The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26027
Title: Витрати як базова складова системи обліку та аналізу виробництва продукції тваринництва
Authors: Мулик Т. О.
Keywords: витрати, центр витрат, облік виробництва, аналіз витрат, продукція тваринництва
Date of publication: 2020-10-26 09:00:28
Last changes: 2020-10-26 09:00:28
Year of publication: 2020
Summary: У статті досліджено витрати як базову складову системи обліку та аналізу виробництва продукції тваринництва. Продемонстровано яку роль відіграє тваринницька галузь у продовольчому забезпеченні населення, розвитку аграрного виробництва й економіки країни. Проаналізовано обсяги виробництва продукції та поголів’я сільськогосподарських тварин. Визначено, що основними об’єктами обліку та аналізу, контроль за якими належить до компетенції підприємства, є витрати. Проведено критичну оцінку близьких за змістом категорій: «витрати», «затрати» та «собівартість». Досліджено такі поняття як: центри витрат, місця їх виникнення, центри відповідальності. На основі опрацювання П(С)БО 16 «Витрати» проведено структуризацію витрат підприємства Визначено мету, завдання та джерела аналізу витрат в галузі тваринництва а також особливості даної галузі, які необхідно враховувати при організації обліку та аналізу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26027.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Modern Economics. - 2020. - № 22. - С. 50-58. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-08.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26027.pdf Size : 518021 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska