The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25029
Title: Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
Authors: Шевчук Т.В. ,Зотько М.О.,Мушит С.О., Білявцева В.В., Дацюк І.В.
Keywords: практика, звіт, захист, рекомендації
Date of publication: 2020-05-19 09:24:02
Last changes: 2020-05-19 09:24:02
Year of publication: 2020
Summary: Наскрізна програма практики для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 207 – «Водні біоресурси та аквакультура» розроблена з метою упорядкування і уніфікації умов проведення практичного навчання студентів у Вінницькому національному аграрному університеті. Під час їх підготовки використано такі нормативні документи, як наскрізна програма та методичні рекомендації з проведення практик студентів вищих навчальних закладів України за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» (Київ 2019 р.)
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25029.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25029.pdf Size : 336827 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska