The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25888
Title: Правове регулювання функціонування єдиного державного реєстру тварин
Authors: Правдюк А. Л.
Keywords: єдиний державний реєстр тварин, база даних, інформація, ідентифікація та реєстрація тварин
Date of publication: 2020-10-15 08:09:10
Last changes: 2020-10-15 08:09:10
Year of publication: 2020
Summary: У статті висвітлено актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру тварин як важливого елемента системи ідентифікації та реєстрації тварин в Україні.Автором розглянуто етапи провадження ідентифікації та реєстрації тварин шляхом аналізу нормативних актів, які регламентували створення та функціонування реєстру тварин на державному рівні.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25888.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні наук. - Гельветика, 2020. - С. 158-166.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25888.pdf Size : 762591 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska