The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26004
Title: Розробка і обгрунтування парметрів комбінованого робочого органу просапного культиватора
Authors: Гавриляк Олег Ярославович
Keywords: просапні культури, культиватор, стрілчаста лапа, вичісування, ротаційний орган, міжрядний обробіток ґрунту.
Date of publication: 2020-10-21 12:02:39
Last changes: 2020-10-21 12:02:39
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота містить 93 сторінки машинописного тексту та 9
листів презентаційного матеріалу. Текст записки включає в себе вступ, п’ять
розділів, висновки та список літературних джерел, в тому числі 6 таблиць і
37 рисунків, використано 60 формул. Список використаних літературних
джерел містить 31 джерело.
В роботі розглядається проблема інтенсифікації процесу міжрядного
обробітку просапних культур просапним культиватором з комбінованим
робочим органом, обладнаним просапною стрілчастою лапою та двома
ротаційними робочими органами.
Теоретичні дослідження включають вивчення технологічного процесу
роботи запропонованої конструкції просапного культиватора, та вибір
основних конструктивних параметрів, що забезпечували б виконання
процесу у відповідності до існуючих агротехнічних вимог до просапних
культиваторів.
Дослідження процесу оброби кукурудзи досліджуваною конструкцією
просапного культиватора дозволили визначити основні технологічні
показники його роботи, також це дозволило виконати оптимізацію
конструкції просапної секції культиватора.
При проведенні досліджень перевірялися параметри повноти
знищення бур’янів у міжрядді кукурудзи запропонованою конструкцією
культиватора, та ступінь ушкодження культурних рослин, а також ступінь
повторного приживання бур’янів, це дало можливість більш повно уявити
показники які впливають на технологічний процес.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26004.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26004.pdf Size : 2220994 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska