The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27852
Title: Стан та виробництво органічної продукції в Україні. Вирощування гречки за застосування біопрепаратів
Authors: Малинка Л. В., Шишкіна К. І., Дідур І. М. , Єзерковська Л. В., Караульна В. М. , Карпук Л. М. , Павліченко А. А., Козак Л. А.
Keywords: органічне виробництво, напрями сертифікації, обсяги виробництва, забруднення навколишнього середовища, органічна продукція, гречка, допоміжні продукти
Date of publication: 2021-02-17 08:56:09
Last changes: 2021-02-17 08:56:09
Year of publication: 2020
Summary: Останнім часом нераціональне землекористування і ведення сільського
господарства без урахування необхідності відновлення грунтового покриву
спричинило деградацію та зниження родючості грунтів, зміну їх водно-фізичних, агрохімічних властивостей, біологічної активності грунту. Одним зі способів вирішення екологічних проблем є запровадження органічного землеробства. Концепція сталого розвитку аграрного виробництва передбачає поєднання захисту довкілля, економічного зростання й соціального розвитку, саме виробництво органічної продукції є практичною реалізацією, що дасть змогу отримати високу якість продовольства як важливої складової продовольчої безпеки.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27852.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агробіологія. Біла Церква: БНАУ, 2020. № 2. С. 90-97.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27852.pdf Size : 682897 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska