The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24150
Title: Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки агроінженерів
Authors: Олійник Н. А.
Keywords: педагогічні умови, майбутні агроінженери, навчання, освітній процес, синергетичний підхід, мультимедійні технології
Date of publication: 2020-03-26 11:30:05
Last changes: 2020-03-26 11:30:05
Year of publication: 2020
Summary: Стаття присвячена одній з актуальних проблем підготовки майбутніх агроінженерів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24150.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Інноваційна педагогіка : наук. журн. «ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». - 2020. - Вип. 20, т. 2. - С. 93-96.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24150.pdf Size : 501138 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska