The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25945
Title: «Модернізація системи керування електропривода головного руху стрічкопильного горизонтального верстату в умовах ВАТ «Вінницький деревообробний завод»»
Authors: Фаріон Олександр Олександрович
Keywords: електропривод, стрічко-пильний верстат, перетворювач частоти.
Date of publication: 2020-10-20 09:54:43
Last changes: 2020-10-20 09:54:43
Year of publication: 2020
Summary: Фаріон О.О. «Модернізація системи керування електропривода головного руху стрічкопильного горизонтального верстату в умовах ВАТ «Вінницький деревообробний завод»» Магістерська кваліфікаційна робота. Вінниця.: ВНАУ. 2020.– 118 с. Бібліогр.:54. Іл.:49. Табл.:16.
В роботі досліджено електропривод механізму головного руху горизонтального стрічкопильного верстату.
Було розглянуто особливості будови та функціонування верстату. Розраховано привідній двигун.
На основі технічко-економічного порівняння вибрано систему ПЧ-АД, для якої розраховано та вибрано елементи силового кола та кола управління.
Було розроблено математичну модель системи ПЧ-АД з векторним керуванням, на основі якої розроблено структурну схема АД, орієнтованого за потокозчепленням.
Також в робот проведено розрахунок силової частини системи ПЧ-АД, розроблено функціональну, структурну, та принципову електричні схеми.
Спроектовану систему електропривода досліджено шляхом комп’ютерного моделювання в в ППП MathCAD а також в середовищі Simulink (Matlab), а також – перевірка на стійкість та якість.
Також в роботі розглянуті питання з охорони праці при надзвичайних ситуаціях.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25945.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25945.pdf Size : 4441730 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska