The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26059
Title: Обґрунтування технологічного процесу та конструктивних параметрів швидкохідного гвинтового змішувача комбікормів
Authors: Коливайло Богдан Юрійович
Keywords: комбікорм, бункер-дозатор, швидкохідний гвинтовий змішувач, камера змішування, тонкошарове динамічне змішування, рівномірність змішування
Date of publication: 2020-10-26 16:33:55
Last changes: 2020-10-26 16:33:55
Year of publication: 2020
Summary: У магістерській роботі представлені теоретичні та експериментальні дослідження розроблених конструкцій гвинтових самозавантажувальних пристроїв, які забезпечують завантаження технологічної магістралі сипким матеріалом і одночасне переміщення її в сторону купи матеріалу по мірі його забирання. Виведено аналітичні залежності для визначення взаємозв’язку між конструктивними, кінематичними та силовими параметрами механізмів повороту активаторів. Розроблено та виготовлено стендове обладнання, а також дослідні зразки самозавантажувальних патрубків. Проведені експериментальні дослідження, за результатами яких встановлено адекватність теоретичних залежностей реальним процесам роботи. Запропонована інженерна методика розрахунку параметрів гвинтових самозавантажувальних патрубків, наведені аналітичні та графічні залежності для вибору їх раціональних параметрів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26059.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: 133 «Галузеве машинобудування»
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26059.pdf Size : 3369433 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska