The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23937
Title: Фінансове планування. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту Першого бакалаврського освітнього рівня Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальніс
Authors: Алескерова Ю. В., Машевська А.А.
Keywords: Фінансове планування
Date of publication: 2020-02-27 12:32:00
Last changes: 2020-02-27 12:32:00
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми
навчання розроблені з метою закріплення теоретичних знань і формування
практичних навичок з курсу «Фінансове планування».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної
дисципліни «Фінансове планування», плани та завдання для практичних занять, а
також перелік питань для самостійної роботи., які складено в тематичній
послідовності згідно з програмою курсу.. Також наведено тестові завдання,
тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на залік та також
термінологічний словник.
При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом
лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення
відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23937.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23937.pdf Size : 1558220 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska