The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27937
Title: Сортові ресурси люцерни посівної в інтенсифікації польового кормовиробництва
Authors: Гетман Н. Я.
Keywords: люцерна посівна, сорт, режими скошування, початок цвітіння
Date of publication: 2021-02-24 07:52:44
Last changes: 2021-02-24 07:52:44
Year of publication: 2020
Summary: В ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Правобережного незалежно від дії абіотичних і біотичних факторів за період вегетації була встановлена висока адаптивність люцерни посівної за різного географічного походження, а саме природної зони Лісостепу, Полісся, Степу Україна та з країни Сербія. Встановлено, що за погодних умов 2016 року сорти люцерни посівної по-різному реагували на зміни температурного режиму та вологоза безпечення під час вегетації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27937.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця: ВНАУ, 2020. № 19. Р. 51-64.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27937.pdf Size : 491771 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska