The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26716
Title: Формування управлінської звітності в системі обліку сільськогосподарських підприємств
Authors: Стельмащук Т.М.
Keywords: управлінський облік, управлінська звітність, принципи звітності, моделювання управлінської звітності.
Date of publication: 2020-11-19 12:28:22
Last changes: 2020-11-19 12:28:22
Year of publication: 2020
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів формування управлінської звітності в системі обліку сільськогосподарських підприємств.
Об’єктом дослідження є система управлінської звітності у ТОВ «Енселко Агро» с. Сахнівці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область.
Мета дипломної роботи полягає в аналізі теоретичних і практичних підходів до формування управлінської звітності в системі обліку сільськогосподарських підприємств та їх удосконалення.
Відповідно до поставленої мети в дипломній роботі передбачено вирішення таких основних завдань:
- визначення сутності та історичних аспектів управлінської звітності;
- висвітлення класифікації, принципів та вимог до управлінської звітності;
- аналіз механізму розробки та впровадження управлінської звітності;
- вивчення організаційних підходів до формування управлінської звітності підприємств;
- дослідження управлінської звітності в обліково-інформаційній системі підприємства;
- узагальнення пропозицій щодо моделювання управлінської звітності підприємств;
- розгляд концепції формування управлінської звітності за умови використання інформаційних технологій.
Одержані результати можуть бути використані для застосування в практичній діяльності суб’єктів господарювання щодо розробки управлінської звітності.
Ключові слова: управлінський облік, управлінська звітність, принципи звітності, моделювання управлінської звітності.
Магістерська робота містить 128 сторінки, 7 таблиць, 12 рисунків, список використаних джерел включає 93 найменувань, 10 додатків.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26716.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26716.pdf Size : 944450 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska