The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27596
Title: Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків, як алгоритм до формування професійних компетентностей майбутніх агроінженерів
Authors: Пришляк В. М.
Keywords: робочі органи, цукрові буряки, компетентність, агроінженер
Date of publication: 2020-12-17 12:07:31
Last changes: 2020-12-17 12:07:31
Year of publication: 2020
Summary: Існуючі технології й сучасні технічні засоби, що застосовуються для
вирощування цукрових буряків, не забезпечують необхідної якості виконання
технологічних процесів. Це зумовлює зростання забур’яненості плантацій, низьку інтенсивність розвитку рослин, неефективне використання добрив, зниження врожайності та якості коренеплодів, що в результаті призводить до значних витрат коштів на їх виробництво. Розробка нових і удосконалення існуючих технологічних процесів догляду за посівами, технічне забезпечення виконання операцій інноваційними робочими органами культиватора забезпечило зростання врожайності цукрових буряків, підвищення якості вирощеної продукції, а відповідно збільшення прибутку сільгосптоваровиробників. Результати проведених досліджень рекомендується застосовувати на практиці у технологіях вирощування цукрових буряків і у навчальному процесі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27596.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії», 19-20 листоп. 2020. Вінниця : ВНАУ, 2020. 9 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27596.pdf Size : 647868 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska