The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25967
Title: Підвищення технічного рівня та ефективності роботи навантажувальних машин безперервної дії
Authors: Загнітко В.В.
Keywords: ефективність, машини, навантаження, техніка, пристрій, продуктивність, матеріал
Date of publication: 2020-10-20 10:06:54
Last changes: 2020-10-20 10:06:54
Year of publication: 2020
Summary: Метою магістерської роботи є підвищення технічного рівня навантажувальних машин як циклічної так і безперервної дії на основі встановлених закономірностей взаємодії їх робочих органів з вологим матеріалом, схильним до налипання, і обґрунтування параметрів навантажувальних машин, що підвищують продуктивність їх роботи у цих умовах.
Встановлені і дослідженні наступні закономірності взаємодії вологого матеріалу, схильного до налипання, з робочими органуми навантажувальної машини: кількісне значення липкості породи залежить від зусилля і часу попереднього контакту породи з робочими органуми машини, а також від чистоти обробки його внутрішніх поверхонь; обґрунтований і використаний у якості узагальненого критерію липкості породи імпульс сили, який необхідно сформувати, щоб відірвати налиплий матеріал.
Описано конструкцію, умови роботи і переваги пристрою для очищення стрічки конвеєра навантажувальних машин безперервної дії.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25967.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25967.pdf Size : 1714758 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska