The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25973
Title: Підвищення ефективності механізовано-го процесу збирання коренеплодів кормових буряків
Authors: Мукомел Д.Р.
Keywords: кормовий буряк, коренеплод, ефективність, коренезбиральна машина, техноло-гічний процес
Date of publication: 2020-10-20 10:07:56
Last changes: 2020-10-20 10:07:56
Year of publication: 2020
Summary: Об’єктом дослідження є робочий орган для видалення із ґрунту коренеп-лодів кормового буряка.
Мета роботи полягає у дослідженні різних типів викопувальних робочих органів коренезбиральних машин, аналізі науково-теоретичних передумов вдос-коналення механізованих способів і технічних засобів для збирання коренепло-дів кормового буряка, що забезпечують зниження витрат ручної праці, енерго-ємності і підвищення якості виконання робіт.
В роботі розглянуто питання організації робіт із застосування удосконале-ної коренезбиральної машини і описані заходи по охороні праці і надзвичайних ситуацій на об`єктах ПСП «Агрофірма Нападівська» і під час експлуатації коре-незбиральної машини.
Виконано розрахунки по економічному обґрунтуванню запропонованих змін, розрахована ефективність капітальних вкладень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25973.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25973.pdf Size : 3332480 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska