The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27688
Title: Дослідження особивостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу
Authors: Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Брацлавець Б. С., Ялина О. О.
Keywords: підшипник, вейвлет аналіз, технічна діагностика, вібродіагностика
Date of publication: 2020-12-22 16:01:02
Last changes: 2020-12-22 16:01:02
Year of publication: 2020
Summary: На сьогоднішній день вібродіагностичний метод досягає найвищої ефективності та технологічності для роботи технічного стану технологічного обладнання агропромислового комплексу. У той же час цей метод є одним із найсучасніших методів технічної діагностики, що вказує кінематичні склади об`єктів діагностики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27688.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт в АПК. Вінниця : ВНАУ, 2020. № 4 (111). С. 5-13.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27688.pdf Size : 2603268 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska