The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25323
Title: Правоохоронна діяльність як фактор забезпечення національної безпеки в разі формування ринку землі
Authors: Пономаренко А. Б., Ковальов Д. В.
Keywords: національна безпека, загрози, ринок земель сільськогосподарського призначення, подвійне громадянство, право-охоронна діяльність
Date of publication: 2020-06-24 15:59:25
Last changes: 2020-06-24 15:59:25
Year of publication: 2020
Summary: У статті розглянуто вплив запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення на стан національної безпеки України. Відкриття ринку землі може мати як позитивні, так і негативні наслідки для України. Адже запровадження ринку землі – це не лише інстру-мент наповнення бюджету, а й питання національно безпеки нашої держави. На основі чинного законодавства визначені сфери національної безпеки України. Проаналізовані ризики та загрози національній безпеці України, що можливі внаслідок запуску ринку сільськогосподарських земель.Такими загрозами є: 1)можливий вплив Російської Федерації на внутрішню й зовнішню політику незалежної України через неврегульованість механізму забезпечення принципу єдиного громадянства України; 2)загострення конкурентної боротьби, збільшення кількості рейдерських захоплень, примус власників до продажу земельних паїв тощо. Тому у процесі запровадження ринку землі потрібно враховувати перманентну загрозу впливу Російської Федерації на внутрішню й зовнішню політику незалежної України. Також необхідно надійно захистити особисті й майнові права власників земельних паїв від мож-ливих порушень.Факт прийняття в Україні закону про обіг земель сільськогосподарського призначення є недостатнім. Не менш важливе значення має практична реалізація цього закону. Тому очевидно, що для побудови цивілізованого ринку сільськогосподарських земель вирішальне значення має саме ефективна правоохоронна діяльність.Подано визначення правоохоронної діяльності як діяльності уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування з метою охорони й захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, державних і громадських формувань шляхом засто-сування правових заходів впливу на підставі закону та у встановленому законом порядку.Визначено коло суб’єктів правоохоронної діяльності в широкому її розумінні. Зазначено, що громадяни для реалізації та захисту своїх суб’єктивних прав також здійснюють правоохоронну діяльність. Доведено, що правоохоронна діяльність при формуванні ринку земель сільськогосподарського призначення є важливим фактором забезпечення національної безпеки України.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25323.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Порівняльно-аналітичне право : електронне наук. фах. видання. - Ужгород, 2020. - С. 114-117.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25323.pdf Size : 1023181 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska