The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27616
Title: Мовна картина світу персонажа в художньому перекладі
Authors: Крикун О. А.
Keywords: рецепція, переклад, індивідуалізація, інтерпретація, вигук, відвигукова лексика
Date of publication: 2020-12-17 16:11:05
Last changes: 2020-12-17 16:11:05
Year of publication: 2020
Summary: На матеріалі роману Дж.Д. Селінджера «Ловець у житі» розглянуто вигукові конструкції як одні з найпоширеніших і найчастіше повторюваних мовних структур в тексті твору. В результаті аналізу зроблено висновок про деякі відмінності між текстом оригіналу і перекладом. Завдяки появі вигуків у перекладі формується своєрідна картина світу головного героя. А це призводить до певної індивідуалізації персонажа Голдена Колфілда в українському варіанті твору.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27616.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», 25 листоп. 2020. Вінниця. 4 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27616.pdf Size : 2129422 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska