The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25317
Title: Юридична особа як суб’єкт злочину в науці кримінального права
Authors: Колос С. С.
Keywords: інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб, заходи кримінально-правового характеру, склад злочину, суб’єкт злочину, вина юридичної особи
Date of publication: 2020-06-24 08:33:48
Last changes: 2020-06-24 08:33:48
Year of publication: 2020
Summary: Стаття присвячена дослідженню основних теоретичних підходів до визначення поняття юридичної особи як суб’єкта злочину в науці кримінального права й обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення кримінального закону в частині кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні. Розглянуто основні нормативно-правові акти, які регулюють застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб в Україні. Акцентовано увагу на тому, що інститут заходів кримінально-правового характеру неефективний у боротьбі з такими суспільно-небезпечними протиправними діяннями, як організована злочинність, кіберзлочинність, корупція, тероризм, екологічні злочини. Водночас наголошено на тому, що в багатьох країнах світу успішно функціонує інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб.
Проаналізовано сучасні теоретичні підходи щодо запровадження інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб. Законодавчо визначено, що суб’єктом злочину є фізична особа. Тому кримінальний закон не визнає юридичну особу суб’єктом злочину. Проте юридичні особи є повноправними суб’єктами великої кількості правовідносин і можуть вчиняти протиправні діяння. Водночас
суттєвою відмінністю цих протиправних діянь є характер суб’єктивної сторони такого виду правопорушень. Ця характеристика правопорушення дістає відображення у понятті «вина», яка характеризує свідоме, психічне ставлення особи до вчиненого нею протиправного діяння та його наслідків. У статті наведено аргументи прихильників різних точок зору щодо того, чи може бути
юридична особа суб’єктом злочину, адже основними ознаками суб’єкта злочину є його осудність і вина. За результатами дослідження автор робить висновок, що вина юридичної особи може бути визначена як психічне ставлення фізичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи, до зв’язку між їхніми діями чи бездіяльністю та протиправними діями юридичної особи.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25317.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Держава та регіони : сер. Право. - Запоріжжя, 2020. - № 1 (67), т. 2. - С. 80-83.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25317.pdf Size : 597197 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska