The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27978
Title: Органічне виробництво в системі сталого розвитку сільських територій
Authors: Ковальчук С. Я.
Keywords: органічне виробництво, сільські території, сталий розвиток, криза Covid-19, ринки органічної продукції, зміни клімату.
Date of publication: 2021-03-02 11:07:03
Last changes: 2021-03-02 11:07:03
Year of publication: 2020
Summary: Кліматичні проблеми, стан природного середовища, криза Covid-19 – головні проблеми сьогодення, які безпосередньо впливають на сільськогосподарське виробництво і, як наслідок, на сталий розвиток сільських територій. У статті проаналізовано фактори переорієнтації виробництва сільськогосподарської продукції на органічне виробництво. Наголошено на збереженні місцевих сільськогосподарських традицій та науково обґрунтованих підходів до органічного виробництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27978.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 4. С. 117-133.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27978.pdf Size : 1019167 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska