The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27675
Title: Організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств
Authors: Охота Ю. В.
Keywords: сільськогосподарське підприємство, класифікація і структура підприємств, малі, середні і великі підприємства, фінансовий результат, прибуток
Date of publication: 2020-12-22 14:18:54
Last changes: 2020-12-22 14:18:54
Year of publication: 2020
Summary: Обґрунтовано й розкрито організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств як представлення їх системи, а також окремих суб’єктів господарювання.
Елементи наукової новизни. На основі систематизації емпіричних даних щодо розвитку сільськогосподарських підприємств визначено сучасні особливості формування економічної результативності господарювання, її організаційно-структурні аспекти з оцінками розмірів підприємств та їх регіональної специфіки забезпечення ефективності. Отримані результати мають прикладну, методичну спрямованість і дають можливість для обґрунтування управлінських рішень щодо розвитку сільськогосподарських підприємств залежно від розміру й враховуючи організаційну форму.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27675.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка АПК. 2020. № 8. С. 98-106.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27675.pdf Size : 5639944 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska