The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2020

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27715 Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату Островський А. Й. Дк У даній доповіді розглянуто технологічний процес свердління отворів в тонколистовому прокаті. Існуюч 17
27714 Покращення відтворення корів методом активізації їх статевої функції Паладійчук О. Р. Дк Проблема відтворення стада залишається складною і важко вирішуваною. У багатьох високопродуктивних к 16
27713 Проблема визначення права віртуальної власності як об'єкта правовідносин Тимошенко Є. А. Сун У статті представлений результат дослідження наукових праць та практичних застосувань поняття права 18
27712 Аналіз стану післязбиральної обробки насіння гарбуза в Україні Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Дідик І. О. Сун Одним із важливих етапів вирощування насіння сільськогосподарських культур є його післязбиральна обр 20
27711 Інтенсивність накопичення важких металів листковою масою розторопші плямистої за її удобрення новітніми добривами Разанов С. Ф., Ткачук О. П., Разанова А. М. Сун Досліджено інтенсивність накопичення важких металів лікарською рослиною розторопшею плямистою при її 19
27710 Перспективи використання іто-півоній в умовах ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Панцирева Г. В., Топольська В. П. Сун У статті висвітлено результати дослідження порівняльно-літературного аналізу наукових джерел із вивч 19
27709 Визначення терміну післязабійного зберігання м’яса свиней Берник І. М. , Кулик М. Ф. , Ткаченко Т. Ю. Сун В роботі запропоновано проводити визначення терміну післязабійного зберігання м’яса свиней шляхом до 18
27708 Сучасний стан скотарства в Україні Вознюк О. І. Дк Скотарство – одна з найважливіших продовольчо-безпекових галузей України, призначення якої полягає в 15
27707 Формування цифрових компетенцій органів державної влади як основного ініціатора й стратега у формуванні та реалізації людського капіталу: роль освіти Зелінська О. В. Тд Перед сучасною освітньою системою стоїть стратегічне завдання, у напрямі переходу до концепції навч 14
27706 Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності Заболотний Г. М., Мазур В. А., Циганська О. І., Дідур І. М., Циганський В. І., Панцирева Г. В. Мвв У монографії представлені результати досліджень факультету агрономії та лісівництва Вінницького наці 25
27705 Peculiarities of weight and linear growth dynamics of the ukrainian red and black-spotted dairy breeds heifers Vozniuk O. Суз The research results on dynamics of weight and linear growth of heifers of the Ukrainian red-spotted 21
27704 Рекреаційне садово-паркове господарство Дідур І. М., Прокопчук В. М., Панцирева Г. В., Циганська О. І. Нп У навчальному посібнику системно розкрито зміст навчальної дисципліни «Рекреаційне садово-паркове г 22
27703 Чисельні методи Волонтир Л. О., Зелінська О. В., Потапова Н. А., Чіков І. А. Нп У навчальному посібнику міститься стислий виклад чисельних методів у відповідності до програми курс 31
27701 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві Яропуд В. М., Твердохліб І. В., Спірін А. В. Нп У навчальному посібнику викладено призначення, класифікацію, опис основних типових конструкцій вузлі 15
27700 Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств та методичні підходи до аналізу ефективності їх діяльності Іващенко А. В., Бабієць В. О., Блоріна А. Ю. Сун У статті розглянуто концептуальні основи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств. Р 15
27699 Вплив корпоративної соціальної відповідальності на організаційну активність корейської готельної індустрії Іващенко А. В. Довженко К. В Суз У даній статті відображено вплив корпоративної соціальної відповідальності з організаційної точки зо 22
27698 Особливості розвитку туристичного ринку в період кризи Іващенко А. В. Довженко К. В. Суз У даній статті розглянуто специфіку зростання індустрії готельних послуг в умовах кризи, прогноз зро 17
27697 Національна ідентичність: європейський вибір Табенська О. І. Тд Розглянуте питання використання екологічної продукції в закладах харчування. 16
27696 Використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. Тд Розглянуті стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів і права. 15
27695 Development of a mathematical model of devise of measuring control of humidity of natural gas Bilynsky Y., Horodetska O., Novytskyi D., Voytsekhovska O. Сун The measurement and control of gas quality parameters is an urgent task of both modern science and i 17
27694 Experimental study of natural gas humidity control device Bilynsky Y., Horodetska O., Novytskyi D., Ssrenko S. Суз The means of measuring humidity based on the use of the ultrahigh frequency method have been recentl 19
27693 Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (hippophae rhamnoides l.) в інституті садівництва НААН України Москалець В. В., Москалець Т. З., Гриник І. В., Шевчук О. А., Ходаніцька О. О. Сун The authors present the results of the sea buckthorn breeding at the Institute of Horticulture (NAAS 14
27692 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д., Підлубний В. Ф., Кричковський В. Ю., Коваленко О. А. Сун Проаналізовано ефективність строків застосування позакореневих підживлень при вирощуванні зернової к 17
27691 Technological passport study piston and connecting rod bare material axial rotary piston pump. Muzychuk V. I. Сун A technological passport of the alloy steel material has been formed, from which a piston-connecting 16
27690 Дослідження деформованого стану з’єднання поршня із шатуном нерегульованого поршневого насоса Музичук В. І. Дк Ознайомлення з науково-технічними розробками та виданнями Вінницького національного аграрного унів 12
27689 Analysis of military landscapes in Lviv Region (Ukraine) Mokrуy V. I., Mudrak O. V., Petrushka I. M., Mudrak G. V., Chayka O. G. СWeof The article analyzes the military landscapes, and a special role is given to the monuments of the m 15
27688 Дослідження особивостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Брацлавець Б. С., Ялина О. О. Сун На сьогоднішній день вібродіагностичний метод досягає найвищої ефективності та технологічності для р 10
27687 Забезпечення постійного гістерезису золотникових запобіжних клапанів прямої дії Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Сун В статті розглядаються принципи конструювання та проектування пружинних клапанних агрегатів, що доз 12
27686 Research of residual lifetime of diesel engines fuel injection equipment by means of fuel injection mathematic simulation Muzychuk V., Komaha V., Tokarchuk О., Kukharchuk О. Сун On the basis of the engineering practices of the last 3-4 decades, it is known, tested and proven th 17
27685 Аналіз балансу потужності технологічної системи подрібнення рослинних сільськогосподарських відходів Купчук І. М., Токарчук О. А., Гонтар В. Г., Дідик А. М. Сун Незважаючи на окремі рішення, що були схвалені Урядом України, щодо вирішення проблем ефективного та 13
27683 Studying Innovation as the Factor in Professional Self-Development of Specialists in Physical Education and Sport Palamarchuk О., Gurevych R., Мaksymchuk В., Gerasymova I., Fushtey О., Logutina N., Kalashnik N., Кylivnyk А., Haba I., Мatviichuk T., Solovyov V, Maksymchuk I. СWeof Lifetime employment of specialists in physical education and sport is possible only under the condit 14
27682 Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату Островський А. Й. Сун У даній статті розглянуто технологічний процес свердління отворів в тонколистовому прокаті. Існуючий 8
27681 Intensification of mixing of heterogeneous food mixtures under the impact of ultrasonic vibrations Sevostianov I., Kraevsky S. Сун There is known equipment for mixing of heterogeneous food mixtures analyzed in this article. Some pa 9
27680 Model of optimization of functioning of modern polygraphic and publishing complexes Sevostianov I., Pidlypna M. Сун Analysis of known methods and modern equipment for printing and publishing (sheet rotary machines, r 17
27679 Ways to intensify the collection seed of herbares Спірін А. В., Твердохліб І. В., Омельянов О. М., Вовк В. Ю. Суз The main technical means for harvesting grass seeds are combine harvesters. But significant differen 12
27678 Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. Сун У даній статті наведено важливі аспекти щодо технології вирощування соняшнику із різноформатним заст 13
27677 Mathematical and statistical evaluation of processes of using information technologies Potapova N., Zelinska О., Volontyr L. Сун The article covers the methodological issues of mathematical and statistical evaluation of the infor 10
27676 Higher reduction in maize cereals on grain Shcatula Y. Суз The fertilizer system has the greatest impact on the formation of the future corn grain crop. Optimi 13
27675 Організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств Охота Ю. В. Сун Обґрунтовано й розкрито організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сіл 20
27674 Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово- Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. Сун У статті проведено оцінку сортів квасолі звичайної за селекційними індексами та адаптивністю в умова 15
27673 Аналіз розвитку технологічного обладнання для виробництва харчових сумішей Полєвода Ю. А., Волинець Є. О. Сун Розвиток сучасних технологій, обладнання для виробництва агропромислової продукції та зростання конк 11
27672 Ththe influence of hydrothermal conditions on the cultivation of spring barley in the right-bank forest-steppe of ukrainee influence of hydrothermal conditions on the cultivation of spring barley in the right-bank forest-steppe of Ukraine Zabarna T. A. Суз The article reflects the results of the research and reasonably obtained indicators on the effect of 19
27671 Методичні вказівкидо виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної та заочної форми навчання ОР магістерського спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура”-Вінниця: ВНАУ, 2020. –44 с. Зотько М.О. Мушит С.О. Мв Методичні вказівки 0
27670 Ріст, розвиток і продуктивність сортів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Сун Виявлено вплив мульчування ґрунту на тривалість міжфазних періодів кабачка. Найтривалішим періодом п 12
27669 Information technologies in the logistics industry of Ukraine Bakhareva Y. Суз The article analyzes the current state and outlines the main trends in the information technology de 10
27668 Відкриття конференції. Вітальне слово. Калетнік Г. М. Ск Актуальні проблеми виробництва продукції тваринництва і рибництва. Інновації у ветеринарії, гігієні 9
27667 Tools of state regulation of economic development of agricultural business entities Kaletnik G., Okhota Yu. Суз The article examines and characterizes the tools of state regulation of economic development of agri 20
27666 An error of digital integrator of sequential carry interpolator in tasks of computer graphics Denysiuk V. Суз A study and analysis of features of recreation of segments of straight lines are undertaken after th 10
27665 Involvement of agro-venture funds in financing capital investments of agricultural enterprises Mazur K. V. Суз The article clarifies the fundamental differences between venture financing compared to bank lending 10
27664 Use of educational platforms during the study of foreign (English) language of professional orientation of students of non-philological specialities Zahorodna O. Суз The article analyzes the development of educational platforms based on various sources, which are us 13
27663 Відкриття конференції. Вітальне слово. Калетнік Г. М. Ск Інноваційні техніко-технологічні системи в агроінженерії та технічному сервісі. Сучасні інноваційні 13
27662 Відкриття конференції. Вітальне слово. Калетнік Г. Ск Прогресивні технології агропромислового машинобудування та інноваційні процеси переробної галузі агр 13
27659 Fundaments of administratijn of the national educatijn system of Ukraine Branitska T., Logutina Т. Сун The article analyzes and reveals the importance of education as a state, social, personal value for 11
27658 Features of classificstion and accounting of financial investments Koval N. I. Суз In the article basic component classifications are certain and to the account of financial investmen 10
27657 Specifics of rental relations development in agriculture Kolesnik T., Pronko L. Суз These articles investigate the current state of leased land relations in agriculture, substantiate t 11
27656 Scientific selective as a type of creative activity in spiritual and intellectual education and training of students Kalashnik N. V., Logutina N. V., Barus M. M. Сун Topicality of the issues of education of foreign students in the higher medical educational institut 13
27655 Determination of stability of modes and parameters of motion of vibrating machines for techological purpose Nazarenko I., Dedov O., Bernyk I., Rogovskii I., Bondarenko A., Zapryvoda A., Titova L. СSc This paper reports a study into the movement of vibratory machines for various technological purpose 24
27654 Дослідження впливу наростоутворення на різальній поверхні при вільному ортогональному різанні. Паладійчук Ю.Б. Дк Різання з попереднім пластичним деформуванням разом із значним підвищенням стійкості різального інст 10
27653 Profitability modeling of the enterprese Ruzakova O. Суз The article presents a modeling process used for optimal planning of enterprise profitable ac-tiviti 18
27652 Principles of institutionalization of land relations Koliadenko D. L. Суз Our research contains major institutional problems that affect to the level of economic development. 9
27651 Stuctural transformation of dairy production in Vinnitsa region Mazur A. G., Hontaruk Y. V. Суз The analysis of milk market development in modern conditions is carried out. The article examines th 10
27650 Organizational principles of financial activity management of agricultural enterprises and ways to increase its efficiency Furman I. Суз The article highlights the theoretical approaches to the organization of financial activities of ent 10
27649 Growth processes of spring cabbage crop influnce of fertiliser Peleh L.V. Суз In fodder production, cabbage plants have been grown for a long time, in particular fodder cabbage - 13
27648 Moisture supply under meadow clover crops Zabarna T. A. Суз One of the key factors of sustainable further development of the livestock industry in Ukraine, espe 11
27647 Repression in the 1930s against polish national minority in Ukraine (on the example of workers of the sugar industry in Vinnytsia region). Mazylo I. V. Суз As the sea is modeled in a drop of water, the article reflects the tragic fate of individual represe 11
27646 Роль стратегічного планування як фаутору формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Амонс С.Е., Красняк О.П. Суз У статті визначено роль стратегічного планування в забезпеченні ефективності діяльності аграрного пі 18
27645 Features and principles of the modern personnel management system Amons S., Krasnyak O. Суз The article considers the essence and significance of the principles of formation of a modern person 22
27644 Ensuring the availability of capital investment lending for agricultural enterprises Нarbar Zh. Суз The article clarifies the main obstacles to the expansion of agribusiness lending from the point of 8
27643 Розвиток творчих здібностей особи системою освіти: правові аспекти Опольська Н. М. Суз У статті проаналізовано розвиток творчих здібностей системою освіти.Визначено, що сучасна освіта, ок 13
27642 Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises Lyshenko, M., Ustik, T., Pisarenko, V., Maslak, N., Koliadenko, D. СWeof The purpose of the study is to effectively ensure and improve the arketing management of small busin 12
27640 Методи дослідження криміналістичного мислення в практичній діяльності: перспективи розробки Комісарчук Р. В. Сун У статті визначені окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можна вир 13
27639 Особливості використання свищевих маток помічниць, для підтримання нормальних процесів у бджолиніх сімя’х у ранньовесняний період Кучерявий В. П. Дк Сивчення можливостей використання свищевих маток в разі особливої в них потреби – весняний період пр 12
27638 Features of teaching mathematics of future bachelors of computer sciences in the agricultural university Novytska L. Суз The article considers the problem of mathematical training of bachelors of computer sciences in high 10
27637 Peculiarities of normative regulation of formation and accounting of equity in companies: Ukrainian realities Іщенко Я. П. Суз Публікація присвячена вирішенню проблеми належного правового забезпечення та розкриття інформації пр 14
27636 Construction of mathematical plant growth model Dzis V., Diachynska O. Суз A mathematical model of the plant growth dynamics of based on a system of differential equations is 41
27635 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів робочого органу для розкидання сипучих матеріалів Яропуд В. М. Дк В комплексі заходів по підвищенню родючості ґрунту важливе місце належить використанню добрив і хі 12
27634 Практикум з теорії механізмів і машин Солона О. В., Купчук І. М. Нп У навчальному посібнику коротко викладені основні теоретичні положення, що сприяють вивченню окремих 37
27633 Перспективні напрямки технології відновлення деталей машин Труханська О.О. Сун З підвищенням росту оснащеності сільськогосподарського виробництва більш удосконаленою технікою, ве 13
27632 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів відцентрового робочого органу для розкидання мінеральних добрив Яропуд В. М. Дк Проведено дослідження конструктивно-технологічних параметрів відцентрового робочого органу для розки 15
27631 Modeling of dependence of financial and economic results of processing enterprises of Vinnitsa region Kaletnik G., Hontaruk Y. Суз Approaches to structural changes at industrial enterprises of agrarian and industrial complex are in 17
27630 Design and Simulation of Array Cells of Mixed Sensor Processors for Intensity Transformation and Analog-Digital Coding in Machine Vision. Machine Vision and Navigation Krasilenko V. G., Lazarev A. A., Nikitovich D. V Мвз This book presents a variety of perspectives on vision-based applications. These contributions are f 23
27629 Functional products, their properties and functions Bondar M. Суз The article deals with the functions and properties of functional dairy products according to the sy 12
27628 Formation of competitiveness of supply chains of agricultural enterprise Kubai O. G. Суз Dynamic development of agroindustrial complex is conditioned by economic transformations of present 17
27627 Development of organizational and information component of infrastructural support of functioning of agricultural enterprises in Ukraine Нarbar Zh. Суз The article analyzes the organizational and informational component of the infrastructural support o 10
27626 The effect of growing technology elements on development, yield and quality of winter rapeseed seeds Matsera O. Суз The results of the study indicate a significant influence of the sowing period, fertilizer system an 21
27625 Climate change and its effect on the formation of vegetable plant yield in the conditions of Ukraine Vdovenko S. A., Palamarchuk I. I. Суз The results of studies on the formation of vegetable plants under the effect of climate change in Uk 9
27624 Дондіпровуглемаш – інститут комплексної механізації шахт Косарев В. В., Стаднік М. І., Приседський Е. В. С У статті показана історія створення інституту «Дондіпровуглемаш», його роль у розвитку техніки для в 20
27623 Гібридне електропостачання з використанням відновлюваних джерел енергії Стаднік М. І., Проценко Д. П., Бабій С. М. Сун Визначено можливість повного покриття потреби в електроенергії підприємств за умови спіль-ного викор 13
27622 Автономне електропостачання тваринницької ферми на базі відновлюваних джерел енергії Стаднік М. І., Гунько І. В., Проценко Д. П. Сун В роботі здійснено аналіз енергетичного потенціалу автономного електропостачання на базі відновлювал 11
27621 Комплексне енергозабеспечення об’єктів АПК Стаднік М. І. Дк Розглянуте комплексне енергозабеспечення об’єктів АПК 10
27620 Відслідковування графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні Стаднік М. І. Дк Здійснено іідслідковування графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанн 13
27619 Використання ted-talks під час вивчення англійської мови професійного спрямування студентами нефілологічних спеціальностей Загородна О. Ю. Дк У тезах розглядається використання ted-talks під час вивчення англійської мови професійного спрямува 13
27618 Відслідковування графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні Штуць А. А. Дк Визначити кількість вироблення електроенергії в залежності від кількості корів. 14
27617 Дослідження технологічного паспорта материалу заготовок поршня і шатуна аксіально-роторного поршневого насоса Музичук В. І. Дк Проведено дослідження технологічного паспорта материалу заготовок поршня і шатуна аксіально-роторно 13
27616 Мовна картина світу персонажа в художньому перекладі Крикун О. А. Дк На матеріалі роману Дж.Д. Селінджера «Ловець у житі» розглянуто вигукові конструкції як одні з найпо 12
27615 Порівняльний аналіз українських перекладів «Дев'яти оповідань» Дж. Д. Селінджера Крикун О. А. Дк Здійснено порівняльний аналіз українських перекладів оповідань Дж.Д. Селінджера. Визначено їхні спіл 12
27614 Implementation of language policy in Ukraine Smaglo N. Суз Ukraine`s language policy is quite different from the language situation of society. It does not ens 17
27611 Об’єкти дослідження практичного криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. Сун У статті означено окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можна вир 13
27610 Суб’єктивна опосередкованість у практичному криміналістичному мисленні Комісарчук Р. В. Сун У статті означені окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо ви 13
27609 Перспективи розвитку криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. Сун У статті означені окремі складові вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо вир 12
27608 Діяльність із виявлення, розслідування та попередження злочинів як об’єкт криміналістичної технології Комісарчук Р. В. Сун У статті зазначені окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо в 12
27607 Подбор экологически чистых зон для производства продуктов детского и диетического питания Голубенко Т. Л., Циганчук О. Б. Сун Для производства экологически чистого мяса и продуктов из него важны следующие аспекты: общие эколог 19
27606 Features of recognition and accounting of non-current tangible assets of the enterprise Kozachenko A. Суз Modern conditions for effective management of the enterprise place increased demands on it in terms 11
27603 Особливості врахування хвильових процесів при побудові математичних моделей Шаргородський С. А. Дк Розглянуто особливості врахування хвильових процесів при побудові математичних моделей. 15
27602 Regulations on functional products in different countries Bondar M., Суз The paper presents a comparison of standards for the manufacture of functional products in the world 16
27601 Distance learning: legal regulation Правдюк А. Л. Суз The article examines current problems of legal regulation of distance learning in the educational sy 12
27600 Низьковольтні синхронні компенсатори, як елементи електроприводів об’єктів АПК Видмиш А. А. Дк Досліджена можливість багатоцільового використання асинхронних двигунів з фазним ротором. Обґрунтува 12
27599 Vibration resistance of HST 90 hydrostatic transmission Shargorodskiy S. A. Дк Typical representatives of hydrostatic drives are hydrostatic transmissions (HST 90), which need res 24
27598 Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськьгосподарських машин Шаргородський С. А. Дк Розглянуто особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового ти 13
27597 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків в умовах підвищеної щільності грунту Курило В. Л. Дк Цукрові буряки є основною цукроносною сільськогосподарською культурою в Україні. У зв’язку із зміно 12
27596 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків, як алгоритм до формування професійних компетентностей майбутніх агроінженерів Пришляк В. М. Дк Існуючі технології й сучасні технічні засоби, що застосовуються для вирощування цукрових буряків, н 13
27595 Розробка мульчувача для переробки зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях інтенсивного саду Руткевич В. С. Тд Застосування запропонованого подрібнювача-мульчувача для переробки зрізаних гілок плодових дерев у м 9
27594 Підвищення ефективності енерговикористання на Чуднівському спиртовому заводі Штуць А. А. Дк Розглянуто підвищення ефективності енерговикористання на Чуднівському спиртовому заводі. 17
27593 Прикладна математична модель некоректно поставленої задачіблочно-порційного вивантаження стеблових кормів Руткевич В. С. Тд Розроблена прикладна математична модель некоректно поставленої задачі блочно-порційного вивантаження 11
27592 Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», 25 листоп. 2020. Вінниця. Пк Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному про 11
27591 A variety of approaches to the analysis of the work of jerome david salinger in english criticism Krykun O. A. Суз The article reviews the modern English literary criticism of the work of J.D. Salinger. The existent 15
27590 Project proposals for greening of the demonstration section of the park zone in the Vinnitsa national agricultural university. Matusiak M., Prokopchuk V. Суз An analysis and project proposals for landscaping of the park zone of VNAU were made. On the basis o 15
27588 Математична модель коливань робочого місця оператора автотранспортного засобу Спірін А. В., Твердохліб І. В., Борисюк Д. В. Тд Проблема підресорення сидіння в транспортних засобах виникла як самостійна, оскільки підвіска остова 9
27587 Програма Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», 26-27 листоп. 2020 Вінниця Пк Конференція присвячена дослідженню й обговоренню сучасних проблем та перспектив розвитку інноваційн 15
27586 Продуктивність кормових культур та ефективність їх вирощування за органічного виробництва рослинної сировини Векленко Ю. А., Гетман Н. Я., Захлєбна Т. П., Ксенчіна О. М. Сун Дослідженнями розроблено структуру кормової сівозміни для виробництва органічних кормів в умовах пра 11
27585 Environmental management in the structure of agricultural enterprises with a post-industrial management system Fostolovych V. Суз The post-industrial direction of state development requires changes in the approach to the organizat 13
27584 Jurisprudence of the European court of human rights in the choice of precautionary measures in criminal proceedings: legal realities and perspectives. Romantsova, S., Zinkovskyy, I., Komisarchuk, R., Balatska, O., & Strelbitska, L. СWeof The article deals with the problems of application of the decisions of the European Court of Human R 23
27583 Інтенсифікація технологічних процесів перемішування неоднорідних харчових сумішей за допомогою ультразвукової кавітації Севостьянов І. В. Дк У роботі проаналізоване відоме обладнання для змішування неоднорідних харчових сумішей. Деяка частин 14
27582 Підвищення ефективності функціонування вібраційних технологічних машин Омельянов О.М. Дк Розглянуто підвищення ефективності функціонування вібраційних технологічних машин 8
27581 Оцінка сучасного стану та інноваційні напрямки розвитку техніко-технологічного забезпечення просапного садівництва Швець Л. В. Дк В силу кризових явищ, що охопили всі сфери людської діяльності в Україні, середньорічне 10
27580 Theoretical Studies of the Vibration Process of the Dryer for Waste of Food Bulgakov V., Sevostianov I., Kaletnik G., Babyn I., Ivanovs S., Holovach I., Ihnatiev Y. Суз An urgent problem is drying and processing of the wet dispersed waste, obtained in the production of 16
27579 Синкретизм вираження причини та знаку у криміналістичній технології Комісарчук Р. В. Сун У статті зазначені окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо в 12
27578 Діяльнісна природа практичного криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. Сун У статті означені окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо в 16
27577 Планування багатофакторного експерименту для визначення раціональних параметрів роботи вібраційної машини Цуркан О. В., Горбатюк Р. М., Присяжнюк Д. В. Сун Підходи та методи підвищення якості та ефективності ремонту сільськогосподарської техніки на сьогодн 9
27575 Еколого-правові засади охорони грунтів Оверковська Т. К. Сун Розглянуто певні еколого-правові засади у сфері використання та охорони грунтів. Визначено дві основ 8
27573 Development of biogas technology production from polycomponent raw materials Bernyk I. M., Skoromna O. I., Solomon A. M. Суз The analysis of the production peculiarities of renewable energy sources, in particular biogas, is c 11
27572 Efficiency of using a new feed additive in feeding chickens of broilers Ogorodnichuk G. Суз The paper set the task to study: the influence of feed additives on productive and slaughter indicat 13
27571 Продукти функціонального призначення з використанням рослинних наповнювачів Соломон А. М Дк Вживання рослинних наповнювачів у функціональні молочні продукти 9
27570 Застосування апіпродуктів у десертах кисломолочних Бондар М. М. Дк Роль апіпродуктів у харчуванні різних вікових груп населення. 11
27569 Альтернативні джерела енергії в зеленому туризмі. Дзісь В. Г. Сун У статті розглянуті перспективні напрямки розвитку зеленого туризму на Вінниччині. Описано низку над 14
27568 Розробка та аналіз математичної моделі польового сушіння сіна Спірін А. В. Дк Проведена розробка та аналіз польового сушіння сіна. 11
27567 Дослідження високоефективної вібросушарки киплячого шару для перероблення відходів харчових виробництв Севостьянов І. В. Дк Сушка і переробка вологих дисперсних відходів харчових виробництв, таких як спиртова барда, пивна др 8
27566 Дослідження завантаження теркового пристрою насіннєвим ворохом Твердохліб І. В. Дк Проведені дослідження завантаження теркового пристрою насіннєвим ворохом. 9
27565 Екологічні аспекти виконання енергетичної стратегії України Спірін А. В Дк Розглянуто екологічні аспекти виконання енергетичної стратегії України. 11
27564 Обгрунтування експуатаційних режимів теркового пристрою Твердохліб І. В. Дк Агротехнологічні особливості насінників більшості кормових культур, в тому числі люцерни, передбачаю 10
27563 Theoretical determination of the distribution of forces and the size of the boundaries of the contact in the interaction of the deformable drive wheel with the soil Kovbasa V.P., Solomka A.V., Spirin A.V., Kucheruk V.Yu., Karabekova D.Zh., Khassenov A.K. СWeof The article presents the results of an analytical determination of the forces distribution along the 14
27562 Комп'ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу deform – 3d Штуць А. А. Дк Аналіз напружено-деформованого (НДС) [7,14] стану та формозміни трубчастих, циліндричних заготовок 12
27561 Дослідження системи контролю температури природного газу Возняк О. М., Штуць А. А. Сун Технічний прогрес характеризується безупинним розширенням автоматизації усіх галузей діяльності люди 14
27559 Особливості стенда для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії попутного навантаження Моторна О. О. Дк Стенд для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування с 8
27558 Інтелектуальна власність. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт, самостійної роботи та індивідуального завдання з дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 Технологія виробництва та переробки пр Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв Необхідність створення принципово нових технологій і машин, перехід виробництва аграрної продукції н 0
27557 Vibro conveyor for loading a grater device Спірін А. В., Твердохліб І. В., Вовк В. Ю. Суз The article discusses the theoretical prerequisites for the development of a conveyor for loading al 10
27556 Definitions of the concept "human resource potentials" and its contents Savina S. S. Суз The article considers of theoretical, methodological and practical aspects of human resource potenti 11
27555 Granite heat accumulators for air heaters (Гранітні акумулятори тепла для геліопідігрівачів повітря) Спірін А. В., Гунько І. В., Твердохліб І. В., Вовк В. Ю. Сун В статті розглянутий один із шляхів покращення енергетичної ситуації в сільському господарстві Украї 10
27554 Інтелектуальна власність. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 133 «Галузеве машинобудування», 181 «Харчові технології Середа Л.П. Нп Патентне право є важливим засобом регулювання соціальної, науково-технічної, інноваційної, економічн 0
27553 Інноваційні тенденції світового сільськогосподарського машинобудування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва", 133 "Галузеве машиноб Середа Л.П. Нп Базовими складовими сучасного сільськогосподарського виробництва є високопродуктивні інноваційні тех 0
27552 Рівноважний вологовміст продуктів переробки люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В. Сун Однією з причин гальмування розвитку тваринництва в Україні є незадовільний стан виробництва кормів. 10
27551 Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни cпеціальність 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» денної форми навчання Берник І.М., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІСАХАРИДІВ ТА ЇХ ЗАСТО 2
27550 Conceptual principles of human resources management of the enterprise Savina S. S. Суз The article considers of theoretical, methodological and practical aspects of human resource potenti 14
27549 "Hydrobiology" Methodical recommendations on educational practice for students firs level of higher education specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture" Zotko M. Мв Methodical recommendations on educational practice for students firs level of highe 0
27548 Теоретичні обґрунтування деяких конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату з керованим режимом доїння Бабин І. А., Грицун А. В. Сун Проведений аналіз технічних рішень доїльних апаратів з керованим режимом вакууму і оцінені теоретичн 9
27547 Практичні аспекти використання безпілотного літального апарату Agras T16 Холодюк О. В. Дк Нині одним із використовуваних безпілотних літальних апаратів є гексакоптер нового покоління Agras T 11
27546 Peculiarities of mathematical preparation on the market of educational services for specialists of the agrarian industry. Organization and management іn the services’ sphere оn selected examples. Levchuk E. Мвз Освітня послуга – це процес, спрямований на формування професійних компетентностей споживача з ме 17
27545 Управління інформаційними потоками в умовах цифровізації логістики Потапова Н. А. Тд Цифрова логістика є одним із проявів сучасних елементів цифрової трансформації економічного простору 8
27544 Визначення кінематики деформування на основі сплайн-апроксимацій Сивак Р. І. Сун Для апроксимації функцій току пропонується використовувати згладжувальні кубічні сплайн-функції. Стр 11
27543 Дослідження якості кисломолочних напоїв з козиного молока Овсієнко С. М. Дк Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок про можливість використання козиного мо 10
27542 The intercultural competence of a new ukrainian school teacher as an important factor of effective pedagogical activity Branitska T., Logutina N. Суз В статті обґрунтовано актуальність проблеми підвищення рівня міжкультурної компетентності вчителів н 21
27541 Імітаційне моделювання процесу деформації шкаралупи волоського горіха Полєвода Ю. А. Дк Для моделювання було використано близько 720 вузлів з приблизно 720 скінчених елементів типу пласти 10
27540 Дослідження впливу конструкції і розмірів забірної і калібруючої поверхні безстружечних мітчиків на процес витискування різьби Токарчук О. А. Дк Аналіз сучасних існуючих методів отримання внутрішніх різьб показав, що одним з перспективних методі 7
27539 Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. Тд У контексті цього дослідження ми розглядаємо комунікативну компетентність як інтегративну єдність ко 13
27538 Дослідження впливу технологічних факторів на процес видавлювання різьби Токарчук О. А. Дк Основні завдання дослідження: дослідити силові особливості процесу виготовлення різьбових отвор 9
27537 Оптимізація параметрів робочих органів машин для вирощування та збирання цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун У статті викладено удосконалені агротехнічні заходи вирощування та збирання цукрових буряків, що заб 13
27536 Розробка способу визначення максимально досяжного коефіцієнта підсилення (передачі) кms Видмиш А. А., Возняк О. М., Замрій М. А. Сун Підвищення рівня напівпровідникових приладів, удосконалення їх характеристик суттєво впливає на поте 15
27535 Дослідження впливу наростоутворення на різальній поверхні при вільному ортогональному різанні Паладійчук Ю. Б. Тд На процес різання суттєво впливає холодне деформаційне зміцнення матеріалу деталі різноманітними ме 10
27534 Cтан і перспективи застосування програм віддаленого адміністрування в навчальному процесі студентів інженерних спеціальностей Пришляк В. М., Купчук І. М., Дідик А. М., Купчук В. М. Сун Інноваційний технічний розвиток будь-якої галузі забезпечує конкурентоспроможність у складному ринко 12
27533 Analytical study of soil strain rate with a plowshare for uncovering slit Solona О., Kovbasa V., Kupchuk I. СSc The article is devoted to solving one of the most important tasks of substantiating rational design 30
27532 Гігієнічна оцінка умов виробництва товарного молока Гарачук Дмитро Леонідович Дрп В умовах ТОВ «Хмільницьке» с. Жданівка Хмільницького району Вінницької області дослідженнями встанов 0
27531 Удосконалення продуктивності овець м’ясного напрямку в умовах фермерського господарства Смірнова Ірина Миколаївна Дрп Встановлено, що в умовах фермерського господарства утримують три породи овець м’ясного напрямку прод 0
27530 Дослідження і удосконалення технології сирів з чедеризацією і плавленням маси Бортник Оксана Олексіївна Дрп Чедеризація – це дозрівання сирного зерна, контрольоване за активною кислотністю. Технологічна особл 0
27529 Метод розрахунку параметрів V−подібної плющильної секції Комаха В. П. Дк Обґрунтовано класичну умову захоплення матеріалу і встановлено зв`язок між стисканням матеріалу, кое 12
27528 Розробка технології та рецептури кисломолочних напоїв збагачених рослинними інградієнтами Кочетков Олександр Артемович Дрп Актуальним є збільшення обсягів виробництва фруктово-овочевих йогуртів, що включають драглеутворювач 0
27527 Методичні положення оцінки організаційноекономічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. Тд Тенденції розвитку підприємництва в національній економіці і зокрема на селі, аналізуватимуться мет 14
27526 Метод та засіб прямого автоматизованого вимірювального контролю ізоляції обмоток електричних машин Граняк В.Ф., Купчук І.М., Гонтар В.Г Сун На сьогоднішній день переважна більшість технологічних процесів, як виробництва, так і сільського го 11
27525 Дослідження медіанної фільтрації одновимірних сигналів Видмиш А. А., Возняк О. М., Купчук І. М., Бойко Д. Л. Сун В даній роботі розглянуто принципи цифрового оброблювання сигналів, загальні положення цифрової філь 11
27524 Effect of chelate compounds of microelements on the organism of agricultural animals Farionik T. V. Суз The study of the doctrine of "biogeochemical provinces" clarified the specific differences 16
27522 Основи керування сільськогосподарською технікою (органи керування тракторів John Deere серії 8000) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету г Єленич А. П. Мв Впровадження нової техніки у с.г. виробництво повинно йти разом з навчанням операторів без чого не м 3
27521 Основи керування сільськогосподарською технікою (органи керування тракторів МТЗ «БЕЛАРУС») Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету галузі зн Комаха В. П., Єленич А. П. Мв Методичні вказівки містять відомості про сучасні інформаційно- вимірювальні системи контролю роботи 1
27520 Автомобілі та правила дорожнього руху. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» студентів інженерно-технологічного факультету галузі знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 133 – «Галузеве машинобудування» Комаха В. П., Єленич А. П. Нп Програма навчальної дисципліни – нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професі 2
27519 Theoretical aspects of the formation of linguistic and socio-cultural competence of future specialists in the tourism industry Vlasyuk J. Суз In the modern world much attention is paid to foreign-language preparation of students, since this i 13
27518 Scientific and methodological implications of the enlightenment rationality Makarov Z. Y. Суз The work examines the phenomenon of rationality in the academic context of Enlightenment in order to 16
27517 Сучасний український газетний текст: змістова концепція, структурна специфіка, жанрова диференціація Горобець І. Сун У статті проаналізовано підходи до виокремлення категорій газетних текстів, розкрито поняття «медіал 21
27516 Застосування сучасних мехатронних систем та роботизованих комплексів у АПК України Солона О. В. Сун У статті розглядаються основні положення і роль мехатроніки на виробництві в сільському господарстві 10
27515 The contact interaction dynamics of the working tool of the mole plowshare with the soil during forming prosess a channel for an anti-filtration screen Solona O., Kovbasa V., Kupchuk I. Сун Today`s realities of agriculture are increasingly prompting the need for the introduction of technol 7
27514 Управління маркетинговою діяльністю підприємств апк Пацерук М.С. Дрп Об’єкт дослідження – ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», м. Вінниця. Метою дипломної роботи є об 3
27513 Технологія вирощування кларієвого сома в умовах замкнутого водопостачання в ФГДП "Коростенський рибгосп" Тодоровський Денис Ігорович Дрп Метою написання дипломної роботи є вивчення новітніх технологічних операцій при відтворенні кларі 1
27512 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів робочих органів агрегату для обробітку ґрунту Цехместрук Святослав Валерійович Дрп робота присвячена підвищенню якості та зменшенню енергоємності процесу обробки ґрунту шляхом обґрунт 1
27509 Особливості формування екoнoмiчної сутністості та змicту поняття фiнaнcoвиx результатів Коваль Н. І. Дк На сучасному етапі економічного розвитку України в умовах реальної самостійності суб’єктів господарю 15
27507 Розробка технології сиркових мас з харчовими волокнами Новгородська Н. В. Дк Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок про можливість і доцільність використан 17
27506 Вплив технологічних параметрів процесу екструзії та технічних параметрів екструдера з пружним гвинтовим елементом на індекс розширення екструдату Кондратюк Д. Г., Дмитренко В. П. Сун Переробка кормів шляхом екструзії дозволяє підвищити рівень їх засвоєння тваринами. В екструдері за 17
27505 Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки Кондратюк Д. Г., Комаха В. П. Сун Для скошування трав при заготівлі сіна або сінажу здебільшого використовують косарки безпідпірного з 11
27504 The uniqueness of visualization technologies as a sociocultural phenomenon Yarovy A. M., Belkin I. V. Суз The article considers the uniqueness of visualization as a socio-cultural phenomenon. These problems 12
27503 The importance of business game in the education of students of higher educational institutions in modern economic conditions Belkin I. V. Суз The article considers the uniqueness of visualization as a socio-cultural phenomenon. These problems 25
27502 Reorientation of the agricultural sector to the environmentally oriented vector of development in a competitive environment Hryshchuk N. Суз In the last few years the problem of ecological products in Ukraine became one of most essential. Ef 11
27501 Завдання контролінгу інформаційних систем логістики Волонтир Л. О. Дк Застосування контролінгу логістичних систем в управління підприємством пов’язане з еволюцією процесу 13
27500 Обґрунтування параметрів робочих органів дискового поворотного плуга Швець Л. В. Тд Робочим органом дискових знарядь є, зазвичай, сферичні (вирізні та суцільні) диски різних діаметрів. 13
27499 Цифровий маркетинг: сучасні тенденції розвитку Юрчук Н. П. Тд Цифровий маркетинг – це новий етап еволюції маркетингу. Він настає, коли маркетингова діяльність к 11
27498 Органічне виробництво в системі стійкого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. Дк Розглянуто питання переходу на органічне виробництво та особливості розвитку органічного виробництва 11
27497 Обґрунтування конструктивних параметрів картоплесаджалки Перепечай Андрій Володимирович Дрп Підвищення ефективності картоплесаджальної машини шляхом розробки і обґрунтування конструкторсько-ре 0
27496 Innovative model of post-industrial system of management of agricultural enterprises development Фостолович В. А. Суз We have proposed an innovative model of post-industrial management system for agricultural developme 15
27495 Agroecological substantiation of Medicago sativa cultivation technology Telekalo N. V., Melnyk M. V. СSc Medicago sativa is one of the most productive legumes, which provides high protein production. Appli 15
27494 Principles and criteria for the formation of state support for agricultural production Hryshchuk N. Суз Аgricultural enterprises have different strategic potential, different strategies and operate in an 19
27493 Адміністративно-правові засади пробації в Україні Панімаш В'ячеслав Володимирович Дрп теоретико-методологічний арсенал, зумовлений метою й особливостями явища, що аналізується, - функціо 0
27492 Адміністративно-правові засади забезпечення кібербезпеки в Україні Гоменюк Микола Павлович Дрп визначення сутності та особливостей адміністративно-правових засад забезпечення кібербезпеки в Укр 0
27491 Development of bioenergy as a component of ensuring energy security of Ukraine Пришляк Н. В. Дк The beginning of the XXI century was marked by a transitional period in the formation of the world 15
27490 Формування професійної компетентності посадових осіб органу місцевого самоврядування Бондарцов Є.Ю. Дрп Формування професійної компетентності посадових осіб виступає інструментом, який, з одного боку, пок 0
27489 Міжнародне публічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Маньгора Т.В. Нп Міжнародне публічне право 1
27488 Ведення тваринництва в умовах радіоактивного забруднення територій. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – ветеринарна гігієна, санітарія і експ Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання о 0
27487 Внутрішні хвороби тварин. Методичні вказівки до виконання та оформлення історії хвороби студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Мв Методичні вказівки до виконання та оформлення історії хвороби студентами четвертого курсу денної фор 0
27486 Development of bioenergy as a component of ensuring energy security of Ukraine Пришляк Н.В. Тд The problem of ensuring the energy security of Ukraine has become urgent in connection with the gra 16
27485 Паразитологія та інвазійні хвороби. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Мв ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт студен 0
27484 Патологічна фізіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Мв ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт студентами четвертого ку 0
27483 Загальна вірусологія. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами третього курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами третього курсу денної форми навчання ос 0
27482 Науково-дослідна робота студентів. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» Берник І.М. Нп Науково-дослідна робота студентів. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврськ 0
27481 Актуальные проблемы информационных систем и технологий. Block Parametric Matrix Affine-Permutation Ciphers (BP_MAPCs) with Isomorphic Representations and their Research V. G. Krasilenko, A. A Lazarev, D. V. Nikitovich. Мвв New block parametric Matrix Affine-Permutation Ciphers (BP_MAPCs) with Isomorphic Representations f 23
27480 Безпека харчових продуктів і продовольчої сировини. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього рівня спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва галузь знань 20 «Аграрні науки і продово Берник І.М. Нп Безпека харчових продуктів і продовольчої сировини. Програма навчальної дисципліни для здобувачів др 0
27479 Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» Берник І.М. Нп Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для 1
27478 Динамика контактного взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости Солона О. В., Ковбаса В. П., Мельник О. С. Сун Чтобы поддерживать влажность и лучше распределять ее в горизонтальном направлении в почве при поливе 8
27477 Епітет як репрезентант темпоральності в межах лексикосемантичного й асоціативного поля «час» (на матеріалі художніх творів письменників Вінниччини ХХ століття) Горобець А. Сун Статтю присвячено аналізу епітетних конструкцій у складі лексико-семантичного й асоціативного поля « 12
27476 Обґрунтування параметрів процесу сушіння ріпаку Крупський В.В. Дрп Роботу присвячено інтенсифікації процесу сушіння насіннєвого зерна ріпаку з наступною розробкою енер 0
27475 Дослідження ферментативного препарату на показники продуктивності равлика (helix asersa maxima) в фоп «антонов» м. вінниця Чорнопищук В.В. Дрп Метою написання моєї магістерської роботи є вивчення ефективності засвоєння корму в організмі равлик 1
27474 Оцінка та обґрунтування використання оцінки корів української чорно-рябої молочної породи за виробничими типами Ковтонюк Микола Іванович Дрп встановлено, що здійснити об’єктивну характеристику корів при їх доборі за екстер’єром та конституц 0
27473 Дослідження динаміки формування м’ясної продуктивності надремонтного молодняку за різних умов утримання Гавенко Оксана Ярославівна Дрп дослідити та оцінити формування м’ясної продуктивності у надремонтного молодняку української чорно- 0
27472 Розробка технології та рецептури молочного десерту з лікувально-профілактичними властивостями Марченко Дрп Проведено огляд літературних та патентних джерел за темою магістерської роботи. Визначено актуальніс 1
27471 Розробка технології та рецептури м'якого сиру функціонального призначення Завіруха Павло Геннадійович Дрп Розробка технологій натуральних продуктів харчування, що користуються попитом у населення, зокрема т 2
27470 Розробка технології та рецептури десерту молочного збагаченого рослинними мікронутрієнтами Зеленько Владислав Олександрович Дрп Дипломна робота виконана на 95 сторінках машинописного тексту, містить 18 таблиць, 24 рисунків, 40 л 2
27469 History of Ukraine in the works of M. Maksymovych Bohatchuk S. Суз The article covers the life and creative path of an outstanding teacher, historian, ethnographer, li 16
27468 The tehnology of formation of communicative competence of future agrarian engineers Kovalova K. V. Суз The article is devoted to one of the actual problems of preparing of future agrarian engineers - the 11
27467 Механізм відтворення і збереження у системі органічного землеробства Алєксєєв О. О. Сун Розкрито сутність системи органічного землеробства з точки зору забезпечення збалансованого землекор 13
27466 Сила впливу сезону народження та отелення на показники молочної продуктивності корів і взаємозв ’язок між ними Поліщук Т. В. Тд Загальновідомо, що продуктивність сільськогосподарських тварин зумовлена низкою фізіологічних процес 15
27465 Оцінка економічної ефективності технічної модернізації підготовчого етапу технологічного процесу виробництва етанолу Купчук І. М., Вовк В. Ю., Дацюк Д. А. Сун Виробництво етанолу є однією із найбільш важливих галузей економіки нашої держави, що формує сировин 17
27464 Особливості заготівлі кормів для різновікового молодняку шиншил Кучрявий В. П., Казьмірук Л. В., Кучерява М. Ф. Сун вивчення впливу симбіотичного препарату МікоЛад на якість хутра молодняку шиншил та встановлення опт 14
27463 Застосування економічних важелів державної підтримки малих форм ведення сільського господарювання Грищук Н. В. Тд Сектор малих форм ведення сільського господарства на сьогодні є чи однією з невід’ємних складових ро 12
27462 Milk productivity of cows-mothers and their daughters by the first lactation taking into account the level of feed consumption Kazmiruk L. V. Суз Based on this, the aim of the study was to establish the efficiency of using feed by first calving c 19
27461 Modern microbiological approaches to the remediation of breeding bulls sperm Zotko M., Nikolaeva A., Stadnik D. Суз As a research result, it was established that the activities of germ cells in frozen-t 28
27460 Динаміка густоти рослин люцерни посівної в період вегетації залежно від оптимізації технологічних прийомів вирощування Циганський В. І. Сун Викладені результати трирічних досліджень збереженості травостою люцерни посівної сорту Синюха залеж 24
27459 Проект міні-готелю на 26 місць М.НЕМИРІВ Письменюк Ярослав Олегович Дрп Метою дипломного проекту (роботи) є розробка нового закладу готельно-ресторанного господарства у міс 1
27458 Проєкт курортного готелю на 50 номерів у м. Полтава Блоріна Анастасія Юріївна Дрп Метою магістерської роботи є дослідження ринку засобів розміщення міста Полтави, аналіз доцільності 4
27457 Проєкт еко-готелю на 20 номерів у передмісті» Бабієць В.О. Дрп Метою дипломної роботи є спроектувати готель з житловою групою приміщень на 20 номерів та ресторану 4
27456 Регулювання чисельності бур'янів у посівах озимої пшениці в умовах ТОВ «Агропром -2008» с. Чепелівка, Красилівського району, Хмельницької області» Турчин А. А. Дрп Основними засмічувачами посівів озимої пшениці є однорічні тонконогові (злакові) бур’яни: метлюг зв 1
27455 Сорт-синтетик люцерни посівної (medicago sativa l.) нового покоління Бугайов В. Д., Горенський В. М., Мамалига В. С., Смульська І. В. Сун Наведено результати досліджень та створення сорту-синтетика люцерни посівної Радослава. Встановлено 16
27454 Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання Казьмірук Л. В. Дк Науково-практичне обґрунтування отримання молочної продуктивності корів української чорно-рябої моло 15
27452 Морфологічний спосіб творення ергонімів Східного Поділля Мельник О., Волошина О. Сун У статті проаналізовано всі можливі морфологічні способи творення нових ергонімних одиниць в онімно 24
27451 Розробка алгоритму діагностування дефектів зубозабезпечення у редукторах самохідних сільськогосподарських машин Веселовська Н. Р., Ялина О. І., Янішевський В. Ю. Сун Розробка алгоритму діагностування дефектів зубозабезпечення у редукторах самохідних сільськогосподар 20
27450 The Empirical Research of the Potential, Awareness, and Current State of Agricultural Waste Use to Ensure Energy Autonomy of Agricultural Enterprises of Ukraine Pryshliak, N., Lutsiak, V., Tokarchuk, D., Semchuk, I. СSc One of the important tasks of the energy complex of Ukraine is to maximize the use of renewable ener 24
27449 Удосконалення технологічних прийомів вирощування пшениці ярої в умовах правобережного Лісостепу України Поліщук М. І., Антко Р. А. Сун Пшениця яра має слаборозвинену кореневу систему, обов’язковим елементом технології є внесення добрив 14
27448 Особливості формування продуктивності сої сорту омега вінницька залежно від строків сівби, норм висіву насіння в умовах Лісостепу правобережного. Поліщук І. С., Поліщук М. І. Сун Зміна клімату на планеті Земля має істотній вплив на погодні умови в Україні. Просування загального 15
27447 Ефективність застосування препарату ростмомент на посівах соняшнику в умовах Лісостепу правобережного Поліщук І. С., Поліщук М. І. Сун Виявлення ефективності дріжджового препарату Ростмомент на посівах соняшнику є актуальним. Важливо в 15
27446 Formation peculiarities of maternal variation of oilseed (fodder) radish pods Tsytsiura Y. СSc The formation peculiarities of oil radish pods of different quality have been observed and scrutiniz 23
27445 Formation and determination of the individual area of oilseed radish leaves in agrophytocenosises of different technological construction Tsytsiura Y. СSc Для успішного контролю виробничого процесу визначення площі листя є основною вимогою. У цьому конте 20
27444 Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності в сфері екологічного туризму на Закарпатті Ставська Ю. В. Дк Екологічний туризм є досить новим типом туризму, якому сьогодні в світі приділяється все більше ув 14
27443 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. Сун В умовах Лісостепу Правобережного вивчення і комплексна оцінка основних елементів технології вирощув 23
27442 Dynamic processes of organic business Kovalchuk S., Duik A. Суз The article examines the importance of organic entrepreneurship for the transition to new resource-s 19
27441 Fishery-biological substantiation for the project of a full-system fisheries for the cultivation of channel catfish in polyculture in the conditions of the fh "rurenko" of the nemirovsky district Palamarchuk V, Syrovatko K. Суз The possibility of designing a full-system fish farm for the cultivation of channel catfish in polyc 19
27440 Індивідуальна продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневого підживлення в умовах Правобережного Лісостепу України. Поліщук М. І., Тинько В. В. Суз Вивчення і комплексна оцінка окремих основ-них елементів технології вирощування сортів яч-меню ярого 20
27439 Establishment and development of ecological organizations of Ukraine (1985-2000) Левчук К. І. Суз The articles examine the influence of various factors on the development and formation of a mass env 19
27438 Інноваційні рішення щодо усунення бокового зміщення просапних культиваторів у точному землеробстві Холодюк О. В. Дк Застосування активних систем керування дозволяє підвищити якісні показники роботи ґрунтообробних роб 15
27437 Момент від зусиль тертя трав’яної маси на дисковому ножі подрібнювального апарату Холодюк О. В. Дк Подрібнювальний апарат – основний і найбільш енергомісткий вузол будь-якої кормозбиральної машини. Й 16
27436 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на якість продукції Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. Сун Картопля універсальна культура, яку ще називають «другим хлібом», адже рівень споживання цього овочу 23
27435 Характеристика сортів роду dahlia cav., що досліджуються в умовах експозиційної ділянки ВНАУ Циганська О. І. Сун Представлено результати проведених дослідів із вивчення способів застосування в озелененні садово-па 23
27434 Current state of the fruit and vegetable industry and overcoming the COVID-19 pandemic consequences Shevchuk H. Суз The aim of the article is to study the current state of influence of COVID-19 on the fruit and veget 15
27433 Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни Мамалига В. С., Бугайов В. Д., Горенський В. М. Сун Представлені результати вивчення колекції зразків пюцерни посівної різного еколого-географічного пох 24
27432 Особливості проростання насіння та початкові етапи росту гороху озимого за дії мікробного і стимулювального препаратів Дідур І. М., Шевчук В. В., Мостовенко В. В. Сун Одним із можливих напрямів сільськогосподарського виробництва та удосконалення технології підвищенн 13
27431 Assessment of the economic development of Latvia and Ukraine Skribane I., Broyaka A., С The global financial crisis and the ensuing global recession not only adversely affected global grow 34
27430 Науково-теоретичні засади розвитку людського капіталу в сільській місцевості Брояка А. А., Ясінська Б. О. Сун У статті розглянуто підходи до визначення сутності поняття «людський капітал» та окреслено чинники й 20
27427 Стан та виробництво органічної продукції в Україні Малинка Л. В., Шишкіна К. І., Дідур І. М. Тд Однією із глобальних проблем як у світі, так і в нашій країні зокрема є забруднення навколишнього 13
27426 Вплив підгодівлі бджіл соєвим пептоном на інтенсивність вирощування розплоду в умовах запилення тепличних культур Разанов С. Ф., Недашківський В. М. Сун Результати досліджень показали певну ефективність використання соєвого борошна після попер 11
27425 Accounting and analytical security assessment of economic security of agricultural enterprises Tomchuk O., Mulyk T. Сун The article considers the formation of the accounting and analytical support of the economic securit 24
27424 The struggle of europeans for the colonization of Аfrica Pikovska T. V. Суз The article is devoted to the peculiarities of the European conquest of African territories. It is n 21
27423 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса качок на базі ПСП «Перемога» Томашпільського району Гасюк Лілія Василівна Дрп Птахоферма буде спеціалізуватися на вирощуванні каченят на м’ясо з добового віку до 9 тижнів, з жи 0
27422 Formation of mathematical competence of future agricultural specialists in conditions of deepening integration relations in the “science-education-production” system Levchuk E. Суз The basic principles of future agriculturalists mathematical competence formation in conditions of d 16
27421 Загальна вірусологія основи ветеринарної та зоонотичної вірусології Льотка Г. І., Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. Нп Навчальний посібник має ознайомити студентів з сучасним станом та перспективами розвитку вірусологі 42
27420 Проектування готелю 4 * на 52 номери в рекреаційній зоні Подмогільна Альона Андріївна Дрп Метою даного дипломного проекту є проектування готелю 4* на 52 номери у рекреаційній зоні. 0
27419 Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах Мулик Т. О., Федоришина Л. І. Нп У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації аналітичної роботи 23
27418 Вплив ферментного препарату «Кемзайм» на відгодівельні та забійні показники свиней у ДПДГ «Корделівське» ІК НААН України Гулівата М.Ю. Дрп Дослідження впливу добавки до раціонів свиней виявили вплив на продуктивні та економічні показники. 0
27417 Удосконалення технології заготівлі і використання кормів та вплив рівня годівлі на молочну продуктивність корів ПрАТ «Племзавод «Літинський» Шиндерук А.М. Дрп У господарстві планується утримувати 1561 корову, загальне поголів’я худоби 3795 голови. Плановий рі 1
27416 Рослинництво Мазур В. А., Поліщук І. С., Телекало Н. В., Мордванюк М. О. Нп Навчальний посібник (II частина) має за мету сформувати у студентів знання та уміння із проведення т 34
27415 Рослинництво Мазур В. А., Поліщук І. С., Телекало Н. В., Мордванюк М. О. Нп Навчальний посібник (I частина) має за мету сформувати у студентів знання та уміння із проведення те 34
27414 Практикум з дисципліни «Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування» Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Руткевич В. С., Моторна О. О. Нп Навчальний посібник присвячений питанням виконання практичних робіт з теоретичних основ технології 18
27413 Інтенсифікація процесу сепарації зернового матеріалу в стаціонарних зерноочисних агрегатах Байдюк Володимир Вікторович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку використаної літератури. По 1
27412 Облік і аудит процесу реалізації на підприємстві Лавріненко Михайло Михайлович Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів облі 2
27411 Foreign experience in creating a voluntary amalgamation of territorial communities in Ukraine Feniak L. Суз This article states that voluntary amalgamation of territorial communities is a priority of decentra 19
27410 Дослідження роботи двороторного вакуумного насоса доїльної установки Решетнік Т.В. Дрп Метою магістерської роботи є підвищення ефективності двороторного вакуумного насоса шляхом удосконал 0
27409 Обґрунтування і розробка електроприводу коливань робочого органу вібросепаратора Красюк Д.О. Дрп розглянуті технологічні особливості очищення зерна за допомогою вібросепараторів, удосконалено конст 0
27408 Продуктивність равлика (Helix Aspersa Maxima) при згодовуванні лізинометіонінової добавки в ФОП «Антонов" м. Вінниця Ковальчук М.П. Дрп Об’єктом дослідження був равлик виноградний, а предметом: продуктивність равлика поживна цінність, т 4
27407 Оцінка стану нектаропилконосного конвеєру бджіл в умовах лісостепу правобережного Міщенко Б Дрп Подано дослідження стану нектаропилконосного конвеєру бджіл в умовах лісостепу правобережного 1
27405 Вплив глобалізації на формування зовнішньоекономічної політики України Ставська Ю. В. Сун У статті розглядаються проблеми реалізації та вдосконалення зовнішньоекономічної політики України в 18
27404 Розробка плану селекційно-племінної роботи молочної ферми ТОВ «Азорель» Немирівського району Губін І.А. Дрп Метою написання магістерської роботи було розробка плану селекційно-племінної роботи молочної ферми 0
27402 Розробка технології низьколактозного десерту на основі сироватки Куян Роман Віталійович Дрп Вперше обґрунтовано використання плодів обліпихи і імбиру сухого для виробництва сироваткових желейн 0
27401 Розробка проекту цеху з виробництва ікри форелі Фарисей В. В. Дрп Для впровадження розробленого у роботі проекту необхідно: застосувати для проектного цеху виробничи 4
27400 Продуктивність дволіток коропа при згодовуванні кормової добавки «біо-мос» в господарстві тов стов «іва» вінницького району В.І. Савченко Дрп Дипломна робота складається із вступу, огляду літератури, методики та об’єкту досліджень, розрахунко 1
27399 Аналіз впливу роботи біогазових установок на функціонування розподільної електричної мережі Баранський Петро Олегович Дрп Баранський П. О. Аналіз впливу роботи біогазових установок на функціонування розподільної електричн 0
27398 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору Грудіна Наталя Володимирівна Дрп Дослідження формування та використання кадрового потенціалу аграрних підприємств України набуває 1
27397 Особливості зміни характеру лактаційних кривих у корів молочних порід французької селекції Мельник В.А. Дрп дослідження зміни характеру лактаційних кривих у корів молочних порід французької селекції 1
27396 Моделювання стратегічного фінансового розвитку підприємства Шевчук В.В. Дрп Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 1
27395 Моделювання стратегічного фінансового розвитку підприємства Шевчук В.В. Дрп Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 2
27394 Економіко-математичні моделі та методи прогнозування процесів реалізації продукції підприємства Войтович Н.Ю. Дрп Диплoмнa poбoтa пpиcвячeнa розробці економіко математичних моделей та методів прогнозування процес р 0
27393 Імітаційні моделі прийняття багатокритеріальних рішень в економіці та підприємництві Козлов П. І. Дрп У першому розділі дипломної роботи розгянуті питання теоретико-методичних основ імітаційної моделюва 1
27392 Моделі і методи прогнозування змін фінансового стану підприємства Бойко Максим Петрович Дрп У першому розділі розглянуто теоретичний аспект прогнозування фінансового стану підприємства, а саме 2
27391 «Розробка технології вершкового масла збагаченого рослинними компонентами» Павлівська Ганна Василівна Дрп Покращити харчову та біологічну цінність масла можна за допомогою створення різних видів вершкового 1
27390 Розробка технології та рецептури кисломолочних напоїв з використанням пребіотиків Рудковська Інна Анатоліївна Дрп Невід`ємною частиною харчування сучасної людини є молоко і молочні продукти. Перспективним в даний ч 2
27389 Розробка технології та рецептури йогурту з лікувально-профілактичними властивостями Христич Анастасія Віталіївна Дрп Кисломолочні продукти, у тому числі йогурти, у дієтичному і лікувальному харчуванні за своїми функці 1
27388 . Розробка технологічного проекту виробництва м'яса гусей в умовах СГК «Воля» Старосинявського району Хмельницької області Безносюк Юлія А. Дрп Основний вид діяльності птахоферми буде вирощування гусенят великої сірої породи з добового віку до 0
27387 Економічна ефективність використання ультрасексованої сперми при вирощуванні поголів’я дійних корів Гайдаєнко Андрій Сергійович Дрп вивчено ефективність використання сексованої сперми на маточному поголів`ї великої рогатої худоби го 0
27386 Розробка технології кисломолочного напою підвищеної харчової цінності Гончарук Людмила Федорівна Дрп осліджено використання пшеничних висівок в процесі виробництва кисломолочного напою. Споживання таки 0
27385 Облік і контроль готової продукції та товарів : теорія, методика, практика Лучко Костянтин Сергійович Дрп Поглиблення теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення організації обл 1
27384 Поділ влади: конституційно-правові засади Загребельна Ірина Василівна Дрп Аналіз становлення, розвитку, реалізації конституційного принципу поділу державної влади на територі 0
27383 Облік фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Онищенко Сергій Анатолійович Дрп Об’єктом дослідження є система обліку фінансових результатів в Товаристві з обмеженою відповідальніс 0
27382 Information and communication technologies in professional training of future economists Novytska L. Суз The article analyzes the means of information and communication technologies used in the training of 23
27381 Експериментальні дослідження процесу внесення мінеральних добрив новим відцентровим робочим органом Булгаков В. М., Адамчук О. В., Кувачов В. П., Бабин І. А. Сун Використання відцентрових дискових тукорозсівних робочих органів, осі яких встановлені похило, у тех 17
27380 Мінливість сортозразків квасолі звичайної за елементами структури врожаю і адаптивністю Мазур О. В. Сун У статті представлено порівняльну оцінку сортозразків квасолі звичайної за мінливістю елементів стру 19
27379 Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу Правобережного. Калетнік Г. М., Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. Мвв У монографії представлено вирішення важливої наукової проблеми – підвищення врожайності проса лозови 27
27378 Енергія росту телиць сименталу нової генерації в умовах регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В., Ґава Д. В. Тд Вивчити енергію росту телиць м`ясного комолого сименталу худоби з використанням в годівлі різних мод 16
27377 Current state and prospects of ecological taxation development in Ukraine Bereziuk S. Суз The article focuses on the growing anthropogenic impact of human activity on the natural environment 17
27376 Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю Липовий В. Г., Шевчук О. А., Князюк О. В. Сун The article presents the results of research to assess the impact of technological methods on the pr 22
27375 Інноваційні рішення щодо усунення бокового зміщення просапних культиваторів у точному землеробстві Холодюк О. В. Тд Застосування активних систем керування дозволяє підвищити якісні показники роботи ґрунтообробних роб 14
27373 Момент від зусиль тертя травʼяної маси на дисковому ножі подрібнювального апарату Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. Сун Подрібнювальний апарат – основний і найбільш енергомісткий вузол будь-якої кормозбиральної машини. Й 20
27372 Формування олійності насіння редьки олійної залежно від застосовуваних мікроелементів Цицюра Я. Г. Сун У статті висвітлено результати вивчення особливостей ролі мікроелементів у формуванні якісних показ 16
27371 Оцінка жаростійкості редьки олійної лабораторними методами Цицюра Я. Г. Сун У статті висвітлено результати вивчення особливостей вивчення посухо- та жаростійкості трьох районо 16
27370 Вплив віку розсади на біометричні показники солодкого перцю в умовах Лісостепу Правобережного України Вдовенко С. А., Швидкий П. А., Затолочний О. В. Сун Солодкий перець займає одне з головних місць у раціоні харчування людини серед усіх овочевих рослин 13
27369 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О. І., Суботіна А. В. Тд Поняття «сільський туризм» близьке за змістом проведення дозвілля до поняття «екологічний туризм» 13
27368 Pre-sowing and inter-row tillage of industrial crops Tomchuk V. Суз The article examines the main technologies and technological processes of pre-sowing soil tillage. A 39
27367 Functional pasty cheese products with fillers Novhorodska N. Суз The results of research allow us to conclude about the possibility and feasibility of using sea kale 20
27366 Методи цифрової економіки в питанні визначення меж “середнього класу” Коляденко Д. Л. Дк Важливість формування так званого «середнього класу» суспільства (за достатком) була теоретично обґр 17
27365 Цифрова економіка: сучасні світові тенденції розвитку Коляденко С. В. Дк Класична економічна теорія, в основі якої завжди лежали закони, постулати та категорії, що вважали 27
27364 The of feed additives effect on the sows’ reproductive qualities Ovsiienko S. Суз The article presents data on the sows’ productivity fed additionally by feed additives from the plan 18
27363 The concept of biomass and its energy potential Tokarchuk D. Тд According to the Law of Ukraine On Alternative Fuels, biomass is a biodegradable substance of biolog 25
27362 The concept of biomass and its energy potential Tokarchuk D. М. Дк According to the Law of Ukraine On Alternative Fuels, biomass is a biodegradable substance of biol 19
27361 Ефективна організація використання відходів аграрних підприємств у формуванні енергетичної та екологічної безпеки Кириленко І. Г., Токарчук Д. М. Сун В статті обґрунтовано, що ефективне використання органічних відходів для подальшої переробки сьогодн 18
27360 Гідравлічні приводи гичкозбиральних машин Гунько І. В., Гунько А. С., Шаргородський С. А., Подолянин І. М. Мвв У монографії розглянуто схеми гідравлічних приводів гичкозбиральних машин. Наведено основні визначен 28
27359 Movement stability of a section of the machine for black fallow cultivation in a longitudinal-vertical plane Kaletnik H., Bulgakov V., Ivanovs S., Nadykto V., Kaminskiy V., Shymko L. СSc One of the tasks of using the black fallow in agricultural production is the weed control and the mo 20
27358 Experimental checking of mathematical models describing the functioning adequacy of bridge systems in agricultural track system Kaletnik H., Ivanovs S., Bulgakov V., Kuvachоv V., , Shymko L., Ihnatiev Y. СSc The article exposes the results of the mathematical simulation of the agricultural bridge equipment 30
27357 Дослідження умов вирощування молодняку великої рогатої худоби за різних способів утримання Голодний Олександр Сергійович Дрп Дослідження передбачало формування двох груп ремонтних телиць із 6 місячних телят по 10 тварин анало 1
27356 Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса великої рогатої худоби при згодовуванні мінерально-вітамінної добавки «зоовіт-плюс» Француз О.І. Дрп Метою виконання дипломної роботи було вивчення впливу додаткового введення у раціон мінеральних доба 1
27355 Формування інфраструктурного забезпечення розвитку аграрного підприємства Усенко О.В. Дрп Об’єкт дослідження – ТОВ «Українсько-польське підприємство «Євромед», м. Вінниця. Метою дипломної р 0
27354 Підвищення ефективності використання вібраційних технологічних машин Бабич М.В. Дрп Робота присвячена питанням розробки методів та технологій побудови математичних моделей динамічних с 0
27353 Управління ефективністю виробництва аграрних підприємств (за матеріалами НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету) Добровольська А.М. Дрп Метою дослідження є теоретико-методичне обґрунтування особливостей управління та виробничо-господарс 1
27352 Удосконалення окремих елементів технології вирощування сої в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКЦБ НААНУ Калинівського району Ю.Л. Романчук Дрп Встановлено особливості формування урожайності та якості зерна сої залежно від бактеріальних препара 0
27351 Формування продуктивності люпину білого залежно від передпосівної обробки насіння біологічними препаратами в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.М. Нікітчук Дрп Встановлено вплив ризобофіту на основі бульбочкових бактерій люпину штамів 367а і 5500/4, регуляторі 0
27350 Аналіз та порівняльна сортооцінка колекції хризантеми садової (Chrysanthemum morifolium) на базі ботанічного саду «Поділля» ВНАУ С.М. Зябченко Дрп Висвітлено результати інтродукції семи сортів хризантеми в умовах ботанічного саду «Поділля», п`ять 0
27349 Санітарно-гігієнічна оцінка умов виробництва товарного молока КРИЖАНІВСЬКИЙ Ян Петрович Дрп Встановлено, що дефіцит тепла в приміщенні можна усунути шляхом додаткового утеплення, застосування 1
27348 Вдосконалення елементів технології виробництва яловичини за використання діючої тваринницької будівлі Мазур Олександр Миколайович Дрп Експериментально встановлено, що за вирощування надремонтних телиць в кінці 15-місячного періоду жив 0
27347 Дослідження різних видів маститу у молочної залози високопродуктивних корів Мотричук В.О. Дрп У ході проведеного нами експрес-тесту виявлено, що серед високопродуктивних тварин на одну клінічно 0
27346 Облік операцій з оренди та їх відображення у звітності Слободянюк Вікторія Олександрівна Дрп є сукупність теоретичних та організаційно-методичних положень обліку операцій оернди та їх відображе 1
27345 Розробка технології кисломолочного сиру для дитячого харчування Климко Денис Віталійович Дрп Перспективним напрямком з підвищення пробіотичних властивостей кисломолочних продуктів дитячого харч 2
27344 Мінливість етологічних показників у корів залежно від віку Войціцький Олександр Валентинович Дрп Метою роботи є встановлення мінливості етологічних показників у корів залежно від віку. Об’єктом дл 0
27343 Methodology of calculating the cost of production of biofuels from agricultural waste, share of replacement of traditional fuels by them and economic benefits from such substitution. Tokarchuk D. Суз A characteristic feature of the current stage of human development is the search for alternative ene 16
27342 Моделі інтегрованих комп’ютерних систем управління технологічними процесами на основі сучасних інформаційних технологій Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. Мвв Монографія присвячена сучасним методикам аналізу та синтезу комп’ютерних систем управління технологі 21
27341 Effect of antibiotics, hormones and anthelmintic on high molecular weight protein fractions in the common carp Kurbatova I., Zakharenko M., Tupitska O., Yaremchuk O., Chepil L. СWeof We assumed that effect of sulfanilamide, chlortetracycline, nandrolone, and albendazole on the carp 19
27340 Effect of chloretracycline and albendazole on alkaline phosphatase activity of carp gill (Cyprinus carpio L.) Kurbatova I., Zakharenko M., Yaremchuk O., Chepil L., Polyakovksiy V. СWeof he effect of the antibiotic chlortetracycline and the anthelmintic albendazole on morphological feat 18
27339 Вплив температурних параметрів і тривалості цвітіння ріпаку озимого на продуктивність бджолиних сімей Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Вергеліс В. І. Сун Досліджено виробництво бджолиними сім’ями меду та обніжжя за різних температур і тривалості 22
27338 Особливості моніторингу публічних закупівель державною аудиторською службою України Мулик Я. І. Дк Досліджено особливості моніторингу публічних закупівель державною аудиторською службою України. 17
27337 Позакореневий обробіток рослин фізалісу мексиканського біопрепаратами в умовах відкритого ґрунту Лісостепу Правобережного України Полутін О. О. Сун Стаття присвячена вивченню впливу позакореневого обробітку рослин фізалісу мексиканського за викорис 17
27336 Сортові особливості капусти брюссельської за адаптованої технології вирощування у відкритому ґрунті Вдовенко С. А., Іванович О. М., Швидкий П. А., Затолочний О. В. Сун Овочівництво є однією з важливих і разом з тим найбільш складних рослинницьких галузей сільського г 15
27335 Екологічний потенціал зернобобових культур у сучасній інтенсивній сівозміні Ткачук О. П., Овчарук В. В. Сун Розраховано обсяги поповнення грунту азотом, фосфором і калієм із заорюванням побічної продукції рос 13
27334 Обґрунтування адаптивної сортової технології вирощування зернобобових культур у Правобережному Лісостепу України Мазур В. А., Дідур І. М., Панцирева Г. В. Сун Актуальність проведених науково-експериментальних досліджень базується на завданнях прикладного досл 22
27333 Specific features of formation of Vinnytsia forest park plantations resistant to recreational loads Matusiak M. V. Сун The research conducted was to assess the characteristics of intraspecific and interspecific interact 15
27332 Вплив біопрепаратів на біометричні показники солодкого перцю за вирощування розсадним методом в умовах відкритого ґрунту Лісостепу Правобережного України Швидкий П. А. Тд За останні десятиріччя в Україні сформувалася тенденція щодо зростання попиту на овочеву продукцію с 13
27331 Мульчування грунту як агрозахід при вирощуванні кабачка в Лісостепу Правобережному Паламарчук І. І. Сун Проведені дослідження показують вплив мульчувальних матеріалів на біометричні параметри продукції ка 16
27330 Hematological parameters of crossbred rearing piglets fed by natural betaine Chudak R. Суз The results of blood tests of crossbred piglets on rearing are given; they were fed by different amo 19
27329 Цифрова економіка як базис для прогнозування в умовах глобалізації Коляденко С. В. Дк Цифрова економіка (ЦЕ) стрімко увірвалася в наше життя і потребує наукового осмислення, під яким різ 19
27328 Analysis of the prediction of mass reproduction of stem pests of coniferous trees of polissya and forest-steppe Lohinova S. Суз In Ukraine, in particular in Polissya, since 2012 and until that time, there is a looming increase i 19
27327 Визначення ефективності системи захисту посівів кукурудзи за різних способів обробітку ґрунту Рудська Н. О. Сун За результатами досліджень встановлено, що в посівах кукурудзи формується змішаний тип забур’яненост 28
27326 Efficiency of the model of subsidizing the agrarian sector of Ukraine Yaremchuk N Суз Observations of the implementation of state support programs for the agricultural sector give us the 22
27325 Analysis of the european insurance market and conditions of its functioning Mashevska A. Суз The article analyzes the current status and trends in the global insurance market, quantitative and 23
27324 Formation of the loan portfolio in the context of ensuring the bank's financial stability Polova O. Суз In conditions of economic instability, lending to individuals gradually became an unattractive produ 22
27323 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Матусяк М. В. Дк Дендропарк створено з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів 15
27322 Соціально-економічні детермінанти розвитку міжнародного туризму та трудової міграції. Головня О. М. Сун У статті розглядаються сучасні форми міжнародного руху людських ресурсів: міжнародного туризму та 16
27321 Огляд технологій та технологічних засобів для заготівлі сінажу Шаргородський С. А., Янішевський В. Ю., Ялина О. О. Сун Кормовиробництво є однією із найважливіших галузей агропромислового комплексу України, темпи і науко 12
27320 Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність зернобобових культур в умовах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. С Представлено результати досліджень, проведених на сірих лісових ґрунтах із зернобобовими культурами 16
27319 Chamber dryer with a stirling heat pump Dzis V., Diachynska O. Суз We describe the operation principle of the closed type chamber dryer with a Stirling heat pump. 64
27318 Features of accounting valuation of receivables of the enterprise Kozachenko A. Суз The article focuses on the definition and understanding of the term receivables, considers the class 18
27317 Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан та перспективи використання Панцирева Г. В. Сун Аналізом літературних джерел встановлено проблеми розвитку органічного землеробства, розробки еколог 15
27316 Збереження родючості ґрунту за раціонального використання системи удобрення і норми висіву озимої пшениці Мазур В. А., Панцирева Г. В., Копитчук Ю. М. Сун Встановлено біологічний потенціал урожайності сучасних сортів озимої пшениці. Вивчено ринок, зміни 22
27315 Biostationary and exposition plot of Vinnytsia national agrarian university as an educational, scientific and manufacturing base in preparation of the landscape gardening specialist. Prokopchuk V., Pantsyreva H.,Tsyhanska O. Суз Prokopchuk V., Pantsyreva H., Zatolochnyi O. Biostationary and exposition plot of Vinnytsia national 22
27314 Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні. Токарчук Д. М., Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В. Сун В умовах здороження традиційних видів палива, загострення проблеми енергозабезпечення та погіршення 25
27313 Формування анатомо-морфологічної будови стебла озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу Мазур В. А., Панцирева Г. В., Копитчук Ю. М. Сун Вивчення анатомо-морфологічної будови стебла рослин озимої пшениці залежно від різного фону удобренн 16
27312 Особливocti водоспоживдння рослин люпину бiлого в умовах Правобережного Лiсостепу Панцирева Г. В. Сун Дослідження присвячене теоретичному обґрунтуванню та поданню шляхів вирішення наукової задачі щодо д 11
27311 Шляхи підвищення врожайності насіння нуту Шкатула Ю. М., Вотик В. О. Сун Аналіз літературних джерел засвідчив, що інтерес до нуту збільшується, розширюється посівна площа п 18
27310 Вплив екзогенних факторів на живлення молодняку великої рогатої худоби Паладійчук О.Р. Мвв У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал з використання різних кормових доба 16
27309 Methodology for calculating the economic efficiency of waste use for the production of biofuels in comparison with their traditional use Tokarchuk D., Prishlyak N., Palamarenko Y. Суз One of the important tasks of the energy complex of Ukraine is to maximize the use of renewable ener 22
27308 Рибничо-біологічне обґрунтування до проекту комплексного використан-ня ставу при вирощуванні риби та гусей. Скорогляд Мирослав Олександрович. Дрп встановлено, що для збільшення виробництва продукції з гектара водного дзеркала пропонується спільн 3
27307 Підвищення ефективності діючих методів управління організацією (за матеріалами Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи) Шафранська Л.А. Дрп Магістерська робота: 91 с., 8 рисунків, 10 таблиць, 85 літературних джерел. Об’єктом дослідження да 0
27306 Стан поверхневих вод річки південний буг в межах міста вінниця Щебетюк О.Р. Дрп Водні ресурси є однією з головних скарбниць України, але у зв’язку з зростаючим антропогенним навант 1
27305 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування (за матеріалами Ямпільської районної ради) Плахотна Галина Пилипівна Дрп Магістерська робота: 121 с., 5 рисунків, 23 таблиці, 116 літературних джерел. Об’єкт дослідження – 1
27303 Агроекологічна оцінка стану грунтів в умовах тов «куриловецьке і к» жмеринського району Чорний А.В. Дрп За останній період у складних умовах реформування земельних та виробничих відносин в більшості агроф 1
27302 Оцінка якості питної води підземних джерел водопостачання в межах м. Вінниця Якимчак Н. В. Дрп У зв`язку з інтенсивним ростом чисельності населення планети та його господарської діяльності, що ви 0
27301 Дослідження процесу фрезерного обробітку ґрунту з обходом кущів у фундучних садах Кохановський Дмитро Іванович Дрп Робота виконана в 2020 році на кафедрі агроінженерії та технічного сервісу, інженерно-технологічног 0
27300 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів дискового робочого органу для обробітку грунту Берт В’ячеслав Олегович Дрп Робоча гіпотеза - зниження тягового опору при дрібному обробітку ґрунту дисковим робочим органом дос 1
27299 Підвищення ефективності процесу заготівлі сінажу в рулонах упакованих в плівку Прядкін Максим Олександрович Дрп У магістерській роботі проведено аналіз технологій заготівлі та конструкцій існуючих ванта 1
27298 Облік та внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці Гринь Ольга Сергіївна Дрп Магістерська робота на тему: «Облік та внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці» 1
27297 Методи і моделі системи виробничого менеджменту підприємства Рябець Владислав Вікторович Дрп У першому розділі розглянуто теоретичні основи виробничого менеджменту підприємства, а саме, розглян 1
27296 The role of innovation in the development of organic production Khaietska О. P. Суз The article considers the features of organic production, stages of formation and introduction of or 17
27295 Chemical and mineral composition of quail liver and meat using phytobiotics Chudak R. А., Poberezhets Y. M. Суз The usage of biologically active additives in animal diets provides maximum use of nutrients, it has 21
27294 Дослідження особливостей компенсації реактивної потужності електричної мережі за допомогою синхронних генераторів Бобрик Єгор Васильович Дрп Дослідження особливостей компенсації реактивної потужності електричної мережі за допомогою синхронни 0
27293 Продуктивність та гематологічні показники у перепелів мʼясної породи за використання халатного комплексу міді» Малярик Вадим Віталійович Дрп Метою даної роботи було вивчити вплив халатного комплексу міді на продуктивність, забійні та гематол 2
27292 Управління активами і пасивами підприємства Дячинський А. Дрп Обґрунтовано теоретичні і практичні основи управління активами і пасивами підприємства. Визначено на 0
27291 Управління активами і пасивами підприємства Дячинський А. Дрп Обґрунтовано теоретичні і практичні основи управління активами і пасивами підприємства. Визначено на 2
27290 Управління фінансовим потенціалом підприємства АПК Беспала М.А. Дрп Фінансовий потенціал підприємства має важливе значення в забезпеченні стабільності та позитив 0
27289 Формування урожайності та якості зерна сортів ячменю ярого залежно від елементів системи удобрення в умовах ФГ «Куманівецьке» Козятинського району І.І. Коваленко Дрп Завдяки досягненням селекції, останнім часом, ячмінь ярий використовують в якості сировини для пиво 0
27288 Формування урожайності та якості насіння гібридів соняшнику залежно від доз мінеральних добрив в умовах ФГ «Мельниківське» Немирівського району М.В. Костельнюк Дрп За результатами досліджень, встановлено, що рівень продуктивності насіння соняшнику визначав потенці 0
27287 Формування кормової продуктивності бобово-злакових агрофітоценозів залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах ТОВ «АГРО-ЗДОБУТОК» Вінницького району Я.О. Маляренко Дрп Досліджено особливості формування врожаю буркуну білого в одновидових та сумісних посівах зі злакови 1
27286 Продуктивний потенціал сортів пшениці озимої залежно від попередника в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК ЦБ НААНУ Калинівського району В.М. Майданюк Дрп Встановлено, що для отримання врожаю пшениці озимої на рівні 7,96 т/га, умовно-чистого прибутку – 13 2
27285 Ефективність елементів біологізації технології вирощування пшениці озимої в умовах СГ «Дружба МТС» с. Уланів Хмільницького району Слободянюк Б.О. Дрп В сучасних умовах розвитку зерновиробництва особливу актуальність набуває комплексне використання тр 1
27284 Розробка технології кисломолочного продукту з використанням пропіоновокислих бактерій Підлісний Вадим Андрійович Дрп Пропіоновокислі бактерії володіють імуностимулюючими та антимутагенними властивостями, вони приживаю 1
27283 Ефективність економічних та адміністративних методів управління у підприємстві та напрями її підвищення Косташенко О.В. Дрп Об`єктом дослідження є процеси формування ефективного керівництва у ПрАТ «ПК «Поділля» смт Крижопіл 0
27282 Дослідження та розробка технології згущеного молока з додаванням рослинних жирів Грушецька Н.В. Дрп Виготовлення рекомбінованого згущеного молока з цукром з використанням в якості сировини сухого знеж 1
27281 Процес ремонту основних засобів та його облікове забезпечення Березовська Анна Анатоліївна Дрп Метою магістерської роботи є обґрунтування організаційних і методичних положень, а також розробка пр 0
27280 Управління стратегічним потенціалом підприємтв АПК Вдовиченко К.О. Дрп Дипломна робота на тему: Управління стратегічним потенціалом підприємств АПК (за матеріалами НДГ «А 1
27279 Моніторинг якості питної води та підвищення її безпеки в умовах м. Вінниця Марков І.І. Дрп Значна концентрація міського населення, різке збільшення промислових, транспортних, сільськогоспод 2
27278 Розробка проекту цеху з виробництва ікри осетра російського Д.С. Болгов Дрп Робота є частиною досліджень наукового студентського гуртка«Рибництво» за тематикою: «Інтенси 0
27277 Облік біологічних активів: теорія, методика, практика Горпинюк О.О. Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів облі 0
27276 Зоогігієнічна оцінка утримання сухостійних корів в стійловий період Дідух Олеся Олегівна Дрп Дослідження щодо відповідності параметрів мікроклімату приміщень санітарно-гігієнічним нормам при ут 1
27275 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи машин для обробітку ґрунту в садах Савчук Вадим Михайлович Дрп Одним з найбільш трудомістких процесів по догляду за садом є обробіток міжстовбурних смуг, від стану 1
27274 Моніторинг забруднення важкими металами зернової продукції та розробка способів підвищення її якості на прикладі ПП «Володимир» с. Шершні Тиврівського району Моцпан О.С. Дрп основними джерелами надходження важких металів у грунт під час вирощування зернових культур є внесен 1
27273 Формування стратегії управління в аграрних підприємствах Сіренко Інна В’ячеславівна Дрп Мета дипломної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних положень, а також 0
27272 Лісопаркове господарство Дідур І. М., Матусяк М. В, Прокопчук В. М., Монарх В. В. Нп Створення великих промислових центрів, зростання міського населення спричиняють погіршення стану на 24
27271 Фізичне виховання. Основи розвитку силових якостей в атлетичній гімнастиці Холодова О. О., Бочарова В. Б., Віннік Ю. В. Нп У навчальному посібнику розглядаються питання підготовки, тренування і розвитку силових якостей, сту 64
27270 Агроекологічна оцінка ґрунтів та зниження антропогенного впливу на інтенсивність забруднення їх важкими металами в умовах НДГ «Агрономічне» Вінницького району Білик О.В. Дрп Ситуація, яка склалася, потребує чіткого усвідомлення, що деградовані землі дуже важко, а іноді зовс 1
27268 Методика викладання у вищій школі Джеджула О. М. Нп Навчальний посібник є оригінальним творчим виданням для практичного оволодіння методиками навчання в 28
27267 Лісова ентомологія Рудська Н. О., Пінчук Н. В., Ватаманюк О. В. Нп У посібнику розглянуто морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематик 39
27266 Вдосконалення технології вирощування ремонтних телиць в умовах ПРАТ «зернопродукт МХП» Сологуб Олег Сергійович Дрп Дослідженнями доведено, що відтворення стада необхідно вести шляхом цілеспрямованого вирощування тва 0
27264 Міжнародний туризм Головня О. М., Ставська Ю.В. Нп Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальностями туристичного спряму 49
27263 Екологічні особливості шкідників лісових екосистем Вінниччини Євдокімова Т.В. Дрп Загальний лісопатологічний стан в лісових екосистемах Вінниччини впродовж останніх років формувався 1
27262 Selection of winter shooting garlic varieties for growing in the conditions of the forest-steppe of the right bank of Ukraine Palamarchuk I. I., Kibziy A. I. Суз As a result of research on the study of varieties of winter shooting garlic in the Forest-Steppe of 20
27261 Dynamics of fruit of squash plant (сucurbita pepo var. melopepo l.) depending on variety, hybrid in the conditions of forest steppe of the right bank Ukraine Palamarchuk I. I. Суз The results of experimental work on studying the yield and fruiting dynamics of squash plants depend 18
27260 Ефективність використання часткових білкових замінників за вирощення бджолиних маток Недашківський В., Вергеліс В. Сун Встановлено вплив обезжиреного соєвого борошна та соєвого пептону за підгодівлі бджолиних сімей-вихо 15
27259 Elaboration and researches of highly effective installation for vibro-blowing dehydration of dispersive waste of food productions Sevostianov I., Ivanchuck Ya., Kravets S. Сун There are schemes of equipment for dehydration of damp dispersive waste of food productions (spirit 20
27257 Фінансове забезпечення розвитку підприємств апк Коняхіна К.Б. Дрп Дипломна робота на тему: «Фінансове забезпечення розвитку підприємств АПК». Об’єкт дослідження – П 1
27256 Вплив технологічних процесів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФГ «Мельниківське» с. Мельниківці Немирівського району Панасюк О.А. Дрп Кукурудза є універсальною культурою, що повністю відповідає потребам тваринництва при використанні ї 0
27255 Підвищення ефективності роботи системи електропостачання підприємства «Вінницязерносервіс» Новак Артем Вікторович Дрп Здійснено обґрунтування заводської та цехової системи електропостачання. Розроблені плани електрични 0
27254 Formation of economic sustainability of enterprises in modern economic conditions Voloshyna O. V. Суз The article studies economic sustainability, that is the main criterion for the overall stability of 16
27253 Дослідження режимів роботи системи електропостачання ПАТ «Володарка» з перспективним зростанням потужностей підприємства Гаєвик Артем Геннадійович Дрп Об’єктом роботи є система електропостачання ПАТ “Володарка”. Здійснено обґрунтування заводської та 0
27252 Обґрунтування конструктивних параметрів пристрою сепарації малогабаритного картоплезбирального комбайна Білан Віталій Васильович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку використаної літератури. По 1
27251 Управління ресурсним потенціалом аграрного підприємства Мацюк Л.В. Дрп Мета даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і методологічній розробці основних принципів 2
27250 Облікове забезпечення тактики управління витратами Правдюк Н. Л. Сун Проаналізовано методологічні підходи до оперативного управління витратами, визначеного як тактика, з 16
27249 Облікове забезпечення формування екологічних витрат Правдюк Н. Л. Сун Обґрунтовано важливість обліку екологічних витрат у аграрному секторі. Дано авторське трактування су 19
27248 Current trends and problems of the banking services market Prylutskyi А. Суз In the conditions of formation of information economy the role of banking system considerably grows, 16
27247 Problems and current trends of rural tourism development Prylutskyi А. Суз Ukraine has a high tourist and recreational potential. Unique natural and recreational resources, ob 17
27246 Method of preventing high-yielding cows’ ketosis Ovsiienko S. Суз The feeding by feed additives made from such plant mono components as hay flour from milk thistle an 24
27245 Екологічний стан поверхневих вод річки Згар в межах смт. Літин Іванік М.О. Дрп При проведенні досліджень було встановлено, що ландшафтно - ценотичний комплекс річки Згар суттєво п 1
27244 Сучасна модель місцевого самоврядування в україні та шляхи її вдосконалення з врахуванням досвіду зарубіжних країн М.Ю. Нєстєрова Дрп Об`єктом дослідження є Іллінецька міська об’єднана територіальна громада. Предмет дослідження є ефе 0
27243 Бальнеологічний потенціал України та шляхи його ефективного використання Вербецький Олександр Вікторович Дрп дослідження особливостей функціонування бальнеологічних закладів в Україні та перспектив їх подальшо 1
27242 Фінансове забезпечення капітальних інвестицій підприємства АПК Колосовська В.В. Дрп Об’єкт дослідження – ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», м. Вінниця. Метою дипломної роботи є о 2
27241 Управління конкурентоспроможністю ланцюгів постачання сільськогосподарського підприємства Кекель З.В. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління конкурентоспроможністю ланцюгів постачання сільськогосподарсько 0
27240 Дослідження впливу санітарно-гігієнічних умов утримання корів української чорно-рябої молочної породи на їх продуктивність Дідух Ярослав Ігорович Дрп Мета роботи – здійснити дослідження санітарно-гігієнічних умов утримання корів української чорно-ря 0
27239 Адаптація систем роздільного способу сортування відходів в умовах Теплицького району Бондаренко М.І. Дрп Ситуація, що склалася в сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) на сьогоднішній день 3
27238 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність кукурудзи в умовах ФГ «Юрченко - Н» с. Великі Крушлинці Вінницького району Юрченко Ю.О. Дрп Кукурудза в Україні є однією з найбільш вирощуваних і, головне, найбільш рентабельних культур. Аналі 0
27237 Управління системою збуту аграрного підприємства Околіта С. В. Дрп Метою дипломної роботи є узагальнення і доповнення методичних принципів і практичних рекомендацій що 2
27235 Analysis of competitive selection of entrants for economic specialties of higher education: 2018 EIE Validity Sample Shevchuk Olek., Shevchuk O. Суз The article conducts an analytical study of statistical connections between the components of the co 20
27234 Фінанси. Методичні вказівки для практичних занять студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В., Тітов Д.В. Мв Методичні вказівки розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичн 3
27233 Інтродукція та адаптація малопоширених плодоовочевих рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського Вдовенко С. А., Полутін О. О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни &quo 0
27232 Інтродукція та адаптація малопоширених плодоовочевих рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня: другого (магістерського), з галузі знань 20 «Аграрні науки та Полутін О. О. Нп Навчальна програма з дисципліни "Інтродукція та адаптація малопоширених плодоовочевих рослин&qu 0
27231 Тепличне садово-паркове господарство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: другого (магістерського), галузі зна Вдовенко С. А., Полутін О. О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни &quo 0
27230 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), галузі знань 20 «Аграрні науки та Полутін О. О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни &quo 0
27229 Технологія зберігання і переробки зерна. Методичні вказівки до виконання практичних робіт таорганізації самостійної роботи студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії, денної форми навчання, освітнього р Полутін О. О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни &quo 0
27228 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), галузі знань 20 «Аграрні науки та Полутін О. О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Плодівництво", спеціальност 0
27227 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), галузі знань 20 «Аграрні науки та Полутін О. О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни &quo 0
27226 Плодівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 « Полутін О. О. Нп Навчальна програма з дисципліни "Плодівництво", спеціальності 201 "Агрономія" 0
27225 Плодівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 « Полутін О. О. Нп Навчальна програма з дисципліни "Плодівництво", спеціальності 203 "Садівництво та вин 0
27224 Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» Полутін О. О. Нп Навчальна програма з дисципліни "Плодівництво", спеціальності 202 "Захист і карантин 0
27223 Ділове спілкування: методичні рекомендації для майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи і туризму. Алла Горобець Мв Методичні рекомендації вміщують інформацію про особливості ділового спілкування у сфері взаємозв’язк 0
27222 Формування організаційно-економічного механізму відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств Поліщук В.В. Дрп Дипломна робота на тему: «Формування організаційно-економічного механізму відтворення виробничо-р 0
27221 Directions of improvement of local government management Kolesnik T. Samborska O. Суз The formation of an effective model of public power in Ukraine requires the development not only of 15
27220 «Дослідження причин втрат активної енергії в електричних мережах комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та розроблення заходів з їх зниження» Левко Роман Вікторович Дрп В магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто питання щодо підвищення економічності системи елек 0
27219 Fiscal policy and its mechanism Fedoryshyna L. Дк Welcome to the world of fiscal policy! So with a light hand of J. M. Keynes it is customary to nam 19
27218 Підвищення ефективності енерговикористання на ВКФ «ROSHEN» Зозуля Сергій Васильович Дрп Зозуля С.В. Підвищення ефективності енерговикористання на ВКФ «ROSHEN». Вінниця: ВНАУ, 2020 – 167 2
27217 Дослідження впливу конструкції і розмірів забірної і калібруючої поверхні безстружечних мітчиків на процес видавлювання різьби Токарчук О. А., Купчук І. М. Сун Аналіз сучасних існуючих методів отримання внутрішніх різьб показав, що одним з перспективних методі 15
27216 Особливості несиметричних пошкоджень високовольтних мереж Коршманюк Денис Анатолійович Дрп Коршманюк Д.А. Особливості несиметричних пошкоджень високовольтних мереж. Магістерська дипломна робо 0
27215 Облікове забезпечення управління запасами підприємства Вощінова Діана Олексіївна Дрп Мета даної роботи полягає у вивченні практичних та теоретичних основ обліку та аналізу ефективності 3
27214 Українська мова за професійним спрямуванням: вправи та завдання. Методичні рекомендації. Алла Горобець, Інна Горобець Мв Методичні рекомендації покликані закріпити й систематизувати знання студентів за допомогою тренуваль 0
27213 Латинська мова. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Наталія Логутіна Мв Збірник призначений для студентів I курсу програми підготовки фахівців вищої освіти першого (бакалав 0
27212 Фінанси. Методичні вказівки та завдання для практичних занять студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вдовенко Л.О., Тітов Д.В. Мв Методичні вказівки розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування теоретич 1
27211 Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Польова О.Л. Нп Програма виробничої практики призначена для самостійної роботи студентів освітньо-професійної підго 0
27210 Економіка підприємства. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня денної та заочної форми навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподатку Брояка А.А., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) осві 1
27209 Управління фінансовими ризиками. Методичні вказівки і завдання і завдання для самостійної роботи студентів галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхува Вдовенко Л.О. Тітов Д.В. Мв Плани занять та послідовність виконання самостійної роботи студентів складено в тематичні 1
27208 Бюджетна система. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Ю.В.Алескерова,Н.В.Грищук Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни «Бюджетна система» Плани практичних 3
27207 Фінанси, гроші та кредит. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 073 «Менеджмент», 074 «Пу Польова О.Л. Нп Методологічною основою навчальної дисципліни «Фінанси гроші та кредит» є формування у студентів сист 1
27206 Діагностування техніки для тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів інженерно-технологічного факультету денної і заочної форм навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 Агроі Труханська О.О., Швець Л.В., Грицун А.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Діагностування техніки для тваринницт 1
27205 Європейське антидискримінаційне право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання Галузі знань: 08«Право» факультет: менеджменту та права Правдюк Андрій Леонідович Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерськог 0
27204 Моделювааня в управлінні виробничими системами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання Ушкаленко І.М. Нп Моделювання в управлінні виробничими системами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої 1
27203 Агрометеорологія: метод. рек. для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого бакалаврського / М Поліщук М.І. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи розроблено на основі вимог для студентів факультету аг 0
27202 Агрометеорологія: метод. рек. для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня: першого б Поліщук М.І. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи розроблено на основі вимог для студентів факультету аг 0
27201 Обліковий процес аграрного підприємства в умовах автоматизації. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магі-стерського) рівня освіти / Коваль О.В. – Коваль О.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Обліковий процес аграрного підп-риємства в умовах автоматизації.» пр 0
27200 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету Обілку і аудиту, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 0 Мазур О.В. Мв Представлено комплекс практичних робіт, згідно робочої програми навчальної дисципліни. 1
27199 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання, 2020. 10 с. Оверковська Т.К. Мв Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навч 0
27198 Планування зеленого господарства. Планування зеленого господарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної за заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціа Матусяк М.В., Швидкий П.А. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт призначені для виконання навчального плану студент 0
27197 Дендропроектування. Дендропроектування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове Циганська О.І. Мв Викладено вимоги до опрацювання тем самостійної роботи необхідних нормативних та довідкових матеріал 0
27196 Дендропроектування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство», освітнього рівня «Магістр». Циганська О.І. Мв Викладено методичні вказівки та нормативні матеріали для виконання практичних робіт із дисципліни «Д 0
27195 Організація туристичних подорожей. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Мв Методичні рекомендації містять загальні положення, які визначають мету й завдання курсової роботи та 0
27194 Контроль якості кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія» Циганський В.І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для організації проведення практичних занять та організац 0
27193 Підприємницьке право. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 073 «Менеджмент» Маньгора Т.В. Нп навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 073 «М 0
27192 Бюджетна система. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Грищук Н.В. Мв Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни «Бюджетна система» Плани практичних 1
27191 Контроль якості кормів. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», освітнього ступеня «М Циганський В.І. Мв Методичні вказівки містять теоретичний матеріал, супроводжуючу інформацію, перелік завдань, список 2
27190 Проектування землевикористання. Конспект лекцій з дисципліни для студентів з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання. Вінниця ВНАУ Цицюра Я.Г. Кл Методична розробка містить теоретичний матеріал тем лекцій. Її розроблено відповідно до системи скор 0
27189 Держана експертиза землевпорядних рішень. Конспект лекцій з дисципліни для студентів з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Кл Методична розробка містить теоретичний матеріал тем лекцій. Її розроблено відповідно до системи скор 0
27188 Організація аграрного бізнесу. Програма навчальної дисципліни підготовки за освітнім рівнем другий (магістерський) для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» де Красняк О.П., Савіна С.С. Нп Програма дисципліни «Організація аграрного бізнесу» розроблена з метою допомоги студентам галузі зна 0
27187 Фізичне виховання. Методичні вказівки для практичних занять студентів усіх спеціальностей Бочарова В.Б., Дуржинська О.О., Віннік Ю.В., Рудницький В.Б. Мв У методичній вказівці визначено зміст фізкультурно-оздоровчих заходів, які здійснюються протягом дня 2
27186 Санітарія та гігієна у рибництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2020 Льотка Г.І., Бондаренко В.В., Варпіховський Р.Л. Мв У методичних вказівках наведені дані щодо основних санітарно–гігієнічних заходів у рибгоспах та рибо 1
27185 Rationale of the composition and development of dessert enzymed products technologies of functional purpose with the use of plant fillers Solomon A., Semko T., Nozhechkina-Eroshenko H. Сун The article investigates and substantiates the composition of pro- and prebiotics, the influence of 10
27184 Analysis of the efficiency of using the culinary processing of mushrooms in order to reduce the concentration of heavy metals in them Vradiy O. Сун The samples of mushrooms were collected in the forestry of the village Tyvriv and the town of Kalyni 14
27183 Ринок зерна: проблеми, можливості та пріоритетні напрями розвитку Лутковська С. М., Казьмір В. А. Сун Проведене дослідження дозволило виявити проблеми, дослідити сильні й слабкі сторони, розглянути загр 9
27182 Fiscal policy and its mechanism Fedoryshyna L. Тд Welcome to the world of fiscal policy! So with a light hand of J. M. Keynes it is customary to name 12
27181 Статистика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» факультету обліку Федоришина Л.І., Машевська А.А, Алескерова Ю.В. Мв Методичні рекомендації доцільні до видання, допоможуть студентам набути практичних навичок в розраху 1
27180 Development and examination of high-perfomance fluidized-bed vibration drier for processing food production waste Kaletnik H., Sevostianov I., Bulgakov V., Holovach I., Melnik V., Ihnatiev Ye, Olt J. СSc Drying and processing wet particulate food production waste, such as distillery dreg, brewer`s grain 26
27179 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні рекомендації навчальної дисципліни для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» Польова О.Л., Бескупська О.В. Мв Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу. Вона є складовою ча 0
27178 Оцінка земель і управління якістю грунтів. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 – “Агрономія” другого (магі Шкатула Ю.М. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Оцінка земель і управління якістю грунтів» спеціальності 201 – “ 0
27177 Motion stability estimation for modular traction vehicle-based combined unit Bulgakov V., Holovach I., Nadykto V., Parakhin O., Kaletnik H., Shymko L., Olt J., СSc One of the promising ways of efficiently applying high power intensity tractors is their design and 19
27176 Інновації банківських послуг як критерій оцінки конкурентоспроможності на фінансовому ринку Грищук Н., Герасимчук В. Суз У науковій статті досліджено питання актуальності інноваційних банківських послуг як критерія оцінки 16
27175 Ecological and toxicological assessment of pesticides used to protect agricultural crops Yakovets L. Суз The article presents materials on the ecotoxicological assessment of pesticides that are used to pro 15
27174 Інтенсивність накопичення розторопшою плямистою міді в умовах польових сівозмін Разанов С. Ф., Разанова А. М. Сун Досліджено вплив мінерального підживлення розторопші плямистої на інтенсивність накопичення міді в 15
27173 Екологічна ефективність використання бобових багаторічних попередників пшениці озимої Разанов С. Ф. Сун Встановлено позитивний вплив вирощування бобових багаторічних трав на зниження концентрації важких м 10
27172 Assessment of peculiarities of weed formation in oilseed radish agrophytocoenosis using different technological models Tsytsiura Ya. СWeof There is limited information about the critical period for weed control (CPWC) in oilseed radish (Ra 18
27171 Вплив пребіотичного препарату «міколад» на молочну продуктивність корів симентальської породи Кульчицька Л.М. Дрп вивчення технологічної доцільності і економічної ефективності застосування пребіотичного препарату в 4
27170 Обгрунтування технологічних прийомів вирощування ярої пшениці в умовах СТОВ «Промінь» с. Суслівці Летичівського району Хмельницької області О.М. Вуйко Дрп удосконаленні технології вирощування пшениці ярої для одержання високоякісної продукції шляхом опт 1
27169 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи на зерно в умовах ТОВ «Зернятко-Південне» с. Попелюхи Піщанського району В.В. Поштар Дрп науковому обґрунтуванні впливу стимуляторів росту та мікроелементів на врожайність гібридів кукуру 0
27168 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на урожайність зерна кукурудзи в умовах СФГ «Світанок» с. Довгополівка Тиврівського району О. В. Яблочнюк Дрп обґрунтуванні впливу стимуляторів росту та мікродобрив на врожайність гібридів кукурудзи на зерно та 0
27167 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гібридів соняшнику в умовах ТОВ «Нібулон» с. Широка Гребля Хмільницького району О.В. Покойовий Дрп теоретичне обґрунтування та розробка інтенсивних технологій вирощування соняшнику 1
27166 Professional and personal self-development of students in the conditions of information technologies of modern society Dzhedzhula O. Суз The priorities of 21st century education are aimed at personal development. In such conditions, the 32
27165 Analysis of financial activities of a state-funded institution Todosiichuk V. Суз The topic of features of the organization of work of the employment center, its incomes and expenses 21
27164 Дослідження якості кисломолочного напою з використанням пробіотичних заквасок Когут Олександра Вікторівна Дрп Досліджено якість кисломолочного напою (йогурту) з використанням пробіотичних заквасок, збагаченого 1
27163 Ефективність застосування позакореневих підживлень на насіннєву продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Агрофірма Забарська» смт. Смоліне Кіровоградської області Доровік Оксана Дрп Ключовим сектором української економіки є сільськогосподарське виробництво. Продовольча безпека краї 5
27162 Реінжиніринг у бізнес-процесах підприємства Розпутний Богдан Олександрович Дрп У першому розділі розглянуто теоретичні засади реінжинірингу у бізнес-процесів підприємства, а саме, 1
27161 «Вплив густоти стояння на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН України м. Калинівка Калинівського району» Сломінська Дрп Об’єкт дослідження – кукурудза, урожайність, густота стояння, , висота рослин, елементи продуктивно 2
27160 Економічний потенціал підприємства та його аудитрська оцінка Турчак Ярослав Васильович Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичноорганізаційних та практичних аспектів облік 4
27159 Облікове забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Рижук Юлія Олександрівна Дрп Мета дипломної роботи полягає в розкритті теоретичних та практич-них основ обліку кредиторської забо 4
27158 Продуктивність, забійні та гематологічні показники курчат-бройлерів за використання кормової добавки «Біосевен». Венгер Марина Олександрівна. Дрп Встановлено, що використання пробіотику Біосевен позитивно вплинуло на швидкість росту курчат-бройле 3
27157 Дослідження впливу щільності посадки при вирощуванні товарного коропа в фг «вир» с. зозів липовецького району Шевчук Богдан Володимирович Дрп Завданням даної роботи було дослідити ефективність вирощування товарної риби при різних щільностях п 2
27156 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за технологічністю в умовах СТОВ «Матейків Інвест Агро» Барського району Гутік А.С. Дрп Проведено порівняльну оцінку гібридів кукурудзи за технологічністю, виділено кращі гібриди 0
27155 Управлінські засади інфраструктурного забезпечення розвитку ринку агропромислової продукції Запорожчук М.Р. Дрп Об’єктом дослідження є система управлінських засад інфраструктурного забезпечення розвитку ринку агр 5
27154 Обґрунтування конструктивних та режимних параметрів молоткової дробарки Майстер О.В. Дрп