісь В. Г. Сун У статті розглянуті перспективні напрямки розвитку зеленого туризму на Вінниччині. Описано низку над 211
27568 Розробка та аналіз математичної моделі польового сушіння сіна Спірін А. В. Дк Проведена розробка та аналіз польового сушіння сіна. 313
27567 Дослідження високоефективної вібросушарки киплячого шару для перероблення відходів харчових виробництв Севостьянов І. В. Дк Сушка і переробка вологих дисперсних відходів харчових виробництв, таких як спиртова барда, пивна др 322
27566 Дослідження завантаження теркового пристрою насіннєвим ворохом Твердохліб І. В. Дк Проведені дослідження завантаження теркового пристрою насіннєвим ворохом. 182
27565 Екологічні аспекти виконання енергетичної стратегії України Спірін А. В Дк Розглянуто екологічні аспекти виконання енергетичної стратегії України. 232
27564 Обгрунтування експуатаційних режимів теркового пристрою Твердохліб І. В. Дк Агротехнологічні особливості насінників більшості кормових культур, в тому числі люцерни, передбачаю 286
27563 Theoretical determination of the distribution of forces and the size of the boundaries of the contact in the interaction of the deformable drive wheel with the soil Kovbasa V.P., Solomka A.V., Spirin A.V., Kucheruk V.Yu., Karabekova D.Zh., Khassenov A.K. СWeof The article presents the results of an analytical determination of the forces distribution along the 337
27562 Комп'ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу deform – 3d Штуць А. А. Дк Аналіз напружено-деформованого (НДС) [7,14] стану та формозміни трубчастих, циліндричних заготовок 172
27561 Дослідження системи контролю температури природного газу Возняк О. М., Штуць А. А. Сун Технічний прогрес характеризується безупинним розширенням автоматизації усіх галузей діяльності люди 344
27559 Особливості стенда для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії попутного навантаження Моторна О. О. Дк Стенд для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування с 418
27558 Інтелектуальна власність. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт, самостійної роботи та індивідуального завдання з дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 Технологія виробництва та переробки пр Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв Необхідність створення принципово нових технологій і машин, перехід виробництва аграрної продукції н 6
27557 Vibro conveyor for loading a grater device Spirin A, Tverdokhlib I., Vovk V. Суз The article discusses the theoretical prerequisites for the development of a conveyor for loading al 387
27556 Definitions of the concept "human resource potentials" and its contents Savina S. S. Суз The article considers of theoretical, methodological and practical aspects of human resource potenti 320
27555 Granite heat accumulators for air heaters (Гранітні акумулятори тепла для геліопідігрівачів повітря) Spirin A., Hunko I., Tverdokhlib I., Vovk V. Сун В статті розглянутий один із шляхів покращення енергетичної ситуації в сільському господарстві Украї 226
27554 Інтелектуальна власність. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 133 «Галузеве машинобудування», 181 «Харчові технології Середа Л.П. Нп Патентне право є важливим засобом регулювання соціальної, науково-технічної, інноваційної, економічн 0
27553 Інноваційні тенденції світового сільськогосподарського машинобудування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва", 133 "Галузеве машиноб Середа Л.П. Нп Базовими складовими сучасного сільськогосподарського виробництва є високопродуктивні інноваційні тех 1
27552 Рівноважний вологовміст продуктів переробки люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В. Сун Однією з причин гальмування розвитку тваринництва в Україні є незадовільний стан виробництва кормів. 297
27551 Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни cпеціальність 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» денної форми навчання Берник І.М., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІСАХАРИДІВ ТА ЇХ ЗАСТО 13
27550 Conceptual principles of human resources management of the enterprise Savina S. S. Суз The article considers of theoretical, methodological and practical aspects of human resource potenti 340
27549 "Hydrobiology" Methodical recommendations on educational practice for students firs level of higher education specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture" Zotko M. Мв Methodical recommendations on educational practice for students firs level of highe 4
27548 Теоретичні обґрунтування деяких конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату з керованим режимом доїння Бабин І. А., Грицун А. В. Сун Проведений аналіз технічних рішень доїльних апаратів з керованим режимом вакууму і оцінені теоретичн 257
27547 Практичні аспекти використання безпілотного літального апарату Agras T16 Холодюк О. В. Дк Нині одним із використовуваних безпілотних літальних апаратів є гексакоптер нового покоління Agras T 341
27546 Peculiarities of mathematical preparation on the market of educational services for specialists of the agrarian industry. Organization and management іn the services’ sphere оn selected examples. Levchuk E. Мвз Освітня послуга – це процес, спрямований на формування професійних компетентностей споживача з ме 463
27545 Управління інформаційними потоками в умовах цифровізації логістики Потапова Н. А. Тд Цифрова логістика є одним із проявів сучасних елементів цифрової трансформації економічного простору 370
27544 Визначення кінематики деформування на основі сплайн-апроксимацій Сивак Р. І. Сун Для апроксимації функцій току пропонується використовувати згладжувальні кубічні сплайн-функції. Стр 319
27543 Дослідження якості кисломолочних напоїв з козиного молока Овсієнко С. М. Дк Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок про можливість використання козиного мо 190
27542 The intercultural competence of a new ukrainian school teacher as an important factor of effective pedagogical activity Branitska T., Logutina N. Суз В статті обґрунтовано актуальність проблеми підвищення рівня міжкультурної компетентності вчителів н 469
27541 Імітаційне моделювання процесу деформації шкаралупи волоського горіха Полєвода Ю. А. Дк Для моделювання було використано близько 720 вузлів з приблизно 720 скінчених елементів типу пласти 317
27540 Дослідження впливу конструкції і розмірів забірної і калібруючої поверхні безстружечних мітчиків на процес витискування різьби Токарчук О. А. Дк Аналіз сучасних існуючих методів отримання внутрішніх різьб показав, що одним з перспективних методі 270
27539 Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. Тд У контексті цього дослідження ми розглядаємо комунікативну компетентність як інтегративну єдність ко 618
27538 Дослідження впливу технологічних факторів на процес видавлювання різьби Токарчук О. А. Дк Основні завдання дослідження: дослідити силові особливості процесу виготовлення різьбових отвор 268
27537 Оптимізація параметрів робочих органів машин для вирощування та збирання цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун У статті викладено удосконалені агротехнічні заходи вирощування та збирання цукрових буряків, що заб 251
27536 Розробка способу визначення максимально досяжного коефіцієнта підсилення (передачі) кms Видмиш А. А., Возняк О. М., Замрій М. А. Сун Підвищення рівня напівпровідникових приладів, удосконалення їх характеристик суттєво впливає на поте 244
27535 Дослідження впливу наростоутворення на різальній поверхні при вільному ортогональному різанні Паладійчук Ю. Б. Тд На процес різання суттєво впливає холодне деформаційне зміцнення матеріалу деталі різноманітними ме 192
27534 Cтан і перспективи застосування програм віддаленого адміністрування в навчальному процесі студентів інженерних спеціальностей Пришляк В. М., Купчук І. М., Дідик А. М., Купчук В. М. Сун Інноваційний технічний розвиток будь-якої галузі забезпечує конкурентоспроможність у складному ринко 332
27533 Analytical study of soil strain rate with a ploughshare for uncovering slit. Solona О., Kovbasa V., Kupchuk I. СSc The article is devoted to solving one of the most important tasks of substantiating rational design 443
27532 Гігієнічна оцінка умов виробництва товарного молока Гарачук Дмитро Леонідович FF В умовах ТОВ «Хмільницьке» с. Жданівка Хмільницького району Вінницької області дослідженнями встанов 39
27531 Удосконалення продуктивності овець м’ясного напрямку в умовах фермерського господарства Смірнова Ірина Миколаївна FF Встановлено, що в умовах фермерського господарства утримують три породи овець м’ясного напрямку прод 13
27530 Дослідження і удосконалення технології сирів з чедеризацією і плавленням маси Бортник Оксана Олексіївна FF Чедеризація – це дозрівання сирного зерна, контрольоване за активною кислотністю. Технологічна особл 10
27529 Метод розрахунку параметрів V−подібної плющильної секції Комаха В. П. Дк Обґрунтовано класичну умову захоплення матеріалу і встановлено зв`язок між стисканням матеріалу, кое 259
27528 Розробка технології та рецептури кисломолочних напоїв збагачених рослинними інградієнтами Кочетков Олександр Артемович FF Актуальним є збільшення обсягів виробництва фруктово-овочевих йогуртів, що включають драглеутворювач 14
27527 Методичні положення оцінки організаційноекономічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. Тд Тенденції розвитку підприємництва в національній економіці і зокрема на селі, аналізуватимуться мет 206
27526 Метод та засіб прямого автоматизованого вимірювального контролю ізоляції обмоток електричних машин Граняк В.Ф., Купчук І.М., Гонтар В.Г Сун На сьогоднішній день переважна більшість технологічних процесів, як виробництва, так і сільського го 243
27525 Дослідження медіанної фільтрації одновимірних сигналів Видмиш А. А., Возняк О. М., Купчук І. М., Бойко Д. Л. Сун В даній роботі розглянуто принципи цифрового оброблювання сигналів, загальні положення цифрової філь 134
27524 Effect of chelate compounds of microelements on the organism of agricultural animals Farionik T. V. Суз The study of the doctrine of "biogeochemical provinces" clarified the specific differences 317
27522 Основи керування сільськогосподарською технікою (органи керування тракторів John Deere серії 8000) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету г Єленич А. П. Мв Впровадження нової техніки у с.г. виробництво повинно йти разом з навчанням операторів без чого не м 43
27521 Основи керування сільськогосподарською технікою (органи керування тракторів МТЗ «БЕЛАРУС») Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету галузі зн Комаха В. П., Єленич А. П. Мв Методичні вказівки містять відомості про сучасні інформаційно- вимірювальні системи контролю роботи 18
27520 Автомобілі та правила дорожнього руху. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» студентів інженерно-технологічного факультету галузі знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 133 – «Галузеве машинобудування» Комаха В. П., Єленич А. П. Нп Програма навчальної дисципліни – нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професі 6
27519 Theoretical aspects of the formation of linguistic and socio-cultural competence of future specialists in the tourism industry Vlasyuk J. Суз In the modern world much attention is paid to foreign-language preparation of students, since this i 371
27518 Scientific and methodological implications of the enlightenment rationality Makarov Z. Y. Суз The work examines the phenomenon of rationality in the academic context of Enlightenment in order to 307
27517 Сучасний український газетний текст: змістова концепція, структурна специфіка, жанрова диференціація Горобець І. Сун У статті проаналізовано підходи до виокремлення категорій газетних текстів, розкрито поняття «медіал 540
27516 Застосування сучасних мехатронних систем та роботизованих комплексів у АПК України Солона О. В. Сун У статті розглядаються основні положення і роль мехатроніки на виробництві в сільському господарстві 368
27515 The contact interaction dynamics of the working tool of the mole plowshare with the soil during forming prosess a channel for an anti-filtration screen Solona O., Kovbasa V., Kupchuk I. Сун Today`s realities of agriculture are increasingly prompting the need for the introduction of technol 157
27514 Управління маркетинговою діяльністю підприємств апк Пацерук М.С. FF Об’єкт дослідження – ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», м. Вінниця. Метою дипломної роботи є об 26
27513 Технологія вирощування кларієвого сома в умовах замкнутого водопостачання в ФГДП "Коростенський рибгосп" Тодоровський Денис Ігорович FF Метою написання дипломної роботи є вивчення новітніх технологічних операцій при відтворенні кларі 16
27512 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів робочих органів агрегату для обробітку ґрунту Цехместрук Святослав Валерійович FF робота присвячена підвищенню якості та зменшенню енергоємності процесу обробки ґрунту шляхом обґрунт 29
27509 Особливості формування екoнoмiчної сутністості та змicту поняття фiнaнcoвиx результатів Коваль Н. І. Дк На сучасному етапі економічного розвитку України в умовах реальної самостійності суб’єктів господарю 357
27507 Розробка технології сиркових мас з харчовими волокнами Новгородська Н. В. Дк Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок про можливість і доцільність використан 247
27506 Вплив технологічних параметрів процесу екструзії та технічних параметрів екструдера з пружним гвинтовим елементом на індекс розширення екструдату Кондратюк Д. Г., Дмитренко В. П. Сун Переробка кормів шляхом екструзії дозволяє підвищити рівень їх засвоєння тваринами. В екструдері за 369
27505 Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки Кондратюк Д. Г., Комаха В. П. Сун Для скошування трав при заготівлі сіна або сінажу здебільшого використовують косарки безпідпірного з 343
27504 The uniqueness of visualization technologies as a sociocultural phenomenon Yarovy A. M., Belkin I. V. Суз The article considers the uniqueness of visualization as a socio-cultural phenomenon. These problems 304
27503 The importance of business game in the education of students of higher educational institutions in modern economic conditions Belkin I. V. Суз The article considers the uniqueness of visualization as a socio-cultural phenomenon. These problems 425
27502 Reorientation of the agricultural sector to the environmentally oriented vector of development in a competitive environment Hryshchuk N. Суз In the last few years the problem of ecological products in Ukraine became one of most essential. Ef 302
27501 Завдання контролінгу інформаційних систем логістики Волонтир Л. О. Тд Застосування контролінгу логістичних систем в управління підприємством пов’язане з еволюцією процесу 624
27500 Обґрунтування параметрів робочих органів дискового поворотного плуга Швець Л. В. Тд Робочим органом дискових знарядь є, зазвичай, сферичні (вирізні та суцільні) диски різних діаметрів. 256
27499 Цифровий маркетинг: сучасні тенденції розвитку Юрчук Н. П. Тд Цифровий маркетинг – це новий етап еволюції маркетингу. Він настає, коли маркетингова діяльність к 723
27498 Органічне виробництво в системі стійкого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. Дк Розглянуто питання переходу на органічне виробництво та особливості розвитку органічного виробництва 321
27497 Обґрунтування конструктивних параметрів картоплесаджалки Перепечай Андрій Володимирович FF Підвищення ефективності картоплесаджальної машини шляхом розробки і обґрунтування конструкторсько-ре 19
27496 Innovative model of post-industrial system of management of agricultural enterprises development Fostolovych V. А. Суз We have proposed an innovative model of post-industrial management system for agricultural developme 214
27495 Agroecological substantiation of Medicago sativa cultivation technology Telekalo N. V., Melnyk M. V. СSc Medicago sativa is one of the most productive legumes, which provides high protein production. Appli 339
27494 Principles and criteria for the formation of state support for agricultural production Hryshchuk N. Суз Аgricultural enterprises have different strategic potential, different strategies and operate in an 386
27493 Адміністративно-правові засади пробації в Україні Панімаш В'ячеслав Володимирович FF теоретико-методологічний арсенал, зумовлений метою й особливостями явища, що аналізується, - функціо 7
27492 Адміністративно-правові засади забезпечення кібербезпеки в Україні Гоменюк Микола Павлович FF визначення сутності та особливостей адміністративно-правових засад забезпечення кібербезпеки в Укр 8
27491 Development of bioenergy as a component of ensuring energy security of Ukraine Пришляк Н. В. Дк The beginning of the XXI century was marked by a transitional period in the formation of the world 207
27490 Формування професійної компетентності посадових осіб органу місцевого самоврядування Бондарцов Є.Ю. FF Формування професійної компетентності посадових осіб виступає інструментом, який, з одного боку, пок 10
27489 Міжнародне публічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Маньгора Т.В. Нп Міжнародне публічне право 10
27488 Ведення тваринництва в умовах радіоактивного забруднення територій. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – ветеринарна гігієна, санітарія і експ Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання о 16
27487 Внутрішні хвороби тварин. Методичні вказівки до виконання та оформлення історії хвороби студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Мв Методичні вказівки до виконання та оформлення історії хвороби студентами четвертого курсу денної фор 14
27486 Development of bioenergy as a component of ensuring energy security of Ukraine Пришляк Н.В. Тд The problem of ensuring the energy security of Ukraine has become urgent in connection with the gra 267
27485 Паразитологія та інвазійні хвороби. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л. Мв ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ Паразитологія та інвазійні хвороби. Методичні вказівки до викон 13
27484 Патологічна фізіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Мв ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт студентами четвертого ку 8
27483 Загальна вірусологія. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами третього курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами третього курсу денної форми навчання ос 12
27482 Науково-дослідна робота студентів. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» Берник І.М. Нп Науково-дослідна робота студентів. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврськ 7
27481 Актуальные проблемы информационных систем и технологий. Block Parametric Matrix Affine-Permutation Ciphers (BP_MAPCs) with Isomorphic Representations and their Research V. G. Krasilenko, A. A Lazarev, D. V. Nikitovich. Мвв New block parametric Matrix Affine-Permutation Ciphers (BP_MAPCs) with Isomorphic Representations f 370
27480 Безпека харчових продуктів і продовольчої сировини. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього рівня спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва галузь знань 20 «Аграрні науки і продово Берник І.М. Нп Безпека харчових продуктів і продовольчої сировини. Програма навчальної дисципліни для здобувачів др 8
27479 Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» Берник І.М. Нп Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для 14
27478 Динамика контактного взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости Солона О. В., Ковбаса В. П., Мельник О. С. Сун Чтобы поддерживать влажность и лучше распределять ее в горизонтальном направлении в почве при поливе 130
27477 Епітет як репрезентант темпоральності в межах лексикосемантичного й асоціативного поля «час» (на матеріалі художніх творів письменників Вінниччини ХХ століття) Горобець А. Сун Статтю присвячено аналізу епітетних конструкцій у складі лексико-семантичного й асоціативного поля « 365
27476 Обґрунтування параметрів процесу сушіння ріпаку Крупський В.В. FF Роботу присвячено інтенсифікації процесу сушіння насіннєвого зерна ріпаку з наступною розробкою енер 10
27475 Дослідження ферментативного препарату на показники продуктивності равлика (helix asersa maxima) в фоп «антонов» м. вінниця Чорнопищук В.В. FF Метою написання моєї магістерської роботи є вивчення ефективності засвоєння корму в організмі равлик 19
27474 Оцінка та обґрунтування використання оцінки корів української чорно-рябої молочної породи за виробничими типами Ковтонюк Микола Іванович FF встановлено, що здійснити об’єктивну характеристику корів при їх доборі за екстер’єром та конституц 10
27473 Дослідження динаміки формування м’ясної продуктивності надремонтного молодняку за різних умов утримання Гавенко Оксана Ярославівна FF дослідити та оцінити формування м’ясної продуктивності у надремонтного молодняку української чорно- 10
27472 Розробка технології та рецептури молочного десерту з лікувально-профілактичними властивостями Марченко FF Проведено огляд літературних та патентних джерел за темою магістерської роботи. Визначено актуальніс 10
27471 Розробка технології та рецептури м'якого сиру функціонального призначення Завіруха Павло Геннадійович FF Розробка технологій натуральних продуктів харчування, що користуються попитом у населення, зокрема т 13
27470 Розробка технології та рецептури десерту молочного збагаченого рослинними мікронутрієнтами Зеленько Владислав Олександрович FF Дипломна робота виконана на 95 сторінках машинописного тексту, містить 18 таблиць, 24 рисунків, 40 л 13
27469 History of Ukraine in the works of M. Maksymovych Bohatchuk S. Суз The article covers the life and creative path of an outstanding teacher, historian, ethnographer, li 315
27468 The tehnology of formation of communicative competence of future agrarian engineers Kovalova K. V. Суз The article is devoted to one of the actual problems of preparing of future agrarian engineers - the 333
27467 Механізм відтворення і збереження у системі органічного землеробства Алєксєєв О. О. Сун Розкрито сутність системи органічного землеробства з точки зору забезпечення збалансованого землекор 332
27466 Сила впливу сезону народження та отелення на показники молочної продуктивності корів і взаємозв’язок між ними Поліщук Т. В. Тд Загальновідомо, що продуктивність сільськогосподарських тварин зумовлена низкою фізіологічних процес 257
27465 Оцінка економічної ефективності технічної модернізації підготовчого етапу технологічного процесу виробництва етанолу Купчук І. М., Вовк В. Ю., Дацюк Д. А. Сун Виробництво етанолу є однією із найбільш важливих галузей економіки нашої держави, що формує сировин 363
27464 Особливості заготівлі кормів для різновікового молодняку шиншил Кучрявий В. П., Казьмірук Л. В., Кучерява М. Ф. Сун вивчення впливу симбіотичного препарату МікоЛад на якість хутра молодняку шиншил та встановлення опт 243
27463 Застосування економічних важелів державної підтримки малих форм ведення сільського господарювання Грищук Н. В. Тд Сектор малих форм ведення сільського господарства на сьогодні є чи однією з невід’ємних складових ро 278
27462 Milk productivity of cows-mothers and their daughters by the first lactation taking into account the level of feed consumption Kazmiruk L. V. Суз Based on this, the aim of the study was to establish the efficiency of using feed by first calving c 287
27461 Modern microbiological approaches to the remediation of breeding bulls sperm Zotko M., Nikolaeva A., Stadnik D. Суз As a research result, it was established that the activities of germ cells in frozen-t 372
27460 Динаміка густоти рослин люцерни посівної в період вегетації залежно від оптимізації технологічних прийомів вирощування Циганський В. І. Сун Викладені результати трирічних досліджень збереженості травостою люцерни посівної сорту Синюха залеж 381
27459 Проект міні-готелю на 26 місць М.НЕМИРІВ Письменюк Ярослав Олегович FF Метою дипломного проекту (роботи) є розробка нового закладу готельно-ресторанного господарства у міс 16
27458 Проєкт курортного готелю на 50 номерів у м. Полтава Блоріна Анастасія Юріївна FF Метою магістерської роботи є дослідження ринку засобів розміщення міста Полтави, аналіз доцільності 18
27457 Проєкт еко-готелю на 20 номерів у передмісті» Бабієць В.О. FF Метою дипломної роботи є спроектувати готель з житловою групою приміщень на 20 номерів та ресторану 15
27456 Регулювання чисельності бур'янів у посівах озимої пшениці в умовах ТОВ «Агропром -2008» с. Чепелівка, Красилівського району, Хмельницької області» Турчин А. А. FF Основними засмічувачами посівів озимої пшениці є однорічні тонконогові (злакові) бур’яни: метлюг зв 8
27455 Сорт-синтетик люцерни посівної (medicago sativa l.) нового покоління Бугайов В. Д., Горенський В. М., Мамалига В. С., Смульська І. В. Сун Наведено результати досліджень та створення сорту-синтетика люцерни посівної Радослава. Встановлено 234
27454 Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання Казьмірук Л. В. Дк Науково-практичне обґрунтування отримання молочної продуктивності корів української чорно-рябої моло 221
27452 Морфологічний спосіб творення ергонімів Східного Поділля Мельник О., Волошина О. Сун У статті проаналізовано всі можливі морфологічні способи творення нових ергонімних одиниць в онімно 396
27451 Розробка алгоритму діагностування дефектів зубозабезпечення у редукторах самохідних сільськогосподарських машин Веселовська Н. Р., Ялина О. І., Янішевський В. Ю. Сун Розробка алгоритму діагностування дефектів зубозабезпечення у редукторах самохідних сільськогосподар 367
27450 The Empirical Research of the Potential, Awareness, and Current State of Agricultural Waste Use to Ensure Energy Autonomy of Agricultural Enterprises of Ukraine Pryshliak N., Lutsiak V., Tokarchuk D., Semchuk I. СSc One of the important tasks of the energy complex of Ukraine is to maximize the use of renewable ener 396
27449 Удосконалення технологічних прийомів вирощування пшениці ярої в умовах правобережного Лісостепу України Поліщук М. І., Антко Р. А. Сун Пшениця яра має слаборозвинену кореневу систему, обов’язковим елементом технології є внесення добрив 247
27448 Особливості формування продуктивності сої сорту омега вінницька залежно від строків сівби, норм висіву насіння в умовах Лісостепу правобережного. Поліщук І. С., Поліщук М. І. Сун Зміна клімату на планеті Земля має істотній вплив на погодні умови в Україні. Просування загального 302
27447 Ефективність застосування препарату ростмомент на посівах соняшнику в умовах Лісостепу правобережного Поліщук І. С., Поліщук М. І. Сун Виявлення ефективності дріжджового препарату Ростмомент на посівах соняшнику є актуальним. Важливо в 290
27446 Formation peculiarities of maternal variation of oilseed (fodder) radish pods Tsytsiura Y. СSc The formation peculiarities of oil radish pods of different quality have been observed and scrutiniz 402
27445 Formation and determination of the individual area of oilseed radish leaves in agrophytocenosises of different technological construction Tsytsiura Y. СSc Для успішного контролю виробничого процесу визначення площі листя є основною вимогою. У цьому конте 364
27444 Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності в сфері екологічного туризму на Закарпатті Ставська Ю. В. Дк Екологічний туризм є досить новим типом туризму, якому сьогодні в світі приділяється все більше ув 291
27443 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. Сун В умовах Лісостепу Правобережного вивчення і комплексна оцінка основних елементів технології вирощув 335
27442 Dynamic processes of organic business Kovalchuk S., Duik A. Суз The article examines the importance of organic entrepreneurship for the transition to new resource-s 447
27441 Fishery-biological substantiation for the project of a full-system fisheries for the cultivation of channel catfish in polyculture in the conditions of the fh "rurenko" of the nemirovsky district Palamarchuk V, Syrovatko K. Суз The possibility of designing a full-system fish farm for the cultivation of channel catfish in polyc 313
27440 Індивідуальна продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневого підживлення в умовах Правобережного Лісостепу України. Поліщук М. І., Тинько В. В. Суз Вивчення і комплексна оцінка окремих основ-них елементів технології вирощування сортів яч-меню ярого 321
27439 Establishment and development of ecological organizations of Ukraine (1985-2000) Левчук К. І. Суз The articles examine the influence of various factors on the development and formation of a mass env 361
27438 Інноваційні рішення щодо усунення бокового зміщення просапних культиваторів у точному землеробстві Холодюк О. В. Дк Застосування активних систем керування дозволяє підвищити якісні показники роботи ґрунтообробних роб 317
27437 Момент від зусиль тертя трав’яної маси на дисковому ножі подрібнювального апарату Холодюк О. В. Дк Подрібнювальний апарат – основний і найбільш енергомісткий вузол будь-якої кормозбиральної машини. Й 277
27436 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на якість продукції Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. Сун Картопля універсальна культура, яку ще називають «другим хлібом», адже рівень споживання цього овочу 324
27435 Характеристика сортів роду dahlia cav., що досліджуються в умовах експозиційної ділянки ВНАУ Циганська О. І. Сун Представлено результати проведених дослідів із вивчення способів застосування в озелененні садово-па 344
27434 Current state of the fruit and vegetable industry and overcoming the COVID-19 pandemic consequences Shevchuk H. Суз The aim of the article is to study the current state of influence of COVID-19 on the fruit and veget 325
27433 Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни Мамалига В. С., Бугайов В. Д., Горенський В. М. Сун Представлені результати вивчення колекції зразків пюцерни посівної різного еколого-географічного пох 341
27432 Особливості проростання насіння та початкові етапи росту гороху озимого за дії мікробного і стимулювального препаратів Дідур І. М., Шевчук В. В., Мостовенко В. В. Сун Одним із можливих напрямів сільськогосподарського виробництва та удосконалення технології підвищенн 321
27431 Assessment of the economic development of Latvia and Ukraine Skribane I., Broyaka A., СWeof The global financial crisis and the ensuing global recession not only adversely affected global grow 326
27430 Науково-теоретичні засади розвитку людського капіталу в сільській місцевості Брояка А. А., Ясінська Б. О. Сун У статті розглянуто підходи до визначення сутності поняття «людський капітал» та окреслено чинники й 366
27427 Стан та виробництво органічної продукції в Україні Малинка Л. В., Шишкіна К. І., Дідур І. М. Тд Однією із глобальних проблем як у світі, так і в нашій країні зокрема є забруднення навколишнього 206
27426 Вплив підгодівлі бджіл соєвим пептоном на інтенсивність вирощування розплоду в умовах запилення тепличних культур Разанов С. Ф., Недашківський В. М. Сун Результати досліджень показали певну ефективність використання соєвого борошна після попер 301
27425 Accounting and analytical security assessment of economic security of agricultural enterprises Tomchuk O., Mulyk T. Сун The article considers the formation of the accounting and analytical support of the economic securit 368
27424 The struggle of europeans for the colonization of Аfrica Pikovska T. V. Суз The article is devoted to the peculiarities of the European conquest of African territories. It is n 319
27423 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса качок на базі ПСП «Перемога» Томашпільського району Гасюк Лілія Василівна FF Птахоферма буде спеціалізуватися на вирощуванні каченят на м’ясо з добового віку до 9 тижнів, з жи 12
27422 Formation of mathematical competence of future agricultural specialists in conditions of deepening integration relations in the “science-education-production” system Levchuk E. Суз The basic principles of future agriculturalists mathematical competence formation in conditions of d 310
27421 Загальна вірусологія основи ветеринарної та зоонотичної вірусології Льотка Г. І., Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. Нп Навчальний посібник має ознайомити студентів з сучасним станом та перспективами розвитку вірусологі 6780
27420 Проектування готелю 4 * на 52 номери в рекреаційній зоні Подмогільна Альона Андріївна FF Метою даного дипломного проекту є проектування готелю 4* на 52 номери у рекреаційній зоні. 14
27419 Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах Мулик Т. О., Федоришина Л. І. Нп У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації аналітичної роботи 5694
27418 Вплив ферментного препарату «Кемзайм» на відгодівельні та забійні показники свиней у ДПДГ «Корделівське» ІК НААН України Гулівата М.Ю. FF Дослідження впливу добавки до раціонів свиней виявили вплив на продуктивні та економічні показники. 8
27417 Удосконалення технології заготівлі і використання кормів та вплив рівня годівлі на молочну продуктивність корів ПрАТ «Племзавод «Літинський» Шиндерук А.М. FF У господарстві планується утримувати 1561 корову, загальне поголів’я худоби 3795 голови. Плановий рі 16
27416 Рослинництво Мазур В. А., Поліщук І. С., Телекало Н. В., Мордванюк М. О. Нп Навчальний посібник (II частина) має за мету сформувати у студентів знання та уміння із проведення т 3845
27415 Рослинництво Мазур В. А., Поліщук І. С., Телекало Н. В., Мордванюк М. О. Нп Навчальний посібник (I частина) має за мету сформувати у студентів знання та уміння із проведення те 11818
27414 Практикум з дисципліни «Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування» Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Руткевич В. С., Моторна О. О. Нп Навчальний посібник присвячений питанням виконання практичних робіт з теоретичних основ технології 2553
27413 Інтенсифікація процесу сепарації зернового матеріалу в стаціонарних зерноочисних агрегатах Байдюк Володимир Вікторович FF Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку використаної літератури. По 14
27412 Облік і аудит процесу реалізації на підприємстві Лавріненко Михайло Михайлович FF Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів облі 15
27411 Foreign experience in creating a voluntary amalgamation of territorial communities in Ukraine Feniak L. Суз This article states that voluntary amalgamation of territorial communities is a priority of decentra 344
27410 Дослідження роботи двороторного вакуумного насоса доїльної установки Решетнік Т.В. FF Метою магістерської роботи є підвищення ефективності двороторного вакуумного насоса шляхом удосконал 10
27409 Обґрунтування і розробка електроприводу коливань робочого органу вібросепаратора Красюк Д.О. FF розглянуті технологічні особливості очищення зерна за допомогою вібросепараторів, удосконалено конст 11
27408 Продуктивність равлика (Helix Aspersa Maxima) при згодовуванні лізинометіонінової добавки в ФОП «Антонов" м. Вінниця Ковальчук М.П. FF Об’єктом дослідження був равлик виноградний, а предметом: продуктивність равлика поживна цінність, т 16
27407 Оцінка стану нектаропилконосного конвеєру бджіл в умовах лісостепу правобережного Міщенко Б FF Подано дослідження стану нектаропилконосного конвеєру бджіл в умовах лісостепу правобережного 12
27405 Вплив глобалізації на формування зовнішньоекономічної політики України Ставська Ю. В. Сун У статті розглядаються проблеми реалізації та вдосконалення зовнішньоекономічної політики України в 309
27404 Розробка плану селекційно-племінної роботи молочної ферми ТОВ «Азорель» Немирівського району Губін І.А. FF Метою написання магістерської роботи було розробка плану селекційно-племінної роботи молочної ферми 16
27402 Розробка технології низьколактозного десерту на основі сироватки Куян Роман Віталійович FF Вперше обґрунтовано використання плодів обліпихи і імбиру сухого для виробництва сироваткових желейн 10
27401 Розробка проекту цеху з виробництва ікри форелі Фарисей В. В. FF Для впровадження розробленого у роботі проекту необхідно: застосувати для проектного цеху виробничи 16
27400 Продуктивність дволіток коропа при згодовуванні кормової добавки «біо-мос» в господарстві тов стов «іва» вінницького району В.І. Савченко FF Дипломна робота складається із вступу, огляду літератури, методики та об’єкту досліджень, розрахунко 20
27399 Аналіз впливу роботи біогазових установок на функціонування розподільної електричної мережі Баранський Петро Олегович FF Баранський П. О. Аналіз впливу роботи біогазових установок на функціонування розподільної електричн 14
27398 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору Грудіна Наталя Володимирівна FF