The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25408
Title: Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект
Authors: Правдюк Н. Л., Лепетан І. М., Бурко К. В.
Keywords: тактика, стратегія, стратегічний управлінський облік, менеджмент, бенчмаркінг, збалансована система показників, бюджетування, бухгалтерський облік
Date of publication: 2020-08-05 09:24:46
Last changes: 2020-08-05 09:24:46
Year of publication: 2020
Summary: Монографія присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення облікового забезпечення тактичного та стратегічного управління підприємств. В результаті дослідження теоретичних положень бухгалтерського обліку в системі управління підприємницькою діяльністю підприємств обґрунтовано власний підхід до сутності понять облікове забезпечення тактичного та стратегічного управління в аграрній сфері; визначено складові облікового забезпечення; методичні підходи до визначення змісту, структури, оцінювання величини витрат суб’єктів господарювання в аграрній сфері. Обґрунтовано механізм формування облікового забезпечення тактичного та стратегічного управління підприємств.
Монографія призначена для докторантів, аспірантів, наукових співробітників, студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, управлінського персоналу всіх ланок, бухгалтерів і економістів підприємств, які цікавляться питаннями облікового забезпечення тактичного та стратегічного управління підприємств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25408.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : Кушнір Ю. В., 2020. - 448 с. / Рек. до друку ВР ВНАУ (Протокол № 13 від 26 черв. 2020 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25408.pdf Size : 4135633 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska