The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26517
Title: Шляхи підвищення міжнародної інвестиційної привабливості України
Authors: Хаєцька О. П.
Keywords: іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційна діяльність, прямі іноземні інвестиції, портфельні інвестиції, індекс інвестиційної привабливості країн
Date of publication: 2020-11-17 10:22:59
Last changes: 2020-11-17 10:22:59
Year of publication: 2020
Summary: У статті описано сутність інвестицій, що є ключовим чинником економічного розвитку, висвітлено сучасний стан інвестиційної привабливості України. Залучення довгострокових міжнародних інвестицій, їх просування є одним із пріоритетних завдань економічної політики держави. В економіці України існує проблема нестачі інвестиційних ресурсів та відсутності сприятливих умов для їх нагромадження, недосконалою є оцінка внутрішнього потенціалу національних заощаджень, можливостей фінансових інститутів щодо інвестиційної трансформації ресурсів, особливостей регулювання інвестиційної діяльності в умовах змін економічних відносин. Запропоновано загальні принципи інвестиційної політики та основні компоненти інвестиційної привабливості, завдяки яким забезпечується стабільне надходження інвестицій в країну.
Встановлено перебіг сучасних політичних процесів, цілей та пріоритетів поліпшення інвестиційного клімату в Україні, що негативно впливають на міжнародну інвестиційну привабливість. Наведено та проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну, їх структуру за видами економічної діяльності та розподіл прямих інвестицій за країнами-інвесторами. Виявлено, що у 2019 році в економіку України надійшли інвестиції з Кіпру, Нідерландів, Швейцарії, Німеччини, а перспективними галузями для надходження міжнародних інвестицій є галузі АПК, промисловості, енергетики, оптової та роздрібної торгівлі, інформаційних технологій та інфраструктура, підприємства, що здійснюють фінансову та страхову діяльність. Запропоновано ряд індексів, які визначають інвестиційну привабливість країн, інвестиційну довіру. Обґрунтовано рейтинг інвестиційної привабливості Doing business-2020, де Україна покращила свої позиції відповідно до минулого року. Проаналізовано фактори та напрями підвищення міжнародної інвестиційної привабливості (економічні, організаційно-правові, міжнародні, фінансові, соціально-культурні), виконання яких дозволить посилити міжнародну інвестиційну привабливість України.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26517.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. - Вінниця : ВНАУ, 2020. - № 3 (53). - С. 113-130.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26517.pdf Size : 2545323 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska