The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25377
Title: Ґрунтознавство з основами геології. Частина ІІ. Генезис, класифікація та властивості ґрунтів
Authors: Цицюра Я. Г., Поліщук М. І., Броннікова Л. Ф.
Keywords: грунти, генезис грунтів, властивості грунтів, класифікація грунтів
Date of publication: 2020-07-16 12:22:06
Last changes: 2020-07-16 12:22:06
Year of publication: 2020
Summary: Викладено сучасні підходи до оцінки генезису та класифікації ґрунтів. Систематизовано та узагальнено основні властивості ґрунтів, значення їх для агрономічної практики та сучасні підходи до їх комплексного регулювання з позиції проблематики сучасного ґрунтознавства. Наведено тестові завдання та рекомендовану літературу для самостійної роботи студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25377.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. пoсіб. / Я. Г. Цицюра, М. І. Поліщук, Л. Ф. Броннікова. - Вінниця : Друк плюс, 2020. - 676 с. / Рек. ВР як навч. посіб. для студ. галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство (Протокол № 13 від 26 черв. 2020 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25377.pdf Size : 60810289 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska