The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2020

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
25440 Dynamic of green economy development in Ukraine = Динаміка розвитку зеленої економіки в Україні Samborska O., Kolesnik T. Суз У статті розгдядаються новітні джерела відновлювальноїьенергетики та їх динаміка у світі. Дослідженн 1
25439 Методологія дослідження галузі овочівництва та його ринкової динаміки через побудови економетричних моделей як нелінійних складних систем Логоша Р. В. Суз Пізнання різних типів та моделей ринку, галузі так чи інакше ґрунтується на певній методологічній по 0
25438 Стратегія формування товарного асортименту підприємства Амонс С., Красняк О. Суз Стаття присвячена дослідженню особливостей розробки асортиментної політики з урахуванням світового д 1
25437 Правові засади обігу земель сільськогосподарського призначення в контексті забезпечення сталого розвитку України Правдюк А. Л. Суз У статті проаналізовано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Україн 0
25431 Економічна безпека АПК України на сучасному етапі Пронько Л. М., Колесник Т. В., Pronko L., Kolesnik T. Суз Анотація Проаналізовано поняття та сутність категорій «безпеки» та «економічної безпеки» як на глоба 0
25430 Основні тенденції маркетингових досліджень в аграрній сфері ринкової трансформації Колесник Т. В. Суз У статті проаналізовані етапи та визначено основні цілі проведення маркетингових досліджень на аграр 1
25429 Ретроспектива, філософія та логіка формування загальної теорії ринку у світлі конфлікту ідей ліберальної та альтернативних парадигм Логоша Р. В. Суз У статті досліджено історичні етапи формування концепту ринку. Авторське бачення такого концепту пре 1
25428 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК Брояка А. А. Дк Досліджено сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємств, особливості та перспективи її здійс 7
25427 Ефективність білкової підгодівлі бджолиних сімей за нарощування їх сили до запилення озимого ріпаку Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Гуцол Г. В., Мельник В. О. С Вивчено вплив ранньовесняного стимулювання розвитку бджолиних сімей білковими частковими замінниками 5
25426 Фінансовий облік І Іщенко Я. П., Подолянчук О. А., Коваль Н. І. П У підручнику викладено методичні підходи до облікового відображення майна підприємств включаючи визн 3
25425 Necessity and peculiarities of reforming the financial reporting of an agricultural enterprise oriented towards the achievement of strategic objectives of sustainable development Gudzenko N., Metelytsia V. Мвз The purpose determines the content of further research which provides the consecutive solution of th 6
25424 Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання Дюк А. А. С Теоретико-методично обґрунтовано взаємозв’язок економічних і соціальних ознак підприємництва в механ 8
25423 Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання Дюк А. А. С У статті запропоновано удосконалення теоретичних засад розуміння сутності соціальної відповідальност 6
25422 Селекція та насінництво польових культур Мазур О. В., Мазур О. В., Лозінський М. В. Нп Зміст видання відповідає першому бакалаврському рівню галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольств 8
25421 Організація і економіка використання біоресурсів Калетнік Г. М., Скорук О. П., Токарчук Д. М. Нп Зміст видання відповідає освітньому рівню бакалавр галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 6
25420 Moral and ethical features of civil servants' professional work in Ukraine = Морально-етичні особливості професійної праці державних службовців в Україні Bereziuk S. V., Yaremchuk N. V. Суз The moral and ethical peculiarities of regulation of civil servants` activity in Ukraine have been s 5
25419 Соціально-економічна результативність сільськогосподарського підприємництва: регіональний аспект оцінки Дюк А. А. Сун У статті розглянуто теоретико-методичні характеристики наукового позиціювання соціальноекономічної р 8
25418 Особливості управління бюджетом об'єднаних територіальних громад та їх специфічні завдання в сучасних умовах Колесник Т. В. Суз У статті проаналізовано роль фінансового забезпечення територіальних громад та особливості управлінн 8
25417 Методичні підходи до здійснення оцінки ефективності використання економічного потенціалу аграрних підприємств Логоша Р. В., Мазур К. В. Суз У статті розглянуто методи оцінки розміру потенціалу аграрного підприємства. Проаналізовано показник 9
25416 Modeling of socio-economic development of rural territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. Дк The negative results of the transformation of the socio-economic system in recent decades have led 7
25415 Current state and prospects of labor potential development of rural territories of ukraine (On the example of vinnitsa region) = Сучасний стан та перспективи розвитку трудового потенціалу сільських територій України (На прикладі Вінницької області) Tomashuk I. Суз The essence of the problems of formation and development of labor potential of rural areas is reveal 4
25414 Modeling of socio-economic development of ru­ ral territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. Тд Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України. 5
25413 The degree of residual invasion after infection with Anisakiasis fish of various culinary processing = Ступінь залишкової інвазії після зараження рибами анісакіазу різної кулінарної обробки Shevchuk T.V., Kateryna S. M., Svetlana O. M., Nadezhda N. V. СWeof The article presents the results of the study of the degree of residual invasion after infection wit 5
25412 Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area = Облік та оподаткування розрахунків за поточними виплатами працівникам Podolianchuk O. Мвз Метою наукової публікації є дослідженнЯ економічної сутності заробітної плати, розкриття порядку її 5
25411 Impact of abiotic factors of the environment on functional health of women of different age groups Furdychko O., Mudrak O., Yermishev O., Mudrak H. Сун Визначено вплив абіотичних чинників середовища на функціональне здоров’я жінок різ-них вікових груп. 6
25410 Ecological impact of phytoinvasions in Ukraine Konishchuk V. V., Solomakha І. V., Mudrak O. V., Mudrak H. V., Khodyn O. B. СWeof By the decision of the United Nations Conference on non-native species (Trondheim, Norwa 4
25409 Тенденції і умови ефективного функціонування сировинної бази підприємств АПК Гонтарук Я. В., Мазур К. В. Суз Проведено аналіз розвитку переробних підприємств аграрної сфери в сучасних умовах. У статті дослідже 7
25408 Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект Правдюк Н. Л., Лепетан І. М., Бурко К. В. Мвв Монографія присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удоско 8
25407 Захист права власності в практиці європейського суду з прав людини Томляк Т. С. Суз У статті розглянуто правові позиції Європейського суду з прав людини (далі – Суд). Зокрема, дослідже 7
25406 Ecological audit of the protected areas of eastern podillya: current state, problems and prospects of improvement Mudrak O. V., Mudrak H. V. Суз The article describes the main aspects of environmental auditing of the entities of Eastern Podillya 3
25404 Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій Бабина О. М. Дк Визначено, що сучасні проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності як фактора розвитку ресурсоощадн 8
25403 Аналіз фактичних та потенційних можливостей виробництва енергії з альтернативних джерел в Україні Бабина О. М. Тд Проаналізовано фактичний та потенційно можливий потенціал виробництва енергії з альтернативних джере 5
25402 Стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Тд Інноваційна діяльність з розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел, як і будь-яка інновац 8
25401 Соціально-економічна результативність підприємницького господарювання у розвитку села: аспект зайнятості Дюк А. А. Сун У статті здійснено теоретико-практичні оцінки соціально-економічної результативності підприємницьког 9
25400 Efficiency of Tourism Activities in Ukraine: A Regional Comparison = Ефективність туристичної діяльності в Україні: регіональне порівняння Horban H., Petrovska I., Kucher A., Diuk A. СSc The purpose of the research is to evaluate the efficiency of functioning of tourism entities in the 10
25399 Концептуальні аспекти формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва Дюк А. А. Сун Еволюція господарювання, соціально-економічного розвитку людства спричинила виникнення підприємництв 13
25398 Захист права власності в практиці Європейського Суду з прав людини Томляк Т. С. Суз У статті розглянуто правові позиції Європейського суду з прав людини (далі – Суд). Зокрема, дослідже 13
25397 Філософія. Ч. 1. Історія розвитку філософської думки Макаров З. Ю. Нп Навчальний посібник «Філософія. Частина перша», складений на кафедрі історії України та філософії фа 11
25396 Features of the phase and structural transformations in the processing of industrial waste from the production of high-alloyed steels = Особливості фазових та структурних перетворень при переробці промислових відходів від виробництва високолегованих сталей Borysov V., Lytvynov A., Braginets N., Petryshchev A., Artemev S., Tsymbal B., Poliakov A., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O. СSc Досліджено фізико-хімічні властивості сплаву, отриманого за допомогою відновлювальної плавки з викор 11
25395 Підвищення ефективності біогазових комплексів за рахунок використання дигістату при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур Паламарчук В. Д., Коваленко О. А., КричковськиЙ В. Ю. С В статті приведені результати вивчення біоорганічного добрива Ефлюент, що є побічним продуктом отрим 22
25394 Економічне та маркетингове моделювання діяльності підприємства олійно-жирового підкомплексу з глибокої переробки горіху волоського Колесник Т. В., Лакомський Б. А. Суз В роботі здійснено економічне та маркетингове моделювання сценаріїв діяльності підприємства олійно-ж 17
25393 Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції Мазур В. А., Ткачук О. П., Яковець Л. А. Мвв У монографії представлені результати досліджень щодо класифікації показників екологічної безпеки зер 24
25392 Методи оцінювання ефективності управління маркетингом підприємства Амонс С. Е. Дк Світова економічна криза виявила багато недосконалостей та суттєвих недоліків в господарській та вир 11
25391 Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур Мазур В. А., Гончарук І. В., Панцирева Г. В., Телекало Н. В. Мвв У монографії наведено конкурентоспроможну біоорганічну сортову технологію вирощування зернобобових 23
25390 Теоретичні засади функціонування та розвитку сучасної системи маркетингу = Тheoretical fundamentals of functioning and development of modern marketing system Красняк О. П., Амонс С. Е. Суз В статті розглянуто основні теоретичні засади функціонування та розвитку сучасної системи маркетингу 10
25389 Проблеми реалізації конституційного права на страйк в Україні = Problems of realization of the constitutional right to strike in Ukraine Правдюк А. Суз Статтю присвячено актуальним питанням конституційного права на страйк, розглянуто основні проблеми 19
25388 Accounting and analysis of settlements with suppliers and contractors = Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками Fedoryshyna L., Popovych - Zubchynska K Суз The article investigates the order of accounting for settlements with suppliers and contractors and 12
25382 Ефективність використання в раціонах корів кукурудзяного силосу, заготовленого з бактеріальним консервантом Сироватко К. М. Суз Наведені результати досліду з вивчення якості, поживності та продуктивної дії кукурудзяного силосу, 9
25381 Проблематика асиметрії та збалансованості розвитку регіональних економічних систем Мазур К. В., Мазур А. Г. Суз В даній публікації розглядаються питання асиметрії розвитку регіональних економічних систем по ряду 28
25380 Формалізація публічно-приватного партнерства у сфері модернізації екологічної безпеки Лутковська С. М. С В статті розглядаються форми, методи та різновиди публічно-приватного партнерства. Визначено, що важ 23
25379 Інституціональні підходи до модернізації системи екологічної безпеки в умовах забезпечення сталого розвитку Лутковська С. М. С У статті доведено, що перехід до сталого розвитку ставить нові вимоги перед екологічною безпекою, ко 22
25378 Стійкій і сталий розвиток системи екологічної безпеки в умовах глобалізації Лутковська С. М. С Проаналізовано вплив екологічної безпеки на рівень розвитку економічних систем, забезпечення їх стій 20
25377 Ґрунтознавство з основами геології. Частина ІІ. Генезис, класифікація та властивості ґрунтів Цицюра Я. Г., Поліщук М. І., Броннікова Л. Ф. Нп Викладено сучасні підходи до оцінки генезису та класифікації ґрунтів. Систематизовано та узагальнено 26
25376 Самоорганізація соціально-економічних систем та місцеве самоврядування Киш Л. М. Дк Один з найбільш поширених класів систем - це соціально-економічні. Основними їх хараетеристикам 20
25375 Професія «бізнес-аналітик»: ключові навики та тенденції розвитку в Україні Бахарєва Я. В. Суз Розглянуто трансформування поняття «бізнес-аналітик», що відбулось за останні десятиліття. Окреслено 28
25374 Збалансована система показників у системі стратегічного управлінського обліку Лепетан І. М. Дк У сучасних економічних умовах поширення глобалізації та ускладнення зовнішнього середовища успішна 23
25373 Менеджмент аграрного підприємства Мазур К. В., Кубай О. Г. Нп Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з нормативної навчальної дисципл 20
25372 Influence of metisevit and lipointersil on morphological indices of bull blood under cadmium loading Lavryshyn Yu. Yu., Gutyj B. V., Paladiychuk O. R. Суз The article deals with the results of researches of the influence of cadmium load on the organism of 18
25371 Реструктуризація як інструмент перепроектування бізнес-процесів в агропромисловому виробництві Мазур К. В., Гонтарук Я. В. Суз У статті розглянуто та проаналізовано існуючі підходи до реструктуризації підприємств переробної про 24
25370 The essence and possibility of the method of isothermal deformation = Суть та можливість методу ізотермічної деформації Shvets L. Суз Isothermal method of hot deformation in the processing of metals by pressure, from traditional diffe 21
25369 Обліково-аналітичний аспект забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств Правдюк Н. Л. Тд Розглянуто сутність понять «конкурентоспроможність» та «конкуренція». Визначено сутність обліково-а 25
25367 Експериментальне дослідження в’язкості рубідію та цезію в газовій фазі Дзісь В. Г., Дячинська О. М. Суз Методом віскозиметра з кільцевим каналом проведено експериментальне дослідження в’язкості пари рубід 116
25366 Сфери промислового використання продуктів бджільництва та вимоги ЄС до їх якості Будяк Р. В. Дк Однією з важливих галузей сільського господарства України є бджільництво, основою функціонування як 36
25365 Ocновні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки та обладнання Будяк Р. В. Дк Розвиток сільського господарства відбувається на основі послідовної інтенсифікації. У зв"язку з 26
25364 Methods of experimental and analytical research of metal in the center of deformation during hot compression heating Shvets L. Суз For plastic deformation of the metal, you need a stress greater than the limit of its elasticity and 25
25360 Особливості професійної підготовки фахівців спеціальності Галузеве машинобудування сфери харчових виробництв Будяк Р. В. Дк Сучасна харчова промисловість є високотехнологічною галуззю економіки країни і фахівці з якісною те 28
25359 Acquiring as an innovative tool for improving business organization in the modern management system Фостолович В. А. Суз Проведено дослідження потреби інтеграції сучасних цифрових систем у бізнес. Досліджено рівень потреб 31
25358 Analysis of the formation and development of the pension insurance system in Ukraine Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Мвз The purpose of the study is to analyze the development and formation of the pension insurance system 14
25356 Науково обгрунтовані заходи підвищення молочної продуктивності корів та покращення якості сировини в умовах виробництва Скоромна О. І., Разанова О. П., Поліщук Т. В., Шевчук Т. В., Берник І. М., Паладійчук О. Р. Мвв У монографії висвітлено питання щодо особливостей виробництва молока в умовах племінного репродуктор 24
25354 Технологія виробництва продукції бджільництва Разанова О. П., Скоромна О. І. Нп Навчальний посібник містить теоретичний та практичний блоки матеріалу для підготовки студентів до ле 53
25352 Insurance management: a textbook = Страховий менеджмент Aleskerova Yu., Salkova I., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. П The textbook covers the main topics of the program "Insurance Management", the following m 34
25351 Термінологічний словник з точного землеробства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О. В. С Метою навчальної дисципліни "Система точного землеробства" є вивчення наукових основ розро 23
25350 Геодезія. Навчальна програма з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 205 «Лісове господа Цицюра Я.Г. Нп Програму розроблено на основі вимог першого бакалаврського освітнього ступеня і розраховано для студ 0
25349 Геодезія та земельний кадастр. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з г Цицюра Я.Г. Мв Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів першого бакалаврського освітньог 0
25348 Геодезія. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Агр Цицюра Я.Г. Мв Методичні рекомендації для для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів 1
25347 Геодезія. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» сп Цицюра Я.Г. Мв Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів першого бакалаврського освітньог 0
25346 Effect of Echinacea pallida supplementation on the amino acid and fatty acid composition of Pharaoh Quail meat = Вплив добавки ехінацеї паліди на амінокислоту та жирнокислотний склад м'яса перепелиць фараона Chudak R. А., Ushаkov V. M., Poberezhets Y. M., Lotka H. I., Polishchuk Т. V., Kazmiruk L. V. СWeof The purpose of the research was to investigate the effect of Echinacea pallida extract effect on the 18
25345 The essence and features of state regulation of rural development = Сутність та особливості державного регулювання розвитку сільської місцевості Baldynyuk V. Суз The article substantiates the need for effective state regulation of rural development, since overc 13
25344 Забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Ткачук О. П. Дк Представлено доповідь щодо особливостей забруднення грунту за вирощування різних видів бобових багат 26
25343 Intensity of heavy metal accumulation in plants of Silybum marianum L. in conditions of field rotation = Інтенсивність накопичення важких металів у рослинах Silybum marianum L. в умовах польового обертання Razanov S. F., Tkachuk O. P., Razanova A. M., Bakhmat M. I., Bakhmat O. M. СWeof Досліджено інтенсивність накопичення важких металів рослинами розторопші плямистої. 11
25342 Концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності для розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел Гончарук І. В., Бабина О. М. Суз Досліджено сучасні концепції суспільного розвитку, такі як: сталого розвитку, сталого споживання та 31
25341 Designing the structures of discrete solid-alloy elements for broaching the holes of significant diameter based on the assessment of their strength Nemyrovskyi Ya., Shepelenko I., Posviatenko E., Tsekhanov Yu., Polotnyak S., Bandura V., Paladiichuk Yu. СSc Розглянутi питання конструювання та оцiнки мiцностi твердосплавних елементiв деформуючих протяжок зн 18
25340 Інститут виборів в україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. Суз Статтю присвячено проблемам громадянського суспільства та демократичної держави, особливостям їх фун 21
25339 Роль обліково-аналітичного забезпечення державної аграрної політики в умовах фінансових криз Правдюк Н. Л. Сун Проаналізовано макропоказники аграрної галузі, зокрема динаміку ВВП, складових що її формують, а так 15
25338 The mechanism of fiscal policy = Механізм фіскальної політики Fedoryshyna L. Суз The purpose of this article is to study fiscal policy, which is one of the methods of regulating the 18
25337 Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: правовий аспект державного регулювання = Identification and registration of agricultural animals: the legal aspects of state regulation Правдюк А. Л. Суз У статті аналізується державне регулювання та стан вітчизняної галузі тваринництва. Проаналізовано н 22
25336 Fruit and vegetable products market research Shevchuk H. Тд Fruits, berries and vegetables are the most important food products for the population of all ages 34
25335 Доцільність упровадження предметно-мовного інтегрованого навчання майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. Тд На основі проведених досліджень з’ясовано, що предметно-мовне інтегроване навчання сприяє підвищенн 24
25334 Педагогічне проектування технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р. Тд Обґрунтовано зміст і структуру авторського електронного навчально-методичного комплексу формування п 22
25333 Innovative Environmental Strategy for Sustainable Development Kaletnik G., Lutkovska S. СWeof This article investigates the development of an innovative strategy for environmentally sustainable 22
25331 International aspects of legal regulation of information relations in the global internet network = Міжнародні аспекти правового регулювання інформаційних відносин у глобальній мережі Інтернет Opolska N., Dutchak S., Shchokin R., Durman O., Shevtsiv M. СSc Having outlined the current problems of legal regulation of transnational legal relations on the Int 36
25330 Вплив галузевих особливостей сільського господарства на динаміку розвитку агроформувань Охота Ю. В. Тд Визначено галузеві особливості сільськогосподарської діяльності, узагальнено її внутрішні і зовнішні 27
25329 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. Дк Розглянуто сучасний стан розвитку переробної промисловості АПК в умовах інтеграції в світовий економ 25
25328 Стратегічне управління еколопчними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку Лутковська С. М. С У статті розглядаються проблеми зниження ризиків і пом`якшення наслідків надзвичайних ситуацій приро 25
25326 Інституціональне забезпечення модернізації системи екологічної безпеки в умовах трансформації економіки Лутковська С. М. С Роль системи інститутів полягає у недопущенні негативного екологічного (антропогенно-техногенного) в 32
25325 Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України Лутковська С. М. С У статті розглянуто методичний підхід до порівняльної оцінки регіонів держави за рівнем екологічної 30
25324 Organizational and economic mechanisms of monitoring and announcement of emergency situations = Організаційно-економічні механізми здійснення моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій Лутковська С. М. Сун В статті розглянуто механізм моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій в Україні. Метою стат 34
25323 Правоохоронна діяльність як фактор забезпечення національної безпеки в разі формування ринку землі Пономаренко А. Б., Ковальов Д. В. С У статті розглянуто вплив запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення на стан наці 23
25322 Foreign language teaching in the connext of internationalisation of higher education institutions = Викладання іноземної мови в контексті інтернаціоналізації закладів вищої освіти Kravets R. Тд Internationalisation is a significant target of the development of a modern HEI. Its main advantag 40
25321 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector Tokarchuk D. Дк As a member of the Energy Community and in implementation of the Association Agreement with the Euro 17
25320 Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. Дк Визначення «сільська територія» є базовою цеглинкою розробки концепцій розвитку цих територіальних у 19
25319 Дослідження синбіотичних кисломолочних продуктів = Research of synbiotic sour milk products Соломон А. М. Суз У статті проведено дослідження процесів зброджування молока консорціумами лакто– та біфідобактерій, 27
25318 Agement of innovative processes of the regional tourist and recreational complex Pidvalna O. G. Суз The article clarifies the concept of "innovation" in the field of tourism business in the 44
25317 Юридична особа як суб’єкт злочину в науці кримінального права Колос С. С. Сун Стаття присвячена дослідженню основних теоретичних підходів до визначення поняття юридичної особи як 19
25316 Позакореневі підживлення у сучасних технологіях вирощування гібридів соняшнику Паламарчук В. Д. Суз У статті наведено результати вивчення впливу позакореневих підживлень на продуктивність гібридів сон 34
25315 Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому підкомплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність Луцяк В. В., Пронько Л. М., Мазур К. В., Колесник Т. В. Мвв Продукція олійно-жирового комплексу є продукцією щоденного споживання. Олії та жири відіграють ключо 59
25314 Фінансове забезпечення агробізнесу: проблеми та перспективи Будяк Р. В. Дк Ефективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їхнього р 23
25313 Програма Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», 18-19 черв. 2020 р. Немирів. Будяк Р. В. Пк Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні. 26
25312 Програма Міжнарод. наук.-практ. інтернет- конф. молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», 14-15 трав. 2020 р. Вінниця. - Вінниця, 2020. Паламаренко Я. В. Пк Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції. 32
25311 Modern business management mechanism with hybrid structure = Сучасний механізм управління бізнесом з гібридною структурою Fostolovych V. Мвз The study examines the current state of economic development in Ukraine. It is noted that in order t 30
25310 Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами та заходи щодо підвищення їх якості Гуцол Г. В. Дк Проблема забруднення довкілля важкими металами весь час загострюється і нині набула загрозливих розм 28
25309 Результати експериментальних досліджень режимів роботи гідроінжектора системи промивання Бабин І. А., Грицун А. В. Суз В статті вирішена задача підвищення ефективності процесу промивання елементів доїльної установки шля 25
25308 Вплив віку розсади на урожайність пецрю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. Дк Вплив віку розсади на урожайність пецрю солодкого. 25
25307 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Пришляк В. М., Бабин І. А., Гунько І. В. С У результаті чисельного моделювання процесу промивання молокопровідного обладнання встановлено залеж 23
25306 Вплив біопрепаратів на урожайність солодкого перцю (Сapsicum annuum l.) Швидкий П. А. Тд Вплив біопрепаратів на урожайність солодкого перцю 32
25305 Вплив віку розсади на урожайність перцю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. Тд Основною зоною вирощування перцю солодкого вважають Степ України. В умовах Вінницької області перец 30
25304 Effect of bacillus licheniformis feeding on productive and slaughter indicators of broiler chickens = Вплив згодовування bacillus licheniformis на продуктивні та післязабійні показники курчат-бройлерів Posternak L. І. Суз The application of symbiotic microorganisms and probiotic preparations as feed additives can signifi 33
25303 Розвиток інформаційних технологій в страхуванні: електронні поліси для власників транспортних засобів Бахарєва Я. В. Суз У статті розглянуто сучасний стан та подальші тенденції розвитку в сфері автострахування. Надано пор 34
25302 Accounting and taxation of calculations on current payments to employees = Облік та оподаткування розрахунків за поточними виплатами працівникам Podolianchuk О. Мвз Метою наукової публікації є дослідження економічної сутності заробітної плати, розкриття порядку її 22
25301 Agricultural production greening management in the eastern partnershipcountries with the EU = Управління екологізацією аграрного виробництва в країнах східного партнерства з ЄС Honcharyk I., Kovalchuk S. Мвз Transformational changes in the world economy have determined changes in the development of Eastern 29
25300 Актуальність розширення блоку альтернативних землеробських технологій у підготовці майбутніх аграріїв Цицюра Я. Г. Тд Висвітлено сучасне бачення формування професійних компетенцій майбутніх агрономів 21
25299 Game methods as a means of learning a foreign language = Ігрові методи, як засіб вивчення іноземної мови Попенко Ю. В., Волошина О. В. Суз В статті розглядаються проблеми вивчення іноземної мови, досліджується правильний підбір методiв, з 32
25298 Green economy as a mechanism for implementing organic production development Hutsalenko O., Todosiichuk V. Мвз The purpose of the study is to introduce the green economy as a mechanism for implementing the devel 20
25297 Functioning of the financial monitoring system in banking institutions = Функціонування системи фінансового моніторингу у банківських установах Yurchuk N Суз Глобалізаційні процеси в світі супроводжуються виникненням проблем, які пов’язані з збільшенням опер 26
25296 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector. Tokarchuk D. Тд As a member of the Energy Community and in implementation of the Association Agreement with the Euro 27
25295 Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів Юрчук Н. П. Пк Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів. 35
25294 Evaluation of influence of herbicides and growth stimulators for Insurance and crop science = Оцінка впливу гербіцидів та стимулятора росту на забур’яненість та урожайність кукурудзи Окрушко С. Є. Суз Оцінка впливу гербіцидів та стимулятора росту на забур’яненість та урожайність кукурудзи. 26
25293 Problems of consumer lending in Ukraine = Проблеми споживчого кредитування в Україні Prylutskyi А. Суз The development of the banking services market depends on the willingness of banks to change and ada 12
25292 A Study of the Emerald Network objects in Ukrainian ForestSteppe of Dnieper Ecological Corridor = Дослідження об’єктів Смарагдової мережі в екологічному коридорі Дніпра в Лісостепу Solomakha І. V., Konishchuk V. V., Mudrak O. V., Mudrak H. V. СWeof The national ecological network is being developed in Ukraine to create pan-European ecological netw 22
25291 Вплив охолодження молока на мікроорганізми Соломон А. М. Дк Молоко високої якості неможливо отримати без охолодження. Воно є одним із основних факторів збережен 29
25290 Comparative characteristics of milk quality of different breeds of cows = Порівняльна характеристика якості молока різних порід корів Bondar M., Morklyak V. Суз У статті наведена порівняльна характеристика показників молока залежно від породи. Показана можливіс 30
25289 Particular features of children nutrition = Особливості дитячого харчування Новгородська Н. В. Суз Висвітлено особливості дитячого харчування у дітей дошкільного віку. 33
25288 Functional purpose using vegetable fillers = Функціональне призначення з використанням рослинних наповнювачів Solomon A. Суз Functional products are received by innovative technologies and are considered not only as sources o 20
25286 Механізм відтворення і збереження ґрунтів у системі органічного землеробства Алєксєєв О. О. Дк Ґрунтовий покрив є одним з основних компонентів довкілля, що виконує життєво важливі біосферні функц 31
25285 Математичні моделі висококрохмальних гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. Алєксєєв О. О. С У статті приведені результати математичного моделювання на основі побудови та використання різних з 15
25284 Use of wastes of the livestock industry as a possibility for increasing the efficiency of aic and replenishing the energy balance Honcharuk I. Суз There are several reasons for the economic and social necessity in forming and developing the biofue 30
25281 Обґрунтування продуктивності люцерни посівної за тривалого використання травостою в умовах зміни клімату Петриченко В. Ф., Гетман Н. Я., Векленко Ю. А. С Установлено, що на сірих лісових ґрунтах Лісостепу правобережного в рік сівби люцерна посівна за три 31
25280 Перспективи використання структурованої води у галузях АПК Демчук О. А. Суз На основі досліджень літератури та з урахуванням сучасних гіпотез структури природної води у статті 32
25279 Модальність, як ба тато аспекти а лінгвістична категорія = Modality as a multi-aspect linguistic category Попенко Ю. В. Суз Стаття присвячена проблемі модальності у філософії, логіці, мовознавстві, літературознавстві, яку з 34
25278 Формування агрофітоценозу озимої пшениці, залежно від попередника Забарна Т. А. Тд Встановлено, що найбільш сприятливі умови контролю чисельності бур‘янів в агрофітоценозі озимої пшен 29
25277 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. Дк У світовій практиці головним напрямом аграрної політики є забезпечення населення продуктами харчуван 30
25276 Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної Циганська О. І. Дк Встановлено, що в умовах Лісостепу правобережного на сірих лісових ґрунтах при безпокривному способі 22
25273 Дослідження впливу параметрів адаптивної системи гідроприводів відокремлювача на діапазон регулювання швидкості робочих органів Іванов М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Тд Сучасний стан розвитку сільськогосподарської техніки передбачає подальше підвищення рівня гідрофікац 27
25272 Електротехнології в АПК Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Стаднійчук І. П. Нп Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни «Електротехнології та освітлення» і призначений 46
25271 The effect of geometric parameters of the share mole plow on deformational characteristics of soil in formation of cavity for impervious screen Ковбаса В. П. Дк There is a necessity of laying moisturizers together with an impervious screen for maintaining the 35
25270 Застосування програм віддаленого адміністрування при організації дистанційного освітнього процесу студентів інженерних спеціальностей в умовах пандемії COVID-19 Спірін А. В. Дк Проаналізувавши технології підготовки майбутніх інженерів у вищих навчальних закладах України на суч 21
25269 Порівняльна характеристика програмного забезпечення для супроводу процесу дистанційної освіти студентів інженерних спеціальностей Твердохліб І. В. Дк Сьогодні вища освіта в Україні знаходиться на стадії реформування й модернізації. На це вказує і т 32
25268 The effect of geometric parameters of the share mole plow on deformational characteristics of soil in formation of cavity for impervious screen Kovbasa V. P. Тд There is a necessity of laying moisturizers together with an impervious screen for maintaining the 22
25267 Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного іспиту на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої кваліфікації «Бакалавр обліку і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальні Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Гуцаленко О.О., Коваль Н.І., Іщенко Я.П., Лепетан І.М. Мв Видання містить методичні вказівки щодо підготовки та проведення комплексного державного іспиту, пит 4
25266 Порівняльна характеристика програмного забезпечення для супроводу процесу дистанційної освіти студентів інженерних спеціальностей Твердохліб І. В. Тд Сьогодні вища освіта в Україні знаходиться на стадії реформування й модернізації. На це вказує і т 23
25265 Застосування програм віддаленого адміністрування при організації дистанційного освітнього процесу студентів інженерних спеціальностей в умовах пандемії COVID-19 Спірін А. В. Тд Проаналізувавши технології підготовки майбутніх інженерів у вищих навчальних закладах України на с 22
25264 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М. Дк Ладижинський гай – дендрологічний парк місцевого значення в Україні. Розташований на території міста 32
25263 Prospects of agro-logistics development in the context of ensuring the competitiveness of the agrarian industry of Ukraine Ushkalenko I. Суз In today`s globalization, trade between countries is characterized by trade liberalization. The incr 17
25261 Вплив строків сівби та підживлення азотом на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. Дк Для максимальної реалізації потенціалу продуктивності сортів ячменю ярого важливо оптимізувати умови 30
25260 Growing spinate in the city in the conditions of the right of belarusian forest of Ukraine = Вирощування шпинату городнього в умовах Правобережного Лісостепу України. - Vdovenko S. A. Суз Proposed technology of spinach growing under the condition of open ground of Ukraine Right bank Fore 28
25259 Ресурсозберігаючі трансформації аграрного сектору = Resursosaving of transformation agrarian sector Ковальчук С. Я. Суз Статтю присвячено трансформаційним процесам, що відбуваються в агарному секторі на тлі модернізації 26
25258 Свобода вираження поглядів в мережі інтернет в умовах розвитку інформаційного суспільства Бабой А., Опольська Н. Суз В статті надано загальну характеристику поняття "свобода вираження поглядів в Інтернеті", 33
25257 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного Мазур О. В. Дк Проведено порівняльну оцінку технологічних прийомів вирощування проса лозовидного, виділено кращі т 23
25256 Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами Мазур О. В. Дк Проведено порівняльну оцінку сортозразків сої за селекційними індексами, виділено кращі селекційні с 28
25255 Особливості росту та розвитку видів роду forsythia vahl. В умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. Тд Декоративне озеленення населених пунктів створюють сукупність дій, а в першу чергу – мають естетичн 30
25254 Вплив технологічних прийомів вирощування на ріст і розвиток ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. С Встановлено вплив мінеральних добрив та біостимуляторів на урожайність ячменю ярого. Дослідження пол 19
25253 Роль технологічних елементів вирощування у формуванні площі листової поверхні озимого ріпаку. Мацера О. О. Тд Все рослинництво по суті справи являє собою систему найкращого використання фотосинтетичної функції 29
25252 Вплив регуляторів росту на процеси проростання насіння кукурудзи Ходаніцька О. О., Колісник О. М. Тд Перспективним шляхом вирішення проблеми стабільних врожаїв є застосування регуляторів росту і розвит 28
25251 Лексична компетентність студентів на початковому етапі вивчення англійської мови як об’єкт формування при використанні ІКТ Попенко Ю., Павліщук О. Мвз Проблему формування лексичної компетенції у студентів із використанням ІКТ у професійній підготовці 44
25250 Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю Липовий В. Г. Дк Дослідженнями вітчизняних та зарубіжних вчених встановлено, що фотосинтетична продуктивність росли 27
25249 Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів Солона О. В. Тд На сьогодні агропромисловий комплекс є однією із найбільш важливих та стійких за стабільністю надход 25
25248 Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. Дк На основі поведених досліджень встановлено, що для отримання максимального рівня рентабельності при 28
25247 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність ячменю ярого Колісник О. М. Дк За остальні роки кліматичні умови стрімко змінилися в період прояву кризового явища, що чітко прояв 25
25246 State and prospects of small entrepreneurship development in the context of socio-economic stabilization in Ukraine = Стан та перспективи розвитку малого підприємництва в умовах соціально-економічної стабілізації в Україні Koliadenko D. Суз The article summarizes the positive and negative aspects of small business development in Ukraine, i 22
25245 Mathematical model of the epidemic development = Математична модель розвитку епідемії Твердохліб І. В., Спірін А. В., Вовк В. Ю. Суз В статті розглянуто питання побудови математичної моделі розвитку абстрактної епідемії за визначе-ни 37
25244 Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної Циганський В. І., Циганська О. І. С Встановлено, що в умовах Лісостепу правобережного на сірих лісових ґрунтах при безпокривному способ 25
25243 Конституційна скарга як механізм захисту порушених прав і свобод особи Томляк Т. С. Суз У статті розглянуто вимоги до конституційної скарги, актуальність питання ефективності конституційно 36
25242 Програма Міжнар. наук.-практ. конф. «Використання інноваційних технологій в агрономії», 3-4 черв. 2020 р. Паламарчук В. Д. Пк Дослідження рослинних ресурсів та біологічного різноманіття в умовах зміни клімату. Агротехнології т 42
25241 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. С У статті приводиться економічна оцінка технологічних прийомів вирощування проса лозовидного. Виділен 33
25240 Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами Мазур О. В. С У статті приводиться порівняльна оцінка сортозразків зернобобових рослин за показниками пластичності 25
25239 Гносеологія поняття «ринок» як основної економічної категорії в контексті множини супутніх економічних категорій Логоша Р. В., Колесник Т. В. Суз У статті досліджуються загальні передумови економічної сутності та змісту поняття «ринок» з подальши 38
25238 Гліцериномісткі поверхнево-активні речовини в Харчовому виробництві Полєвода Ю. А. Дк Всі вітчизняні підприємства олійно-жирової та інших галузей харчової промисловості їх купують за кор 36
25237 Контроль мікробіологічних показників на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь Войціцька О. М. Дк Санітарно-гігієнічний стан виробництва повинен забезпечувати виробництво продукції гарантованої якос 17
25236 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. Дк Представлені результати вичення впливу позакореневих підживлень на якісні показники гібридів кукуруд 26
25235 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. Дк Представлені результати вичення впливу позакореневих підживлень на якісні показники гібридів кукуруд 13
25234 Система надання адміністративних послуг у рамках реформування органів місцевого самоврядування фіщук Н. Ю., Онищенко М. Л. Суз У статті визначено сутність і базові завдання реформи адміністративних послуг в контексті реформуван 36
25233 В.Чорновіл "Великий лідер великої нації" Богатчук С. С. Суз Відзначено, що В.Чорновіл зосередив свої зусилля виключно на ідейній боротьбі проти радянського режи 23
25231 Набувальна давність на земельну ділянку Маньгора Т. В. С Інститут набувальної давності на земельну ділянку в земельному законодавстві запроваджена більше сім 40
25230 Вплив позакореневого підживлення картоплі на якість продукції Коваленко Т. М. Дк Технологія вирощування картоплі, починаючи від вибору сорту, схеми посадки, системи захисту та добри 32
25229 Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни Мамалига В. С. Дк В результаті вивчення 30 колекційних зразків за висотою рослин, збором сухої речовини та урожаєм на 21
25228 Мульчування ґрунту як агрозахід при вирощуванні кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І. І. Тд Достатня кількість вологи у грунті є важливою умовою правильного формування рослин та отримання висо 35
25227 Формування продуктивності ярих капустяних культур залежно від впливу мінеральних добрив Пелех Л. В. Суз Світовий досвід організації кормовиробництва свідчить, що надійним шляхом збільшення виробництва вис 23
25226 Результаты изучения исходного материала для селекции сортов люцерны нового поколения, устойчивых к повышенной кислотности почвы Мамалыга В. С., Бугайов В. Д., ГоренскийВ. М. Суз Изучение коллекционных образцов люцерны разного эколого-географического происхождения по урож 16
25225 Особливості збереження біорізноманіття Східного Поділля: європейські принципи і підходи Мудрак Г. В. Дк Збереження біорізноманіття є найважливішою складовою державної екологічної політики. У 1994 р. Укр 35
25224 Безпека сучасних інсектицидів для корисної ентомофауни Окрушко С. Є. Суз В статті проаналізована інформація про те, що інсектициди, які використовуються для знищення шкідник 24
25223 Розвиток креативності у молодших школярів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій Вергелес П. М., Шахіна І. Ю., Вергелес О. І. Тд У статті висвітлено значення інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку креативності молодших 21
25222 Аналіз ефективності застосування обробки грибів для зменшення в них концентрації важких металів Врадій О. І. Дк Гриби завжди вважались цінним харчовим продуктом, а грибні страви - улюблена їжа багатьох народів. 27
25221 Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів Вергеліс В. І. Дк Редис – низькокалорійний овоч (у 100 г міститься від 14 до 20 кілокалорій). Тому цей продукт вважає 45
25220 Формування продуктивності фітоценозів сої та якості насіння залежно від факторів інтенсифікації Забарна Т. А. Дк За масштабами вирощування соя у світі займає провідне місце серед сільськогосподарських культур завд 29
25219 Перспективи використання стрес-протекторних властивостей гумінових речовин в сільському господарстві Гуменюк Л. Д. Дк Гумінові речовини використовується в сегменті сільського господарства для підвищення врожайності сіл 40
25218 Оцінка впливу гербіцидів ГА РРР зеастимуліну на забур’яненість та урожайність кукурудзи Окрушко С. Є. Дк Оцінка впливу гербіцидів ГА РРР зеастимуліну на забур’яненість та урожайність кукурудзи. 26
25217 Дослідження рослинних ресурсів картоплі та шкодочинних об’єктів в умовах зміни клімату Пінчук Н. В. Дк На підставі узагальнення отриманих результатів досліджень у конкретних виробничих умовах для отриман 21
25216 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно за використання біодобрив для поліпшення трансформації важкодоступних форм фосфору та калію Дідур І. М. Дк В сучасних складних умовах розвитку агропромислового комплексу ринок кукурудзи являється одним із на 14
25215 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно за використання біодобрив для поліпшення трансформації важкодоступних форм фосфору та калію Дідур І. М. Дк В сучасних складних умовах розвитку агропромислового комплексу ринок кукурудзи являється одним із на 22
25214 Деякі аспекти різноякісності насіння люцерни Мамалига В. С. С Вивчали групову (популяційну, екологічну) та матрикальну гетероспермію насіння люцерни. Встановле 28
25213 Дослідження впливу стимулюючих препаратів на морфогенез редису Ватаманюк О. В. Дк Одним із резервів підвищення врожайності і поліпшення якості продукції овочівництва є використання м 21
25212 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на поширення основних шкідників та якість продукції Вергелес П. М. Тд З результатів досліджень встановлено, що на контрольному варіанті кількість рослин становила 47,8 ти 22
25211 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на поширення основних шкідників та якість продукції Вергелес П. М. Тд З результатів досліджень встановлено, що на контрольному варіанті кількість рослин становила 47,8 ти 18
25210 Мікробіологічні препарати в агроценозах соняшнику Шкатула Ю. М. С Одним із стратегічних напрямів розвитку сучасного землеробства є його біологізація. За обробки насін 30
25209 Забруднення едафотопів та сільськогосподарських культур залишками пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. Дк Однією з важливих екологічних проблем XXI століття є зміна загальнопланетарного клімату. Зміна кліма 32
25208 Вплив способів обробітку ґрунту на контроль забур’яненості кукурудзи Рудська Н. О. Дк Вирощування кукурудзи за традиційними технологіями передбачають застосування інтенсивного механічног 29
25207 Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність та товарність коренеплодів моркви столової Окрушко С. Є. С Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність та товарність коренеплодів моркви столової. 30
25206 Вплив елементів технології вирощування на урожайність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. Дк Виявлення залежностей формування урожайності та якості зерна нуту від впливу інокуляції та позакорен 12
25205 Вібраційна сушарка (Пат. на винахід № 121446) Ярошенко Л. В. Пнв Вібраційна сушарка містить теплоізольовану камеру з поярусно встановленими за допомогою пружин на оп 22
25204 Вплив елементів технології вирощування на врожайність нуту Мордванюк М. О. Сун На основі аналізу літературних джерел, було вивчено корисні властивості нуту, як цінної нішевої сіл 27
25203 Ecological assessment of the state of forest ecosystems of the Karmelyukove Podillya National Park = Екологічна оцінка стану лісових екосистем національного парку Кармелюкове Поділля Кравчук Г.І. Суз Проведено екологічну оцінку стану лісових насаджень національного парку «Кармелюкове Поділля» і под 28
25202 Аналіз сучасного стану функціонування фондового ринку України Марценюк О. В., Руда О. Л. Суз В статті проаналізовано сучасний стан фондового ринку України. Обґрунтовано актуальні проблеми, що с 22
25201 Дослідження редьки олійної у системі органічних агротехнологій Цицюра Я. Г. Дк Редьку олійну (в англомовній літературі більш відома як Fodder radish) (Raphanus sativum d. var. o 33
25200 Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. Сун Виклад матеріалу відповідно до поставленої мети побудовано на методології: пізнання загальнотеоретич 40
25198 Дуальна форма освіти як запорука її ефективної модернізації Тимощук Н. М. Дк Дуальна форма здобуття освіти передбачає, насамперед, модернізацію освітніх програм, підвищення якос 27
25197 Development of agricultural insurance system = Розвиток системи страхування сільського господарства Aleskerova Yu. Суз The purpose of the work is to substantiate theoretical and methodological principles and practical r 16
25196 Intellectual Capital as the Basis of Convergence and Development in New Economics Kolomiets T. Суз The purpose of this article is to determine the intellectual capital as an essential pre-requisite f 23
25195 Підвищення родючості ґрунту в результаті накопичення біологічного азоту бобовими культурами Дідур І. М., Шевчук В. В. С Аналізом літературних джерел з’ясовано, що бобово-ризобіальні системи щороку з атмосфери фіксують в 30
25194 Analysis of the essence of pension insurance and its place in the system of social protection of the population = Аналіз сутності пенсійного страхування та його місця в системі соціального захисту населення Aleskerova Y., Sакоvska O., Didenko Y. СWeof The purpose of this article is to deepen the analysis of theoretical and practical foundations of pe 16
25193 Огляд засобів статистичної обробки і аналізу даних Денисюк В. О. Суз У статті проведено дослідження питання вибору сучасного програмного засобу статистичноі обробки і ан 41
25192 Обирання критеріїв для задачі комівояжера Денисюк В. О. Суз Стаття присвячена дослідженню питання обирання коефіцієнтів матриці відстаней для розв’язування зада 34
25191 Вибір графічного процесору для систем комп’ютерної графіки Денисюк В. О. Суз Стаття присвячена питанням дослідження етапів графічного конвеєру, особливостям обирання графічного 24
25190 Influence of the of white pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing in Ukraine = Вплив сортів білого гороху залежно від обробки насіння та позакореневого підживлення в Україні Didur I. Тд The main task of modern agriculture in Ukraine is increasing of grain cultures productivity, which w 25
25189 Study of correlations between yield inheritance and resistance of corn self-pollinating lines and hybrids to pathogens = Вивчення кореляцій між успадкуванням урожаю та стійкістю самозапильних ліній кукурудзи та гібридів до збудників хвороб Kolisnyk O. M., Onopriienko V. P., Onopriienko I. M., Kandyba N. M., Khomenko L. M., Kyrychenko T. O., Tymchuk D. S., Tymchuk N. F., Terokhina N. O. СWeof The results of the gradation grouping of corn hybrids showed that among the self-pollinating lines o 18
25188 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності переробних підприємств АПК України в умовах інтеграції в ЄС Гонтарук Я. В., Мазур К. В. Суз Проведений аналіз теоретичних підходів до інтеграції переробних підприємств АПК в світовий економічн 46
25187 Актуальність розширення блоку альтернативних землеробських технологій у підготовці майбутніх аграріїв Цицюра Я. Г. Дк Участь у веб-конференції з питань професійної підготовки фахівців. 21
25186 Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л. О., Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Чіков І. А. Нп У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко- математичне моделювання у відпо 34
25185 НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ Фурман И. В. Суз В статье исследовано современное состояние развития инновационной деятельности молокоперерабатывающи 26
25184 Мотивація економічної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування Сахно А. А., Салькова І. Ю. Мвв У монографії представлені результати дослідження мотивації економічної діяльності підприємств сільсь 60
25183 Сучасний стан та перспективи перевезення зерна різними видами транспорту Киш Л. М. Суз У статті окреслено сучасний стан виробництва зерна в Україні. Обґрунтовано, що важливим питанням є з 37
25182 Заборона катувань та нелюдського поводження як забезпечення права на людську гідність Бабой А. М. Суз В статті досліджено обсяг та зміст права на повагу до людської гідності, встановлено, що заборона ка 36
25181 Генезис прав дитини на теренах України Опольська Н. М., Бабой А. М., Бабой В. С. Суз В статті досліджено генезис прав дитини на теренах України. Здійснено поділ становлення прав дитини 40
25180 Вплив мінеральних добрив на накопичення міді у листовій масі та насінні розторопші плямистої в умовах Вінниччини Разанова А. М. Дк Вивчено вплив мінеральних добрив на накопичення у листовій масі та насінні розторопші плямистої міді 28
25179 Діагностична цінність бактеріологічних методів виявлення мікобактерій туберкульозу Войціцька О. М. Суз В статті приведено результати огляду літературних даних та порівняння ефективності різних методів ба 30
25178 Визначення декоративності та успішності інтродукції видів роду Forsythia vahl. В умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В., Варгатюк О. В. С Нині для потреб зеленого будівництва дедалі ширше використовують кущові рослини, які водночас є крас 22
25177 Ефективність гербіцидного контролю чистоти агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. Суз Вивчено результати ефективності застосування різних гербіцидів та їх поєднань для ефективного контр 51
25176 Analysis and evaluation of plants of genus Syringa l. in podillia Monarkh V., Prokopchuk V., Matusiak M. Суз ew. The species of this genus are typically used as a supplement to shrubs in urban parks and garden 26
25175 Особливості математичної підготовки на ринку освітніх послуг для фахівців аграрної галузі Левчук О. В. Дк Освітня послуга – це процес, спрямований на формування професійних компетентностей споживача з мет 25
25174 Перспективи розвитку та особливості формування ринку органічної продукції в Україні Маркевич Л. С. Суз У статті проведено дослідження думок науковців з питань виробництва та реалізації органічної продукц 24
25173 Формування сучасних інтегрованих систем управління підприємством із застосуванням цифрових технологій Фостолович В. А. Суз Проведено дослідження причин та наслідків впровадження цифрових технологій для бізнесу та оцінено їх 43
25172 Правові аспекти управління витратами на ремонт основних засобів підприємства Фостолович В. А. Суз Проведено дослідження особливостей нормативно-правового регулювання управління витратами, як засобу 50
25171 Wastewater a Source of Nutrients for Crops Growth and Development = Стічні води - джерело живильних речовин для росту та розвитку сільськогосподарських культур Tymchuk I., Shkvirko O., Sakalova H., Malovanyy M., Dabizhuk T., Shevchuk O., Matviichuk O., Vasylinych T. СSc The article deals with the main methods of nutrient removal from wastewater, as well as presents pro 21
25170 Систематизація та практична реалізація класичних методів знаходження площі довільного трикутника Дубчак В. М. С В даній роботі приводяться і реалізуються відповідними обчисленнями найбільш відомі як в елемен-тарн 28
25168 Інтенсивність накопичення у листовій масі та насінні розторопші плямистої міді в умовах польових сівозмін Разанова А. М. Дк Вивчення інтенсивності забруднення міддю листової маси та насіння розторопші плямистої в умовах поль 41
25167 Extension value, with hot rolled aluminum alloy specimens, round section in smooth rollers = Значення подовжувача, з гарячекатаними зразками з алюмінієвого сплаву, круглого перерізу в гладких роликах Shvets L. Мвз Процес обробки тиском переслідує дві основні мети: отримання виробів складної конфігурації із загото 44
25166 Effectiveness vs Efficiency for Organisational Development: A Study = Ефективність проти ефективності організаційного розвитку: дослідження Gupta S. K., Karpa M. I., Derhaliuk M. O., Tymkova V. A., Kumar R. СSc The article deals with the problem of organisational assessment and effectiveness; it reveals the co 37
25165 Шістдесятництво в історії України Богатчук С. С. Тд Шістдесятництво виникло як рух молодих людей, які боролися за національне та державне відродження Ук 23
25164 Правозахисний рух 60-х- на початку 90-х рр. ХХ ст. в історії української незалежності Богатчук С. С. С Стаття присвячена діяльності і ролі українського правозахисного руху 60-х- на початку 90-х рр. ХХст. 22
25163 Wage payments in the world = Виплати заробітної плати у світі Mashevska A. С The purpose of the article is to analyze earnings in different countries of the world. The wages of 21
25162 Analysis and characteristics of the average wages = Аналіз та характеристика середньої заробітної плати Mashevska A. С kraine. An analysis of the average salary in Ukraine from 1995 to the present, an analysis of the av 22
25161 Main prospective directions of improving the bank`s ckedit portfolio management = Основні перспективні напрямки вдосконалення управління портфелем ckedit банку Polova O. L. С The article considers the main promising areas for improving the bank`s credit portfolio management. 20
25160 Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: економіко-правовий аспект державного регулювання Правдюк А. Л., Правдюк М. В. С Стаття присвячена аналізу деяких термінологічних та функціональних питань правового забезпечення іде 36
25159 Шляхи забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. Тд Ключовими проблеми активізації інноваційних процесів у сільському господарстві сьогодні є низький рі 23
25158 Автоматизація проектування комп’ютерних систем Зелінська О. В. С У статті розглянуто автоматизацію проектування комп’ютерних систем, що дозволяє підвищити продуктивн 26
25157 Діджиталізація облікових процесів в аграрному виробництві Бурко К. В. Тд Для України новою моделлю розвитку є цифрова економіка. Поєднання інтелектуалізації виробництва разо 33
25156 Контроллинг, как эффективное средство обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования Шевчук Е. Д. С В статье дано определение сущности контроллинга, его функций, задач, и основных принципов, проанализ 27
25155 Визначення стійкості лісових насаджень до пошкодження ожеледдю за головними групами порід Кравчук Г. І. С Проведено кореляційний аналіз залежності інтенсивності пошкодження насаджень і окремих дерев ожеледд 29
25154 Економічно-математичне прогнозування фінансового стану підприємства в сучасних умовах Герасимчук В. Г. С В роботі визначається сутність поняття «фінансовий стан». Розглянуто економічну суть прогнозування п 29
25153 Оцінка зимостійкості видів роду Magnolia L. в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету Матусяк М. В. С Збереження генофонду рослинного світу, особливо реліктової флори, є одним із пріоритетних напрямків 33
25152 Модель оцінки змін невиробничих витрат в системі контролю діяльності цукрових заводів Вінницької області Козаченко А. Ю. С У статті запропоновано модель контролю за оцінкою змін невиробничих витрат цукрових заводів, що умож 33
25151 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М., Матусяк М. В., Панкратьєв Ю. О., Єлісавенко Ю. А. С Ладижинський гай – дендрологічний парк місцевого значення в Україні. Розташований на території міста 18
25150 Features of growth and development of the genus forsythia vahl. In conditions of the vinnytsia national agrarian university biostationary Matusiak M. V. С The analysis of the results of phenological observations on 7 phases, which reflect the main moments 21
25147 Особливості інформаційного забезпечення організації збутової діяльності в умовах виробництва органічної продукції Гудзенко Н. М. С досліджено особливості організації збутової діяльності підприємств, що здійснюють виробництво органі 34
25146 Реалізація особистісно-зорієнтованого дистанційного вивчення математичних дисциплін за допомогою електронної дошки Левчук О. В. Дк Проведений аналіз дозволив нам висунути наступну гіпотезу: у процесі вивчення природничо-математич 19
25145 Особливості використання сучасних онлайн-сервісів в процесі вивчення математичних дисциплін для забезпечення безперервного освітнього процесу Левчук О. В. Дк Необхідність корегування змісту предметних галузей, для якого характерною є гнучкість, особистісна 31
25144 Особливості технології змішаного навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищому навчальному закладі Левчук О. В. Дк Водночас йдеться про зниження якості навчання [33]. Проблемою залишається ефективність дистанційного 27
25143 Використання фітоценологічних підходів в оцінці оптимальності конструювання агрофітоценозів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд У результаті багаторічних досліджень встановлена складна вертикально-просторова структура агрофітоце 29
25142 Технологія кормів та кормових добавок Cироватко К. М., Зотько М. О. Нп Висвітлено питання заготівлі та зберігання кормів, виробництва комбікормів, преміксів, білково-віта 86
25141 Дослідження ланцюгів постачання при взаємодії сільськогосподарських підприємств - виробників біопалива Семчук І. А. С Ефективність ланцюга постачання біомаси має вирішальне значення для формування маркетингової політик 23
25140 Сучасні тенденції розвитку галузей м’ясопродуктового підкомплексу України Фуштей Л. Л. С У статті розглянуто тенденції розвитку галузей м’ясопродуктового підкомплексу України. Визначено, що 31
25139 Спосіб зниження концентрації важких металів у їстівних грибах за кулінарної їх обробки (Пат. на корисну модель № 142065) Врадій О. І., Разанов С. Ф. Пнк Спосіб зниження концентрації важких металів у їстівних грибах за кулінарної їх обробки включає очище 30
25138 Управління економічною безпекою підприємства Ярославський А. О., Правдюк Н. Л. С Tne article considers the objects,subjects and principles of economic security. The most significant 20
25137 В’язкість та теплопровідність пари лужних металів. Рубідій, цезій Дзісь В. Г., Дячинська О. М. С Із експериментальних даних по в’язкості цезію та рубідію в газовій фазі одержано значення ефектив-ни 119
25135 Дослідження процесу подрібнення зерна кукурудзи при виробництві комікормів Купчук І. М. Тд Високий рівень витрат енергоресурсів вітчизняними товаровиробниками не дозволяє забезпечити належний 25
25134 Перспективи підвищення ефективності функціонування систем акумулювання енергії в галузі вітроенергетики Купчук І. М. Тд В країнах ЄС, на даний час галузь вітроенергетики є найбільш перспективною та такою, що характеризую 20
25133 Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів Солона О. В. Тд На сьогодні агропромисловий комплекс є однією із найбільш важливих та стійких за стабільністю надход 26
25132 Розробка технології питного молока за використання ультразвукої кавітації Берник І. М. С У роботі проведено аналіз технологічних рішень для подовження термінів зберігання рідких харчових пр 29
25131 Ефективність вирощування товарного коропа Дацюк І. В. С В роботі досліджена ефективність двохлітнього вирощування товарного коропа, гідрохімічний та гідробі 31
25130 Використання безвідходних технологій як фактор забезпечення екологізації сільського господарства Вовк В. Ю. Тд Потреба переходу до нових безвідходних технологій була викликана розумінням того, що існуючі техноло 26
25129 Дослідження явища адгезії між взаємодіючими поверхнями Дячинська О. М. Дк Досліджено характер взаємодій кремнієвих і нітрид кремнієвих зондів різного радіусу з поверхнею вугл 102
25128 Використання м’яса з знаками PSE та DFD Новгородська Н. В. Дк Метою наших досліджень – було вивчення впливу різних способів дозрівання м’яса на якісні показники. 31
25127 Продуктивність молодняку свиней за згодовування БВМД «Енервік» у різні періоди їх вирощування Білявцева В. В. С Показано, що нестача до норми окремих елементів живлення в раціоні компенсувалася БВМД «Ене-рвік», в 22
25126 Деякі проблеми вивчення модальності а англійській мові Попенко Ю. В. С У статті розглянуто деякі проблеми модальності в англійському синтаксисі. Автор розглядає модальніст 22
25125 Цифрові трансформації в економіці: світовий досвід та можливості для України Вовк В. Ю. С У статті розкрито зміст цифрової трансформації як нового економічного явища, що передбачає перехід в 36
25124 Оцінка впливу регулятора росту марс el на формування врожайності коренеплодів моркви столової Окрушко С. Є. С У статті доведено та науково обґрунтовано, що використання регулятора росту Марс EL є ефективним для 38
25123 Методичні прийоми проведення аудиту фінансової звітності: сутність, види та застосування Фабіянська В. Ю. Тд Згідно із Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» метою аудиту фі 21
25122 Використання екологічних показників дизельних двигунів для визначення їх технічного стану Бурлака С. А. Дк В економічно розвинутих країнах світу автомобільний транспорт за об’ємом вантажних та паса 31
25121 Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції Телекало Н. В. Дк Удосконалення агроекологічних прийомів вирощування люцерни посівної. 33
25120 Вплив емульгованих палив на характеристики розпилення Бурлака С. А. Тд Відновлювана енергетика має великі можливості для українського сільського і лісового госп 27
25119 The effect of growing technology elements on development, yield and quality of winter rapeseed seeds = Вплив елементів вирощування технологій на розвиток, урожайність та якість насіння озимого ріпаку Matserа O. С The results of the study indicate a significant influence of the sowing period, fertilizer system an 30
25118 Comparative evaluation of quality properties of winter rapeseed depending on the level of fertilizers and sowing date = Порівняльна оцінка якісних властивостей озимого ріпаку залежно від рівня добрив та строку сівби Matserа O. С Four the most important oil quality indicators were analyzed in this article. They are: acid value, 26
25116 Аспекти кавітаційної технології водопідготовки харчової галузі Берник І. М. Дк Найбільш успішне використання ультразвуку пов’язане з обробкою рідинних середовищ, оскільки саме в н 20
25115 Teilnehmern der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica» = Впровадження самоокупної системи виробництва молока та яловичини Варпіховський Р. Л. Дк встановлено, що поліпшення проектних вирішень великогабаритних будівель може бути за рахунок ефектив 32
25114 Впровадження самоокупної системи виробництва молока та яловичини Варпіховський Р. Л. Тд Трансформація тваринницької будівлі для різних фізіологічних груп худоби, які були в окремих будівля 24
25110 Особливості стандартів GRI як основи звіту зі сталого розвитку підприємств АПК Герасименко Ю. В. Дк Нефінансова звітність дає змогу інвесторові детально, як крізь збільшувальне скло, побачити діяльніс 24
25108 Zooecological approaches in the implementation of the sustainable development strategy for rural territorial communities of the west polish region Portuhay O. I., Lyko D. V., Mudrak O. V., Mudrak H. V. С The article analyses the necessity of studying the state of animal husbandry at the regional level a 21
25107 Розробка технології виробництва молочного напою з використанням пребіотиків Бондар М. М. Дк При використанні біфідостимуляторів пребіотиків - фруктози, лактулози і інуліну не тільки збільшуєть 22
25106 Тенденції підживлення рослин за нових виробничих умов Томчук В. В. С У статті досліджено перевагу рідких мінеральних добрив перед твердими гранульованими в ситуації з не 38
25105 Організація управлінського аналізу: методика та практика Томчук О. Ф., Юзвенко О. О. С У статті узагальнено теоретичні підходи до розуміння сутності управлінського аналізу, окреслено осно 24
25104 Використання методів стратегічного управлінського аналізу під час прийняття управлінських рішень Томчук О. Ф, Градомська І. О. С У статті розглянуто місце стратегічного аналізу в системі стратегічного управління підприємством. Ох 20
25103 Grain subcomplex: problems and development prospects = Підкомплекс зерна: проблеми та перспективи розвитку Yaremchuk N. С The article focuses on the importance and necessity of stable development of the grain industry and 20
25102 Групова ефективність спортивних команд Войтенко С. М. Тд Розвиток психологічних умінь та навичок для підвищення спортивних результатів є актуальним напрямом 34
25101 Оцінка екологічної стабільності і пластичності сортів редьки олійної різного еколого-географічного походження в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С У статті викладені результати оцінки 14 сортів редьки олійної різного еколого-географічного походжен 26
25100 Оцінка ґрунтового покриву Вінниччини на придатність до органічного виробництва Цицюра Я. Г. С У статті висвітлено результати вивчення розвитку органічних технологій виробництва сільськогосподарс 32
25099 Удосконалення інформаційного забезпечення економічного аналізу системи публічних закупівель на основі міжнародного досвіду Здирко Н. Г. С Однією із складових контролю системи публічних закупівель є аналіз їх ефективності, який дозволяє оц 25
25098 Екотоксикологічна оцінка зернової продукції агроценозів за вмістом залишків пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. С У статті представлено результати екотоксикологічної оцінки зернової продукції агроценозів за вмістом 33
25097 Соціальні норми та відхилення у юнацькому віці Олійник Н. А. Тд У статті розглядається проблема соціалізації як одна з передумов девіантної поведінки. 28
25096 Гліцериномісткі поверхнево-активні речовини в харчовому виробництві Полєвода Ю. А. Тд На даний час практично не існує підприємств, які виготовляють ПАР самостійно. Всі вітчизняні підпри 19
25095 Перспективи використання дигістату для підвищення ефективності біогазових комплексів Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. Тд Приведені результати вивчення можливості використання відходів тваринництва (свинарство), після прох 27
25088 Забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Ткачук О. П. С Досліджено показник сумарного забруднення грунту кількома видами важких металів одночасно при вирощу 16
25087 Оптимізація об"ємної маси грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Ткачук О. П. С Досліджено зміну об"ємної маси грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав у чотирирічній 27
25086 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М. Тд Ладижинський гай – дендрологічний парк місцевого значення в Україні. Розташований на території міст 33
25085 Обґрунтування адаптивної сортової технології вирощування зернобобових культур в Правобережному Лісостепу України Панцирева Г. В. Тд У сучасних умовах аграрного виробництва України для вирішення проблеми рослинного білка вагома роль 35
25084 Дослідження динаміки поширення золотистої картопляної нематоди в україні та окремих чинників її регулювання Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. С У статті узагальнено результати карантинного моніторингу поширення золотистої картопляної нематоди ( 20
25083 Адміністрування податків і зборів. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної ф Подолянчук О.А., Чудак Л.А. Мв Методичні рекомендації розроблені для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнь 2
25081 The effect of different types of multually materials on temperature and moisture content of the soil when growing zucchini in the forest-steppe of Ukraine Palamarchuk I. С The results of researches on studying of influence of various types multually materials on temperatu 44
25080 Інтенсивність накопичення Pb у листковій масі та насінні розторопші плямистої (Silybum Marianum) Ткачук О. П., Разанова А. М. С Висвітлено інтенсивність накопичення свинцю листям та насінням лікарської рослини розторопші плямист 17
25079 Influence of noise and vibration on the environment and the psychological human condition Viter N. С Abstract. The qualitative specificity of the subjective attitude to the environment is investigated 23
25078 Communicative competence as a component of adaptation of the specialist in the transformational society Kovalova K. V. С This paper aims to examine the problem of formation and development of communicative competence of s 20
25077 Інтелектуальні системи в електроенергетиці. Теорія та практика Стаднік М. І., Видмиш А. А., Штуць А. А., Колісник М. А. Нп Головними напрямами розвитку сучасної електроенергетики є вдосконалення інфраструктури, накладання н 27
25076 Проблема повышения психологической культуры студенческой молодежи Холодова О. О., Бочарова В. Б. С Статья посвящена проблеме повышения психологической культуры студенческой молодежи. Проанализированы 16
25075 Corruption as a destructive factor of economic development Bereziuk S., Yaremchuk N. С The article focuses on the negative impact of the "corruption institute" on the functionin 19
25074 Переваги застосування пробіотиків та пребіотиків в молочних напоях Бондар М. М. Дк При використанні біфідостимуляторів - фруктози, лактулози і інуліну не тільки збільшується кількіс 19
25073 Modern Organizational and Economic Mechanism for Environmental Safety Lutkovska S., Kaletnik G. СSc In this article, the organizational and economic mechanism of security management is part of the ove 36
25072 Структура фінансування та моніторингу заходів забезпечення екологічної безпеки Калетнік Г. М., Лутковська С. М. С У статті сформовано систему пріоритетних напрямів фінансової підтримки екологічної та природно-техно 31
25071 Професійна культура ділового спілкування менеджера Тимкова В. А. Тд Проаналізовано діловий етикет – норми, які регламентують стиль роботи, манеру спілкування між фірма 30
25070 Нетрадиційні форми лекцій як засіб підвищення ефективності навчання студентів у вищих аграрних закладах освти Олійник Н. А., Спірідонова Л. М. С А кт уальніст ь дослідж ення в тому, що робот а вклю чає обґрунт ування доцільност і впровадження не 28
25069 Автоматична система промивання молокопровідної лінії доїльних установок (Пат. на корисну модель 140923) Бабин І. А., Яропуд В. М., Грицун А. В., Пришляк В. М. Пнк Автоматична система промивання молокопровідної лінії доїльних установок містить бак, поплавок, датчи 23
25068 Удосконалення агроекологічних прийомів вирощування люцерни посівної Телекало Н. В., Мельник М. В. С У публікації висвітлені результати досліджень з вивчення впливу передпосівної обробки насіння, строк 30
25067 Features of the use of structured water = Особливості використання структурованої води Demchuk O. С The processes occurring in water during its structuring are analyzed. The list of ways of structurin 26
25066 Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан та перспективи використання Панцирева Г. В. Дк У сучасних умовах аграрного виробництва України для вирішення проблеми рослинного білка вагома роль 24
25065 Потенціал біомаси побічної продукції рослинництва для удобрення грунту Ткачук О. П. Тд Представлено матеріали надходження побічної продукції рослинництва до грунту та обсяги накопичення з 30
25064 Програма міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми менеджменту та права», 1-2 черв. 2020 р. Гонтарук Я. В. Пк Секція 1. Проблеми та інноваційні напрями розвитку менеджменту і маркетингу в діяльності агроформува 51
25063 Цінність органічних продуктів . Портрет споживача органічної продукції Гуцаленко О. О. Дк Соціологічне дослідження шляхом опитування та анкетування про споживання орагінчної продукції в Укра 40
25062 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 113 Галузеве машинобудування; галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальн Тимкова В.А., Горобець А.В. Нп Програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено відповідно 5
25061 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; галузі знань 20 Аграрні науки та прод Тимкова В.А., Горобець А.В. Нп Програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено відповідно 3
25060 Природоохоронне законодавство та екологічне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», 205 «Лісове господарство», 101 «Екологія» Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеці 1
25059 Природоохоронне законодавство та екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», 205 «Лісове господарство», 101 «Екологія» Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 0
25058 Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Оверковська Т.К. Мв Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спец 0
25057 Аграрне право України Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право Оверковська Т.К. Мв Аграрне право України Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни дл 0
25056 Екологічне право України. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Оверковська Т.К. Мв Екологічне право України. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисциплін 0
25055 Аграрне право України. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Пр 0
25054 Українська мова професійного спрямування: Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальностей 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво і виноградарство; г Тимкова В.А., Горобець А.В. Нп Програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено відповідно 1
25053 Вплив структурованої води на енергію проростання та схожість насіння редьки посівної (raphanus sativus l.) Ткачук О. П., Демчук О. А., Кравченко В. С. С Cтаття присвячена актуальності застосування структурованої води в рослинництві. Показано позитивний 33
25052 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальностей 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство Тимкова В.А., Горобець А.В. Нп Програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено відповідно 2
25051 Зрошувальне садівництво і овочівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня:першого (бакалаврського), спеціальності:203 «Садівництво та виноградарство Вдовенко С. А., Полутін О. О. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної т 1
25050 Охорона і захист садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово- Прокопчук В. М., Швидкий П.А. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботидля студентів факультету агрономії та лісівництв 0
25049 Охорона і захист садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово- Прокопчук В. М., Швидкий П.А. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва д 1
25048 Виборче право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв Методичні вказівки до організації практичної роботи підготовлено з метою вдосконалення методичного з 1
25047 Methodical recommendations to educational practice. Methodical recommendations from educational practice for students of the first (bachelor) level of education, specialty 208 "Agroengineering", Faculty of Engineering and T Veselovska N., Motorna O. Мв Guidelines for educational practice for students of the first (bachelor) level of education in the f 0
25046 Податкова система: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприєм Фостолович В.А. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог державних стандар 1
25045 Податкова система: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спец Фостолович В.А. Мв Методичні рекомендації визначають зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог д 1
25044 Облік і оподаткування в галузях народного господарства: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку ті аудиту першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управлінн Фостолович В.А. Мв Методичні рекомендації визначають зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог д 3
25043 Податковий менеджмент. Методичні вказівки для організації самостійної роботи.для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська сп Коваль Н.І., Маркевич Л.С. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи.для здобувачів вищої освіти другого (магістерс 2
25042 Облік і оподаткування в галузях народного господарства: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку ті аудиту першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», Фостолович В.А. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог державних стандар 1
25041 Облік і оподаткування. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для підготовки студентів за освітнім ступенем «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання Подолянчук О.А., Фостолович В.А., Маркевич Л.С. Мв Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для підготовки студентів за освітнім ступенем «ба 1
25040 Адміністрування податків і зборів. Методичні рекомендації з виконання практичних завдань для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної ф Подолянчук О.А., Чудак Л.А. Мв Викладений матеріал методичних рекомендацій призначено для виконання практичних занять студентами д 1
25039 Фінансовий облік ІІ. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня перший (бакалаврський) Подолянчук О.А., Іщенко Я.П. Нп Програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік ІІ» складена відповідно до освітньо-професійної про 4
25038 Фінансовий облік І. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня перший (бакалаврський) Метелиця В.М., Іщенко Я.П. Нп Програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік І» складена відповідно до освітньо-професійної прог 2
25037 Комп'ютерний аудит. Методичні рекомендації з виконання практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» заочної форми навчання Здирко Н.Г. Чудак Л.А. Мв Методичні рекомендації з виконання практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського 2
25036 Податковий контроль. Методичні рекомендації з виконання практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форми н Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Мв Методичні рекомендації з виконання практичних занять з дисципліни “Податковий контроль” для проведен 1
25035 АУДИТ. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання» Фабіянська В.Ю., Мулик Я.І., к.е.н., старший викладач Козаченко А.Ю. Мв Методичні вказівки містять перелік тем для самостійного опрацювання студентами, тестові завдання та 2
25034 Аудит. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю., Павлюк М.М. Мв Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні пра 1
25033 Методичні вказівки до проходження навчальної практики з поглибленим вивченням англійської мови для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», ОКР «Бакалавр» (денна форма навчання) інженерно-технічного факультету Севостьянов І.В. Мв У Методичних вказівках для проходження навчальної практики з поглибленим вивченням англійської мови 2
25032 Комп’ютерна бухгалтерія: обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «бакалавр» денної фор Коваль О.В., Подолянчук О.А. Нп наближення середовища навчання до реальних умов роботи майбутніх фахівців 33
25031 Development of new ball safety couplings and justification of the basic technical parameters which ensure the reliability of the technical work Tokarchuk O., Polievoda Y. СSc The modern technology faces the task of improving the operational reliability of the working bodies 24
25030 Хімія з основами біогеохімії. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 101 «екологія».- вінниця 2020 - 16 с Білявцева В.В Нп Програма містить структуру навчальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» за всіма видами робі 0
25029 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Шевчук Т.В. ,Зотько М.О.,Мушит С.О., Білявцева В.В., Дацюк І.В. Нп Наскрізна програма практики для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Мініст 3
25028 Наскрізна програма практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Шевчук Т.В., Зотько М.О., Мушит С.О., Білявцева В.В., Дацюк І.В. Нп Наскрізна програма практики для студентів другого «магістерського» рівня вищих навчальних закладів І 1
25027 Гідрохімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».- Вінниця 2020 - 14 с. Білявцева В.В Нп Програма містить структуру навчальної дисципліни «Гідрохімія» за всіма видами робіт (лекції, практич 0
25026 Вплив вітамінно-мінерального живлення на продуктивність корів і якість молока Фаріонік Т. В. С В даній статті обгрунтували різних форм і джерел мікроелементів в раціонах тварин з урахуванням їхнь 20
25025 Овочівництво закритого грунту. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та виног Паламарчук І.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Овочі 2
25024 Методика дослідної справи в агрономії. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня:доктора філософії, спеціальності: 201 «Агрономія» Вдовенко С. А., Полутін О. О. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної т 1
25023 "Тепличне господарство. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня:другого (магістерського), спеціальності: 206 «Садово – парковегосподарство» Вдовенко С. А., Полутін О. О. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної т 0
25022 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня: другого(магістерського), спеціальності Вдовенко С. А., Полутін О. О. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної ф 0
25021 Сучасні тенденції світової агрономічної науки. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня: докторафілософії, спеціальності: 201 «Агрономія» Вдовенко С. А., Полутін О. О. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної ф 1
25020 Дослідна справа у садівництві, овочівництві і виноградарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня:другого (магістерського), спеціальності: 203 «Садівництво тави Вдовенко С. А., Полутін О. О. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращенняпроведення теоретичних 0
25019 Управління інформаційними ресурсами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетик Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. Нп Програма навчальної дисципліни «Управління інформаційними ресурсами» містить структуру всього курсу 1
25018 Інформаційні системи та технології обліку та аудиту. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Еконо Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології обліку та аудиту» містить структу 0
25017 Облік заробітної плати – організація обліку розрахунків та аналізу Машевська А. А. Тд Ефективність діяльності трудового колективу та забезпечення належного рівня продуктивності праці зна 22
25016 Українська мова за професійним спрямуванням Тимкова В., Горобець А. Нп Навчальний посібник є практичним курсом, спрямованим на опанування технологій професійно-ділової ком 41
25015 Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1. Видмиш А. А., Ярошенко Л. В. Нп Теоретична частина присвячена питанням дослідження механіки, властивостей і характеристик електропр 32
25014 Государственный финансовый контроль в Украине: состояние и перспективы развития Шевчук Е. Д. С В статье рассмотрено современные тенденции осуществления отечественного государственного финансового 18
25013 Теоретичні основи нелінійної діелектричної спектроскопії сегнетоелектричних рідких кристалів Шевчук О. Ф. С У статті проаналізовано та систематизовано основні теоретичні підходи по вивченню нелінійного діелек 37
25012 Підвищення ефктивності технологічних процесів цукробурякового виробництва шляхом застосування алюміній- та кальційвмісних реагентів Хомічак Л. М., Олішевський В. В. С В статті проаналізовано застосування додаткових хімічних реагентів (гіпсу, сульфату алюмінію, коагул 19
25011 Аналіз діяльності підприємства на стадіях його життєвого циклу Чіков І. А. Тд Питання життєвого циклу підприємства досліджували багато науковців, а саме: І.А. Бланк,Д. Ліппіт, 31
25010 Характеристика підприємництва та особливості його розвитку на сільських територіях Тітов Д. В. С Стаття присвячена характеристиці реалізації підприємницького потенціалу в сільській місцевості та ос 25
25008 Food security of Ukraine as a component of economic security of the state = Продовольча безпека України як складова економічної безпеки держави Broyaka A. С The article studies the current state of food security in Ukraine based on statistical data of the o 36
25007 Удосконалення системи живлення дизельного двигуна для роботи на біопаливі та його сумішах Бурлака С. А. Тд Система живлення дизельного двигуна виконує ряд функцій, а саме: збереження запасу палива, 15
25006 Оцінка викидів автотранспорту на основі моделі greet Бурлака С. А. Тд Зменшення забруднення атмосферного повітря токсичними речовинами, що викидаються автомобільни 22
25005 Використання екологічних показників дизельних двигунів для визначення їх технічного стану Бурлака С. А. Тд Повне згорання палива у двигунах внутрішнього згорання супроводжується викидами наступних речовин: в 28
25004 Екологічна оцінка воску виробленого в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами і важкими металами Разанов С. Ф., Мудрак Г. В. С До складу бджолиного воску входить більше як 300 різноманітних речовин, основними з яких є: ск 32
25003 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К. М., Зотько М. О., Маслоїд А. П. С У лабораторних і виробничих умовах досліджено вплив бактеріально-ферментного препарату Літосил плюс 20
25002 Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства «Щербич» Зотько М. О., Маслоїд А. П. С Досліджено виробничий напрямок фермерського господарства «Щербич», сучасний стан та перспективи від 18
25001 Застосування простої одноклітинної водорості у сільському господарстві Білявцева В. В. С Досліджувалася можливість культивування одноклітинних водоростей на стічній воді Барського комбінату 29
25000 Tools of financial planning at the enterprise = Інструменти фінансового планування на підприємстві Khaietska О. P. С The article considers the tools of financial management based on scientific approaches to financial 28
24999 Methodology for assessing the harmony of economic relations between participants of the agrofood market = Методика оцінки гармонії економічних відносин між учасниками ринку агропродовольчих товарів Kravchenko O., Kucher A., Yanchuk T., Stavska Y. СWeof The purpose of the paper is to summarize the principles of harmonization of economic relations betwe 30
24998 Формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Вінницької області Подолянчук О. А., Томашук І. В. С Досліджено механізм формування та методичні підходи до проведення аналізу фінансових результатів сіл 23
24997 Екологія. (фахове спрямування)Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 201 «Агрономія» освітнього рівня «Б Хаєцький Г. С. Мв Методичні матеріали призначено для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми нав 2
24996 Екологія. (фахове спрямування) методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» Хаєцький Г.С. Мв методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання 0
24995 Топографія з осовами картографії. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів 3-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступе Хаєцький Г.С. Мв Розроблено самостійні завдання та рекомендації до їх виконання для закріплення теоретичних знань й н 1
24994 Problems of equivalence of inter-industry exchange in agricultural industry of Ukraine Feniak L. С Today, there is a significant increase in prices for industrial goods along with unfavorable prognos 27
24993 Методика аналізу витрат операційної діяльності сільськогосподарського підприємства та напрями його удосконалення Томчук О. Ф. С У статті розглянуто методику аналізу витрат операційної діяльності сільськогосподарських підприємств 24
24992 Вологозбереження в садівництві: засоби і технології Томчук В. В. С У статті досліджено практичні питання водо збереження у плодових садах і на ягідниках. Проаналізован 31
24991 The Phenomenon of Political Power in Ukraine = Феномен політичної влади в Україні Bereziuk S., Pronko L., Samborska O. СWeof Political power is the integral part of constituent of development and stability of society, that is 28
24990 The World Experience in the Regulation of the Land Circulation = Світовий досвід регулювання циркуляції земель Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Y. СWeof The article examines the state of the agricultural development in Ukraine in the context of the crop 33
24989 Модель збалансованого формування заробітної плати Машевська А. А. С У статті розглянуто основні функції заробітної плати на ринку праці. Доведено, що заробітна плата, о 17
24988 Грибівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Вдовенко С. А., Полутін О. О. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної 0
24987 Ознайомча практика. Програма та методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Бакалавр» / Розробники: Вергеліс В.І. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 17 с. Вергеліс В.І. Мв Програма встановлює види, завдання, зміст і організацію практичної підготовки студентів факультету а 34
24986 The research peculierities of parameters and choice of agricultural machines in pedagogical technologies for innovative project activity in training agroengineers Pryshliak V. С The structural-logical model of training of future specialists in agroengineering for innovative pro 18
24985 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ, випуск 3. (Методичні матеріали для самостійної роботи студентів) Бойко Ю.М. Мв У виданні в науково-популярній формі розглядаються питання внеску видатних особистостей у становленн 0
24984 Методичні вказівки та програма виробничої практики для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» другого магістерського ступеня вищої освіти денної та заочної форми навчання І. М. Берник; А. М. Соломон; Л. В. Фіалковська; Т. В. Фаріонік; Н. В. Новгородська; С. М. Овсієнко. Мв Викладено рекомендації щодо виконання досліджень та робіт при проходженні студентами виробничої прак 0
24983 Потреба в незалежному аудиті та розвиток його теорії: погляд через призму браку довіри в суспільстві Фабіянська В. Ю. С У статті проаналізовано усталені теорії виникнення та необхідності аудиту: теорію потреби потенційно 18
24982 Облік і оподаткування. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування Правдюк Н.Л., Метелиця В.М., Здирко Н.Г., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Лепетан І.М. Нп Освітньо-наукова програма (ОНП) для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-науковог 7
24981 Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Любар О. О. С Виокремлено проблеми бухгалтерського обліку зобов’язань (кредиторської заборгованості), які є осново 19
24980 A Methodological Analysis for the Impact Assessment of the Digitalisation of Economy on Agricultural Growth. Sakhno A., Salkova I., Broyaka A., Priamukhina N. СSc The study substantiates theoretical and methodological provisions, conceptual, scientific, methodolo 28
24979 Сучасні підходи до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства Паламаренко Я. В. С У статті проведений аналіз сучасних підходів до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства 23
24978 Investment providing sustainable development of rural areas in Ukraine = Інвестиції, що забезпечують сталий розвиток сільської місцевості в Україні Koval L., Savitska S., Zaika S., Svystun L., Haibura Y. СWeof The economic growth of agricultural production is one of the main problems of modern economic deve 21
24977 Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект Амонс С. Е., Красняк О. П. С Стаття присвячена розкриттю суті та ролі теоретичних особливостей проведення маркетингового аналізу 32
24976 Мотиваційні основи розвитку соціального підприємництва на селі Дюк А. А. С У статті охарактеризовано мотиваційні основи розвитку соціального підприємництва на селі. Обґрунтова 23
24975 Лінгвокультурний підхід до аналізу друкованих рекламних оголошень Тимкова В. С Запропонована студія є спробою здійснити лінгвокультурний аналіз друкованої реклами з морфологічного 27
24974 Сучасний розвиток та напрями спеціалізації соціального підприємництва на селі Дюк А. А. С Статтю присвячено характеристикам теоретико-методичних та аналізу практичних засад соціального підпр 48
24973 Математичні моделі висококрохмальних гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д., Алєксєєв О. О. С У статті приведені результати математичного моделювання на основі побудови та використання різних з 17
24972 Budget system and accounting in budgetary institutions Koval N. С The purpose of this article is to investigate the budget system, accounting in budgetary institution 20
24971 Інновації банківських послуг як критерій оцінки конкурентоспроможності на фінансовому ринку Грищук Н., Герасимчук В. С У науковій статті досліджено питання актуальності інноваційних банківських послуг як критерія оцінки 26
24970 Financial mechanism of organizational and economic basis of effective use of land for organic production Aleskerova Y., Hutsalenko O., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. Мвз All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this publication may be re 24
24969 Agricultural management in competitive conditions: realities and prospects = Управління сільськогосподарству в конкурентних умовах: реаліти та перспективи Hryshchuk N. С This publication focuses on fundamental research by many domestic and foreign scientists. Their scie 28
24968 Роль води для підвищення урожайності зернових культур Демчук О. А. Тд У статті представлено обґрунтування актуальності застосування структурованої води для поливу зернов 34
24967 Роль методичного забезпечення навчальної дисципліни Окрушко С. Є. Тд Роль методичного забезпечення навчальної дисципліни. 33
24966 Вплив структурованої води на енергію проростання Демчук О. А. Тд Виявлено стимулюючий вплив структурованої води на енергію проростання і лабораторну схожість насіння 22
24965 Електропривод та автоматизація// Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань: 13 механічна інженерія, спеціальності: 133 галузеве машинобудування. Ярошенко Л. В. Нп Викладений матеріал базової навчальної програми з дисципліни: “Електропривод та автоматизація”, куди 1
24964 Програма навчальної практики «Вступ до фаху» першого «бакалаврського» рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Ярошенко Л. В. Нп Викладені загальні положення, мета і завдання навчальної практики, тематика індивідуальних завдань з 2
24963 Програма вступного випробування та співбесіди з хімії Мізяківська Л.М., Назарова В.Ф., Чульфа Л.В., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф РОГРАМА вступного випробування та співбесіди з хімії 0
24962 Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови Баланюк А.А., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови 0
24961 Програма вступного випробування з німецької мови Баланюк А.А., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф Програма вступного випробування з німецької мови 0
24960 Програма вступного випробування та співбесіди з іспанської мови Баланюк А.А., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з іспанської мови 0
24959 Програма вступного випробування та співбесіди з англійської мови Баланюк А.А., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з англійської мови 25
24958 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Найко Д.А., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф ПРОГРАМА для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без гро 0
24957 Програма вступного випробування та співбесіди з математики Гіркова О.В., Мельник Л.А., Гончаренко Т.Ю., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф ПРОГРАМА вступного випробування та співбесіди з математики 1
24956 Програма вступного випробування з української мови та літератури Лавренчук О.В., Левицька Л.В., Янищук Л.Л., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф ПРОГРАМА вступного випробування з української мови та літератури 0
24955 Стратегічні підходи до економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Тітов Д. В. Тд Формування стратегічного бачення розвитку громади, оцінки її слабких та сильнихсторін, визначення 21
24954 Бринза з імуномодулюючими властивостями Новгородська Н. В. С У статті висвітлено питання технології виробництва та якісних показників бринзи з ламінарією. 34
24953 Культура педагогічного спілкування в умовах дистанційного навчання Джеджула О. М. Дк В умовах дистанційного навчання провідна роль викладача як організатора і керівника педагогічної вза 21
24952 Програма вступного випробування та співбесіди з фізики Кривонос О.П., Паламарчук С.І., Дзісь В.Г., Колісник О.М, СоломонА.М. Пвф ПРОГРАМА вступного випробування та співбесіди з фізики 4
24951 Програма для проведення співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф ПРОГРАМА для проведення співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без гро 0
24950 Програма вступного випробування та співбесіди з історії України Левчук К.І., Богатчук В.З., Мельник Т.А., Соломон А.М. Пвф ПРОГРАМА вступного випробування та співбесіди з історії України 0
24949 Програма вступного випробування та співбесіди з біології Ходжаніязова Т.О., Ваколюк Т.М., Кравчук О.О., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф ПРОГРАМА вступного випробування та співбесіди з біології 0
24948 Програма вступного випробування та співбесіди з географ Шубович С.П., Ревацька Л.В., Данилюк О.В., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф ПРОГРАМА вступного випробування та співбесіди з географ 0
24947 Дія препарату грейнактив-с на якісні характеристики насіння цукрового буряка Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Ватаманюк О. В. Тд Одним із перспективних шляхів підвищення продуктивності цукрового буряка стає застосування регулятор 21
24946 Enterprise financial policy = Фінансова політика підприємства Polova O. L. С The essence, the basic links of formation of financial policy of the enterprise are defined. Appoint 28
24945 Ecological evaluation of wax produced in conditions of pollution of medium oils by radionuclides and hard metals Razanov S. F., Mudrak O. V., Mudrak H. V. С Abstract. The article defines the influence of 137Cs, 90Sr, Pb, and Cd on the quality of beeswax 28
24944 Шляхи вдосконалення регіональної екологічної політики збалансованого розвитку агросфери Cхідного Поділля Ковка Н. С. Дк На сучасному етапі розвитку суспільства розв’язання будь-якої екологічної проблеми регіонального рів 35
24942 Продуктивність курчат-бройлерів при використанні у годівлі Bacilluslicheniformis Постернак Л. І. С Птахівництво України - одна з найбільш інтенсивних і динамічних галузей сільськогогосподарського вир 27
24941 Моніторинг забруднення важкими металами ґрунтів сільськогосподарського призначення Лісостепу Правобережного Гуцол Г. В. С Результати досліджень концентрації важких металів у ґрунтах колективного господарства свідчать, що н 27
24940 Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами Гуцол Г. В. С Проблема забруднення довкілля важкими металами останніми роками загострювалась і нині набула загрозл 28
24939 Роль екологічної мережі східного поділля в структурі національної екомережі України Ковка Н. С. С У статті визначено роль формування екомережі регіону в структурі національної екомережі України. Дос 26
24938 Bioenergy and economic efficiency technological methods growing of switchgrass = Біоенергетичні та економічні ефективність технологічних методів вирощування трави Mazur V. A., Branitskyi Y. Y., Pantsyreva H. V. СWeof The results of the conducted research show that the formation of bioenergy and economic efficiency o 33
24937 The use of probiotics and prebiotics in dairy drinks = Застосування пробіотиків та пребіотиків у молочних напоях Bondar M. С Стаття присвячена вивченню застосування пробіотиків та пребіотиків у молочних напоях. Особлива увага 33
24930 Problems of using the central bank discount rate as a regulatory tool Prylutskyi А. С The article analyzes and investigates the state and problems of applying the discount rate as a tool 23
24929 Вплив контролю забур'янення на урожайність гороху посівного Окрушко С. Є. С Вивчався вплив контролю забур`янення на урожайність гороху посівного. 30
24927 Урожайність і якість коренеплодів моркви столової зарубіжної селекції Вдовиченко І. П. С В статті висвітлені результати дослідження агробіологічної оцінки гібридів моркви сортотипів Шантане 34
24926 Экологическая оценка загрязнения почвы и селькохозяйственной продукции по содержанию радионуклидов Яковець Л. А. С В статье приведены результаты исследований по определению экологической оценки загрязнения почвы и с 19
24925 Управління прибутковістю аграрного підприємства в сучасних умовах Герасимчук В. Г. С В роботі визначається сутність категорії «прибуток» та визначено основні його функції, розглянуто ме 31
24924 Практичні аспекти вирощування овочів і картоплі по технології strip-till Томчук В. В. С У статті розглянуто історичні аспекти становлення і розвитку технології обробітку грунту strip-till, 37
24923 Feed productivity of medicago sativa depending on the elements of growing technology Telekalo N. V., Melnyk M. V. С The article determines that the forage productivity of Medicago sativa is determined by the use of g 19
24922 Геометричне моделювання в задачі трасування лінійних інженерних споруд Шевченко А. В., Видмиш А. А., Штуць А. А. С Трасування лінійних споруд полягає у визначенні на місцевості їх осі, планового та висотного положен 41
24921 Improvement of Stamping by Rolling Processes of Pipe and Cylindrical Blades on Experimental Research Shtuts A., Kolisnyk M., Vydmysh A., Voznyak O., Baraban S., Kulakov P. СSc During the experimental study, a pronounced beating and sealing of the side surface of the tubular, 25
24920 Life insurance market in ukraine: ways to develop Aleskerova Y., Todosiichuk V., Kolіsnik V. С Life insurance market in Ukraine is the most important type of personal insurance. The paper analyze 23
24919 Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку Ставська Ю. В. С У статті досліджено питання впливу глобалізації світової економіки на фінансовий ринок. Представлена 24
24918 Порівняльна оцінка накопичення Zn розторопшею плямистою (Silybum Marianum) залежно від виду мінеральних добрив Ткачук О. П., Разанова А. М. С Досліджено інтенсивність накопичення цинку листовою масою та насінням розторопші плямистої залежно в 33
24917 Foreign currency market of status and development trends Ruda O. L. С The current state and problems of the foreign exchange market of Ukraine are considered. The essence 23
24916 Перезимівля озимого ріпаку залежно від факторів інтенсифікації в умовах Лісостепу Правобережного Забарна Т. А. С Ріпак озимий (Brassica napus Z.var oleifera bienis Koch) – однорічна трав’яниста рослина з родини ка 31
24915 Защита выражения мнения в практике европейского суда по правам человека Опольська Н. М. С В статье осуществлен комплексный теоретико-правовой анализ защиты права на свободу творчества в рамк 22
24913 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. С У статті розглянуто сучасний стан впровадження інновацій у переробній промисловості АПК. Проаналізо 45
24912 The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Y. СSc Agriculture has been considered as one of the priority countries sectors in our research; the share 63
24911 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 120012) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв Винахід стосується способу транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрою для його здійсне 22
24904 Мeтодичні пiдходи до оцінки процесів модернізації системи eкoлoгoбeзпeчнoгo cтaлoгo poзвитку Лутковська С. М. С В статті представлено аналіз особливостей модернізації регіонів, шляхом використання існуючих методи 40
24903 Ідентифікації екологічних ризиків у системі еколого-економічної безпеки Лутковська С. М. С У статті визначено шляхи ідентифікації екологічних ризиків у системі еколого-економічної безпеки. Ме 24
24902 Сутність системи екологічної безпеки сталого розвитку в умовах глобальної економіки Лутковська С. М. С У статті розглядається сутність системи екологічної безпеки сталого розвитку в умовах глобальної еко 23
24900 Стратегія глобалізації екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. С У статті доведено необхідність застосування проривної стратегії розвитку економіки, котра передбачає 17
24895 Фундаментальні дослідження екологічної безпеки сталого розвитку та процесів екологічної модернізації Лутковська С. М. С Анотація. В статті представлено світові тенденції розвитку екологічної безпеки сталого розвитку та 37
24894 Стратегічні пріоритети удосконалення модернізаційних заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки Лутковська С. М. С В статті представлено стратегічні пріоритети удосконалення модернізаційних заходів у сфері забезпече 24
24893 Забезпечення сталого розвитку за умов модернізації системи оцінки рівня екологічної безпеки Лутковська С. М. С У статті визначено, що комплексну оцінку рівня екологічної безпеки доцільно здійснювати на основі но 28
24892 The Efficiency of Training a Teacher at Higher Education Institutions of Different Profiles Vykhrushch V. O., Romanyshyna L. M., Pehota O. M., Shorobura I. M., Kravets R. A. СSc The article reveals the problem of empirical research of training higher education institutions teac 30
24888 Правове регулювання виробництва ветеринарних препаратів Оверковська Т. К. С Стаття присвячена аналізу та обгрунтуванню положень щодо правових аспектів діяльності у сфері виробн 32
24887 Політологія з основами соціології Левчук К. І. Нп Навчальний посібник містить необхідні матеріали для самостійної роботи студентів з вивчення дисциплі 36
24886 Інформаційні системи та технології в галузі Зелінська О. В., Потапова Н. А., Волонтир Л. О. Нп Навчальний посібник містить теоретичні відомості та лабораторний практикум з основ розробки і викори 78
24885 Вища математика. Частина І Новицька Л. І., Хрипко Т. Є. Нп Посібник складений відповідно до програми навчальної дисципліни «Вища математика» і містить теоретич 22
24884 Короткий курс опору матеріалів Деревенько І. А., Сивак Р. І. Нп У навчальному посібнику розглянуто основні теми курсу опору матеріалів та в стислій формі приведені 50
24883 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур Окрушко С. Є., Вергелес П. М. Нп В навчальному посібнику подано короткий зміст навчальної дисципліни; перелік тем, які виносяться на 86
24882 Фізичне виховання. Атлетичні види спорту Олійник Н. А., Дуржинська О. О., Рудницький В. Б. Нп У навчальному посібнику викладено сучасну теорію та методику підготовки спортсменів у важкій атлетиц 66
24881 Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants = Вплив асиміляційного апарату та продуктивність рослин білого люпину Pantsyreva H. V. Тд Вплив асиміляційного апарату та продуктивність рослин білого люпину. 24
24880 Формування та реалізація стратегії розвитку підприємств олійно-жирової галузі Ставська Ю. В. С Стаття присвячена дослідженню процесу формування та реалізації стратегії розвитку підприємств олійно 44
24879 Monetary funds as a concept in accounting = Грошові кошти як поняття в бухгалтерському обліку Podolianchuk O. A., Koval N. І. С У статті проведено критичний аналіз наукових думок та нормативно-правове регулювання щодо обліку гро 35
24878 Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в регіон Кубай О. Г. С В сучасних умовах трансформаційних змін в економіці питання активізації та перспектив розвитку зовні 36
24877 Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування лексичної компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти Тимощук Н. М. С У статті проаналізовано особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій для формуван 37
24876 Концептуальні напрями підвищення ефективності функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. С Розвиток спиртової промисловості є одним із пріоритетних напрямів економічної політики нашої держави 21
24866 Система облікового забезпечення управління підприємств. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для аспірантів (здобувачів) третього (освітньо-наукового) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи містять перелік тем, завдань і питання для вивчен 3
24865 Study on performance of compression engine operated by biodiesel fuel Kaletnik H., Mazur V., Gunko I., Ryaboshapka V., Bulgakov V., Raide V., Ilves R., Olt J. СSc The analysis of the performance of biofuel is aimed at evaluating the energy efficiency of operating 44
24864 Особливості обліку і калькулювання за змінними витратами Лепетан І. М. Тд В сучасних умовах господарювання ефективність діяльності підприємства залежить від повноти, достов 38
24863 Мікрокредитування аграрного сектору в Україні: стан, проблеми та перспективи Мулик Т. О., Мулик Я. І. Мвз Досліджено питання фінансування діяльності малого бізнесу, і зокрема, мікрофінансування, що здійснює 54
24862 Непрацюючі довгосторокові банківські кредити в україні: проблеми обліку та аналізу Корпанюк Т. М., Довгань П. О. С У статті виокремлено з загальної проблематики забезпечення безперервності відтворювального процесу в 42
24861 Оптимізація площі живлення та густоти стояння рослин гібридів для максимальної продуктивності буряків цукрових в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. С Актуальність наукової роботи обумовлена необхідністю формування більш продуктивного агроценозу буряк 47
24860 Продуктивність рослин пшениці озимої залежно від фону живлення та застосування біологічних добрив в умовах Правобережного Лісостепу України Поліщук М. І. С Представлено трьохрічні результати досліджень по вивченню впливу фонів живлення та застосування біол 52
24859 The impact of external financial risks on enterprise activities Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Maksymenyuk T С The article describes the main types of external risks in the economic activity of the enterprise, t 35
24858 Лінгвістична характеристика друкованих рекламних оголошень Тимкова В. А. С Запропонована студія є спробою здійснити лінгвокультурний аналіз друкованої реклами з морфологічного 26
24857 Streamlining the usage of organic animal husbandry as a determinant of increasing agricultural production efficiency Bereziuk S., Zubar I. С The article focuses on rapid intensification of operational loads on agricultural land, which is cau 27
24856 Economic analysis for forecasting and prospective planning of economic processes of local self-government Samborska O. Y. С Стаття присвячена використанню економічного аналізу у планнуванні розвиткук місцевого самоврядуванн 38
24855 Розвиток біоенергетики як складова забезпечення енергетичної безпеки України Пришляк Н. В., Курило В. Л., Пришляк В. М. С Разом зі зростанням населення планети, виробництво енергії постійно збільшується. Тільки за останні 34
24854 Розвиток малого та середнього бізнесу Вінницької області Фіщук Н. Ю., Березюк С. В. С У статті розглянуто питання сутності, особливостей та переваг підприємств малого та середнього бізне 23
24853 Особливості мовної організації рекламного тексту Тимкова В. А. Тд У сучасному світі інформаційних технологій реклама стала невід’ємною частиною нашого життя. Сьогодні 29
24852 Mortgage lending system of agricultural enterprises of Ukraine = Система іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств України Sakhno A. A., Polishchuk N. V., Salkova I. Yu., Kucher L. Yu., Kudyrko O. M. СSc This paper investigates the necessity of forming an agricultural mortgage lending system, which reve 39
24851 Фінансова спроможність та забезпечення дохідності об'єднаних територіальних громад Тітов Д. В. С Стаття присвячена аналізу дохідності об’єднаних територіальних громад в контексті реалізації реформи 29
24850 Assessment of the investment climate in Ukraine = Оцінка інвестиційного клімату в Україні Khaietska О. P. Мвз Investment is one of the key determinants of the economic development of any state, thanks to attrac 19
24849 The use of information technologies at the state and local levels = Використання інформаційних технологій на державному та місцевому рівнях Zelinska O., Volontyr L. С Now, the cause of inefficient management in many enterprises of Ukraine is the insufficient use of i 27
24848 Вивчення та добір вихідного матеріалу для створення сортів і гібридних популяцій люцерни посівної, толерантних до підвищеної кислотності грунтового розчину Бугайов В. Д., Мамалига В. С., Горенський В. М. С Вивчення колекційних зразків люцерни різного еколого-географічного походження за збором сухої речови 48
24847 Ефективність використання замінників білкового корму бджіл при виробництві гомогенату трутневих личинок Разанов С. Ф., Вітер Н. Г., Овчарук В. В. С Визначено цінність гомогенату виробленого із трутневих личинок бджолиних сімей. Цінність гомогенату 27
24845 Нефінансова звітність підприємств як стратегічний інструмент налагодження маркетингу партнерських відносин Герасименко Ю. В., Пчелянська Г. О. С розглянуто сутність та зміст нефінансової звітності підприємств як стратегічного інструменту налагод 35
24842 Використання мультимедійних технологій у вивченні іноземних мов у закладах вищої освіти Волошина О. В. Тд Мультимедійні технології відіграють важливу роль у формуванні та розвитку іншомовної комунікативної 31
24841 Мовна підготовка майбутніх фахівців туризму Волошина О. В. Тд Розвиток туристичного бізнесу в Україні потребує професіоналів із високим рівнем володіння іноземним 57
24840 Advantages, risks and threats of global digitalization = Переваги, ризики та загрози глобальної цифровізації Koliadenko S. С The article conducts research on the benefits, risks and threats that the world and Ukraine`s econom 35
24839 Development of small enterprises in the region by organizational and economic regulation mechanism = Розвиток малих підприємств у регіоні через організаційно-економічний механізм регулювання Koliadenko D. С The article considers the issues of organizational and economic mechanism of regulating the developm 41
24838 Innovations in Agriculture: Necessity, Problems and Opportunities = Інновації в сільському господарстві: необхідність, проблеми та можливості Kolomiets T. С The article deals with the issues of defining the essence and necessity of introducing innovations i 34
24837 Агроекологічна оцінка стану едафотопів Лісостепу правобережного залежно від інтенсивності хімізації землеробства Яковець Л. А. С У статті наведено дослідження щодо агроекологічної оцінки стану едафотопів Лісостепу правобережного 59
24836 Оцінка регулювання присутності бур'янів в агрофітоценозах гороху посівного Окрушко С. Є. С Стаття присвячена дослідженню впливу агротехнічного та хімічного методів контролю бур`янів у посівах 33
24835 Оптимальне планування в управлінських задачах Рузакова О. В. С Розглянуто особливості функціонування системи оптимального планування. Наведено основні поло-ження т 40
24834 Видовий склад ефемероїдів регіонального парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів Шевчук О. А., Криклива С. В., Шевчук В. В., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. С