The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26482
Title: Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків
Authors: Курило В. Л., Пришляк В. М.
Keywords: безвисадковий спосіб, цукрові буряки, технологічний процес, вирощування насінників
Date of publication: 2020-11-16 08:15:34
Last changes: 2020-11-16 08:15:34
Year of publication: 2020
Summary: У статті викладено удосконалені, на основі результатів досліджень агрофізичних властивостей рослин, технологічні процеси безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків. Показані, розроблені та запропоновані для практичного використання агротехнічні заходи, що забезпечують підвищення врожайності насіння, збільшення коефіцієнта його розмноження та зниження витрат на виробництво. Результати досліджень можуть бути використані для удосконалення та оптимізації зональних технологій і технічних засобів для вирощування насінників цукрових буряків.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26482.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вісник аграрної науки Причорномор’я. - 2020. - Вип. 2. - С. 104-111. | DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26482.pdf Size : 554008 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska