The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25446
Title: Стратегія диверсифікації - основна адаптивна стратегія для підприємства
Authors: Табенська О. І.
Keywords: екологічна продукція, заклади харчування, диверсифікація
Date of publication: 2020-08-11 11:08:32
Last changes: 2020-08-11 11:08:32
Year of publication: 2020
Summary: Аналізуючи розвиток туристичної сфери в умовах пандемії, здобуваємо новий
досвід, визначаємо ризики та механізми ефективного функціонування галузі в
умовах, які вимагають відповідальності, суворого дотримання норм та правил
карантину, креативності у створенні туристичного продукту, забезпечення
належного фінансування, створення та впровадження інноваційних проектів в
життя. Погоджуємося з думкою експертів, що на сучасному етапі необхідна потужна трансформація галузі туризму, особливу увагу варто звернути на створення переваг для розвитку внутрішнього туризму.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25446.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права», (Полтава, 1 черв. 2020 р.) : у 2 ч. - Полтава : ЦФЕНД, 2020. - Ч. 1. - С. 8-10.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25446.pdf Size : 1278041 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska