The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27588
Title: Математична модель коливань робочого місця оператора автотранспортного засобу
Authors: Спірін А. В., Твердохліб І. В., Борисюк Д. В.
Keywords: математична модель, коливання робочого місця оператора, автотранспортний засіб
Date of publication: 2020-12-17 10:41:39
Last changes: 2020-12-17 10:41:39
Year of publication: 2020
Summary: Проблема підресорення сидіння в транспортних засобах виникла як самостійна, оскільки підвіска остова не задовольняє при збільшених швидкостях руху машини вимогам санітарно-гігієнічних норм. Якщо підвіска машини забезпечує максимальні значення спектра прискорення остова в місці установки
сидіння в межах 8-9 Гц, що відповідає частотному діапазону, сприятливо переносимого людиною, то доцільність в спеціальному підресорюванні сидіння відпадає. Щоб забезпечити такий спектр прискорень остова, необхідно істотно ускладнити його підвіску. Тому проблема поліпшення умов праці на транспортних засобах часто вирішується шляхом введення локального підресорення сидіння. Остов транспортного засобу при цьому може мати більш високий рівень прискорень коливань, обмежений граничними значеннями, пов`язаними з довговічністю вузлів ходової частини, рами тощо.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27588.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Тези ХІII Міжнарод. наук.-практ. конф. «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 26-28 жовт. 2020 Житомир : Житомирська політехніка, 2020. С. 67-69.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27588.pdf Size : 1115272 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska