The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25315
Title: Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому підкомплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність
Authors: Луцяк В. В., Пронько Л. М., Мазур К. В., Колесник Т. В.
Keywords: система, управління, інноваційна продукція, олійно-жировий підкомплекс, горіх волоський, переробка
Date of publication: 2020-06-24 08:22:39
Last changes: 2020-06-24 08:22:39
Year of publication: 2020
Summary: Продукція олійно-жирового комплексу є продукцією щоденного споживання. Олії та жири відіграють ключову роль у повсякденному суспільному житті та економіці. Ця роль буде збільшуватися в найближчому майбутньому внаслідок зростання світового населення, підвищення добробуту та збільшення важливості біоекономіки. Рослинні олії та тваринні жири є поновлюваними ресурсами.
В даній монографії здійснено дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку ринку рослинних олій в Україні та світі, зокрема, здйснено аналіз глобального виробництва рослинних олій та місце України в сегменті ринку високоолеїнових олій та олійних культур. Досліджено ланцюг створення вартості при виробництві інноваційної продукції в олійно-жировому комплексі та встановлено напрями із забезпечення спроможності до комерціалізації нових видів харчових олій. Досліджено конкурентоспроможність підприємства олійно-жировго комплексу та запропоновано методологію управління конкурентоспроможністю підприємства, методичний підхід до створення інновацій у олійно-жировому підкомплексі. Розглянуто можливі маркетингові стратегії управління інноваційною діяльністю підприємства олійно-жирового підкомплексу. Здійснено проектування деяких функціональних харчових продуктів з горіху волоського. Книга розрахована на менеджерів, які здійснюють маркетингову діяльність у підприємствах олійно-жирового підкомплексу. Може бути використана студентами, аспірантами та науковцями, які досліджують ланцюги створення вартості продукції в олійно-жировому комплексі та способи створення інновацій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25315.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : ВНАУ, 2020. - 220 с. / Рек. ВР ВНАУ (Протокол № 11 від 28.04.2020 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25315.pdf Size : 2667731 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska