The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24395
Title: Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа
Authors: Марценюк О.В., Руда О.Л.
Keywords: страхування, страхові відносини, страховий ринок, страховик, страхувальник
Date of publication: 2020-02-27 17:08:56
Last changes: 2020-02-27 17:08:56
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки навчальної дисципліни розроблені відповідно до програми нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Страхування».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Страхування», плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи. Наведено тематику рефератів та перелік питань, що виносяться на іспит, тести для самоконтролю а також термінологічний словник.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24395.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24395.pdf Size : 1700210 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska