The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25953
Title: «Розробка автоматизованого електроприводу поворотної платформи сонячних панелей»
Authors: Чабанюк Сергій Валерійович
Keywords: автоматизований електропривод, поворотна платформа, системи стеження, сонячний трекер, енергоефективність, сонячна батарея.
Date of publication: 2020-10-20 09:58:17
Last changes: 2020-10-20 09:58:17
Year of publication: 2020
Summary: Пояснювальна записка містить: 180 сторінок, 83 рисунки, 39 таблиці, 49 джерел.
Проведено огляд: існуючих фотоелектричних енергетичних установок, що застосовувують системи стеження, фотоелектричні датчики положення Сонця, електромеханічні виконавчі механізми та систем управління, які враховують вітрове навантаження. Виконано аналіз вимог по точності стеження в автоматизованих фотоелектричних енергоустановках.
Проведено дослідження і розробка АСУ стеження сонячних батарей за Сонцем з використанням крокового двигуна і датчиків положення сонця. Було створено функціональну схему стеження сонячних батарей за Сонцем на основі принципу безперервно-дискретного переміщення в режимі стеження. Запропоновано структуру і алгоритм управління та стеження для безперервно-дискретним стеженням СБ за Сонцем з регульованим дискретним кроком переміщення в функції поточної освітленості.
Наведено основні результати магістерської роботи. Приведено відомі варіанти застосування слідкуючих електроприводів та вимоги до них. Здійснено аналіз структур й математичне забезпечення існуючих слідкуючих систем. Виконано технологічний розрахунок поворотних систем сонячних панелей та вибрано систему слідкуючого електроприводу на базі двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітів. Для моделювання режимів роботи в пакеті MATLAB-Simulink була синтезована структурна модель та виконано розрахунки відповідно.
Розроблено проект в якому передбачається організація сонячної електростанції з використанням системи управління поворотним механізмом для збільшення продуктивності фотоелектричної установки, орієнтуючи її робочу поверхню на Сонце. Виконано опис ідеї, проектування та системний інжиніринг. Розраховано точку безбитковості наземної сонячної електростанції. Також приведено ринкові тенденції, можливості та бар`єри на шляху реалізації роботи.
Із техніко-економічних розрахунків результатів випливає, що найбільш економічно вигідним є використання системи ТП-СКУ-АД, оскільки приведені витрати для неї є найменшими і становлять 189 євро.
В економічному розділі представлено проектом в якому передбачається організація сонячної електростанції з використанням системи управління поворотним механізмом для збільшення продуктивності фотоелектричної установки, орієнтуючи її робочу поверхню на Сонце. Описано ідею проекту в цілому, наведено глобальну ситуацію в сфері ВДЕ у світі та Україні, тенденції розвитку та інвестиційна привабливість проектів сонячної електрогенерації в Україні.
Наведено основні напрямки та етапи робіт при проектуванні та супроводі сонячного трекеру в складі сонячної станції. Ілюстративно представлено огляд етапів впровадження таких технологій та представлено перелік робіт.
Розраховано точку безбитковості наземної сонячної електростанції (для центральних регіонів України).
Також були приведені заходи з охорони праці та техніки безпеки при будівництві та встановлені сонячних електростанцій з поворотними панелями.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25953.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25953.pdf Size : 3733493 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska