The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27912
Title: Сировинна база рибогосподарської галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».-
Authors: Білявцева В.В.
Keywords: біоресурси, риба, вода, параметри, показники
Date of publication: 2020-10-15 15:46:16
Last changes: 2020-10-15 15:46:16
Year of publication: 2020
Summary: Програма містить структуру навчальної дисципліни «Сировинна база
рибогосподарської галузі» за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та
самостійна робота), а також шкалу оцінки знань та умінь студентів та
рекомендовану літературу. Призначена для використання в навчальному процесі
за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 Водні
біоресурси та аквакультура.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27912.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27912.pdf Size : 985713 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska