The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26054
Title: Удосконалення автоматизованої системи управління лінією виробництва яблучного соку
Authors: Янченко Вікторія Вячеславівна
Keywords: АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ, ПАСТЕРИЗАЦІЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНА І ПРИНЦИПІАЛЬНА СХЕМИ, АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦІЇ, НАДІЙНІСТЬ
Date of publication: 2020-10-26 16:29:19
Last changes: 2020-10-26 16:29:19
Year of publication: 2020
Summary: Удосконалення автоматизованої системи управління лінією виробництва яблучного соку. Янченко В. В. - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вінниця, 2020.
Пояснювальна записка виконана на 90 аркушах друкованого тексту і містить 8 таблиць, 11 рисунків. При виконанні роботи було використано 34 літературних джерела.
Магістерська кваліфікаційна робота складається зі вступу, характеристики ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», п’яти розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел.
У роботі досліджені процеси виробництва яблучного соку. Проведено аналіз технологій, мікробіологічного складу соків та впливу температури і тривалості нагрівання на якість готового продукту.
На основі проведеного аналізу обрано спосіб термічної обробки та технологічну лінію виробництва яблучного соку. Обране технологічне та силове електрообладнання приводу робочих машин. Виконано перевірочний розрахунок електродвигунів за умовами пускового, мінімального та максимального моментів.
В рамках удосконалення автоматизованої системи управління лінією виробництва яблучного соку було розроблено функціональну схему, алгоритм автоматизованого керування, електричну принципіальну схему керування процесом пастеризації яблучного соку. Розглянуті питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26054.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26054.pdf Size : 1965132 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska