The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25438
Title: Стратегія формування товарного асортименту підприємства
Authors: Амонс С., Красняк О.
Keywords: товарний асортимент підприємства
Date of publication: 2020-08-10 10:29:40
Last changes: 2020-08-10 10:29:40
Year of publication: 2020
Summary: Стаття присвячена дослідженню особливостей розробки асортиментної політики з урахуванням світового досвіду формування асортиментної політики, що в підсумку повинна забезпечити підприємству стійкі конкурентні переваги, як на українському, так і на зарубіжних ринках. Товарна політика займає одне з ключових місць в стратегії підприємства і вивчає заходи які направ-
лені на підвищення конкурентоспроможності власної продукції, створенню нових товарів, оптимізації асортименту, подовження життєвого циклу. Проте товарна політика – це не тільки цілеспрямоване формування асортименту і управління ним, але й врахування внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на товар,
просування на ринок і реалізація, юридичне підкріплення такої діяльності, ціноутворення як засіб досягнення стратегічних цілей товарної політики організації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25438.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Slovak international scientific journal. - 2020. - № 43, Vol. 2. - Р. 3-9.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25438.pdf Size : 1431568 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska