The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25251
Title: Лексична компетентність студентів на початковому етапі вивчення англійської мови як об’єкт формування при використанні ІКТ
Authors: Попенко Ю., Павліщук О.
Keywords: лексична компетентність
Date of publication: 2020-06-17 15:48:05
Last changes: 2020-06-17 15:48:05
Year of publication: 2020
Summary: Проблему формування лексичної компетенції у студентів із використанням ІКТ у професійній підготовці фахівців з іноземних мов відображено в роботах Денисова Д., Кареліної О., Коваль Т. та Шуневич Б. [1, с. 94]. Досвід вітчизняних та зарубіжних фахівців з викладання англійської свідчить про те, що процес оволодіння іноземною мовою є багатоаспектним явищем, яке складається з багатьох взаємопов’язаних факторів (лінгвістичних, психологічних, соціокультурних), а також вікових та індивідуальних особливостей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25251.pdf
Publication type: Монографії видані за кордоном
Publication: International Science Group. Pedagogy Theory : Monograph. - Boston, 2020. - Р. 261-269.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25251.pdf Size : 741412 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska