The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26056
Title: Підвищення ефективності експлуатації та обслуговування силових трансформаторів та автотрансформаторів
Authors: Товмар Олександр Сергійович
Keywords: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ, СИЛОВІ ТРАНСФОРМАТОРИ, АВТОТРАНСФОРМАТОРи
Date of publication: 2020-10-26 16:29:41
Last changes: 2020-10-26 16:29:41
Year of publication: 2020
Summary: Підвищення ефективності експлуатації та обслуговування силових трансформаторів та автотрансформаторів. Товмар Олександр Сергійович - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вінниця. 2020.
Пояснювальна записка виконана на 98 аркушах друкованого тексту і містить 7 таблиць, 20 рисунків. При виконанні роботи було використано 27 літературних джерел. Вона складається зі вступу, п’яти розділів основної частини, висновків, списку літератури та додатків.
В магістерській кваліфікаційній роботі проведено дослідження шляхів підвищення ефективності експлуатації та обслуговування силових трансформаторів та автотрансформаторів. Значна увага приділена забезпеченню економічного режиму роботи трансформаторів та автотрансформаторів, який визначається їх параметрами і навантаженням. Висвітлено алгоритм визначається навантаження підстанції, при досягненні якого економічно доцільно переходити на паралельну роботу визначеного числа трансформаторів.
Розглянуто порядок проведення контролю стану та ремонтних робіт трансформаторів, а також наведено приклад розрахунку опору ізоляції і тангенса кута діелектричних втрат трансформатора.
Приведені основні положення з охорони праці та розрахунок захисного заземлення трансформатора.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26056.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26056.pdf Size : 1551359 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska