The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25463
Title: Особливості впровадження інноваційних технологій у виробничий процес підприємств
Authors: Гарбар Ж. В., Гарбар В. А.
Keywords: інноваційна діяльність, інноваційна технологія, інноваційний процес, ефективність, підприємство
Date of publication: 2020-08-13 15:12:15
Last changes: 2020-08-13 15:12:15
Year of publication: 2020
Summary: Визначено пріоритетні напрями інноваційного розвитку підприємств у сфері виробництва: формування наукоємного виробничого процесу; створення та дієвість інноваційної структури; технологічне та технічне оновлення; впровадження високорентабельних інноваційно-інвестиційних проєктів. Окреслено заходи техніко-технологічного, організаційного, економічного; наукового та соціального спрямування, які забезпечують формування та реалізацію механізму інноваційного розвитку підприємств. Встановлено, що тенденції економічного розвитку зумовлюють еволюцію нових організаційних форм інноваційної діяльності, які забезпечують взаємодію науково-технічного і виробничого потенціалів, сприяють прискоренню інноваційного процесу та підвищенню його результативності. Систематизовано інформацію про наявність та функції інститутів інноваційної інфраструктури, яка існує сьогодні на території України та Вінницької області З’ясовано причини неоднорідного розподілу інноваційних структур за регіонами: централізація фінансових ресурсів, зокрема навколо столиці; функціонування потужних промислових центрів, зокрема у галузях машинобудування, авіабудування, приладобудування, легкої промисловості тощо. Доведено, що наразі інноваційна діяльність підприємств потребує підвищення ефективності виробничої структури, посилення наукового та практичного інтересу до питань, які виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності. Обґрунтовано напрями формування інноваційної стратегії підприємства під впливом інноваційних можливостей: наявність інноваційної стратегії; курс на модернізацію та технічне переоснащення;злагоджена робота із виробниками сировини; наявність самовідданого, професійного, небайдужого творчого колективу (креативної групи); тісна взаємодія з науково-технічними організаціями; наявність інвестора; державна підтримка.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25463.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. - 2020. - No. 3, Vol. 8. - S. 66-68. - Kosice. Slovakia.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25463.pdf Size : 2916633 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska