The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24674
Title: Технологія та обладнання для віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів
Authors: Севостьянов І. В.
Keywords: віброударне зневоднення, вологі дисперсні матеріали, відходи харчових виробництв
Date of publication: 2020-04-23 10:18:56
Last changes: 2020-04-23 10:18:56
Year of publication: 2020
Summary: У монографії розглядаються теоретичні основи процесів та обладнання для потокового віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів, які є вторинним продуктом харчових та переробних виробництв та можуть після зневоднення використовуватись як цінні добавки для сільськогосподарських кормів або в якості палива. У роботі наводяться технологічні та конструктивні схеми, динамічні і математичні моделі процесів та обладнання для віброударного зневоднення, пропонуються методика проектного розрахунку та перспективні схеми промислових установок. Теоретичні дослідження та розрахунки підтверджуються експериментами на дослідному обладнанні.
Для науковців, фахівців з вібротехнологій, викладачів, аспірантів, студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24674.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : ВНАУ, 2020. - 303 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24674.pdf Size : 15632937 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska