The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26731
Title: Порівняльна оцінка гігієнічних умов виробництва молока за різних способів утримання корів
Authors: Лукашевич Настасія Віталіївна.
Keywords: технологія, годівля, утримання, корови, виробництво, молоко, гігієна, мікроклімат, спосіб, прибуток
Date of publication: 2020-11-19 15:52:45
Last changes: 2020-11-19 15:52:45
Year of publication: 2020
Summary: В умовах СФГ «О.Ю.С.» с. Бугаків, Немирівського району за оцінкою гігієнічних умов виробництва молока встановили, що в групі корів за прив’язного утримання отримано нижчі надої молока на 8,58% та гірші показники мікроклімату, які відповідають гранично допустимому експлуатаційному режиму – 3 бали, тоді як за безприв’язного утримання в комбібоксах вищі надої – 5911 кг та кращі показники мікроклімату, що відповідають допустимому проектно-технологічному режиму – 4 бали.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26731.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Вінниця: ВНАУ. 2020. 70 с. – 10 табл. 4 рис. 14 формул, 37 бібліограф. назв.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26731.pdf Size : 1100223 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska