The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26711
Title: Інформаційні технології у підприємницьких структурах
Authors: Березюк С. В., Оніщенко М. Л.,
Keywords: інформація, ІТ-ринок, телекомунікаційні послуги, аутсорсинг, інформатизація економіки, підприємство
Date of publication: 2020-11-19 09:47:44
Last changes: 2020-11-19 09:47:44
Year of publication: 2020
Summary: У статті розглянуто зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку ІТ-ринку з огляду на інформатизацію суспільства як одну із найбільш характерних особливостей сучасного розвитку суспільних відносин, коли інтелектуальна складова стає основою для подальшого удосконалення науково-технічних та технологічних розробок. Визначено основні відмінні особливості форм присвоєння та відчуження інформаційного продукту в суспільстві.
Акцентовано увагу на структурі світового ринку інформаційних та телекомунікаційних послуг, динаміці обсягу їх експорту, визначена домінуюча затребуваність світового ІТ ринку на програмне забезпечення, ІТ-обслуговування, загальний ІТ. Зазначено основні тенденції розвитку української IT-індустрії, її проблеми та перспективи. Визначено рівень розвитку ІТ-ринку України у різних сегментах. Зроблено висновок, що ІТ-ринок України значною мірою представлений наданням послуг вітчизняними фахівцями в галузі ІТ зарубіжним корпораціям у вигляді аутсорсингу. Підкреслено роль
інформації як ознаки інформатизації економіки та її впливу на всі галузі виробничої і невиробничої сфери діяльності. Зазначено, що інформатизація економіки здійснює вплив на різні сфери суспільного життя, створюючи матеріальну основу для автоматизації управлінських процесів, що в кінцевому результаті робить цей процес більш досконалим та продуктивним. Ці зміни щодо сприйняття інформації пов’язані з перетворенням її у виробничий ресурс, а відтак – у фактор суспільного виробництва. Наголошено, що в нинішніх умовах сутність економічних відносин у суспільстві визначає не капітал, а процес
накопичення та використання знань. Проаналізовано світовий досвід щодо формування вітчизняної моделі надання інформаційних технологій та послуг. Визначено перспективи подальших досліджень вітчизняної IT-індустрії.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26711.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. - Вінниця : ВНАУ, 2020. - № 2. - С. 118-131.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26711.pdf Size : 1269165 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska